Vandkraft anno 2012!?

Hej alle, og godt nytår.

Jeg har et oplæg til et spændende projekt jeg ikke kan få ud af hovedet: Gennem vores grund løber en lille bæk, som om vinteren leder ret meget vand - et slag på tasken er 50 l/sek. Bækken løber under vores markvej i et rør, og herfra videre ned i vores dam, ca. 150m Jeg gætter på, at der fra røret til dammen er et fald på måske 50 - 60 cm. Min ide er at lade vandet løbe i et rør eller en rende (næsten vandret) ned til dammen, hvor det falder ned i en vandmølle/turbine, som omdanner energien til strøm (muligvis 12v) som kan bruges til f.eks. lyset i vores hus.(Selvstændigt kredsløb.) Jeg mangler et eller flere "legebørn", som vil være med til at komme videre! Her er nogle præmisser: Der er stort set ingen penge til projektet. Jeg har ikke materialer liggende. Der mangler udstyr til at måle f.eks. faldet fra rør til dam. Jeg er ikke ingeniør..... Alt dit arbejde er ulønnet. Til gengæld tror jeg, vi kan få en masse sjov ud af det, hvis du også kan li´ at lege med vand (-: Venlig hilsen Per

Ikke for at være negativ Per Gravesen.

Men du vil ikke få tilladelse til et sådant projekt efter vandløbslovens bestemmelser herom.

Således gjorde specielt amter i de sidste tyve år meget ud af at fjerne opstemninger i vandløbene!

Så ring lige først til din kommune om sagen inden de kommer og giver dig en over snuden ....

  • 0
  • 0