Sådan bliver usorteret skrald til brændstof og strøm

Dong Energys Renescience-anlæg, der netop er sat i drift på Amagerværket, producerer en brun masse ud af usorteret husholdningsaffald. Massen kan bruges til produktion af biogas, bioethanol, benzin, el og varme - afhængigt af markedsefterspørgslen.