Sådan vil dansk opfinder gemme solvarme under græsplænen

En kombination af en solfanger, en varmepumpe og et jordvarmelager udgør tilsammen en ’solbrønd’, hvor varme kan akkumuleres til senere brug. Konceptet er indstillet til Produktprisen af det danske firma Sunwell ApS.


OBS: Grafikken kræver understøttelse af HTML5, f.eks. IE9 eller Google Chrome
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er en glidebane med alle disse boringer i jorden. På den måde kan alle mulige stoffer sive ned i grundvandsreserverne.

Er der tænkt over det, da produktprisen blev givet?

 • 3
 • 8

Det bliver gemt overskuds varme i jorden med solfangerne, men denne varme skal igennem varmepumpen, når den hives ud af jorden igen, medmindre man har varmet hele grunden op til over 30 grader, som fremløbet som minimum skal være. Der må være en skille linie, hvor en isoleret vandtank vil være bedre end denne løsning, det gælder selvfølgelig også omvendt.

Hvordan forholder det sig med varme ledeevnen i jorden, kan naboen hive gratis varme op fra jorden med sådan en installation og derved ødelægge hele økonomien i opstillingen?

 • 5
 • 0

Er det bare mig eller virker det koncept ikke meget genkendeligt. Tænker på jordvarmeanlæg med solfanger eller kølet solceller tilknyttet, hvor overskudsvarmen gennemse i jorden, hvorved effekten af jordvarmeanlægget kan øges. Tænker det specielt ligner et jordvarmeanlæg med vertikale rør. Så det eneste der virker nyt er fordelerkransen med dens varmepatroner i mine øjne.

Se fx: http://www.innogie.dk/

 • 4
 • 0

Det kan være svært at vurdere om et vand-reservoir er billigere at anlægge. Det vil ihvertfald forebygge det varmetab der kan ske igennem den stille sivning af overfladevand som nødvendigvis må trække varme ud af systemet. Denne udsivning af varme afhænger selvsagt af den hydrauliske konduktivitet af den jordmasse der perforeres, og lokale forhold -- perforeringen i sig selv skaber ihvertfald en vertikal konduktivitet omkring patronerne. Strengt taget kan man lægge varmepatronerne i et vandførende lag, hvor varmen føres sideværts ud af systemet: I min have (sydvendt skråning) ligger der et 3cm tyndt gruslag i 0,5 meters dybde .. til glæde for visse planter som eller døjer med tørke i sommerperioden .. Havde laget været lidt tykkere ville det vel kunne påvirke økonomien i et varmeanlæg?

 • 2
 • 0

Steder hvor man ikke skal grave i forvejen ( eksisterende bygnigner ) vil dette være en fin løsning. Ved nybygning ville jeg dog foretrække at etablere et sandlager under hele bygningen.

 • 0
 • 0

Det overraskende ved prototypen var, at der ikke var de ventede tab på 30 til 40 % men at vi kunne hente mere energi end der var akkumuleret, det gjorde solbrønden mere effektiv året efter. Den egentlige nye mulighed består i, at vi nu kan få solkraftværker i stedet for atomkraftværker, det er også uden forurening eller politiske indgreb og afgifter på forurening. Det vil også gavne beskæftigelsen globalt.

 • 2
 • 0

hvornår energiministeren går i total panik over denne elegante løsning, ved den blotte tanke om alle de kWh - og dermed energiafgifter - borgerne kan spares, og som han kommer til at stå ret for ovre hos økonomiministeren, hvis han ikke finder på mindst 3 - 4 lovforslag med tilhørende ændringer - og modændringer - inden mandag eftermiddag, og som gør løsningen økonomisk uinteressant for borgerne for al fremtid.

At disse anlæg så kan skabe en række jobs, og reducere CO2-udslippet mærkbart, er formodentligt aldeles ligegyldigt i denne sammenhæng - det hører jo under helt andre ministerier.

