Sådan kan man spare energi med rørløs ventilation

Ventilationsfirmaet InVentilate har udviklet et system, der decentralt udskifter luften på f.eks. kontoret. Så slipper man for dyre rørløsninger.

OBS: Grafikken kræver understøttelse af HTML5, f.eks. IE9 eller Google Chrome.


Mere: Revolutionerende mikroventilation indstillet til Produktprisen

Kommentarer (11)

Jegforbeholder mig at være skeptisk overfor rengøringen af dette produkt. Jeg håber at de er nemme at tage ud både for udskiftning af en blæser, men især også af tilstoppede plader. Der skal ikke megen støv til, før 12V. blæsere ikke kan presse luft igennem igen.
Hvis produktet holder, så er det så absolut en kandidat til topklassen.

Jeg kan godt lide ideen om at de arbejder sammen, måske endda integreret i et CTS anlæg, hvor de kan arbejde sammen om at lukke ned i perioder osv.

 • 0
 • 0

Hvordan lyder sådanne en blæser efter drift i 5-10år?
Skal der ikke være et filter foran? type G4
Varmegenvindingsgrad på 85 pct. er det nok til at opfylder BR 15 ?

 • 0
 • 0

80 mm i højden, hvorfor går ventilationssystem ikke op med murmål? – så man kan anvende standartvinduer i højden.

 • 0
 • 0

Hvordan løses problemet med kondens. I andre genvex systemer er netop kondensen årsag til den gode varmevirkningsgrad, men det må være svært at udnytte her, da systemerne ikke er adskilt.
I øvrigt er det en lille smule lusket at udregne effektiviteten med en given mængde kondensation.

 • 0
 • 0

Det ser ud til at enheden forudsætter at der er koldt udenfor... Hvordan holder man temperaturen nede i en kontorbygning hvor lufttemperaturen er 25-30 grader uden for?

Og hvad med luftskifte om vinteren, hvor der er meget koldt uden for, vil den fugtige indeluft ikke få hele systemet til at fryse til? (20 grader luft med en høj luftfugtighed, der blæses ud gennem kolde plader til f.eks. -5 grader udeluft)

 • 0
 • 0

En skiftegang er; en sten á 54 mm plus fuge á 12 mm i alt 66 mm, tre skifter fylder i alt = 200 mm.

Da ventilationssystemet er 80 mm i højden, er der ikke plads til en elastisk fuge mellem ventilationssystem og murværkets underkant, hvis man ønsker at gøre bruge af højden på standartvinduer.

 • 0
 • 0

Hvad med vindfølsomhed sammenlignet med et alm. varmegenindvindingsanlæg? Umiddelbart er der jo et meget større areal der kan blive påvirket, sammenlignet med en ø160 eller ø200 mm taghætte eller gavlrist.

Vil indbygningen i væggene ikke også skabe kuldebroer? I hvert fald mangler der jo isolering der hvor den er monteret

 • 0
 • 0

Jeg har skitsen til en kontinuerlig virkende ydervægs rotorveksler ventilationsaggregat i hovedet, hvis det har nogens interesse.

Den kan indpasses i murtykkelser fra 380 mm, og har et ristemål på ca. 300 x 300 mm

 • 0
 • 0

Jeg vil give mere information om MicroVents opbygning i forsøg på at give svar på de foregående indlæg:

Regeneratoren består af lodrette plader af rustfrit stål, så partikler vil lægge sig forneden i regeneratoren og dermed ikke blokkere for luftgennemstrømningen. Vores langtidstest viser dog, at støvopbygningen ved pladerne i praksis er meget mindre end først antaget.
Vi anbefaler dog periodisk rengøring minimum én gang om året. Dette foregår ved, at man tager risten af, trækker vendemekanismen ud og støvsuger ved regeneratorerne. Hvis disse er meget beskidte kan de eventuelt også trækkes ud og rengøres separat.
Der er ikke udblæsningsfilter på, da støvopbygning ikke er kritisk i en regenerator sammenlignet med en modstrømsveksler, som ikke kan rengøres. Indblæsningsfilter er af samme årsag kun relevant, hvis der ønskes pollenfiltrering. Et pollenfilter er under udvikling, men endnu ikke frigivet til salg.

