Bionic Fire brænder røggassen af med en ekstra flamme

Brændeovnen Bionic Fire betjener sig af et dobbelt brændkammer. Den anvender såkaldt omvendt forbrænding, som kendes fra nogle brændefyr. Når en vis temperatur er til stede, sender automatikken røgen på en lille omvej via nederste brændkammer, hvor røggasserne brændes eftertrykkeligt af.

Emner : Brændeovne
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

1) Mål emmission på de bedste ovne 2) Lovgiv efter bedste ovn 3) Giv ejere af gamle ovne en grace-periode på 1 år til at få skiftet til noget moderne.

Den producent der har de bedste tal, skal favoriseres, de andre skal trynes.

Det kan kun gå for langsomt!

 • 4
 • 12

der skal en længere periode til. Men enig i, at der skal stilles højere krav til både nuværende og ældre ovnes effektivitet. Den viden der skal til eksisterer, og har gjort det længe, den er bare ikke blevet brugt af fabrikanterne, så der er desværre ingen vej uden om at lovgive omkring effektiviteten.

Det er jo også gak-gak at sende at for meget energi lige lukt op igennem skorstenen, selv om der skal en vis mængde til for at drive processen effektivt.

Stenovne i forskellige udgaver, særligt visse russiske varianter, har i mange ar fungeret efter principper med dels to brændkamre, dels med at adskille og forbrænde gasser med forskellig vægt ved at separere dem før de afbrændes.

Principper der kan integreres i moderne ovne. Automatik er sikkert en del af vejen frem, hvad enten automatikken baserer sig på teknolog som iltsensorer og bimetal dimser eller på fysik som gassers vægtfylde, eller en kombination heraf.

Endvidere er en højere temperatur i forbændingsprocessen(erne) en nødvendighed for at reducere udledning af skadelige stoffer.

Men alle principperne og fysikken bag er kendt stof, det mangler bare at blive implementeret hos ovnproducenterne, om årsagen til at det ikke sker i større omfang er pris, uvidenhed eller uvillighed ved jeg ikke. Men med passende krav til effektivitet, er der ingen vej uden om.

En side effekt vil så være, at mængden af brændselsforbrug vil falde, når effektiviteten på ovnene stiger, forudsat et given kWh behov.

 • 7
 • 1

Det er et princip i dansk ret at lovligt indkøbt ikke kan gøres ulovligt, det udnytter bl.a. landmænd når miljøkrav til pesticider strammes ved at opkøbe det gamle lager så man har til et par år.

Holder man fast i dette retsprincip kan en gammel brændeovn altså heller ikke forbydes eller gøres ulovlig ved at stramme emissionskravene. Og i min optik er DØRs forslag om afgift på allerede installerede brændeovne eller skorstene ud fra dette retsprincip problematisk. Men man kan skærpe kravene til nye brændeovne.

DØRs forslag og forslaget om skat på sankebrænde, håber jeg, nu er overhalet af virkeligheden med de nyudviklede lavemissionsbrændeovne.

Det er så et politisk valg om man vil skærpe kravene til nye brændeovne og om det er skatteyderne der skal der skal være med til at finansiere en forceret udskiftning af gamle brændeovne. Et tilskud på 2000 kr. pr. brændeovn vil koste skatteyderne mellem en ½ og 1 milliard kr. før alle gamle brændeovne er udskiftet.

Et spørgsmålet er om man kan få en mere effektiv emissionsreduktions for de samme skatteyderpenge på anden vis?

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 1
 • 2

Netop Christian det er også problematisk med et lovligt indkøbt diesel køretøj, at der efterfølgende bliver stillet krav om konstruktive ændringer ellers må ejeren betale ekstra afgift. En lov der aldrig er prøvet ved retten. Skal man forfølge denne absurde ide skal alle husejere bygge deres huse om hvergang der udkommer et nyt bygningsreglement?

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 6
 • 5

Endvidere er en højere temperatur i forbændingsprocessen(erne) en nødvendighed for at reducere udledning af skadelige stoffer.

Eller er det omvendt?

Højere forbrændingstemperatur giver mere energi, idet brændslet udnyttes bedre. Partikeludledningen falder målt i gram, men stiger markant i antal, idet der produceres væsentligt mindre partikler. Som bekendt har ultrafine partikler andre helbredsskadelige effekter end fine partikler.

Også dioxinforureningen stiger med temperaturen: Citat fra "Dioxin, PAH og partikler fra brændeovne, Arbejdsrapport fra DMU, nr. 212": https://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikatione... " En bedre forbrænding med mere luft giver en højere temperatur, og derved færre partikler, men det kan måske samtidig give mere dioxin end ved lav forbrændingstemperatur, fordi chlor ikke kommer på dampform ved lav forbrændingstemperatur. Resultater fra et tidligere miljøprojekt (Schleicher et al., 2001) indikerer også dette. Forbrændingstemperaturen i en brændeovn kan ikke blive så høj (>950°C), at dioxin nedbrydes."

