Sponseret indhold

Ingeniørtalent ønskede mangfoldighed på HD-uddannelsen, og det fik han på CBS

Morten Leger Larsen valgte HD-uddannelsen på Copenhagen Business School - blandet andet for at møde nogen fra andre brancher og med andre udfordringer end dem, han kendte fra sin egen dagligdag.

Af TECH RELATIONS for CBS
Morten Leger Larsen blev spottet som en talentfuld Sweco-medarbejder, og derfra gik det slag i slag – blandt andet med en HD-uddannelse på CBS. Illustration: Kristan Holm

Morten Leger Larsen, 37 år, ingeniør og afdelingschef i rådgivningsvirksomheden Sweco, er et eksempel på en talentfuld Sweco-medarbejder, der fik chancen for en solid efteruddannelse og greb den.

»Mit første job var som byggeleder hos en entreprenørvirksomhed, og allerede der fik jeg interesse for ledelse. Da jeg så senere kom til Sweco, blev jeg sikker på, at det at lede og motivere medarbejdere gerne måtte blive en del af min fremtid. Men jeg manglede noget viden i bagagen, for at mine ambitioner kunne blive til virkelighed,« fortæller han.

Morten Leger Larsen blev i Sweco spottet som en medarbejder med lederpotentiale, og derfra gik det slag i slag med interne og eksterne uddannelsesforløb. Heriblandt en HD-uddannelse på CBS med speciale inden for organisation og ledelse.

Mødet med folk fra andre brancher er en gevinst

På CBS mødte Morten Leger Larsen medstuderende fra andre brancher. Og det matchede hans ønske om mangfoldighed på HD-uddannelsen:

»Jeg kunne have valgt en HD-uddannelse primært for ingeniører, men der ville vi sandsynligvis alle stå med samme type udfordringer i dagligdagen. At møde folk fra andre brancher og få indsigt i deres anderledes virkelighed var for mig lærerigt og en kærkommen ekstra gevinst.«

»Værdi fra dag ét!«

Morten Leger Larsen gennemførte HD-uddannelsen på fire år, og ud over specialiseringen i organisation og ledelse gav forløbet ham også en bedre forståelse af Swecos samlede virksomhed og af hans eget forretningsområde.

»De første to år fik jeg en bred forståelse af det at drive virksomhed. Men samtidig fik jeg også en bedre forståelse af, hvordan mit specifikke arbejdsområde hang sammen forretningsmæssigt,« fortæller han.

Og der var værdi fra dag ét, fordi HD-uddannelsen blev gennemført, samtidig med at han passede jobbet som projektleder hos Sweco:

»Det er meget givende, at man med det samme kan koble teori fra studiet med praksis i dagligdagen. Og samtidig få andres øjne og sparring på de udfordringer, man selv står med.«

HD1 tager to år med aftenstudier på CBS 2-3 dage om ugen. På HD2 er der undervisning hver tredje weekend, men den kan også klares via online-undervisning.

Motivation og koordination er nøgler til succes

Morten Leger Larsen er i dag chef for hele to afdelinger i Sweco med i alt 45 medarbejdere, der blandt andet gennemfører broprojekter for Vejdirektoratet, kommuner samt anlæg og fornyelsesprojekter for Banedanmark.

»Naturligvis er ledelse og motivering af mine medarbejdere væsentlig. Men det er også mit ansvar og vigtigt for vores opgavers succes at koordinere og facilitere samarbejdet med kunder og underleverandører. I begge situationer har min HD-uddannelse helt sikkert været til stor nytte,« fastslår han.

Sweco arbejder også gerne i totalentrepriser, hvor Sweco sammen med kunden finder den mest optimale løsning i forbindelse med den kommende udførelse. Og i forhold til underleverandørerne er det vigtigt at få et godt og effektivt samarbejde op at stå.

»På alle vores projekter er det vigtigt for mig som afdelingschef, at vi udfordrer vores kunder og hele tiden arbejder på at finde den mest optimale løsning,« forklarer Morten Leger Larsen, og for ham er nøglen til, at det lykkes, både motivation og koordination.

Talent og drive går hånd i hånd

Sweco har fokus på udvikling af medarbejdernes kompetencer, for at rådgivervirksomheden kan følge med udviklingen og fortsat leve op til kundernes krav.

»Det er en væsentlig del af vores dna og helt centralt i vores forretningsmodel og strategi, at medarbejderne i Sweco følger med tiden teknisk, fagligt og ledelsesmæssigt. Og derfor investerer vi løbende i efteruddannelse af vores talentfulde medarbejdere,« forklarer Morten Leger Larsen, der er chef for de to afdelinger hos Sweco, der gennemfører opgaver på henholdsvis broer og jernbaner i Danmark.

Men ud over at blive spottet som talent kræver det også lyst og drive hos medarbejderne.

»At opdage potentielle fremtidige ledere hos Sweco synes jeg i al beskedenhed, at vi er ret gode til. Men det kræver også noget af den enkelte medarbejder at komme videre. Talentet skal gå hånd i hånd med personligt drive, ellers sker der ikke noget,« slutter Morten Leger Larsen.

Sweco er i dag Nordeuropas største rådgivningsvirksomhed med mere end 16.000 ansatte i 14 lande – heraf knap 1.300 i Danmark.

Jeg vil gerne vide mere om HD