Billardkuglers stødtid

Jeg har diskuteret et problem med en bekendt, som jeg mener at have løsningen på;

2 ens billardkugler ligger på et billardbord, lad os kalde dem A og B, B ligger stille da A i en lige linie stødes mod B, på en sådan måde at B efterfølgende bevæger sig i samme retning som A gjorde før stødet.

Problemet består i at bestemme stødtiden, d.v.s. den tid det tager for stødet at forplante sig gennem kuglen B, jeg mener at denne tid er bestemt ved;

T(stød) = D/V(billardkugle),

Hvor D er diameteren på kuglen og V(billardkugle) er lydens hastighed i det materiale som kuglen er fremstillet af.

Såfremt der skulle være nogle i denne lærde forsamling, der er af en anden mening, er jeg interesseret i at erfare dette.

Med venlig hilsen,

Søren Eggert Jensen

Jeg har diskuteret et problem med en bekendt, som jeg mener at have løsningen på;

2 ens billardkugler ligger på et billardbord, lad os kalde dem A og B, B ligger stille da A i en lige linie stødes mod B, på en sådan måde at B efterfølgende bevæger sig i samme retning som A gjorde før stødet.

Problemet består i at bestemme stødtiden, d.v.s. den tid det tager for stødet at forplante sig gennem kuglen B, jeg mener at denne tid er bestemt ved;

T(stød) = D/V(billardkugle),

Hvor D er diameteren på kuglen og V(billardkugle) er lydens hastighed i det materiale som kuglen er fremstillet af.

Såfremt der skulle være nogle i denne lærde forsamling, der er af en anden mening, er jeg interesseret i at erfare dette.

Med venlig hilsen,

Søren Eggert Jensen

  • 0
  • 0

Dette kan ikke udregnes med en simpel formel. Her er et cirka bud på, hvad der foregår:

Kuglen ruller fremad, og trækker imens nedad med sin forside, som trækker nedad i den døde kugles bagside, som umiddelbart kræver at den døde kugle skal begynde med at spinne baglæns. Dernæst opdager de to kugler hinandens sammenstød og begynder at deformere hinanden til to æg på højkant. Denne fjedervirkning, tvinger den døde kugle til at accelerere sig fremad, og samtidig spinner den baglæns, indtil filten efterhånden forhindrer det baglæns spin, og først da begynder kuglen at rulle fremad som forventet, og ikke med det korrekte omdrejningstal, dette tager tid. Imens at alt dette foregår, kan det let hænde at de to kugler sammenstøder mere end kun én gang, med årsag i at de to fjedre befinder sig midlertidigt meget tæt på hinanden. »De slog et fordømt klik!« kan man finde på at sige utilfreds, midt i et spil.

Spørgsmålet er dermed: Hvordan definerer vi et begreb som »stødtiden«?

Om lydens hastighed igennem en kugle: Kuglen har også en deformationshastighed, som afhænger af hvor hurtigt og inertifuldt at kuglen blev ramt. Hvis deformationen er kun ganske lille, da vil det meste af impulsen blive formidlet videre med lydens hastighed. Man kan teste dette ved at slå imod enden af en fjeder, lægge mærke til hvad der sker i den anden ende.

  • 0
  • 0

Du har bestemt transittiden for lyden i kuglen. For to cylindre der kolliderer med endefladerne først, gælder det at kontakttiden er 2 lyd-transittider. Så simpelt er det ikke for to kugler, da kontaktarealet ikke er konstant under stødet. Kontakttiden afhænger ikke-lineært af kollisionshastigheden, jfr. nedenstående artikel, der dog angiver en relativt simpel formel:

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:...

  • 0
  • 0