Dioxinproblemet understreges i Miljøstyrelsens test af brændeovne: "Resumé af Miljøprojekt nr. 249. Emission af dioxiner fra pejse og brændeovne" https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/20... "Rapporten giver desværre ingen forklaring på det forhold, at specielt ovn 3, som er en forbedret model med bedre forbrændingsforhold end ovn 1 og 2, har en meget forøget dioxinemission ved optimal fyring. Det formodes at kunne skyldes forhold omkring højere temperatur og kortere opholdstid i brændkammeret."

 • 1
 • 0

Povl Petersen skriver: ”Endvidere er en højere temperatur i forbændingsprocessen(erne) en nødvendighed for at reducere udledning af skadelige stoffer.”

Og Mads Aarup svarrer: ”Eller er det omvendt? Højere forbrændingstemperatur giver mere energi, idet brændslet udnyttes bedre. Partikeludledningen falder målt i gram, men stiger markant i antal, idet der produceres væsentligt mindre partikler. Som bekendt har ultrafine partikler andre helbredsskadelige effekter end fine partikler.”

Begge udsagn tyder på på en dårlig forståelse af hvad der sker i forbrændingsprocessen i brændeovnen? Ved en højere temperatur sker der en større grad af termisk oxidation af luftens kvælstof og der dannes (betydelig mere hvis temperaturen er rigtig høj) NOx.

Der er dog intet der tyder på at ved en højere forbrændingstemperatur sker en knusning af partikler så der dannes flere ultra fine partikler. Jeg mener det er en myte? Men Mads Aarup kan jo evt. forsøge at fremlægge dokumentation for dette forhold?

Når man måler på partikel indholdet i brænderøg og måler i f.eks. 10 størrelsesordner viser det sig at partikel størrelserne er med god tilnærmelse normalt fordelte og jeg mener at middelværdien er ca. 1,7 µm. Dette forhold udelukker at der sker en knusning af partiklerne. Men selvfølgelig kan der være variation på de enkelte målinger.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 2
 • 0

Dette forhold udelukker at der sker en knusning af partiklerne.

Interessant! - og enig, der er ikke tale om "knusning" af partikler. Det er interessant at læse om de ultrafine partiklers korte levetid samt deres evne til at kondensere og koagulere til større - og stabile - fine partikler som kan rejse over lange afstande. Afsnit 2.4 og 2.5 (s 22-23) i DMUs rapport "Luftforurening med Partikler fra Brændeovne" https://www.dmu.dk/Pub/SP_jest.pdf giver også en god forklaring på den høje partikelforurening fra udlandet samt at vores brænderøg bidrager til forureningen i vores nabolande pga den langsomme partikeldannelse og relativt langlivede PM2.5

 • 2
 • 0

Hej Mads Aarup

Mht. NOx er koncentrationen i ikke fortyndet brænderøg ved en forbrændingstemperatur på ca. 800 °C ca. 60 ppm. Og dette skyldes hovedsageligt termisk oxidation af luftens kvælstof. Der er ikke meget kvælstof i træbrænde. Jeg prøvede engang at beregne hvor meget mere NOx der dannes hvis man hæver forbrændingstemperaturen til 1200 °C og jeg mener at NOx produktionen forøges med en faktor på ca. 60. Man benytter massevirkningsloven og massevirkningsudtrykket er som bekendt lig med ligevægtskonstanten som dog ikke er en rigtig konstant men en temperatur afhængig variabel. Og her betyder ΔT = 400K en hel del.

Mht. partikler i brænderøg er de allerede tilstede i træbrændet i form af lignin eller træstof som lignin også kaldes. Lignin er et polymolekyle, et stort og uhyre komplekst makromolekyle der indeholder mange aromatiske ringstrukturer. Aromatiske kulbrinter og andre aromatiske forbindelser er netop pga. ringstrukturer (som har sin årsag i en særlig bindingsstruktur en såkaldt π-elektronsky der også kan opfattes som tre alternerende dobbeltbindinger) særligt stabile.

Mht partikler fra diesel køretøjer er årsagen her også aromatiske kulbrinter der tilsættes dieselolien. Dette gøres bl.a. for at opnå et brugbart cetantal. Det er ifølge dansk lovgivning tilladt et tilsætte op til 25% aromatiske kulbrinter til dieselolien.

Firetakts benzinmotorer udgør ikke det store problem mht. partikler og det skyldes nok at man kun tilsætter ½ – 1% aromatiske kulbrinter til benzin mest for at justerer oktantallet.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 1
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten