Sponseret indhold

Ingeniørkunst på Fyn: Kraftig ansigtsløftning til gammelt anlæg forhindrer nedrivning

Gamle værker kan gøres lige så effektive og miljøvenlige som nybyggede værker til en lavere pris, lyder det fra COWI, der er ved at færdiggøre kæmpe opdatering af Fjernvarme Fyn.

Af TECH RELATIONS for COWI
Fjernvarme Fyn har tilladelse til at brænde 290.000 ton affalds per år, men dette har hidtil ikke har været muligt at udnytte fuldt ud Illustration: Fjernvarme Fyn

Det er blevet et dilemma for en hel stribe danske kraftvarmeværker, der blev bygget i 90’erne: Efter 20-30 års daglig drift er de ved at være godt brugte.

Det store milliard-spørgsmål er, om de skal renoveres eller udfases og erstattes af nybyggeri.

»Trenden er at gå væk fra store centrale værker, som er for store og ufleksible til fremtidens energimarked. De blev bygget i en tid, hvor hovedformålet var at lave el, men den del overtages i dag i større og større omfang af vindmøller og solceller,« forklarer Jens Larsen, der er seniorprojektleder hos COWI.

Et af de projekter, som COWI netop er ved at færdiggøre, er en gennemgribende opdatering af affaldsforbrændingsanlægget hos Fjernvarme Fyn. Her har man investeret en kvart milliard i at gøre værket mere effektivt, mere miljøvenligt – og ikke mindst forlænge værkets levetid til 2030.

Læs også: Historisk opgradering af S-togsnettet: Gittermaster fra 1936 må lade livet

Færre partikler og mere driftsstabilt

Samlet er det blevet til 15 delprojekter, der bidrager med hver deres forbedring på værket, forklarer Jens Larsen. De største af delprojekterne var etablering af røggaskondensering, kedelrenovering samt ombygning af elfiltre til posefiltre.

»Tidligere sendte man røggassen ud af skorstenen med ca. 20 pct. vanddamp, som indeholder meget energi. Nu udnyttes varmen i et røggaskondenseringsanlæg og tilhørende absorptionsvarmepumpe, så vi reelt får en mere effektiv fjernvarmeproduktionen. Det handler ikke så meget om renovering, men om at udnytte ny teknologi, til at skabe en bedre økonomi og energiudnyttelse på værket.«

Fjernvarme Fyn har tilladelse til at brænde 290.000 ton affalds per år, men dette har hidtil ikke har været muligt at udnytte fuldt ud. Med renoveringen forventes både kapacitet og rådighed på anlægget at blive øget, så der kan brændes mere affald og værket udnyttes optimalt.

Også rensningen af røgen er nu blevet mere effektiv.

»Tidligere brugte værket elfitre i kombination med et 2-trins scrubber (røggasvasker)-system. El-filtrene filtrerede ikke alle fraktioner lige godt, og det gav ofte problemer med flyveaske i spildevandsrensningsanlægget. Derfor blev det valgt at ombygge el-filteret til et posefilter. Det udleder færre partikler uafhængigt af affaldstypen og er mere fleksibelt, fordi filtrene er sektionsopdelt.«

»Hvis der førhen skete noget med el-filteret, var man nødt til at lukke anlægget helt ned. Nu kan man i stedet fortsætte driften i en periode på én filtersektion. På den måde er værket også blevet mere driftsstabilt,« forklarer Jens Larsen.

Et spil Tetris i stort format

Intet ingeniørprojekt er kommet til verden, uden at noget er gået skævt undervejs. Jens Larsen må da også erkende, at man løb panden mod en mur, da selve logistikken skulle gå op. Efter en omhyggelig udviklings- og planlægningsfase, skulle selve opgraderingen af kedlerne og filtrene ske i løbet af en udetid på blot 8 uger per kedel for at undgå ophobning af affald og manglende varmeforsyning.

Den snævre plads i kedelbygningen var en begrænsende faktor for, hvor mange folk der kunne arbejde på projektet samtidigt. Her ses en visualisering af kedelområdet. Illustration: COWI

»Vi havde nok overvurderet, hvor mange folk der kunne arbejde på den snævre plads inde i kedelbygningen på en gang. Det betød at tidsplanen begyndte at skride, og at alting blev lidt mere kompliceret. Men alle, både vores folk, leverandøren og folkene på værket arbejdede enormt konstruktivt, så det lykkedes at komme rigtigt fint i mål,« fortæller Jens Larsen

Anlæggene kører i dag for fuld kraft, og der blev i januar 2018 slået anlægsrekord i mængden af afbrændt affald.

Først Horsens – så Østeuropa

Det samlede resultat er han i dag ganske stolt af – også fordi det viser vejen for en stribe tilsvarende værker.

»Fjernvarme Fyn har fået et affaldsvarmeanlæg, som kan producere 35 pct. mere energi, og som nu er på teknisk højde med moderne anlæg samtidig med, at driften er blevet langt mere fleksibel, så der er mindre risiko for nedetid.«

De næste projekter står allerede i kø i Jens Larsens kalender.

»Vi har et tilsvarende projekt på vej i Horsens, og vi er i god dialog med andre værker. Der er således en stribe anlæg, som blev bygget for 20-30 år siden, som kommunerne er interesseret i at holde i live lidt længere.«

»Vi kan også se et stort marked i Østeuropa, hvor de hidtil har kunnet nøjes med at leve op til lokal lovgivning. De skal nu op i gear, så de kan klare EU’s krav til miljø og energieffektivitet. Projektet på Fyn viser, at det kan godt lade sig gøre, uden at man behøver at bygge noget helt nyt,« understreger Jens Larsen.

COWI søger lige nu specialister og projektledere inden for energi. Se de ledige stillinger.