Grundvandskøling reducerer energiforbruget i datacenter

Interxion har netop indviet et nyt kølesystem, der benytter grundvand til at køle det 3.500 kvadratmeter store datacenter i Ballerup. Se her, hvordan systemet fungerer.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Forstår ikke rigtig det med "termisk ligevægt" ---

Umiddelbart opfatter jeg det som om man i "første varmeveksler" opvarmer grundvandet (flytter varme fra datacenter til grundvandet), og i "anden varmeveksler" trækkes varmen ud af (hvilken) jord (eller grundvandet?) inden det pumpes tilbage i undergrunden.

Men det harmonerer ikke med et koldt lager og et varmt lager i undergrunden.

Hvor er det at kæden hopper af for mig?

 • 2
 • 2

Jeg er ikke sikke på at dette er en god ide. Der er ingen tvivl om at vi skal passe på vores grundvand, gør vi det ved at benytte grundvandet som kølekilde? Jeg er bekymret for hvilke kemikalier og bakterier der potentielt vil forurene grundvandet, der skal bare en lille utæthed til at systemet bliver forurenet.

 • 3
 • 1

Men det harmonerer ikke med et koldt lager og et varmt lager i undergrunden.

Med et areal på små 0,35 Ha er det kolde og varme lager et og samme. Der er blot 200 meter mellem brønde.

Kan man ikke få mere køling med isvand som det bruges i lige så store kvægstalde til nedkøling af mælk? Så kan man lade grundvand være grundvand. Med mindre det er forurenet, hvis man gider læse artiklen.(under relaterede artikler)

 • 0
 • 3

Kære Jørgen

Termisk ligevægt er måske ikke det rigtige ord, men det er det, som bliver brugt i daglig tale. Det rigtige ord vil nok være i energimæssig ligevægt. Det forstået således, at der på årsbasis ledes lige så meget energi ned i jorden/grundvandet, som der bliver hentet op igen.

Anlægget fungerer således, at overskudsvarm fra kølingen af datacenteret ledes ned i grundvandsmagasinet i sommerperioden. I vinterperioden hentes varmen op igen, hvormed grundvandet genafkøles.

De to viste varmevekslere er således ikke i funktion samtidig. Den ene bruges om sommeren til overførsel af energi fra datacenteret til grundvandet, mens den anden veksler bruges om vinteren til overførsel af energi fra grundvandet til en frikølerkreds, der afleder overskudsvarmen til omgivelserne.

 • 1
 • 0

Kære John

Du har en pointe. Det er netop derfor, at disse anlæg skal etableres med omtanke og med høj kvalitet.

Installationerne, der har berøring med grundvandet - altså alle installationer i jorden, rørføringer og vekslere, er alle af en standart, som bliver brugt i drikkevands- og fødevare industrien.

Tillige er anlægget sikret således, at der på grundvandssiden altid er overtryk i forhold til processiden, så ved en evt. lækage i vekslerne, vil grundvand strømme ind i proceskredsen og overtrykket vil forsvinde. I tilfælde af at overtrykket forsvinder lukker anlægget ned, og de installerede ventiler i boringerne lukker ned som en ekstra sikring. Nedlukningen af ventilerne sker udelukkende ved at vandsøjlen i boringerne lukker ventilerne og ikke elektrisk. Det betyder også, at ventilerne lukker ned ved strømsvigt.

Der føres herudover vandkemisk monitering af anlægget, så man lader ikke blot stå til.

 • 3
 • 0

Kære Jan

Man kan helt sikkert også bruge isvand, men pointen er, at det også kræver energi at producere. En kølemaskine, som skal producere isvand, er bestemt ikke billig at drive - så kan man lige så godt fortsætte, som man allerede har gjort hidtil.

Havde vi nu været så "heldige", at vi hvert år fik en bunke sne, som vi kunne gemme i et lager, så var situationen en anden. Vi er "desværre" i så heldige, så vi må arbejde med andre løsninger. En af dem er at udnytte vort grundvand til energimæssige formål.

Det skal selvfølgelig gøres med omtanke og med høj kvalitet.

 • 4
 • 0

Køling af elektronik sker efterhånden ved højere og højere temperaturer. 50-60 grader er ikke usædvanligt. Med dette niveau er det helt oplagt at bruge varmen direkte til at supplere et fjernvarmenet. Eksemplet fra Apple / Viborg er rigtigt godt. Grundvand til køling er langt bedre end mekanisk køling men bliver delvist afløst af genvinding til fjernvarme og / eller direkte rumvarne.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten