geotermiske varme til privat bolig

Jeg står for at skulle ombygge det meste af huset og skal i den forbindelse have et nyt varmesystem.

Jeg har indtil nu mest hældt til et kompakt pillefyr ala BioWin, BioTech og i den stil.

Men jeg har hele tiden været åbnen for alternativer.

I Finland og Sverige er private geotermisk varme anlæg mere udbredt end i Danmark. Er der en speciel grund til det.
Og er der firmaer i Danmark der laver dette for private?

Jeg har også stødt på "Ispinde" fra Octopus. Har nogle her nogle erfaringer med dem? http://www.octopus.tm/dk/index.htm

Jeg har ikke rigtig mulighed for jordvarme, da min grund ikke rigtig er til at grave 400 meter slange ned.

Kommentarer (13)

Jeg står for at skulle ombygge det meste af huset og skal i den forbindelse have et nyt varmesystem.

Jeg har indtil nu mest hældt til et kompakt pillefyr ala BioWin, BioTech og i den stil.

Men jeg har hele tiden været åbnen for alternativer.

I Finland og Sverige er private geotermisk varme anlæg mere udbredt end i Danmark. Er der en speciel grund til det.
Og er der firmaer i Danmark der laver dette for private?

Jeg har også stødt på "Ispinde" fra Octopus. Har nogle her nogle erfaringer med dem? http://www.octopus.tm/dk/index.htm

Jeg har ikke rigtig mulighed for jordvarme, da min grund ikke rigtig er til at grave 400 meter slange ned.

 • 0
 • 0

Det er svært at få lov til at etablere en boring til et geotermisk anlæg i Danmark, da beskyttelsen af grundvandet er vigtig. Dog er det ikke alle anlæg der udgør en trussel mod grundvandet, hvis der skulle opstå en lækage. Det afhænger af mediet.

Du skal være opmærksom på at de eneste måledata der er til at opdrive på ispinden tyder på at års COP'en er på omkring 2,8. Målingerne strækker sig over et år, men da vinteren var relativt mild, er det svært at sige noget om hvordan den vil klare sig i perioder med -10 grader eller koldere. Den kan jo ikke afise sig selv når det fryser. Dog er der mange af dem i Sverige hvor temperaturen generelt er lavere og kuldeperioderne længere.

http://www.jensensservice.dk/Varmestatisti...

 • 0
 • 0

Den kan jo ikke afise sig selv når det fryser. Dog er der mange af dem i Sverige hvor temperaturen generelt er lavere og kuldeperioderne længere.

Problemet er ikke kulde, problemet er kulde og fugt. På mange måder har svenskerne en mildere vinter fordi ikke ligger og roder rundt i tåge omkring frysepunktet på samme vis som vi gør.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Så vidt jeg ved vil den dog stadigvæk fryse til, da der på overfladen af ispinden sker et faseskift fra damp til fast form (is), hvilket er med til at hæve virkningsgraden (Så vidt jeg har kunnet finde ud af). Jeg så et billed på et svensk forum, af en ispind med anslået 4-500kg is på den. Den skulle stadigvæk fungere. Desværre stod det intet om COP ved de forhold.

 • 0
 • 0

Så vidt jeg ved vil den dog stadigvæk fryse til, da der på overfladen af ispinden sker et faseskift fra damp til fast form (is), hvilket er med til at hæve virkningsgraden (Så vidt jeg har kunnet finde ud af). Jeg så et billed på et svensk forum, af en ispind med anslået 4-500kg is på den. Den skulle stadigvæk fungere. Desværre stod det intet om COP ved de forhold.

Ja på samme måde som det kræver energi at smelte is, kan ispinden tappe energi når vandet fryser.....hvilket skulle betyde at høj absolut luftfugtighed øger virkningsgraden.

Men det må være lidt som at tisse i bukserne, fordi is og sne jo er en god isolator, hvorfor virkningsgraden må falde efterhånden som is/rim laget vokser i tykkelse.

En fryser skal jo også afrimes for at have god virkningsgrad.

 • 0
 • 0

Det ser ud til at ispinden ikke kan producere brugsvand direkte, da de fremløbstemperaturer jeg har set ligger mellem 40 og 50 grader. Derfor skal man bruge ekstra energi på at hæve temperaturen til min. 55 grader og denne energi bør modregnes i COP, hvis man da betragter ispinden for en komplet varmeløsning. Den lave fremløbstemperatur er selvfølgeligt en fordel hvis man har gulvvarme i hele hytten. En højere temperatur vil dog kunne sænkes med en blandesløjfe, men den sænker også den samlede virkningsgrad.

 • 0
 • 0

Det har du sikkert ret i....omvendt stiger COP faktoren jo lavere fremløbstemperaturen er, så hvis 90% af varmtvands forbruget går til gulvopvarmning går den mistede COP faktor en el-patron forårsager måske mere eller mindre lige op med det man vinder i COP faktor ved at sænke fremløbstemperaturen, idet elpatronen kun skal hæve temperaturen en smule på 10% af vandet.

Med andre ord kan det måske ikke betale sig at have en høj fremløbstemperatur alene for brugsvandets skyld, hvis det primært er lunkent vand til gulvet man har brug for.

Der må kunne laves en graf hvor man kan se forholdet mellem udendørs temperatur, fremløbs temperatur, behovet for varmt brugsvand, behovet for lunkent gulvvarme vand og COP faktor.

Det kommer vel også lidt an på hvordan man anskuer tingene.

