Konvertering mellem WGS84 og ETRS89?

Hey,

Er der nogen der ligger inde med en konverteringsalgoritme mellem WGS84 og ETRS89 koordinater?

Mvh Michael Bojsen

Kommentarer (5)

Det er korrekt det som Niels Foldager skriver...

Sagt på en anden måde, så er ETRS89 realiseringen af WGS84 i 1989, og da der kun er 5 år mellem de 2 systemer, så har kontinentalforskydningerne ikke nogen praktisk indflydelse.

GPS benytter grundlæggende det globale WGS84 til at måle ud fra, mens ETRS89 er lokalt (Europa) bestemt af en række fysiske referencepunkter der over tid vil flytte sig i forhold til WGS84.

  • 0
  • 0

For at forvirre endnu mere, så er WGS84 og ETRS89 datum og UTM er en projektion.

Datum definerer (jord)elipsoidens centrum, størrelse og sammentrykning, mens projektionen beskriver koordinatsystemet (Hvordan man gør en kugle til en flade)

Så dit spørgsmål burde nok have været 'Hvordan transformerer jeg geografiske koordinater (lat/lon) til UTM i WGS84'

Det er heldigvis en ren matematisk transformation.

  • 0
  • 0