Historien om en skorsten del 2

Flere har efterlyst en opfølgning på en kronik jeg skrev i marts sidste år.
"Hvad skete der så ???"

Kort sagt; der er ikke faldet dom i landsretten endnu, men sagen er ikke mindre spændende at følge af den grund. Udfaldet vil få betydning for langt flere mennesker, end dem det lige handler om i denne sag.

Du kan læse kronikken fra sidste år her:
http://ing.dk/artikel/117653-historien-om-...

Og opfølgningen på historien her:
http://stenovne.dk/skorsten%20del2.html

P.s. Redaktionen syntes ikke opfølgningen var passende til endnu en kronik og opfordrede mig derfor til at oprette en ny tråd her.
Jeg håber derfor du vil blande dig i debatten herunder, så den ikke forsvinder fra forsiden alt for hurtigt !

Er du kommet hertil fra stenovne.dk, skal du muligvis oprette dig som bruger for at kunne deltage, men det er nemt nok.

Kommentarer (14)

Flere har efterlyst en opfølgning på en kronik jeg skrev i marts sidste år.
"Hvad skete der så ???"

Kort sagt; der er ikke faldet dom i landsretten endnu, men sagen er ikke mindre spændende at følge af den grund. Udfaldet vil få betydning for langt flere mennesker, end dem det lige handler om i denne sag.

Du kan læse kronikken fra sidste år her:
http://ing.dk/artikel/117653-historien-om-...

Og opfølgningen på historien her:
http://stenovne.dk/skorsten%20del2.html

P.s. Redaktionen syntes ikke opfølgningen var passende til endnu en kronik og opfordrede mig derfor til at oprette en ny tråd her.
Jeg håber derfor du vil blande dig i debatten herunder, så den ikke forsvinder fra forsiden alt for hurtigt !

Er du kommet hertil fra stenovne.dk, skal du muligvis oprette dig som bruger for at kunne deltage, men det er nemt nok.

 • 0
 • 0

Hej Lars

Fra "Ordbog over det danske Sprog"

Gene ell. Gêne, en. [ˈʃæ·nə; ogs. ˈʃe·nə] flt. -r. (fra fr. gêne; jf. genere) ting, tilstand osv., som plager, besværer, paalægger tvang; ogs. (nærmende sig i bet. til at være vbs. til genere): det at noget besværer, plager en, ell. at man af en ell. anden grund føler sig tvungen (generet) (jf. Genance). under Lærernes Opsyn (gjorde drengene gymnastik) uden at jeg sporede en Mine hos de Unge, som forkyndte Uvillie eller Gene. FrSneed.​I.151. (folk gik) omkring og talte og loe med hinanden uden den allerringeste Gène (dvs.: ganske tvangfrit, ugenert). Chievitz.​FG.95. Genen ved ikke at kunne forstaa . . Landets Sprog. ArthChrist.​KH.235. Barnet (dvs.: et uægte barn) havde hun ingen Sjene af. AndNx. DM.IV.35.
fra ODS bind 6, 1924

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0

Er klageren død, så er sagen vel for helvede det også?

Hvad er det for noget der foregår? Hvis man kan klage over partikler der "falder ned" kan de så bevise at de partikler de måler i gadeplan kommer fra skorstenen der klages over?

Kan de bevise at partiklerne "falder ned" ved evt. at filme partiklernes vej og følge dem ned?

Når jeg kører i min bil, selv med slukket motor, vil jeg få partikler til at falde ned. Fra dækslid, asfaltslid, bremseslid og hvis man bliver fanatisk nok, kunne man vel sige fra rustpartikler og luftens slid på bilens overflade.

 • 0
 • 0

Hej Peter

Jeg forstår ikke helt hvor du vil hen ?
Ordet gene står i luftvejledningen og jeg ser ikke rigtig noget i dit indlæg som kan indikere, at det er forkert anvendt ?!?

 • 0
 • 0

Hvis man kan klage over partikler der "falder ned" kan de så bevise at de partikler de måler i gadeplan kommer fra skorstenen der klages over?

Ikke i det her tilfælde i hvert fald.
Jeg spurgte Force, som laver den slags feltmålinger, og ikke overraskende er baggrundsniveauet alt for højt.

Der er mig bekendt ikke klaget over partiklerne af klageren, men det var det Freddy blev dømt på i byretten. Man lagde vægt på tilsynsmyndighedens udsagn om, "at det er ikke røgen i sig selv der er et miljøproblem, men de partikler der daler ned på gadeplan".
I landsretten brugte tilsynsmyndigheden nye gloser som "røg-light" ?!?

Tidslinien - den tid det foreløbig har taget - betyder dels nogle ret tyndslidte nerver hos den anklagede, og dels en grundigt lænset tegnebog.

Skulle han, imod min forventning, tabe sagen, så vil jeg foreslå en indsamling.
Denne sag er slet ikke kun hans, men vedrører vores alle sammens retssikkerhed.