Indkøber man ispinden med det ene formål at lave gulvvarme, jamen så er forvarmet brugsvand en sidegevinst hvorfor eftervarmning af brugsvand skal holdes udenfor regnskabet.

Tilsvarende køber man luft-luft varmepumper med det ene formål at varme stuen op.

 • 0
 • 0

Det har du sikkert ret i....omvendt stiger COP faktoren jo lavere fremløbstemperaturen er, så hvis 90% af varmtvands forbruget går til gulvopvarmning går den mistede COP faktor en el-patron forårsager måske mere eller mindre lige op med det man vinder i COP faktor ved at sænke fremløbstemperaturen, idet elpatronen kun skal hæve temperaturen en smule på 10% af vandet.

Ja, det er selvfølgeligt rigtigt. Der er mange faktorer der spiller ind.

 • 0
 • 0

IVT laver nogle Kompaktkollektore som ikke kræver så stor en grund. de ligner lidt indmaden fra en solfanger som graves lodret ned 1 - 3 meter under jordoverfladen. den skal dog kombineres med en boligventilationsluftgenvindingsenhed (IVT`s beskrivelse) som kan tilføre energi/varme tilbage til Kompaktkollektoren så der ikke opstår permafrost i haven.
http://dk.ivt.se/products.asp?lngID=490&ln...
måske kan boligventilationsluftgenvindingsenheden erstattes af solfangere. om sommeren ville de kunne dække hele varmebehovet. resten af året ville de kunne hæve temperaturen på brinen inden den retunere til Kompaktkollektoren.

Ispinden skal for mig at se sammenlignes med en traditionel luft/vand varmepumpe. her er der bare ingen ventilator støj. og i al sin enkelhed synes jeg faktisk at den er pæn.
Såvidt jeg kan se ud fra www.jensensservice.dk er der nogle forhold der påvirker hans virkningsgrad: Ispinden står i læ
Kompressoren står i udhuset og den varme den afgiver til rummet indgår ikke fuldt ud i beregningerne
Han har et enstrenget radiatorsystem som normalt kræver en højere fremløbstemperatur eller meget store radiatore.

Claus

 • 0
 • 0

Tak for IVT linket til Kompaktkollektoren, Claus!

Det burde kunne lade sig gøre at grave disse Kompaktkollektorer ned næsten overalt i DK, så man derved kan høste solenergi året rundt.

Om sommeren kan man så bruge de samme Kompaktkollektorer som kulde forsyning på de varmeste dage.

Herved slår man to fluer med et smæk idet varmen der fjernes på de varme dage bruges til at varme jorden op, således at virkningsgraden øges når man igen har brug for at hente jordvarme.

En del af den varme man pumper tilbage i jorden ledes væk igen inden man kan nå at høste den, afhængigt af tiden der går inden man høster.

Om det kan betale sig også at have solfangere må man regne på.......græsplænen er jo også en solfanger......måske pengene er givet bedre ud ved istedet at grave nogle flere Kompaktkollektorer ned, således at jorden køles langsommere, hvorved virkningsgraden øges. Eller måske en supplerende luft/vand varmepumpe der i sommerhalvåret kan have høj virkningsgrad samtidig med at den holder jordtemperaturen oppe ikraft af at jordvarmeanlægget står stille.

Det er altså som altid en balancegang at finde frem til den kombination af jordvarmeanlæg, luft/vand varmepumpe, solfanger, varmeveksler osv. holdt op mod elprisen der giver den bedste pris på en varme kalorie, og dermed flest penge tilovers til f.eks. flere energi fremskridt.

 • 0
 • 0

Et nyt firma i Danmark GeoHeat Ex www.ghe.dk sælger et system hvor en aluminium sonde graves (bores) ned i dybde på op til 80 meter. Det er i princippet det samme man gør i Sverige og Tyskland med plast slanger, fordelen ved at anvende aluminium er at udnyttelsen af grundvands strømningen (tilførsel af energi) bliver meget bedre pga. den bedre varmeledningsevne.
Udover det har sonden et indbygget sikkerhedskammer hvor der laves en trykovervågning således at der ved lækage kan gives alarm og man kan forhindre en forurening.
Denne sikkerheds foranstaltning gør at man nu i Danmark også må etablere jordvarmeanlæg med lodrette boringer.

 • 0
 • 0

Tak for linket Tage!

Så er der ingen undskyldning for ikke at komme igang...heller ikke i byerne.

http://www.ghe.dk/

"Systemets effektivitet = din besparelse
GHEB henvender sig både til privat og erhvervsbebyggelse, nye og allerede eksisterende. Der vil i forhold til de nye byggereglementer være store fordele at hente. De skærpede krav om energibesparelser kan lettere imødekommes med vedvarende energiformer som fx jordvarme.

• GHEB-systemet kræver kun 1 m2 til udgravning, hvor traditionel jordvarme kræver en udgravning, der vil fylde det meste af haven. Det tager typisk en dag at installere GHEB-systemet.

• Prisen på et komplet varmeanlæg til et typisk parcelhus er ca. kr. 130.000.

• Tilbagebetalingstid på kun 5-6 år. Den store stigning i varmepumpens effektivitet vil derefter gøre opvarmningen næsten gratis.

• Med GHEB-systemet kan man opnå en COP faktor på op til 6 (1kW ind --> 6kW ud). Det vil sige en større effektivitet på årsbasis, en stor besparelse og en kort tilbagebetalingstid.
"

 • 0
 • 0