S tog til Hornsherred?

Der har længe været et pres for at få en ny bilbro over Roskilde fjord ved Frederikssund. Der er et stort lokalt trafikalt problem, men det er og bliver lokalt problem. Øges trafikken over broen fremmer man en struktur med endnu flere biler mod København, hvor fremkommeligheden for biler i forvejen bliver ringere og ringere. Jeg skal ikke advokere for, at man ikke bygger broen, men man kunne måske overveje et par alternative muligheder, der kunne tage toppen af biltrafikpresset over broen. Hvorfor ikke overveje at forlænge S-toget over fjorden og derved flytte nogle bilister fra bil til S-tog. Allerede i dag er der personer fra Hornsherred, der tager toget fra Frederikssund, såfremt der var et par hensigtsmæssig beliggende stationer på Hornsherred med gode parkerings- og tilkørselsforhold, ville det formodentlig være et attraktivt alternativ for mange på Hornsherred. Man kan overveje forskellige linjeføringer og tekniske løsninger. Et par muligheder kan nævnes. Man kunne genbruge det gamle jernbanetrache over Fjorden, det ville dog forudsætte ekspropriation af enkelte ejendomme i Frederikssund, men det ville formodentlig være den mest enkle løsning. Man kunne alternativt lave en afgrening af S banen ved Stenløse og lade denne forsætte over Fjorden ved den nordlige del af Jyllinge endende nær ved Skibby. Løsning en ville give den nye forbindelse et større passagergrundlag end hvis man blot lagde en station overfor Frederikssund, da den også ville tiltrække passagerer fra det sydlige Hornsherred og passagerer fra Jyllinge området. Endelig kunne man lade den fortsætte længere mod syd på Hornsherred, af det trache som Sjællandske midtbane fulgte og lade den ende ved Holbækmotorvejen ville den også være et alternativ for nogle af de pendlere, der i dag tager Holbæk motorvejen. 20 minutters drift er formodentlig være fuldt tilstrækkelig, derfor kunne ruten sagtens være enkeltsporet det meste af vejen. Eventuel udførelse som letbanetog kunne også overvejes, det ville yderligere reducere anlægsomkostningerne. Jeg skal ikke kunne sige om løsningerne vil være økonomisk forsvarlige, men jeg synes, at de er værd at analysere nærmere, måske kunne de være med til at forlænge levetiden for den nuværende vejforbindelse i Frederikssund. Det skal således ikke ses som et forslag til at lave en togforbindelse, men der er så mange oplagte fordele, at forslagene burde studeres og regnes igennem

Der har længe været et pres for at få en ny bilbro over Roskilde fjord ved Frederikssund. Der er et stort lokalt trafikalt problem, men det er og bliver lokalt problem. Øges trafikken over broen fremmer man en struktur med endnu flere biler mod København, hvor fremkommeligheden for biler i forvejen bliver ringere og ringere. Jeg skal ikke advokere for, at man ikke bygger broen, men man kunne måske overveje et par alternative muligheder, der kunne tage toppen af biltrafikpresset over broen. Hvorfor ikke overveje at forlænge S-toget over fjorden og derved flytte nogle bilister fra bil til S-tog. Allerede i dag er der personer fra Hornsherred, der tager toget fra Frederikssund, såfremt der var et par hensigtsmæssig beliggende stationer på Hornsherred med gode parkerings- og tilkørselsforhold, ville det formodentlig være et attraktivt alternativ for mange på Hornsherred. Man kan overveje forskellige linjeføringer og tekniske løsninger. Et par muligheder kan nævnes. Man kunne genbruge det gamle jernbanetrache over Fjorden, det ville dog forudsætte ekspropriation af enkelte ejendomme i Frederikssund, men det ville formodentlig være den mest enkle løsning. Man kunne alternativt lave en afgrening af S banen ved Stenløse og lade denne forsætte over Fjorden ved den nordlige del af Jyllinge endende nær ved Skibby. Løsning en ville give den nye forbindelse et større passagergrundlag end hvis man blot lagde en station overfor Frederikssund, da den også ville tiltrække passagerer fra det sydlige Hornsherred og passagerer fra Jyllinge området. Endelig kunne man lade den fortsætte længere mod syd på Hornsherred, af det trache som Sjællandske midtbane fulgte og lade den ende ved Holbækmotorvejen ville den også være et alternativ for nogle af de pendlere, der i dag tager Holbæk motorvejen. 20 minutters drift er formodentlig være fuldt tilstrækkelig, derfor kunne ruten sagtens være enkeltsporet det meste af vejen. Eventuel udførelse som letbanetog kunne også overvejes, det ville yderligere reducere anlægsomkostningerne. Jeg skal ikke kunne sige om løsningerne vil være økonomisk forsvarlige, men jeg synes, at de er værd at analysere nærmere, måske kunne de være med til at forlænge levetiden for den nuværende vejforbindelse i Frederikssund. Det skal således ikke ses som et forslag til at lave en togforbindelse, men der er så mange oplagte fordele, at forslagene burde studeres og regnes igennem

  • 0
  • 0

Det vil være rart for alle os ubetalte energi og traffik klogere hvis man havde et overblik over hvor mange der bevæger sig hvorfra -hvortil,hvornår og hvordan; lidt ala Danmarks energistrømme fra Energistyrelsen. Ikke at det forhindrer idioti som mere vindmøllepjank,men ændringsforslagene er bedre funderet. Her i thy kører der nogle meget komfortable tog med tonede ruder ,der gør det svært at se at 80 tons glider gennem landskabet med en-to passager når det ikke lige er skoleelevtid.Sådan er der sikkert så meget medens vi venter på RUF.

  • 0
  • 0

De tal er jo offentlig tilgængelig. Søgeordet hedder "årsdøgntraffik". Hvis man bor vest for Valby bakke, bør man måske overveje om at tør at hive dem ud af gemmeren, inden man stiller krav.

Årsdøgntrafik Route 11 Holstebro- Struer: 10.400 Dr. Louises Bro cykelsti (uden biler): 30.900

Nu er der nogen gerne vil have en motorvej ført rundt om Holstebro for disse 10.400 køretøjer. Hvis nu cyklisterne på Dr. Louises Bro hver især beder om de samme penge er der måske råd til en gylden overdækning med medvindsaccelerator.

Landevejstransport er dyrt. Men behøver det at være så dyrt?

  • 0
  • 0