 • 0
 • 0

Hvis jeg lavede et eller andet og min nabo klagede over det og så døde. Ville det så ikke være relevant at afgøre om klagen var relevant? Når boet sælger huset, kan jeg jo bare afvise en evt ny klage med at "det har jeg altid gjort"

Det sagt, så virker sagen grotesk alligevel.

Mon ikke Peter VH prøver at hjælpe med at afklare hvad en gene er. En tekst der er saa gammel at den end ikke indeholder bollaa, kan dog næppe bruges til ret meget. Og et indlæg der kræver så meget fortolkning endnu mindre.

 • 0
 • 0

Hvis jeg lavede et eller andet og min nabo klagede over det og så døde. Ville det så ikke være relevant at afgøre om klagen var relevant? Når boet sælger huset, kan jeg jo bare afvise en evt ny klage med at "det har jeg altid gjort"

Selvfølgelig er det relevant, også uanset om klageren dør i mellemtiden.
Jeg har lidt diskret luftet det tankevækkende, at alle de andre naboer som ikke klagede (tværtimod) ikke er afgået ved døden.
Det åbner jo muligheden for en anden dødsårsag !

Den nye lejer har i øvrigt intet at klage over (direkte adspurgt !)

 • 0
 • 0

Personlig vil jeg mene, at det er fuldstændig forkert at benytte et eget træfyr i et område som har fjernvarmeforsyning.
Det er heller ikke noget argument, at henvise til miljøbelastningen fra trafikken rundt omkring. Området bliver ikke til en miljølosseplads, hvor al griseri er tilladt, kun fordi det i forvejen er ekstrem belastet.

Der er dog en del spørgsmål, som på irriterende måde er ubesvaret og som intet har at gøre med miljøomsorg.

Et spørgsmål er ,om et forbud af egen varmeforsyning er tinglyst i hele fjernvarmens forsyningsområde? Hvor mange huse indenfor forsyningsområdet har skorsten og mulighed til at udsende røg? Hvor tidt må disse fyringsanlæg tages i brug og hvem og hvordan kontrolleres det?.

Fuldstændig grotesk er at, at husejeren har fået en "Forhåndsgodkendelse". En sådan godkendelse bør fastlægge hovedkravene til installationen (Permanent eller interimistisk, kortvarig drift af fyringstedet).
Den endelige godkendelse, kan kun være en kontrol af de betingelser som blev fastlagt ved den foreløbige godkendelse.
Teknikken er i de sidste hundrede år nået så langt, at man benytter måleudstyr for at kontrollere om en forbrændig er ok eller ej, Her kan kommunen ikke komme med " den ældste mand med den største næse på egnen".(Sådan noget lignende findes angivelig i dansk lov, har jeg hørt)

Skorstenshøjden er det mest elementære der skal vurderes og beregnes ud fra huset tag. Hvis man her skal pusle sig frem til noget akceptabelt, så er kommunens inkompetence dokumenteret.

Nu kan den yderligere, krævede skornstenhøjde opnås med andet end en muret skorsten. Et grimt stålrør med en forfærdelig hjemmesvejset billig støttekonstruktion, som sænker salgsprisen af de omliggende huse kunne jo være et oplagt emne for at komme til enighed med naboerne.

 • 0
 • 0

Der er dog en del spørgsmål, som på irriterende måde er ubesvaret og som intet har at gøre med miljøomsorg.

Jeg skal forsøge at besvare dem så godt jeg kan:

1) Der er ingen forbud imod egen varmeforsyning i området = ingen tilslutningspligt.

2) "Fuldstændig grotesk er at, at husejeren har fået en "Forhåndsgodkendelse". En sådan godkendelse bør fastlægge hovedkravene til installationen"
Sådan er det for erhverv/industri. Private er på herrens mark, og vi er helt enige om, at det er grotesk (i hvert fald ikke rimeligt).

3)"Skorstenshøjden er det mest elementære der skal vurderes og beregnes ud fra huset tag". Dette er sket i.f.t. retningslinjerne i SBIs anvisninger og er overholdt så rigeligt.

4)"Et grimt stålrør med en forfærdelig hjemmesvejset billig støttekonstruktion, som sænker salgsprisen af de omliggende huse kunne jo være et oplagt emne for at komme til enighed med naboerne." Det er den eneste klager i sagen nok ligeglad på nuværende tidspunkt.

Din personlige mening ang. eget træfyr i et fjernvarmeområde anser jeg som principiel og jeg kan som sådan godt være enig i meget af det, men men men.....
Det må til enhver tid komme an på, om det private fyr reelt er en faglig udfordring for den offentlige forsyning på pris, virkningsgrad og emission.
Den slags udfordringer har ethvert system brug for, så det ikke gror helt til i selvforherligelse.
Alternativet for ejeren af skorstenen i dette tilfælde, er fjernvarme produceret på våd flis og tysk affald, til den dobbelte pris og ringere virkningsgrad. Og jeg kan garantere for, at det bestemt ikke er lugtfrit i byen.

