Forstyrrelser på TV-signal

Min nabo mener, at min benzindrevne plæneklipper forstyrrer hans TV-signal, som han modtager vi stueantenne. Hvor kan jeg finde dokumentation til ham, der modbeviser det?

Hvor kan jeg finde dokumentation til ham, der modbeviser det?

Det kan du ikke. Det er ikke ualmindeligt at små benzinmotorer (knallert, plæneklipper osv.) forstyrrer radio og TV. Check tændkablet og køb evt. et nyt.

MvH,

Bent.

  • 0
  • 0

DVB-T 8k signalet, som bruges i Danmark, er rimeligt robust overfor impulsstøj, men dårligt dæmpede tændsystemer, dårlige strækstrøms kontakter og andet lignende elektrisk udstyr, må ikke udsende kraftig støj.

Nu holder en stueantenne sig imidlertid ikke indenfor de forudsætninger, der er for jordbaseret fjernsynsmodtagelse. Ofte er det en ringe antenne med en kraftig elektronisk forstærkning af både signal og støj.

En TV antenne skal grundlæggende være monteret over hustaget og 10 m over jorden, være retningsbestemt og have en (passiv) egenforstærkning på 10 gange.

Du bør sikre, at din plæneklipper er passende støjdæmpet, og din nabo bør nok planlægge en bedre og mere retningsbestemt antenne.

Den nye DVB-T2 standard som Boxer anvender fx til TV2-HD er langt mere robust overfor impulsstøj - typisk skal impulsstøjen være over 10 gange kraftigere før der kommer udfald på disse nyere signaler.

Lars :)

  • 0
  • 0