Sponseret indhold

Innovation, Trivsel og Moderne Ledelse: IDAs største liste

Efter et kanonvalg i foråret 2019 er listen Innovation, Trivsel og Moderne ledelse trukket i arbejdstøjet. De mange stemmer skal omsættes til resultater.

Af TECH RELATIONS for Innovation Trivsel og Moderne ledelse

Hvis det var sket i Folketinget, ville man kalde det en jordskredssejr.

Ved IDA-valget i foråret 2019 fik listen Innovation, Trivsel og Moderne ledelse en førsteplads som største stemmesluger overhovedet. Listen er nydannet, men består af erfarne kræfter. Herunder Morten Brok Gentsch, tidligere formand for IDA Privat, der repræsenterer de privatansatte medlemmers interesser på arbejdsmarkedet.

»Medlemmerne stemte for fornyelse,« siger Morten Brok Gentsch.

»Vores liste har et anderledes blik på nutidens IDA-medlem og -arbejdsplads. Vi har et nyt blik på fremtidens IDA. Og det er det, vi kæmper for at føre igennem,« siger han.
Innovation, Trivsel og Moderne ledelse tager udgangspunkt i, at den enkelte vidensarbejder på arbejdspladsen skal trives for at yde sit bedste. Dårlig ledelse fører til dårlig trivsel, og trives medarbejderen ikke, kan han/hun ikke skabe den innovation, som både arbejdspladsen og det danske samfund har brug for.

»God, moderne ledelse er helt afgørende, hvis vi skal følge med og være i førersædet,« siger Morten Brok Gentsch og tilføjer:

»Det handler om at få inddraget medarbejderen og skabe indflydelse og engagement, både i topledelse, projektledelse, tværgående ledelse og selvledelse.«

Også IDA-medlemmernes efteruddannelse er højt prioriteret af listen. Mens det for få år siden var nok at tage en uddannelse og sikre sig et job, kræver den hastige udvikling inden for de fleste teknologiområder nu konstant opdatering af IDA-medlemmernes kompetencer.

»Vi vil sikre retten til efteruddannelse. Der skal være ret til – måske endda pligt til – at tage kurser hele arbejdslivet igennem. Kun sådan kan IDAs medlemmer bevare deres markedsværdi i de videnstunge virksomheder,« siger Morten Brok Gentsch, der forestiller sig, at en national fond for efteruddannelse i ville kunne løfte en sådan opgave.

Politisk fodaftryk

Mere end 2.500 stemmer og ni mandater forpligter. Og det succefulde valg har sat listemedlemmerne på hårdt arbejde. Dels har de siden valget opbygget deres politiske organisation og søgt de alliancer, der skal til for at få indflydelse i IDAs politiske system. Endelig har de politikudviklet.

»Vi har fået ni mandater, men kunne ikke erobre formandsposten. Til gengæld sidder vi med gode udvalgsposter, både i Forretningsudvalget, Ansattes Råd og i Forsknings- og uddannelsesudvalget. Vi har endda to poster både i Hovedbestyrelsen og i Erhvervs- og Vækstudvalget,« siger Morten Brok Gentsch, der selv sidder i Ansattes Råd.
I alle disse råd kan listen Innovation, Trivsel og Moderne ledelse påvirke udviklingen og sætte værdidiskussioner i gang, ligesom de presser på for modernisering af ledelsesformerne og for at skabe trivselstiltag, som gavner IDA-medlemmerne. Listen har desuden et decentralt fokus, der skal gøre det lettere at suge viden til sig.

»Vi vil have kurser og uddannelse ud til medlemmerne. Ud på virksomheder eller i lokalområder, tæt på medlemmerne. Så de ikke skal bruge en masse tid på at rejse efter kurserne,« siger Morten Brok Gentsch.

Fremtiden set nedefra

Desuden skal IDA til at indstille sig på, hvordan fremtidens ingeniør-arbejdsmarked bliver. De seneste årtiers sammensmeltning mellem globalisering og teknologi spiller mange bolde over på IDAs banehalvdel.

»IDAs medlemmer sidder med den bedste viden om, hvad der sker på de enkelte teknologiområder. Dermed har de også nøglen til fremtiden,« siger Morten Brok Gentsch, der vil have IDA ud og spørge medlemmerne om, hvordan fremtiden ser ud fra deres standpunkt.

»Det er ikke deres topchefer eller politikerne, der har den viden. Det er vores medlemmer, der har fingeren på pulsen,« siger han.

Dermed ligger der et stort arbejde i både at kortlægge udviklingen og påvirke samfundet, sådan at de teknologiske fremskridt, vi oplever, bedst bliver omsat til værdi for både virksomheder og medlemmer. Og i yderste konsekvens: til positiv samfundsudvikling.