Sammenligningen med den øvrige belastning (f.eks. trafikken) beror på ordet "væsentlig". Det har jeg nævnt før, og vil blot tilføje, for at skære det ud i pap, at her vil man groft sagt "straffe en mand der pisser i en gylletank".

 • 0
 • 0

Citat:-------"Alternativet for ejeren af skorstenen i dette tilfælde, er fjernvarme produceret på våd flis og tysk affald, til den dobbelte pris og ringere virkningsgrad."-------

Ja, med tysk affald til forbrændingsanlægget har Du muligvis fået maffiaen ind i byen og administrationen.

 • 0
 • 0

Tak, Peter
Du er inde at røre ved rigtig mange ting her.
Inden jeg købte huset i 2006, var jeg på kommunen for høre om lokalplanen
for netop dette område,om det var tilladt med brændefyring,det var tilladt.

Jeg købte det lille slot fra 1910 (500 m2) fredet i kl. 2 høj. I kælderen stod et oliefyr(100KW),jeg købte 1000l olie, det var væk på en måned, det satte gang i tankerne.Jeg vidste fra det tidligere hus(300m2) at fjernvarme afgiften var ca. 23000 kr dertil kom forbrug, så her ville det noget mere.

Regeringen snakkede om CO2 udledning, i det her tilfælde ville det med
Olie være ca 24000 kg om året
Fjernvarme 8500 kg om året
Træ 0kg om året iflg. beregninger fra Go energi.

Jeg søgte om tilladdelse til opførsel af dobbelt garage med fyrrum, det blev bygget, færdigmeldt & godkendt.

I fyrrummet blev der installeret brændekedel (75KW) med 6000l akkutanke elektronisk styret. På brændeskuret blev der lagt 15m2 solvarme tilkoblet anlægget.Skorstenen blev bygget i keramiske blokke. Både garagen & skorstenen blev beklædt med gamle mursten så det lignede huset.

Træet godkendt af miljø & teknik
Kedlen er certificeret EN 303/5 kl.3
Skorstens funktionen i henhold til DS/EN 15384-1+A2
Skorstens placering i henhold til DS/EN 15287-1

Jeg har gjort alt hvad jeg kunne for at gøre det bedst mulig.
iflg. samtale med
MST
TDI
SBI
DS/EN

Mvh
Freddy

 • 1
 • 0

Hej

Jeg sad lige og læste lidt i luftvejledningens afsnit 2.2 :

"2.2 Hvordan skal vejledningen anvendes?

Luftvejledningen omfatter som udgangspunkt alle virksomheder, der udsender stoffer til luften. Men hvis der i en bekendtgørelse er fastsat emissionsgrænseværdier for en bestemt anlægstype / branche, skal bekendtgørelsens emissionsgrænseværdier overholdes,
uanset om Luftvejledningen måtte indeholde strengere eller lempeligere emissions-grænseværdier for det aktuelle stof. Det hænger sammen med, at der i bekendtgørelsen er taget stilling til de tekniske og økonomiske muligheder for at nedbringe emissionen af de omhandlede stoffer for den pågældende branche."

Og i brændeovnsbekendtgørelsen bilag 1. er der nævnt emissionskrav over en række uforbrændte komponenter.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0

Hej

Luftvejledningen kommer selv med nogle eksempler på "væsentlig forurening"

"2.2.4 Regulering af ikke-listevirksomheder

Hvis en virksomhed, der ikke er godkendelsespligtig, giver anledning til væsentlig forurening, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud om, at der skal foretages afhjælpende foranstaltninger.
Tilsynsmyndigheden skal dokumentere, at en virksomheds luftforurening er så væsentlig, at afhjælpende foranstaltninger er nødvendige. Forureningen er f.eks. væsentlig;

 • hvis massestrømsgrænser og emissionsgrænseværdier er overskredet samtidigt, eller

-hvis B-værdien er væsentligt overskredet, eller

-hvis der for hovedgruppe 1-stoffer ikke er gennemført emissionsbegrænsning som anført i kapitel 3."

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0

Korrekt Peter
Det fremgår i øvrigt også af min artikel.
Så kort -
Enten kan man anse Freddys kedelanlæg som en virksomhed, og så er "den ældste mand med den største næse på egnen" ikke tilstrækkelig dokumentation.

Eller man kan vælge at sidestille det med en brændeovn, og dér er emissionskravene dokumenteret overholdt så rigeligt. Både af fabrikanten og også efterfølgende i daglig brug, foranlediget af Freddy selv.
Derudover bør man medtage i betragtningen, at Freddys kedelanlæg er automatisk og dermed næsten umuligt at fejlbetjene i modsætning til en brændeovn.

Man kan vel sige, at luftvejledningen mangler at forholde sig til mindre kedelanlæg, men hvad skal vi med flere regler og vejledninger, hvis man alligevel må påregne at blive retsforfulgt ?
Anlægget i sig selv kostede Freddy 320.000,-
Foreløbigt har retssagen kostet ham 160.000,- bare til egen advokat !
Jeg ved ikke hvad han har brugt på nervepiller, men hvis han har er det yderst forståeligt.

 • 0
 • 0