 • 4
 • 0

som oftest er det det enkelte der er det rigtige - alle I gode ingeniører betænk naturens egne kræfter i bølgeskvulp og tidevand solens OP-drift i varme og NED-drift i nattekulde - gør tingene enkelt - solidt og fornuftigt uden tanke for mere egen-vinding end det sømmer sig.. ingen fortjener mere end de yder - solen gør sit - god vind og godt skvulp

 • 0
 • 1

@Jørgensen: Det er ethanol og isopropanol. Absolut ikke farlige stoffer i små mængder. Og det ville højest sansynligt blive spist af bakterier før det når grundvandet.

Jeg kunne godt tænke mig at vide hvor meget energi man kan trække ud anlægget uden at opmagasinere noget først. Det er jo et jordvarmeanlæg, ikke sandt? Hvad enten der er et varmetab i jorden eller ej så er det noget man kan dimensionere sig ud af. Man starter jo forfra hvert år.

 • 2
 • 0

Lodrette anlæg har altid haft problemet, at hvis der ikke var noget strømmende vand, så ville de stille og roligt fryse til. Det foreslåede anlæg kræver, at solfangeren leverer meget nær samme energi som der ønskes høstet. Fordelen er selvfølgelig, at der ikke kræves en stor flade (have) at hente energien fra, men til gengæld kræves der en solfanger, som skal dimensioneres til at levere den nødvendige energi. Ideen er udmærket selvom jeg tvivler lidt på økonomien i det. Det er hverken første eller sidste gang man hører om projekter der kan høste "gratis" energi, men pudsigt nok, så er investeringerne for at høste den gratis energi ofte helt ude i skoven. Man kan godt undre sig over, at alle dem som promoverer denne VE og "gratis" energi ikke bare begynder at lave og sælge den, som dette vidunder det åbenbart er.

 • 1
 • 1

Jeg har tidligere provokeret amerikanske bekendte med at det synes at være oplagt at bruge ideen i et klima med store forskelle i sommer- og vinter-middeltemperatur (aircondition om sommeren?). Princippet er jo dejlig enkelt og indenfor rækkevidde af en almindelig praktisk anlagt person. Jeg havde selv drømmen om at prøve princippet til at holde et drivhus "frostfrit" med .. men løb tør for have ;o(

 • 0
 • 0

Lodrette - eller kegleformede - jordslangegeometrier, der kræver tilførsel af lavtemperaturvarme fx fra solvarmepaneler, har vi jo set jævnligt - i hvert fald de sidste 30-40 år. IMO bliver disse anlæg for komplekse og dyre ift det løft, der kan opnås på årsmiddeleffektfaktoren - specielt når vi snakker om enfamiliehuse. I en vandret jordslange får vi jo solfangeren (=jordoverfladen) "gratis" med, og der er intet reguleringsproblem. Til gengæld bliver årsmiddeleffektfaktoren lidt lavere, og der er et større pladskrav. Men - som sagt - i enfamiliehuse, hvor der udelukkende er et varmebehov, tror jeg ikke at systemets sparepotentiale retfærdiggør den øgede kompleksitet og merinvestering. Systemet kunne måske være mere interessant i tilfælde hvor et varmebehov optræder sammen (men ikke nødvendigvis samtidig) med lavtemperatur-spildvarme - fx fra procesanlæg eller fra bygninger med komfortkøling. I stedet for at smide denne varme ud i køletårne, kunne den afleveres i jorden som varmekilde for en varmepumpe til dækning af varmebehovet. Herved kunne solfangeren undværes, køletårnskapacitet kunne reduceres/fjernes og varmepumpens effektfaktor øges. Man kan naturligvis lave samme kombination med en vandret jordslange, men måske ligger der en anvendelsesmulighed her for Sunwell. Men talen om tabsfri lagring og frosne mammutter kræver sandelig, at man sluger nogle kameler for at tage denne "opfindelse" seriøs ;-)

 • 0
 • 0

Ingeniørens Produktpris er til grin - i hvert fald når det gælder indstillingen. For den står producenten selv for.

 • 0
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten