Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Brændeovne igen igen

Så kører der igen en art hetz mod brændeovne:
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/m...

Blandt andet med dette udsagn: "Rapportens vurdering er blandt andet, at brænderøg medfører 200-1000 danske dødsfald hvert år før tid."

Gad vide om den samme statistik også kunne vise at 300 mennesker døde senere, hvis det var det man ville undersøge.
Man kunne måske også vise, at nogle døde tidligere på grund af stress over den slags rapporter.

Nu er mobiltelefoner ligesom ikke så godt et emne mere, og så har man nu fundet et nyt godt område at kaste sine undersøgelser på.
Mange af disse undersøgelser er baseret på et meget lille datagrundlag og så ellers nogle modeller og statistisk behandling.

Så kører der igen en art hetz mod brændeovne:
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/m...

Blandt andet med dette udsagn: "Rapportens vurdering er blandt andet, at brænderøg medfører 200-1000 danske dødsfald hvert år før tid."

Gad vide om den samme statistik også kunne vise at 300 mennesker døde senere, hvis det var det man ville undersøge.
Man kunne måske også vise, at nogle døde tidligere på grund af stress over den slags rapporter.

Nu er mobiltelefoner ligesom ikke så godt et emne mere, og så har man nu fundet et nyt godt område at kaste sine undersøgelser på.
Mange af disse undersøgelser er baseret på et meget lille datagrundlag og så ellers nogle modeller og statistisk behandling.

 • 0
 • 0

Det er jo desværre bare mere af det samme fra Ryan Lund's side. Hvis han bliver med at gentage det tilstrækkeligt mange gange, ender det jo nok desværre med at "magthaverne" hopper på limpinden og brandbeskatter eller indfører totalt forbud.

 • 0
 • 0

Hvorfor indfører man ikke skorstensfiltrer til brændeovne i bymæssig bebyggelse (<200m til naboen)? Det må da kunne løse problemet.
Alle fossilfyrede elværker er udstyret med partikelfiltrer.

 • 0
 • 0

Hvordan beregner man partikelforureningen fra en varmepumpe ?

Den havde jeg ikke lige set, men en anden besynderlighed er at gasfyr slet ikke er synlige, og det på trods af, at NOx , og debatte om afgiften, i nogle artikler er blevet benævnt som partikler, de såkaldte NOx partikler.

 • 0
 • 0

Ryan Lund er prototypen på hvad vi kan forvente af titlen som forsker, efterhånden som de overtager brugtvognsforhandlernes metoder. Artiklerne fra Videnskab.dk bygger på de samme pressemeddelelser som også ing.dk desværre i stigende grad benytter.

For at tage det fra en ende af:

Ryan Lund bygger sin rapport på udvalgte artikler. Ikke en eneste af de udvalgte artikler er der stillet kritiske spørgsmål til eller vedlagt tilstrækkelig dokumentation. Dokumentationen er valgt ud fra samme kriterier som originalmaterialet. Fremgangsmåden kaldes prosa.

Ryan Lund anvender interview fra fire (4!) forskere hvoraf en ikke ønsker at kommentere Ryan Lunds konklusioner om akut politisk tiltag. Ryan Lund drager i sin rapport konklusioner uden fagligt belæg. Fremgangsmåden kaldes selektering.

Ryan Lund fremturer med postulatet om de mange tidlige dødsfald grundet brænderøg. Ingen forskere med kendskab til emnet vil drage samme konklusion før sammenhængen er grundigt analyseret ud fra videnskabelig metoder. Fremgangsmåden kaldes manipulation.

Ryan Lunds rapport anslår at brænderøgsudledning koster omkring 3,4 mia. i Europa. Der er intet i Ryan Lunds rapport omhandlende træs anvendelse i praksis der bare tilnærmelsesvis er sandt. Fremgangsmåden kaldes inkompetence.

Ryan Lund læner sig holdningsmæssig op ad Brian Vad Mathiesens anbefalinger, som i parentes bemærket om muligt har endnu mindre kendskab til træ. Fremgangsmåden kaldes politisering.

Derimod har andre forsker og fagfolk andre erfaringer der viser problemer med brænderøg ikke kan løses fra et skrivebord. Deres viden og erfaringer viser problemerne kræver individuelle løsninger. On-sice-fil-all doktrinet som Ryan Lund bekender sig til, er nøjagtigt hvad der passer dårligst til brændefyring. Dette har Ryan Lund bare valgt at ignorere. Fremgangsmåden kaldes partsindlæg.

 • 0
 • 0

Da der i sagens natur er grænser for, hvor lang tid jeg har til at svare på alle de mange blog-indlæg ifm. de to artikler vedr. min videnskabelige rapport, har jeg aftalt med de to artiklers forfatter, journalist Ditte Svane-Knudsen, at jeg svarer kort og præcist på (miljø)fagligt eller videnskabeligt seriøse kommentarer/spørgsmål, hvilket også matcher Videnskab.dk’s høje faglighed og troværdighed.
Herefter opfordrer jeg dem, som måtte have yderligere (miljø)fagligt eller videnskabeligt seriøse kommentarer/spørgsmål, til at anføre deres e-mail adresse, hvorefter jeg vil sende min videnskabelige rapport.
Hvis der så efterfølgende er (miljø)fagligt eller videnskabeligt seriøse kommentarer/spørgsmål – med specifik reference til sidetal og konkret indhold i min rapport og/eller mine referencer - så svarer jeg også gerne kort og præcist på dette.

Mvh. Ryan Lund

 • 0
 • 1

Her kan du finde uddybende viden:

Schleicher, Ole 2011: Præsentation af diplomingeniør Ole Schleicher, FORCE Technology: ”Rensning af røg fra brændeovne”, under konference om sodpartikler og klimaeffekter arrangeret af Det Økologiske Råd, Lokalitet: Christiansborg, d. 15. november 2011:
http://www.ecocouncil.dk/index.php?option=...

Hvis du har yderligere spm., så vil jeg opfordre dig til at kontakte Ole Schleicher, FORCE Technology.

Mvh. Ryan Lund

 • 0
 • 1

Du skriver følgende:

“Ikke en eneste af de udvalgte artikler er der stillet kritiske spørgsmål til eller vedlagt tilstrækkelig dokumentation. Dokumentationen er valgt ud fra samme kriterier som originalmaterialet. Fremgangsmåden kaldes prosa.”

”Ryan Lund drager i sin rapport konklusioner uden fagligt belæg. Fremgangsmåden kaldes selektering.”

Svar:

Kan du fremlægge helt konkret og sidetalsspecifik videnskabelig dokumentation for dette?

Ellers har jeg ikke mulighed for at forholde mig fagligt og videnskabeligt til din kritik.

Du skriver endvidere:

“Ryan Lund fremturer med postulatet om de mange tidlige dødsfald grundet brænderøg. Ingen forskere med kendskab til emnet vil drage samme konklusion før sammenhængen er grundigt analyseret ud fra videnskabelig metoder. Fremgangsmåden kaldes manipulation.”

Svar:

De 200-1.000 årlige dødsfald blandt danskerne pga. brænderøgs-emissionen fra dansk jord er et videnskabeligt kvalificeret skøn.

I selve min rapporttekst har jeg citeret seniorforsker, sektionsleder og atmosfærefysiker Jørgen Brandt, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet for at have udtalt oven- og nedenstående under et kvalitativt ekspertinterview. Jørgen Brandt har godkendt mit endelige interviewreferat i bilaget til min rapport, som jeg citerer ham fra.

I mit interviewreferat af Jørgen Brandt i rapportens bilagsdel står der bl.a. følgende:

”Spm. 8: Hvilke kommentarer har du til de ca. 200 årlige dødsfald blandt danskerne, pga. brænderøgsforureningen emitteret fra dansk jord (Miljøstyrelsen 2008: 89, Raaschou-Nielsen et al. 2002, Palmgren et al. 2001)?
Har du eller Institut for Miljøvidenskab beregnet et årligt mortalitets-estimat eller –interval som følge af brænderøgsforureningen i Danmark?

Svar: Ja, vi har foretaget sådanne beregninger, og er nået frem til følgende:
1. Hvis vi forudsætter, at alle partikler er lige sundhedsskadelige, så døde ca. 270 danskere årligt i år 2000 som følge af brænderøgsforureningen.
2. Siden da er emissionerne fra individuel træfyring steget med ca. 80 %, så hvis mortalitets-estimatet fremskrives lineært, er vi således i dag oppe på knap 500 årlige dødsfald blandt danskerne pga. brænderøgsforureningen fra dansk jord.
3. Hvis man så graduerer ift., at de primære partikler højst sandsynligt er mere sundhedsskadelige end de sekundære, så bør man lægge ca. 30 % til, og er herefter oppe på groft estimeret lige godt 600 årlige dødsfald blandt danskerne pga. den indenlandske brænderøgsforurening. Denne tredobling, set i forhold til de ca. 200 ovennævnte dødsfald, illustrerer bl.a., hvor stor usikkerhed der pt. hersker vedr. beregningen af et årligt mortalitets-estimat grundet brænderøgsforureningen i Danmark. Dog vil Brandt anslå, at mortalitets-estimatet højst sandsynligt befinder sig i denne størrelsesorden.
4. Brandt er helt enig med Torben Sigsgaard i, at det, videnskabeligt set, er mest redeligt og lødigt at fremlægge mortalitet - forårsaget af bl.a. brænderøgsforurening - som et usikkerheds-interval. Brandt vil ud fra det mest kvalificerede skøn/bud, som forskerne pt. kan beregne, antage, at et sted mellem 250-750 eller måske snarere 200-1.000 danskere hvert eneste år dør før tid pga. brænderøgsemissionerne fra dansk jord. Under alle omstændigheder er Brandt overbevist om, at det årlige faktiske mortalitetstal højst sandsynligt er højere end 200 årlige dødsfald grundet brænderøgsforureningen. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at ingen af ovennævnte mortalitets-estimater endnu er publicerede.”

Referencer:

Miljøstyrelsen 2008: Health effects assessment of exposure to particles from wood smoke, Miljøprojekt nr. 1235:
http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/...

Raaschou-Nielsen, Ole et al. 2002: Helbredseffekter af partikulær luftforurening i Danmark – et forsøg på kvantificering, Ugeskrift for Læger, 164, 3959-3963: http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/port...

Palmgren, Finn et al. 2009: Luftforurening med partikler – et sundhedsproblem, 1. udgave, 1. oplag, DMU og Aarhus Universitet, Forlaget Hovedland:
http://www2.dmu.dk/Pub/MB14.pdf

Du skriver:

“Der er intet i Ryan Lunds rapport omhandlende træs anvendelse i praksis der bare tilnærmelsesvis er sandt.”

Svar:

I sagens natur må mit modspørgsmål være: Har du læst min rapport?

Mvh. Ryan Lund

 • 0
 • 1

Du spørger hvor konkret du kan finde fejl i din rapport: Fra første til sidste side. Er du alvorlig når du efterlyser videnskabelig dokumentation for henvisning til sideantal i din egen pamflet? At du ikke kan forholde dig fagligt og videnskabeligt til min kritik behøver du ikke gentage. Den disciplin har du så rigeligt demonstreret du ikke behersker.

Din kildehenvisning består hovedsagelig af egne udtalelser eller specifikke interesseorganisationers pressemeddelelser. Fremgangsmåden er på ingen måde hverken faglig eller videnskabelig gangbar.

Dødsfald skyldes ikke brænderøg men lungesygdomme. Brænderøg er stadig ikke påviselig årsag til de kendte lungesygdomme i Europa, men røg kan forværre tilstanden. Dette er essensens af bl.a. Jørgen Brandts udtalelser. Danmark adskiller sig ikke i den statistik.

Den 80% stigning i emissioner fra individuel brændefyring du citerer Jørgen Brandt for at have fremført, stemmer ikke overens med det faktiske forbrug. Svaret er grundlag for talakrobatik som du mistolker som årsagen til diagnosticerede tilfælde af lungesygdomme i forbindelse med brændefyring.

Særligt hæfter jeg mig ved udtryk som sandsynligt, antage, skøn og fremskrivning som støtte til særlig svage passager. Fremgangsmåden er stadig ikke videnskab. Det er stadig grundlag for misinformation og talakrobatik. Videnskab er ikke foreneligt med udtryk der via omskrivninger oversættes til facts. Superlativer som højt respekterede, høj faglighed eller stor troværdighed er ord der kendetegner prosa som Videnskab.dk i stor stil benytter ved omskrivning af pressemeddelelser.

Endelig spørger du om jeg specifikt har læst om træs egenskaber der giver de afledte effekter i din pamflet. Ja, derfor kan jeg så klart og entydigt svare som jeg har gjort, fordi samtlige, jeg gentager: Samtlige beregninger er fremkommet ud fra åbenlyse forkerte data som både jeg og andre tidligere har påpeget bla.a. her på ing.dk.

Beklager, men jeg er immun overfor røverlatin og svulstig retorik som imponatoreffekt

… ellers godt forsøgt Hr. Brugtvognsforhandler.

 • 1
 • 0

Hvorfor indfører man ikke skorstensfiltrer til brændeovne i bymæssig bebyggelse (<200m til naboen)? Det må da kunne løse problemet.
Alle fossilfyrede elværker er udstyret med partikelfiltrer.

Der er jo ikke noget problem, hvis blot der fyres rigtigt med tørt rent træ i en fornuftig ovn med den rigtige skorsten.

Brændefyring er [b]ikke[/b] fossilfyring.

Et vrøvlefilter på brændeovnshaderne må da kunne løse problemet.

 • 0
 • 0

Gøre mere for, at få gennemført korrekt optænding, når dette beviseligt kan reducere forureningen med ca. 80%, dette tages der slet ikke hensyn til i ovennævnte rapport.

 • 0
 • 0

Hvorfor interessere sig for korrekt optænding når flertallet alligevel ikke kan finde ud af det og de resterende 20% forurening stadigvæk er flere størrelsesordner over et acceptabelt niveau i et boligområde.

Når fx John Jensen oven for skriver "Der er jo ikke noget problem, hvis blot der fyres rigtigt med tørt rent træ i en fornuftig ovn med den rigtige skorsten." Så er det faktuelt forkert og viser, at dem der skal filtreres ud af debatten er de bondenostalgiske brændeovnsejere, der insisterer på at lægge smog ud over deres medmennesker.

 • 0
 • 0

Brænderøgshyggerne får varmen - og naboerne får røgen!

Brænderøgshyggerne kan naturligvis ikke se, hvad problemerne ved brænderøg består i - for de bliver jo ikke selv bliver ramt af dem. Når røgen driver ind til naboen, så er alle problemerne ved brænderøg jo ude af (brænderøgshyggernes egen lille) verden.
Så benægt alt, også alle de fakta om brænderøgens skadevirkninger, som der er videnskabeligt belæg for, og som har været kendt i over 30 år - for de skadevirkninger er naturligvis naboernes problem!

Generelt argumenterer de røgramte med argumenter og fakta i brænderøgsdebatten, mens brænderøgshyggerne generelt altid reagerer i utroligt følesesladede vendinger og ved brug af primitive forsvarsmekanismer som f.eks. benægtelse.

Skingerheden i det første indlæg er måske ekstra iøjnefaldende, hvis brænderøg skiftes ud med tobaksrøg.

Citat:

"Tobaksrøg igen igen!

Så kører der igen en art hetz mod tobaksrøg:
(Link)

Blandt andet med dette udsagn: "Rapportens vurdering er blandt andet, at tobaksrøg medfører 200-1000 danske dødsfald hvert år før tid."

Gad vide om den samme statistik også kunne vise at 300 mennesker døde senere, hvis det var det man ville undersøge.
Man kunne måske også vise, at nogle døde tidligere på grund af stress over den slags rapporter.

Nu er mobiltelefoner ligesom ikke så godt et emne mere, og så har man nu fundet et nyt godt område at kaste sine undersøgelser på.
Mange af disse undersøgelser er baseret på et meget lille datagrundlag og så ellers nogle modeller og statistisk behandling".

Citat slut.

Ret intetsigende, ikke ?. Og også ret så "verden-er-også-så-ond-imod-os-rygere-det-burde-være-en-menneskeret-at-måtte-forpeste-luften-overalt-med-vores-røg-så-vi-kan-påtvinge-andre-vores-dårligdomme-og-så-alle-dør-ligeså-tidligt-som-os-etc. ..." og dét, der er værre.

Eller som en vis Søren Kjær engang sagde: "Hvis det her er fakta, så benægter jeg fakta".

Hvis en tiltrængt opstrammning af de aktuelle og meget slappe emissonskrav, som derfor ikke kan betragtes som egentlige krav, i praksis gjorde, at brænderøgshyggerne derimod måtte beholde røgen inde hos dem selv, gerne i deres egne stuer, for at kunne leve op til en sådan opstramning, så ville alvoren ved problemerne med brænderøg og hvor skadelig den er nok gå op for dem.
Så kunne brænderøgshyggerne måske også i samme omgang vågne op fra den forestilling om "CO2-neutralitet", "at brænderøg er rigtig godt for miljøet" og fra den skovromantik, som de via reklamer og kommunernes "skovdage/brændedage" er blevet lullet ind i, og i stedet på egen krop mærke, hvordan det er at indånde omtrent ufortyndet brænderøg, og ligeledes på egen krop konstatere, at det sørme ikke er sundt!
Når brænderøgshyggerne således har set realiteterne i øjnene, så kunne vi måske blive fri for brænderøgshyggernes skingre følelsesudladninger, når de igen-igen føle-føle-føler, at deres hævdvundne ret til at forurene nærmiljøet med brænderøg kunne blive truet.

 • 0
 • 0

Carsten Thomsen og Jens Henriksen:

Prøv at forholde jer til virkeligheden. Ingen ansvarlig brændeovnsejer benægter at brænderøg kan genere naboerne. Ikke alle huse egner sig til brændeovne, og ikke på alle lokationer kan generne afhjælpes med den teknologi der i dag er tilgængelig.

Brændeovne er i langt de fleste tilfælde et supplement til eksisterende opvarmning grundet økonomi eller komfort. Formålet er ikke at genere naboerne. Virkeligheden er også at fagfolk løbende forsøger at eliminere generne og forbedre virkningsgraden med de fordele det medfører, og det er deres anvisninger ansvarlige brændeovnsejere efterlever.

Virkeligheden er også at der findes tilstrækkelig lovgivning der begrænser ulemperne ved røg, støj og møg hos naboerne, og endelig findes der individer der ikke accepter disse regler, men er villige til at bøje sandheden for at tvinge deres holdninger igennem.

Det er disse egoister og deres uhyrlige påstande jeg angriber. Som udgangspunkt er der ulemper ved at bo i et samfund med noget så generende som naboer, men skal tolerancen defineres af højtråbende egoister suppleret af tilfældige prædikanters okkulte udgydelser forklædt som videnskab?

Det er for mig i orden at I ønsker at være grønnere end marsmænd, men fri mig for de frelste overtoner og nedladende bemærkninger om en levevis der tilfældigvis ikke falder i jeres ensporede opfattelse uanset det gælder opvarmning, landbrug, energi eller hvad I nu har valgt at harcelere over.

 • 0
 • 0

Prøv at forholde jer til virkeligheden.

Det er netop hvad jeg gør.
Og måske skulle jeg prøve at forklare dig lidt om, hvad det er, der foregår ude i virkeligheden:

Ingen ansvarlig brændeovnsejer benægter at brænderøg kan genere naboerne.

Er man et ansvarligt menneske, så har man naturligvis ikke brændeovn.

Ikke alle huse egner sig til brændeovne, og ikke på alle lokationer kan generne afhjælpes med den teknologi der i dag er tilgængelig.

Det står åbenbart alle og enhver i ejerbolig frit for at installere brændeovn. Der findes ingen lokationer i Danmark, hvor brændeovne er decideret forbudt (modsat Malmö i Skåne).
Desuden findes der ingen teknologi til at "afhjælpe generne" ved brug af stenalder-"teknologi"-brændeovnene - som ellers kan være nok så designede og nok så svanemærkede og nok så anbefalede af Tænk.
http://ing.dk/artikel/124108-filtre-til-br...

Brændeovne er i langt de fleste tilfælde et supplement til eksisterende opvarmning grundet økonomi eller komfort.

Jeg bor i en by med mange fattigrøve, som åbenbart er fuldstændigt ligeglade med eller åbenbart helt uvidende om hvor meget brændeovne forurener - de ved kun (ligesom mig) at vi har Danmarks dyreste fjernvarme, og af de (modsat mig) er for nærige til at bruge den, så derfor udgør brændeovnen ikke et supplement, men en erstatning af andre varmekilder.
Tilsvarende er skrotningsordningen for oliefyr selvfølgelig blevet brugt til at få installeret varmepumper, solcelleanlæg og jordvarme til mellem 50.000-100.000 kr. i et hus til 600.000 kr. - NOT!
Nej, så hellere et CO2-neutralt træpillefyr til 14.000 kr. og en CO2-neutral brændeovn til 2.700 kr på den samme eksisterende skorsten, og så kan der eddermame købes meget CO2-neutralt træ i de næste mange år for de sidste 33.000 - 87.000 kr!
Samtidig gør man også sit hus mindst tilsvarende beløb mere værd, for muligheden for afbrænding af træ er noget, som ejendomsmæglere lægger stor vægt på, da et hus med brændeovn er lettere at sælge, fordi definitionen på et "godt hjem" med indbygget hygge og varme idag er lig med et hjem med brændeovn.
Og det giver jo grobund for en brændebutik midt i byen, som udelukkende handler med træ til afbrænding, i form af CO2-neutralt brænde (og ligeså CO2-neutrale briketter og træpiller), som bliver kørt på en CO2-neutral lastbil (som naturligvis kører på CO2-neutralt diesel) fra Litauen og hertil med CO2-neutrale brændetårne, lavet af CO2-neutralt primærtræ, og hvor pallen og rammen naturligvis er lavet af CO2-neutrale og HCB-fri brædder, altsammen skovet med CO2-neutrale skovningsmaskiner, indsamlet med CO2-neutral skovtraktor, transporteret til tørring med CO2-neutrale lastbiler (og alle disse maskiner kører naturligvis også på CO2-neutralt diesel), derefter tørret i ovn (der opvarmes med CO2-neutralt naturgas), opskåret, flækket, snittet og presset af diverse CO2-neutrale maskiner, og derefter læsset med CO2-neutrale gaffeltrucks på de CO2-neutrale lastbiler, der tager lange CO2-neutrale lastbiltur til Danmark, hvor lasten losses ved hjælp af CO2-neutrale gaffeltrucks, afhentes af forbrugeren i deres CO2-neutrale bil + trailer, for slutteligt på bedste CO2-neutrale vis at blive fyret af i brændeovnen, så røgen driver ind til naboerne.
Naturligvis hjælper den lokale avis foretagendet på vej med flere omtaler af dette miljøvenlige initiativ, bl.a. denne:
http://www.nordjyskeugeaviser.dk/VisArtikl...
Her drejer det sig ikke om et supplement til fjernvarne eller andre varmekilder, men ofte om på billigst mulig måde at få varme i huset, hvorved der må fyres i brændeovnen fra morgen til aften, ret op ad byens sygehus og dens "frisk"luftindtag til ventilationssystemet.
Så kan man lukke helt ned for den dyre fjernvarme i det lille brændeovnshjem og sende regningen videre til miljøet (og dermed samfundet), og hvad angår komfort, så får brænderøgshyggerne sikkert nok varmen ved at brænde dette påståede CO2-neutrale djævelskab af, men det er på bekostning af naboernes sundhed - og ikke kun naboernes komfort (gid at det var så vel!).
Se, det er hvad der sker ude i virkeligheden, min ven.

Formålet er ikke at genere naboerne.

Det er ellers dét, der er resultatet, selvom brænderøgshyggerne måske sidder inde i varmen og til gengæld tænker nok så meget på, at den "smule" røg nok ikke vil genere naboerne.
For uanset hvor mange tanker af den slags, som brænderøgshyggeren måtte gøre sig, så generer røgen naboerne lige så meget, som hvis brænderøgshyggeren ikke skænker naboernes sundhed en eneste tanke,

Virkeligheden er også at fagfolk løbende forsøger at eliminere generne og forbedre virkningsgraden med de fordele det medfører, og det er deres anvisninger ansvarlige brændeovnsejere efterlever.

Hul, tom og virkelighedsfjern bragesnak!
Inden Rygeloven trådte i kraft prøvede man også at henstille til rygerne om at puste røg i hovedet på deres medmennesker på en hensynsfuld måde og informere dem om, at tobaksrøg sørme ikke er ret sundt (hvilket man har vidst i over 200 år! Dengang fik man "tæring" af det - idag får man cancer af det).
Den aktuelle debat om at puste brænderøg i hovedet på sine medmennesker på en mere hensynsfuld måde kommer forhåbentlig ikke til at vare ligeså længe, inden de ansvarlige (?) myndigheder indser, at venlige henstillinger og informationskampagner (til mange millioner kroner) ikke flytter noget som helst!
Og "fagfolkene", der arbejder med brændeovne, har åbenbart mere travlt med at pakke stenalder-"teknologien" ind i nye "high-tech"-design indpakninger, frem for at gøre noget ved det helt grundlæggende - nemlig at der kommer cirka 4000 giftstoffer op gennem skorstenen, og mange af dem af den allermest potente cancerogene slags, der overhovedet findes!

Virkeligheden er også at der findes tilstrækkelig lovgivning der begrænser ulemperne ved røg, støj og møg hos naboerne, og endelig findes der individer der ikke accepter disse regler, men er villige til at bøje sandheden for at tvinge deres holdninger igennem.

Virkeligheden er, at der i praksis ikke findes nogen lovgivning, der beskytter naboerne mod brænderøg.
Hvis du har sat dig bare en lillebitte smule ind i tingenes tilstand herude i virkeligheden, så ville du vide, at de eneste krav til en skorsten er, at den rager en vis højde op over taget, hvad enten det er et fladt tag eller et sadeltag, og at den bliver godkendt af en skorstensfejer.
Skorstensfejeren ønsker naturligvis kun at godkende, for så får han en kunde mere "i butikken" - at nægte at godkende skorstene, der er svejset sammen af konsevesdåser eller ligefrem udstede fyringsforbud, vil naturligvis ødelægge hans egen forretning. Ikke ?.
Fyringsforbud er yderst sjældne og kræver langvarige og seje tovtrækkerier med kommunernes miljøafdelinger, og sager skal føres for hver enkelt sure og sodsværtede skorsten i nabolaget, én for én. Men kommunerne har generelt ikke ressourcer og kompetencer til at gå ind i sager og gør deres bedste for at affeje klager med, at "du ved jo nok, at en brændeovn oser lidt, når der fyres op, ikke ?".
Ja, det gør den - dér forurener den så meget, at ingen måleinstrumenter kan måle det. Derrfor gælder den officielle emissionsmåling af brændeovne i forbindelse med godkendelse af dem, for en varm ovn hvor der har været fyret i min. 30 minutter.

Det er disse egoister og deres uhyrlige påstande jeg angriber.

Ja, det er godt nok også egoistisk, at man gerne vil kunne trække vejret i sin egen have, sende børnene ud og lege i haven, eller at lade Bette-Bebs sove til middag i sin barnevogn ude på græsplænen, at kunne tørre tøj ude, og at kunne åbne sine vinduer og lufte ud, for at undgå skimmelsvamp i hjemmet.
Det er derimod slet ikke egoistisk at kunne sidde og godte sig i varmen fra sin brændeovn og lade røgen drive ind til naboerne. Nej-nej-nej.

Som udgangspunkt er der ulemper ved at bo i et samfund med noget så generende som naboer, men skal tolerancen defineres af højtråbende egoister suppleret af tilfældige prædikanters okkulte udgydelser forklædt som videnskab?

Den "videnskab", der krampagtigt og i brændeovnslobbyens tjeneste prøver at påvise, at brænderøg skam slet ikke er farligt, kan i den grad betegnes som uhyrlige udgydelser forklædt som videnskab!
Især eftersom at alle andre undersøgelser klart påviser, at brænderøg har helbredsmæssigt negative konsekvenser.
Og nej, os røgramte har ikke noget imod at have andre mennesker omkring os - men det har brænderøgshyggerne åbenbart, når deres rygmarvsreaktion er, at "så kan man da bare flytte, hvis man ikke kan lide lugten i bageriet".

Det er for mig i orden at I ønsker at være grønnere end marsmænd, men fri mig for de frelste overtoner og nedladende bemærkninger om en levevis der tilfældigvis ikke falder i jeres ensporede opfattelse uanset det gælder opvarmning, landbrug, energi eller hvad I nu har valgt at harcelere over.

Hvis denne slut-salut kommer fra en brænderøgshygger, så kan det da vist i den grad betegnes som egoisme og en forplumring af en debat, der drejer sig om noget så væsentligt som at kunne få lov til at trække vejret i sit eget hjem og i sin egen have, uden at sætte sit helbred på spil!
Det er da muligt, at brænderøgshyggere (ligesom rygere åbenbart også er) er ligeglade med deres eget helbred og kun tænker på den umiddelbare genvinst, de får, men det er helt tydeligt, at de åbenbart også er ligeglade med naboernes helbred!
Det nærmer sig i den grad noget, der kunne kaldes for egoisme!

 • 0
 • 0

Det vigtigste for brændeovnsrygerne er at opvarmningen er afgiftsneutral.

Jeg har selv brændeovn, hvor jeg fyrer 3 pressede briketter af nogle gange om ugen. Når forbrændingen ser lidt tvivlsom ud går jeg ud og kigger på skorstenen, hvor jeg dårlig kan se røgen.

Så er det jeg undrer mig over hvad og hvordan visse naboer kan opretholde en synlig og stinkende røg i tivevis?

 • 0
 • 0

Så er det jeg undrer mig over hvad og hvordan visse naboer kan opretholde en synlig og stinkende røg i tivevis?

Måske er vi bare blevet mere sarte overfor lugte?

Jeg fyrer i en ældgammel brændeovn, det er ikke noget problem at få usynlig røg men i vindstille kan jeg altid lugte det når jeg går udenfor for at checke.

Ligeledes når jeg løber en aftentur på vejen fornemmer jeg tydeligt om de forskellige fyrer og hvad de fyrer med når jeg passerer deres huse.

Men det kommer ikke i nærheden af min oplevelse igår da jeg satte mig på en bænk for at vente på toget og en ung mand satte sig ved siden af med sin cigaret!

Så måske vores oplevelse af røg har ændret sig stærkt i de senere år?
Der var jo heller ingen der tog sig af bilos før vi fik katalysatorer, men efter kort tid lagde man straks mærke til hvis der kom en enkelt gammel bil uden katalysator eller for den sags skyld en dieselbil forbi.

Paradoksalt nok kunne vi jo sagtens have et helt røgfrit samfund og skaffe vores energi på anden måde, men det var den forrige generation jo endnu mere bange for!

 • 0
 • 0

Re Carsten Thomsen.

Blandt andet med dette udsagn: "Rapportens vurdering er blandt andet, at tobaksrøg medfører 200-1000 danske dødsfald hvert år før tid."

Gad vide om den samme statistik også kunne vise at 300 mennesker døde senere, hvis det var det man ville undersøge.
Man kunne måske også vise, at nogle døde tidligere på grund af stress over den slags rapporter.

Jeg er faktisk alvorligt bange for at du kunne dø før tid af bare ophidselse.
Ville det så blive katalogiseret under brænderøg som årsag?

Det jeg gør opmærksom på er, at et sådant dødsfald jo slet ikke er som at blive kørt ned af en bil. I dette tilfælde er der ikke tvivl om årsagen eller at det var for tidligt, men jeg har ikke set eller hørt om nogle der er gået forbi en brændeovn og så er faldet død om.
Det kunne også være at de døde på grund af brande i huse, skove og marker, for ikke at tale om havegrillen.
Kunne du ikke også undersøge hvor mange brændeovnsbrugere der dør senere, på grund af deres glæde og komfort ved ovnen.
Desuden så kommer du slet ikke ind på hvad der menes med "før tid", det er jo et meget luftigt udsagn. Jeg har ledt efter en forklaring, men ikke fundet en.

 • 0
 • 0

Det nærmer sig i den grad noget, der kunne kaldes for egoisme!

Som svar på den fanatiske dagsorden:
Læs målingerne og forudsætningerne for disse målinger! Alt andet må ryge i spam-filtret.

Ved korrekt bygget brændeovne, kaminer og brændselskedler kombineret med det korrekte brændsel, bliver generne minimalt.
Er der problemer med røg, vedvarende, kan det skyldes fejl. Det berettiger ikke en generel fordømmelse. Heller ikke krav om tvangsforanstaltninger som filtre, der ved ukorrekt brug kan forårsage CO forgiftninger, vil ændre gener for størstedelen. Det er kun i byer og især i etagebyggerier der kunne være en fordel, men da der ikke længere fyres med koks er det et hypotetisk problem.
Hvorfor skal der findes løsninger til et problem der ikke findes? I stedet bør der gøres noget så de eksisterende fejl blot kan rettes til.
Manglende kendskab til vurdering og håndtering af vore råvarer er i virkeligheden det problem der har ramt danskerne.

