Energimærkning / BR10 / nye huse

Jeg søger råd og vejledning.

Jeg har et nybygget hus (opført efter BR10) hvor der er 199 m2 opvarmet areal. 80% af dette opvarmes ved brug af masseovn med træ overvejende fra egen beplantning. Problemet er at der i energiberegning i forbindelse med byggetilladelse beregnes at der skal bruges 3,5 kWh /mr/pr. år til el som benyttes til diverse apparatur. Dvs. vaskemaskine, komfur, PC'er og lign. Til 2 voksne mennesker er det nok lige i overkanten, da vores normale forbrug til el er under 4.000 kWh årligt.

Kravet betyder at der enten skal være ca. 25 m2 solceller eller en vindmølle.

Erstatter jeg masseovnen med luft til luft varmepumper - ja så skal disse åbenbart være installerede i samtlige rum for at kunne regulere temperaturen. Det krav er der ikke når det er masseovnen som benyttes til opvarmning! Ydermere kan 4-6 varmepumper spare solcellerne!

Problemet er at ingen tilsyneladende ved hvordan en masseovn skal indgå i beregningerne, Eller det forhold at man har egen produktion af træ, Energistyrelsen skriver pænt på deres hjememside at alle henvendelse fra alm. borgere skal ske til respektive kommuner. Kommunen mener blot at de skal have et energimærke - hvordan energikonsulenten så ellers skriver det sammen - ja det betyder mindre.

Ovenstående regler gør det jo mere end svært at bruge andet en fjernvarme, gas eller jordvarme. (for fuldstændighedens skyld - jordvarmeanlæg er ikke en mulighed for mig grundet at ejendommen ligger lavt med grundvand som i vinterhalvåret har tilbøjelighed til at stige op og oversvømme op til halvdelen af ejendommen og en "bjergboring" er udelukket da området er udlagt til vandindvinding.).

Gode råd modtages.

Jeg søger råd og vejledning.

Jeg har et nybygget hus (opført efter BR10) hvor der er 199 m2 opvarmet areal. 80% af dette opvarmes ved brug af masseovn med træ overvejende fra egen beplantning. Problemet er at der i energiberegning i forbindelse med byggetilladelse beregnes at der skal bruges 3,5 kWh /mr/pr. år til el som benyttes til diverse apparatur. Dvs. vaskemaskine, komfur, PC'er og lign. Til 2 voksne mennesker er det nok lige i overkanten, da vores normale forbrug til el er under 4.000 kWh årligt.

Kravet betyder at der enten skal være ca. 25 m2 solceller eller en vindmølle.

Erstatter jeg masseovnen med luft til luft varmepumper - ja så skal disse åbenbart være installerede i samtlige rum for at kunne regulere temperaturen. Det krav er der ikke når det er masseovnen som benyttes til opvarmning! Ydermere kan 4-6 varmepumper spare solcellerne!

Problemet er at ingen tilsyneladende ved hvordan en masseovn skal indgå i beregningerne, Eller det forhold at man har egen produktion af træ, Energistyrelsen skriver pænt på deres hjememside at alle henvendelse fra alm. borgere skal ske til respektive kommuner. Kommunen mener blot at de skal have et energimærke - hvordan energikonsulenten så ellers skriver det sammen - ja det betyder mindre.

Ovenstående regler gør det jo mere end svært at bruge andet en fjernvarme, gas eller jordvarme. (for fuldstændighedens skyld - jordvarmeanlæg er ikke en mulighed for mig grundet at ejendommen ligger lavt med grundvand som i vinterhalvåret har tilbøjelighed til at stige op og oversvømme op til halvdelen af ejendommen og en "bjergboring" er udelukket da området er udlagt til vandindvinding.).

Gode råd modtages.

  • 0
  • 0

Hej Torben

Du kan fint benytte en masseovn i hus der opfylder BR10. Det vil dog ofte være nødvendigt at lave separat indtag af luft til ovnen. Så indgår forbrændingsluften ikke som ekstra ventilering med deraf følgende varmetab. Du ikke skal opvarme forbrændingsluften til stuetemperatur først.

Det el-forbrug til du skriver om indgår som indvendig varmebelastning og er derfor ikke del af energiforbrug i beregningen.

Du må snakke med dit energimærkningsfirma om hvordan du kan overholde BR10. Jeg vil forvente at det er nødvendigt at etablere ventilation med varmegenvinding. Det vil også flytte varmen fra masseovnen ud til værelserne og generelt sikre godt indeklima.

Med venlig hilsen Lau

  • 0
  • 0