Bæredygtig projektledelse

Opret en gratis Insights-profil hos Ingeniøren og få direkte og nem adgang til whitepapers, webinarer og e-magasiner.
Når du tilgår dette materiale, accepterer du, at sponsoren af materialet kan kontakte dig på din oplyste e-mailadresse og telefonnummer med markedsføring af ydelser, der relaterer sig til emnet, som materialet omhandler.

Udgivelsessponsor: projekt:netværket

projekt:magasinet sætter fokus på cases, metoder og værktøjer inden for projektledelse. Temaet er denne gang: ‘bæredygtig projektledelse’.

Læs blandt andet om Energinet.dk, der har fokus på bæredygtige energiløsninger, der rækker mange år frem i tiden. Det stiller store krav til projektlederne, der må navigere mellem mange forskellige hensyn.

Uffe Elbæk, der er politisk leder af Alternativet, fortæller om, hvad et bæredygtigt samfund betyder for partiet, og hvordan man når dertil.

Det rådgivende ingeniørfirma Midtconsult har fokus på bæredygtig projektledelse, og for projektchef Martin Riiser handler det bl.a. om at sikre en god udnyttelse af ressourcerne i projekterne. Det kan bl.a. opnås gennem projektplanlægningsværktøjet ‘One-pager’.

For arkitekfirmaet KANT er bæredygtighed ikke så meget et spørgsmål om energiklasser eller teknisk smarte løsninger, der sikrer point i bæredygtighedsregnskabet. Derimod arbejder arkitekterne på at forankre bæredygtigheden i projektet allerede fra de tidlige faser i samarbejde med bygherren.

Kolding Kommunes nye Agenda 21-strategi skal afdække det bæredygtige potentiale i alle nye projekter samt i driften. Her er bæredygtighedsværktøjet ‘Sustania’ en god hjælp, da det hjælper til hurtigt at få igangsat en kvalificeret dialog med andre fagpersoner og giver et overblik over kommunens styringsdokumenter.