Bål, røg og børn

Bål, røg og børnJeg har et par drenge der går i børnehave og vuggestue i den samme institution. Blandt børnehavens udendørsaktiviteter er det en næsten fast fredagsaktivitet at have bål; og som regel er der nogle aktiviteter i forbindelse med bålet. De børn der synes om denne form for friluftsliv opholder sig således omkring bålet i kortere eller længere tid, og der vil formenlig også være røg på dele af legepladsen.Der er en aktivt debat i samfundet omkring partikelforurening fra dieselkøretøjer, forurening forårsaget af rygning, og forurening fra brændeovne. Sikkert afstedkommet af denne debat har nogle forældre i mine drenges børneinstitution rejst spørgsmålet om hvorvidt det nu er sundhedsmæssigt forsvarligt at have bål i børnehaven. Jeg gætter på at bekymringen primært drejer sig om partikelforureningen.Mine dregne er som jeg selv friluftsmennesker og de har uden tvivl stor glæde af de aktiviter der foregår ude på legepladsen; og ikke mindst ser min børnehavedreng frem til fredagsbål-aktiviteterne. Min umiddelbare reaktion er "proportionsforvrængning" - kan lidt bålrøg virkelig udgøre en reel sunhedsrisiko. Samtidig anerkender jeg at spørgsmålet er helt legitimt.Jeg vil gerne rejse spørgsmålet her i Ingeniørens debat-forum: Udgør røg fra bål en betydende sundhedsrisiko for børn (og personale) sammenlignet med de mange andre uhensigtsmæssige miljøpåvirkeninger vi udsættes for?Venlig hilsen, Preben Kidmose

Kommentarer (10)

Bål, røg og børnJeg har et par drenge der går i børnehave og vuggestue i den samme institution. Blandt børnehavens udendørsaktiviteter er det en næsten fast fredagsaktivitet at have bål; og som regel er der nogle aktiviteter i forbindelse med bålet. De børn der synes om denne form for friluftsliv opholder sig således omkring bålet i kortere eller længere tid, og der vil formenlig også være røg på dele af legepladsen.Der er en aktivt debat i samfundet omkring partikelforurening fra dieselkøretøjer, forurening forårsaget af rygning, og forurening fra brændeovne. Sikkert afstedkommet af denne debat har nogle forældre i mine drenges børneinstitution rejst spørgsmålet om hvorvidt det nu er sundhedsmæssigt forsvarligt at have bål i børnehaven. Jeg gætter på at bekymringen primært drejer sig om partikelforureningen.Mine dregne er som jeg selv friluftsmennesker og de har uden tvivl stor glæde af de aktiviter der foregår ude på legepladsen; og ikke mindst ser min børnehavedreng frem til fredagsbål-aktiviteterne. Min umiddelbare reaktion er "proportionsforvrængning" - kan lidt bålrøg virkelig udgøre en reel sunhedsrisiko. Samtidig anerkender jeg at spørgsmålet er helt legitimt.Jeg vil gerne rejse spørgsmålet her i Ingeniørens debat-forum: Udgør røg fra bål en betydende sundhedsrisiko for børn (og personale) sammenlignet med de mange andre uhensigtsmæssige miljøpåvirkeninger vi udsættes for?Venlig hilsen, Preben Kidmose

 • 0
 • 0

Det skulle teoretisk kunne aflæses i statistikkerne som en voldsom overdødelighed blandt spejdere..  Men; jeg tror det forholder sig helt omvendt. Børn og voksne der har nogen sunde fritidsaktiviteter, herunder også at lave bål, lever længere end dem der ser tv og keder sig indendørs. /Jakob 

 • 0
 • 0

Der skal nok en ekspert til at svare præcist på dit spørgsmål, men jeg kan sige med sikkerhed, at hvis der er en reel fare ved at brænde bål af, så skulle jeg være død nu 3 gange, mindst. Vi drenge satte ild til alt brændbart, vi kunne få fingre i. Der røg også lejlighedsvis bildæk og tagpap og imprægneret træ med. Men man kan jo altid opfinde nogle problemer og "uhensigtsmæssige miljøpåvirkninger", hvis ikke man har nogen, man har bevis på.

 • 0
 • 0

Så vidt jeg har forstået, kommer problemerne fra brændeovnene (som jeg også tror er helt ude af proportion i forhold til så meget andet) mest fra den dårlige forbrænding man får når man lukker af for ilt-tilførslen. Det problem har man jo ikke umiddelbart i et åbent bål. Og folk der er bange for lidt bålrøg trænger vist til at få sig en sund hobby og måske til at læse op på hvad det er der sker med SPF-svin når der kommer en enkelt bakterie ind i deres sterile stalde.Børn SKAL have mindst 3kg skidt om året! Og der er da ikke noget bedre end tøj der lugter af bål ;o)

 • 0
 • 0

Jeg har, uden held, forsøgt at finde kvantitative informationer omkring sundhedsrisikoen ved røg fra bål. Eksempelvis ville det være rart at vurdere risikoen i forhold til andre uhensigtmæssige dagligdags miljø-påvirkninger (dårligt indeklima, røg fra stearinlys, forurening fra trafikken, osv), eller en vurdering af den forøgede risiko for eksempelvis luftvejslidelser.Jeg har også forsøgt at finde mere kvalitative informationer hos en række af de organisationer som kunne tænkes at have en interesse eller bekymring omkring sundhedsfaren ved bål. Hverken BUPL (www.bupl.dk), KFUM-spejderne (www.spejdernet.dk), DDS-spejderne (spejder.dk) eller Kræftens bekæmpelse (www.cancer.dk) har informationer om sundhedsfaren ved røg fra bål.Det eneste jeg har fundet er fra Astma-Allergi Forbundet hjemmeside (www.astma-allergi.dk) hvor der står: "Børn med følsomme luftveje får lettere end andre symptomer fx hoste, på grund af den luftvejsirriterende virkning af røg og os fra fx madlavning, stearinlys, brændeovne og afbrænding af bål. Det er dog ikke alle, der har dette problem. Hvis barnet får symptomer, gælder det om at undgå det, der udløser symptomerne". Specielt er der følgende vejledning i forbindelse med bål: "Sæt barnet så vindretningen fører røgen væk fra barnet. Undgå bål helt, hvis det giver symptomer".Der er min generelle opfattelse at der der i miljø-debatten er der god grund til at anlægge et forsigtighedsprincip. Samtidig må man også være lidt pragmatisk og vægte nytte-værdien (i dette specifikke tilfælde eksempelvis børnenes fornøjelse ved aktiviteterne, den positive gevinst der er ved at børnene opholder sig og leger udendørs etc) mod den forøgende risiko der er forbundet med aktiviteten.På baggrund af de informationer jeg har kunnet finde, er det således min vurdering at der ikke er nogen betydende sundhedsrisiko forbundet med børnehavens bålaktiviteter; og at de positive gevinster langt opvejer de forøgende sundhedsrisici der måtte være.

 • 0
 • 0

Frem for alt synes jeg man skal huske at børnene ikke er tvunget til at opholde sig ved bålet.Hvis det ryger og øjnene svier eller halsen klør, så er det en helt naturlig reaktion for ungerne at søge væk fra bålet og der er intet til hinder for det, hele legeområdet er som regel tilgængeligt.Dertil kommer at de voksne der bestyrer bålet hele tiden har deres opmærksomhed på det, i modsætning til brændeovne der kan ose i timevis fordi folk glemmer dem.Poul-Henning

 • 0
 • 0

Ærlig talt..... vore forfædre begyndte i urtiden at bruge ild til opvarmning og madlavning, og i de sidste mange hundrede tusind år er vi ikke uddøde af det. Når Preben vil "vægte nytte-værdien" og "anlægge et forsigtighedsprincip" om et lejrbål, er jeg lige ved at tro, at han tager gas på os.Han bør overveje, om ikke fjernsyn, playstations og andre elektroniske legetøjer udgør en betydeligt større trussel for børnenes helbred. Antallet af overvægtige børn og tilfælde af diabetes type 2 taler et tydeligt sprog.

 • 0
 • 0

Jamen når man nu vil til at fyre folk og udskrive store bøder til folk der kommer til at tænde en cigaret et forkert sted, så er det nok en rimelig problemstilling. Eller er det de fundamentalistiske rygemodstandere og sundhedsapostle der er gået over gevind?Som de fleste indlæg viser, er der en sund og praktisk holdning til "faren" ved bål. Men det er jo ikke godt at vide, hvad politikerne kan få ud af det, nu katten er lukket ud af sækken. Der er en tendens i tiden til at forbyde alt der måske kan medføre dødsfald og sygdom.En dag forbydes livet sgu nok, for det dør man af.Mvh Svend (gammel og vel levende spejder)

 • 0
 • 0

En tommelfingerregel for puritanerne i regeringen er at: Hvis nogen har glæde eller nydelse af en aktivitet, så skal den enten beskattes eller forbydes.“Puritanism: The haunting fear that someone, somewhere, may be happy” Henry Louis Mencken quotes (American humorous Journalist and Critic of American life who influenced US fiction through the 1920s, 1880-1956

 • 0
 • 0

Jeg forbløffes ofte over, så lidt vi ved om et af vores ældst kendte brændstoffer.Derfor er der netop al mulig grund til, at børn (og voksne) lærer at fyre et godt bål af, uanset om det foregår udendørs eller i en brændeovn.Et godt bål oser ikke og det er selvsagt nemmere at lære når man opholder sig i umiddelbar nærhed istedet for at skulle se op på skorstenen.Der er sundhedsskadelige stoffer i røgen fra en dårlig træforbrænding !PAH = Polycykliske Aromatiske Hydrocarboner er i det mindste mistænkt for at kunne være kræftfremkaldene og det er nok derfor de fleste foretrækker at flytte sig om i vindsiden når de bliver udsat for det. Jeg vil dog straks give hovedparten af indlægsskriverne her ret i, at det næppe kan være en global miljøkatastrofe.At kunne brænde et godt bål af, er ikke bare vældig hyggeligt. Det er også en meget stor mulighed for at reducere CO2belastningen, hvis man bruger det til at varme sit hjem op med. Potentialet fra de danske skove er faktisk langt større end hvad vi kan hente fra vindkraft. Vi bruger allerede en del, men gør det elendigt. Nok bl.a. fordi mange af os ikke har lært det fra barnsben af. 

 • 0
 • 0