Ingeniøren Insights

ING ONLINE BRIEFING: Simulering af bygningsfysikTILMELD

Comsol

Denne briefing koncentrer sig først og fremmest om fugt og energi simuleringer for bl.a. at kunne forudse kuldebroer, energiforbrug og risiko for skimmeldannelse ved forskellige vejr og opvarmnings cyklusser.

På briefingen vil der blive præsenteret eksempler fra de øvrige fysikker, f.eks. i forbindelse med fundering/udgravning, hvor geomekanik og grundvands flow er områder det kan simuleres. Dels for at sikre at udgravningen ikke skrider samt for at se på bæreevne af jorden, når grundvandsspejlet sænkes.

Læs også

Andreas Mogensens nye rumtur: Spørg astronauten

RUMMET TUR/RETUR - I studiet hos Ingeniøren kigger vi på Andreas Mogensens mission og tur med vært og journalist Thomas Djursing, der har skrevet om rumfart i 15 år og skrevet bogen om Andreas første mission.

SÅDAN BLIVER DU TEKNISK LEDER I FORSVARET

Få et indblik i to af forsvarets lønnede officer (tekniske leder) uddannelser og bliv klogere på uddannelsernes opbygning, adgangskrav, studieforhold og muligheden for studiebolig. 

Hør fra to færdiguddannet tekniske leder, der fortæller om deres vej ind på officersuddannelserne, deres uddannelsesbaggrund og hvorfor de har valgte netop denne unikke leder uddannelse. 

I samarbejde med Forsvarsministeriets Personalestyrelse

ELEKTRIFICERINGEN UDFORDRER DET DANSKE ELNET

Med grøn omstilling fra fossile brændstoffer til vedvarende energi sker der en gennemgribende elektrificering af civilsamfundet såvel som industrisamfundet. Allerede i dag foretages der derfor omfattende forandringer af el-infrastrukturen.

Briefings vært er Bjørn Godske, journalist hos Ingeniøren og i studiet har han eksperterne Jacob Østergaard, professor hos DTU, Jørgen S. Christensen, Teknologidirektør hos Greenpower Denmark, og Christian Flytkjær, Afdelingsleder for Elsystemdesign hos Energinet Danmark.

ONLINE BRIEFING: Det skal du kræve af dit netværk i 2023!

PÅ BRIEFING GENNEMGÅS:

DATA PRIVACY 2023: KEEPING UP AND STAYING AHEAD

2023: A LANDMARK YEAR FOR THE PRIVACY WORLD

2023 is set to be another landmark year for the privacy world. The US is bracing itself for the introduction of five state privacy laws, the data protection landscape in the UK is under review, there is new EU legislation regulating online platforms, and the EU-US data privacy framework has either solved the transatlantic data transfer situation or will spark Schrems III.

BETAL IKKE FOR MEGET FOR DIN DATA - FORBRUGSBASEREDE PRISMODELLER

Data er centralt i alle virksomheder, og der er altid beslutninger at tage, når arkitekturen skal sættes op. Find ud af, om du er bedst tjent med en fastpris- eller forbrugsbaseret løsning i dit it-setup og få samtidig en forståelse for, hvad der skal til for at geare din virksomhed til en forbrugsbaseret løsning.

Vil du være en bedre IT-chef eller driftschef?

Som IT-chef eller driftschef har du ansvaret for hele it-miljøet i jeres virksomhed. Det er en stor opgave, som kommer med mange beslutninger, der skal sikre, at alt kører optimalt. Hvis vi sammenligner ansvaret for et komplekst it-miljø med at give én person ansvaret for at hele vejnettet i Danmark kører planmæssigt – uden trafikpropper, kødannelse eller blinde veje pga. vejarbejde - så får man en god idé om, hvad din rolle egentlig kræver. Det ville kræve, at du kender til alle knudepunkter, planlagt vejarbejde, myldretidsdiagnoser og færdselsuheld på alle vejstrækninger – dag og nat.

Case: Implementering af firewall-motor i Holstebro Kommune

Midt i en usikker tid med nye netværkstrusler er perimetersikkerheden i Holstebro Kommune blevet et fyrtårn på det kommunale landkort. I denne whitepaper kan du læse hvordan Atea i samarbejde med Cisco har implementeret ny firewall-motor i Holstebro Kommune, som nu er i stand til at reagere væsentligt hurtigere på netværkstruslerne”.

Dette whitepaper er sponseret af Atea

The Future of the Firewall

Dette whitepaper diskutere udviklingen af ​​netværkssikkerhed og hvad der skal til for at beskytte en organisations miljø i fremtiden.

Efterhånden som netværk bliver mere heterogene, bliver det stadig sværere for organisationer at opnå konsekvent policy management opretholde ensartet synlighed. Kompleksiteten af ​​disse indbyrdes forbundne netværk fører ofte til fejl eller fejlkonfigurationer, hvilket efterlader dem sårbare over for stadigt udviklende, sofistikerede trusler.

From Data to Decisions How to Transform Your Waste Management with Data Insights

Data are the driving force for the future of waste management. With the power to support better decision-making, optimized resources, lower costs, healthier work environments, increased recycling rates, and more sustainable waste practices, data have huge potential to improve how we handle waste.

A data-oriented approach can help us rethink traditional waste management, kickstart a transparency transformation of our waste operations, and make our cities greener, cleaner, and smarter.