 • 0
 • 0

Hvad er det egentlige problem i brænderøgsdebatten? Er sandheden ikke bare at brændeovnsmodstanderne ikke accepter de kompromiser der er nødvendige i et samfund, siden Carsten Thomsen og hans disciple så bombastisk fastslår at varmepumper er det hellige middel fordi: Det har de læst i tarokkortene.

Danmarks største lovsamling findes i Miljøministeriet, men det er slet ikke tilstrækkeligt for fanatikerne.

Lovsamlingen tilgodeser stort set alle trossamfund der har en effektiv pressetjeneste. Bemærk at miljølovenes formålet ikke er skabt ud fra viden, men også arena for åndemanere og lignende selvudråbte eksperters selviscenesatte optræden.

Bemærk også at lovene beskriver sanktionsmuligheder uden egentlig ansvarsområde som give rige muligheder for retslige slagsmål, men altid den fornuftige som taber, fordi fanatikerne har uendelige ankemuligheder.

Fanatikernes drivkraft er ikke ønske om løsninger. De vil have ret.

Halleluja!

 • 0
 • 0

I en debat om samme emne i JP udtaler Ryan Lund følgende, som en forklaring til hvorfor skorstensfejere og buschauffører ikke dør tidligere:

Endelig er det ifølge professor, Ph.D. og læge Torben Sigsgaard, Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, almindeligt videnskabeligt kendt, at skorstensfejere, buschaufførere o.l. i gennemsnit har mere robuste lunger end landsgennemsnittet, for ellers ville de højst sandsynligt have valgt et andet erhverv.

Dette videnskabelige kendskab har jeg aldrig hørt om før.
Kan man så omvendt slutte at dem der dør af brænderøg har svagere lunger end gennemsnittet.

 • 1
 • 0

Du skriver:
"Kan man så omvendt slutte at dem der dør af brænderøg har svagere lunger end gennemsnittet."

Ja, der er videnskabeligt belæg for at sige, at langt hovedparten af de danskere, der dør pga. brænderøgsforurening, dør eller bliver alvorligt syge, fordi de har relativt følsomme lunger.

Det drejer sig om 1½ -2 mio. danskere, som er særligt udsatte for luftforurening, dvs. børn (især små børn), ældre og personer med en lungesygdom (KOL, astma, bronkitis) eller hjertekarsygdom samt MCS-ramte o.l.

 • 0
 • 0

Carsten Thomsen: Generelt argumenterer de røgramte med argumenter og fakta i brænderøgsdebatten, mens brænderøgshyggerne generelt altid reagerer i utroligt følesesladede vendinger og ved brug af primitive forsvarsmekanismer som f.eks. benægtelse.

Hvilke argumenter og fakta???

Har du problemer med din nabos brændeovn eller er du bare endnu en fuldtidskværulant?

Har du talt med din nabo om sagen? Samtale fremmer forståelsen - hvis du altså kommunikerer lidt mere civiliseret end her på ing.dk-debatten!

Jeg har både brændeovn og naboer. For nogle år siden var der en af mine naboer, som sagde det store træ i min have skyggede vel rigeligt for solen. Nu er træet fældet, opskåret, kløvet og brændt af i min brændeovn og alle er glade :-)

 • 0
 • 0

Jeg vil give min stemme til enhver politiker, der vil forbyde brændeovne.

Uanset alle gode forklaringer om, hvad man kan og ikke kan, så STINKER de og forpester den friske luft.

Argumentet om, at der ikke er noget problem, hvis man fyrer korrekt, er nærmest absurd, da 99 procent tilsyneladende fyrer forkert.

 • 0
 • 0

Ryan Lunds påståede dokumentation og behandling af data i hans såkaldte videnskabelige rapport er ikke andet end hvad enhver førsteårs biblioteksstuderende kan klare med den ene hånd på ryggen uden nævneværdige anstrengelser.

Indsamling af udvalgte artikler klar til arkivering under kategorien Vås.

Undskyld hvis det tangere personangreb, men det ser deprimerende sort ud for Danmarks ambitioner om at blive førende på forskning og videnskab hvis ikke I viser disse dilletanter vintervejen.

Så sælg hellere hele lortet til kinøjserne mens det stadig har værdi.

 • 0
 • 0

På tros af denne tråds svulstige testosteron retorik vover jeg at indlægge et link til miljørapport 1235, Helbredseffekter af danske brænderøgspartikler belyst eksperimentelt:

http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/201...

Som jeg læser rapporten er der ikke taget videnskabeligt stilling til de evt. i tidshorisont langsigtede kroniske skader (cancer) Men det har vi så tilgode.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0

Her finder jeg det oplagt at komme med et citat af Ph.D. og læge Jakob Hjort Bønløkke, Center for Energi, Miljø og Sundhed samt Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Citatet stammer fra min medieomtalte rapport om brænderøgsforurening & folkesundhed:

”Der findes tilstrækkelig evidens til, at man bør regulere alle kilder til partikelforurening, og særligt forurening som man ved øger koncentrationen nær folks boliger. Det vides også, at f.eks. kraftværker og køretøjer er så velregulerede, at de forurener forholdsmæssigt meget lidt, i forhold til det de producerer, så enkelte uregulerede køretøjer eller brændeovne med dårlig forbrænding kan udlede 100-10.000 gange så mange partikler som én velreguleret. Der skal ikke mange af den slags til, før hele den øvrige regulering bliver ineffektiv og spild af penge.”

Hvis regeringen ønsker en så effektiv miljøregulering som muligt (mest miljø for pengene), så bør landspolitikerne og centraladministrationen - rationelt og etisk betragtet - sætte mest effektivt ind over for de forureningskilder i dagens Danmark, som udgør den største sundheds- & miljøbelastning, hvilket vil sige brænderøgsforureningen og den trafikale forurening.

 • 0
 • 0

Har du overvejet hvad diverse emhætter sender ud.
I visse tilfælde kan jeg som svinedrengen lugte hvad folk skal have til middag.
Når dertil lægges at det ikke er alt der lugter som er farligt, og at ikke lugtbare ting kan være fuldt så farlige, så er det altså op ad bakke.
De opfattede problemer hænger uden tvivl meget sammen med omtalen af dem. Som med tobaksrøg, brændeovne og nu sidst trængsel.
Hvad er det næste som skal have en omgang i vridemaskinen. Parfume og diverse duftevand måske. Eller kejserkrone planter som stinker ad h.. til. Grill-barers friture måske, -luk Bakken, det er helt sikkert meget farligt.
Hvem siger i øvrigt at det som lugter godt ikke også er skadeligt.

 • 0
 • 0

Du kommer langt rundt Peter :-)

Gad vide hvor mange midler der så er brugt nytteløst, på rapporter eller uddannelse af diverse guruer

Må være noget af en mavepuster at blive jordet af en student på RUC !!!
"Ironi"

Miljøprojekt 1235
Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Keld Alstrup Jensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Vibeke Vestergaard Nielsen, Miljøstyrelsen
Poul Bo Larsen (formand), Miljøstyrelsen

Johan Thomasson. 25. feb 2012 kl 16:24

Sidste afsnit er nok ikke helt ved siden af

Vh.....KT

 • 0
 • 0

Ryan Lund:

Hvis regeringen ønsker en så effektiv miljøregulering som muligt (mest miljø for pengene), så bør landspolitikerne og centraladministrationen - rationelt og etisk betragtet - sætte mest effektivt ind over for de forureningskilder i dagens Danmark, som udgør den største sundheds- & miljøbelastning, hvilket vil sige brænderøgsforureningen og den trafikale forurening.

Jamen så er spørgsmålet vel blot: Går du ind for atomkraft til at drive kommende transport med elbil-løsninger i fuld skala, elopvarmning af boliger, direkte eller evt. via varmepumper.

Som bekendt har man jo her i Europa lidt svært ved erkende dette visse steder lige for tiden :-)

Eller vil du nøjes med en skrabet løsning hvor man fritager folk der dropper deres brændeovne for afgift på naturgas eller elafgift til evt. varmepumper?

For flere forbud og afgifter risikerer nemt at skabe et fattigdomssamfund og så vil du nok før eller siden komme til at se røg i et helt andet omfang end idag!
Det er ikke nogen naturlov at vi idag har et samfund uden en masse sort røg, det har krævet hårdt arbejde af få det relativt rene højenergisamfund vi har i øjeblikket, og det kan vi let miste igen hvis vi blot tager det for givet!

 • 0
 • 0

Hvis regeringen ønsker en så effektiv miljøregulering som muligt (mest miljø for pengene), så bør landspolitikerne og centraladministrationen - rationelt og etisk betragtet - sætte mest effektivt ind over for de forureningskilder i dagens Danmark, som udgør den største sundheds- & miljøbelastning, hvilket vil sige brænderøgsforureningen og den trafikale forurening.

Ryan
Det minder lidt om et udsagn fra "de sidste dages hellige"
Hvis du og andre vil gøre noget effektivt overfor ´forureningskilder, så skulle i starte med de mange små forbrændingsmotorer i f.eks. plæneklippere, hækklippere, scootere osv.
Hvis disse motorer blev pålagt samme forureningsgrænser som større anlæg og for den sags skyld brændeovene, så blev folkesundheden forbedret både pga. den mindre partikelforurening og måske pga. den større fysiske indsats folk nu blev nød til at yde for f.eks. at klippe græs, cykle osv.

 • 0
 • 0

Mon ikke at årsagen til, at denne debat flagrer i alle retninger skyldes, som det også fremgår af Ryan Lunds skrift:
"Som det fremgår af Ryan Lunds rapport, mangler vi bedre viden om, præcis hvor meget skade på sundheden, brænderøgsforureningen udretter".

Men hvis vi nu i et lille øjeblik antager, at 200 mennesker i DK pr. år dør nogle år før end de ellers vil have gjort som følge af brug af brændeovne i DK. Hvis man på den baggrund forbyder brug af brændeovne, så må man også vurdere omfanget af fortidlig død som følge af de alternativer til opvarmning, der så skal anvendes, samt den miljøpåvirkning alternativ bortskaffelse af det rene affaldstræ, der i dag bortskaffes ved hjælp af brændeovne.

Måske viser det sig, at 200 fortidlige dødsfald er småting, og måske endda helt acceptabelt i forhold det samlede alternativ?

Mange andre ting bevirker også fortidlige dødsfald, f.eks radongas, personlig overvægt, og motoriseret trafik.
Måske vil vi kunne rede mange flere leveår, hvis overvægt blev afgiftsbelagt?

Tilbage til fakta: Vi mangler fortsat tilstrækkeligt sikkert og robust datagrundlag til at denne diskussion kan fortsætte på sagligt niveau.

 • 0
 • 0

Kan vi eventuelt få brændeovnsindustrien til at financiere en Ph.d i brændefyringens gavnlige effekter for folkesundheden?

Herunder vil jeg gerne have belyst:

1: Antallet af dødsfald der ungås/udsættes som direkte følge af den motion folk der fyrer med brænde får af at hente, skære og flække brænde.

2: Den gavnlige effekt på fedme/hjerte-karsygdomme, som opnåes ved at folk skal rejse sig og hente brænde og passer ovnen. Jeg vil vædde på at man kan lave en undersøgelse der viser at brændeovnsfyrere har mindre risiko for DVT (Deep vein thrombosis)

3: Den gavnlige effekt af at brændeovne søger for god luftudskifting med mindre radon mv. i boligen til følge. Der må være adskillige undgåede kræfttilfælde på den konto.

Fortsæt gerne selv listen, og jeg er sikker på at man kan lave en videnskabeligt funderet artikel, som vil vise at brændeovne og brændefyrings positive effekter langt overskygger de negative.

Statistik er taknemmeligt, og er udgangspunktet biased, så er resultatet det også.

 • 0
 • 0

Valget mellem brændeovne og A-kraft er, efter min klare opfattelse, valget mellem pest eller kolera:

Fremtidens energi(besparelse) skal bl.a. komme fra:
1. En markant indsats for at efterisolere den danske boligmasse og stille højere minimumskrav til isolering af nybyggeri.
2. Flere og større havvindmølleparker.
3. Udbygning af fjernvarmenettet og tilslutningen til dette, således at min. 70 % af boligmassen er opkoblet til fjernvarmenettet om få årtier, i tråd med hvad IDA’s klimaplan for 2050 anbefaler.
4. Tilskud til varmepumper uden for områder med kollektiv varmeforsyning.
5. En langt større satsning på biogas, solceller, solvarme, bølgeenergi, geotermi mv.
6. At fortsætte med at benytte naturgas på kraftvarmeværkerne (mens kul og olie udfases), indtil DK bliver stort set selvforsynende med grøn el fra VE.

 • 0
 • 0

Valget mellem brændeovne og A-kraft er, efter min klare opfattelse, valget mellem pest eller kolera:

Hvorfor hader du brændeovne?

Har du problemer med din nabos brændeovn og har du talt med ham om dit problem? Samtale fremmer forståelsen.

Alle dine løsninger kræver elektricitet. Hvordan skal vi holde varmen når der er strømsvigt?

Hvad er dit problem med brændeovne i områder uden kollektiv varmeforsyning? Der er jo ofte så langt mellem husene at man skal bruge en kikkert for at få øje på røgen fra skorstenen i det næste hus...

 • 0
 • 0

Miljømærkede brændeovne er udmærket i landzone, hvor der ikke er nogen naboer, der generes af røgen (i nævneværdigt omfang), lige såvel som rygere for min skyld må ryge alt det de vil, når blot tobaksrøgen ikke generer deres medmennesker.

 • 0
 • 0

Miljømærkede brændeovne er udmærket i landzone, hvor der ikke er nogen naboer, der generes af røgen (i nævneværdigt omfang), lige såvel som rygere for min skyld må ryge alt det de vil, når blot tobaksrøgen ikke generer deres medmennesker.

Har du problemer med din nabos brændeovn og har du talt med ham om dit problem?

 • 0
 • 0

Mon ikke alt hvad vi foretager os er et kompromis mellem det man gerne vil opnå og hensynet til omgivelserne - i dette tilfælde en vægtning af egen komfort overfor hensynet til miljøet?

F. eks. har vi med kloakering opnået en høj grad af komfort, således at vi næsten ikke mærker lugtgenerne fra vore biologiske efterladenskaber.

Men for miljøet var det måske bedre om vore boligblokke havde lokum i gården som man tømte efter behov det ville reducere belastningen af naturen ved vandindvinding væsentligt!

Jeg tror at hvis Ryan Lund valgte at skåne naturen på denne måde så ville han efter kort tid ikke længere bemærke lugtgenerne fra naboernes brændeovne.
Og hvem ved, måske ligger sådan noget ikke så langt ude i fremtiden hvis man fortsætter den "tilbage til jordhulerne" miljøpolitik som nogen er så glade for :-)

 • 0
 • 0

Godt indlæg. Det man leder efter vil man også finde.
Hvis man ledte efter fordelene ville man uden tvivl også kunne finde dem.
Det er næsten en selvopfyldende profeti at tale om dårlige effekter af et eller andet. Hvis emnet fanger begynder alle mulige at lede efter eventuelle negative effekter af det, og det er jo helt sikkert at man kan finde noget.
Man kan jo aldrig bevise at noget er uskadeligt, så når først frøet er sået, så kører det bare derudaf.
Fødevarer er et lidt atypisk eksempel, da der også dukker undersøgelser op der viser positive effekter af et eller andet (rødvin), men hovedsageligt drejer det sig om noget som er skadeligt. De positive historier skyldes nok forskere som er blevet godt knotne over at rødvin skulle være skadeligt.

Forleden kom en historie om at cykling var godt for levealderen, men så har de måske overset de cyklister som bliver kørt ned.

 • 0
 • 0

Hej Svend

På et af mange møder jeg har deltaget i i IGAS (interesseorganisation for gas analyse) fortæller Steffen Loft om et estimat han har udført ud fra to modeller. Den skadelige effekt ved at løbe en tur i Københavns partikel os mod den gavnlige effekt af at få konditionerede cellerne ved samme løbetur. Jeg mener at hans konklusion var at de to effekter gik ud mod hinanden. Men hvad er så sundest, en time på ryggen eller en løbetur i kbhs. partikel os?

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0

Tak for rosen, og i lige måde! Du har helt ret, og desværre ser vi en større og større skævvridning af fakta, for at visse grupper kan pleje særinteresser.
I hele debatten om betalingsringen var et af argumenterne en undersøgelse bestilt af Claus Bondam og lavet for Kbh's kommune af et meget anderkendt rådgivningsfirma. Konklusionen på undersøgelsen var, at det samfundsøkonomisk var bedst at folk cyklede, og hovedargumentet i regnestykket var at cyklister levede længere en bilister. Denne påstand bonede ud med ca. 50% af fordelen ved cykling. Rent samfundsøkonomisk stiller jeg mig tvivlende overfor en stigende ældrebyrde er en fordel, men statistik kan vise alt.
Mortalitetsberegningerne i disse skræmmekampagner stiller jeg mig endnu mere skeptisk overfor, folk dør ikke af brænderøg, ligesom de heller ikke dør af støj, men det er udsagn man gerne anvender i overskrifter mv.
Problemet opstår når disse udsagn og diverse interesseorganisationers postulater eller bestilte rapporter og artikler bliver meningsdannende og ender i lovtekster i kraft af politikernes manglende indsigt, manglende skepsis og almindelige lyst til at sætte deres mærke.
At man fremskriver ældre undersøgelsers postulater, gør ikke det oprindelige resultat mere validt, og er dette resultat citeret ude af kontekst bliver det rigtig farligt! Forskellen på i dag og tidligere er, at hvor vi tidligere så "storkapitalen" anvende denne måde at påvirke politikere og den almindelige befolkning, ser vi nu "velmenende" interesseorganisationer bruge disse manipulationstricks, og disse organisationer står desværre i en magt- og imageposition, som gør det enormt svært at drage resultater og påstande i tvivl, uden at komme til at stå som enten miljøsvin, morder i tertiær grad, eller bare som bagstræberisk. Hvor ofte hører vi ikke "det økologiske råd" citeret? DØR er en privat interesseorganisation på linje med så mange andre, men valg af navn og hvor man deltager i debatten, har givet dem en magtbase meget få tør stille spørgsmålstegn ved, og jeg er overbevist om at den almindelige befolkning tillægger dem væsentlig mere etos end berettiget er!

Jeg har netop hørt i radioavisen at en fjerdedel af fritstående danske huse har så høje radonværdier, at det er sundhedsskadeligt, hvad med en kampagne for at installere brændeovn i disse? Så vidt jeg ved, så ryger der mellem 10 og 15 m3 luft ud per kg brænde der brændes, det vil da nedbringe radonniveauerne, jeg anslår det til 1.500 liv sparet der!

 • 0
 • 0

[quote]. Hvor ofte hører vi ikke "det økologiske råd" citeret? DØR er en privat interesseorganisation på linje med så mange andre, men valg af navn og hvor man deltager i debatten, har givet dem en magtbase meget få tør stille spørgsmålstegn ved, og jeg er overbevist om at den almindelige befolkning tillægger dem væsentlig mere etos end berettiget er!

Nøjagtigt ligesom Astma og Allergiforbundet. Det er også en privat interesseorg. der sælger varer til mennesker som de har overbevist med deres skræmmekampagner eller artikler om noget de intet aner om..

 • 0
 • 0

Kære alle

Nu hvor alle har haft mulighed for at kommentere og diskutere Q&A’en - samt artiklerne relateret til min rapport om brænderøgsforurening & folkesundhed på ing.dk og i den trykte udgave (der har i alt været ca. 350 af disse blog-indlæg) - vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke for jeres deltagelse og engagement, samt komme med en afsluttende kommentar, som kan læses her:

http://ing.dk/artikel/127214-braenderoegen...

Med venlig hilsen
Ryan Lund

 • 0
 • 1