Varmegenvindingen er opgivet til 85 %. Dette er minimumsværdien og er målt uden kondensering og ved 100 % luftskifte. Ved kondensering og ved lavere luftskifter er varmegenvindingen endnu højere. Så når man sammenligner med andre ventilationsprodukter skal man være opmærksom på, hvordan de opgiver specifikationerne, eksempelvis som ”op til ..”.

Ventilatorerne i produktet er nøje udvalgt for levetid, støjniveau og effektforbrug. Der forventes dog et udfald af ventilatorer på ca. 10 procent over 15 år ved kontinuerlig drift. Men da produktet er delt op i sektioner, så vil en MicroVent med 6 ventilatorer stadigt virke, selvom en ventilator er stoppet med at fungere. Styringen overvåger løbende ventilatorerne og korrigerer for den manglende ventilator samtidigt med, at den giver en fejlbesked til BMS-systemet.

Fra starten af udviklingen var det et ønske, at højden på produktet kunne bliver under et skifte i en murstensvæg. Undervejs måtte vi dog erkende, at det ville få uhensigtsmæssig indflydelse på støjniveau og effektforbrug at designe efter en højde, som også skulle kunne give plads til to fleksible fuger og eventuelle deformationer i andre bygningskomponenter.

Kondens er ikke et problem i ventilationssystemer med regenerator. Det minder i princippet om en rotationsveksler, som normalt heller ikke har drænafløb. Vi foreskriver dog at enheden skal monteres med et mindre fald udadtil. Tilisning er normalt heller ikke et problem, da det kun kan ske under ekstreme temperaturforhold. I disse situationer vil styringen identificere den begyndende tilisning og lave en afisningsprocedure med andre cyklustider. Det kræver dermed ikke specielle elektriske varmeflader at undgå tilisning.

Ved høje indetemperaturer vil MicroVent skrue ned for varmegenvindingen, når udetemperaturen er lavere og den vil dermed frikøle lokalet. Hvis udetemperaturen er over indetemperaturen vil varmegenvindingen blive sat til maksimum. Et ønske om køling af et rum under sådanne forhold vil normalt kræve særskilt kølesystem, f.eks. vandbaserede kølebafler.

MicroVent kan måle luftgennemstrømningen i begge retninger samt temperaturer i ind- og udblæsning. Disse målinger udveksles mellem de forskellige ventilationsenheder og enhederne koordinerer løbende driften ud fra disse inputs. Derved kan de reagere på udefrakommende påvirkninger, eksempelvis vindtryk, ved hele tiden at tilpasse driften individuelt og som et samlet system.

Se i øvrigt den anden artikel i Ingeniøren:
http://ing.dk/artikel/132921-revolutionere...

Det står ikke direkte nævnt i de to artikler, men bemærk at et af MicroVents væsentligste egenskaber er det meget lave elforbrug. Et centralt ventilationsanlæg har et elforbrug fra 1200 til 2100 Joule per kubikmeter, dvs. 4 til 7 gange højere end MicroVent. Og i administrationsbygninger og institutioner er elforbruget faktisk en meget vigtigere faktor end varmegenvindingsgraden.

 • 0
 • 0

En skiftegang er; en sten á 54 mm plus fuge á 12 mm i alt 66 mm, tre skifter fylder i alt = 200 mm.

Da ventilationssystemet er 80 mm i højden, er der ikke plads til en elastisk fuge mellem ventilationssystem og murværkets underkant, hvis man ønsker at gøre bruge af højden på standartvinduer.

Lad mig lige se lidt her; Vindue 1290 i højden + 80 mm anlæg + 10 mm fuge = 1380 mm, hulmål 1410 mm (15 mm fuger hele vejen rundt om vinduerne). 1410/66 = 21,36 ja det passer vel ikke vældigt godt. Hvis nu det er rigtigt at 3 skifter i gennemsnit fylder 200 mm, så skal man bare ned på montage tolerance på 10 mm i top og bund af vinduet, så bliver totalhøjden 1400 mm, hvilket 200 mm går fint op i.

 • 0
 • 0