Internet under medieansvarsloven

IT minister Frank Jensen (S) overvejer, hvordan Internettet kan lægges ind under medieansvarsloven, så man kan retsforfølge dem, der distribuerer ulovligt materiale.

I begyndelsen af 1997 afleverer professor. dr. jur. Mads Bryde Andersen et responsum til forskningsministeren om en ansvarslovgivning for dette område, der knap er berørt og slet ikke nævnt med betegnelsen "Internettet" i medieansvarsudvalgets betænkning fra 1990 (betænkning nr. 1205).

Frank Jensen understreger, at der ikke kan blive tale om at gøre tele eller netoperatører ansvarlige. Det ville indebære, at de skulle kontrollere al distribution på deres net.

Det ville en censurering også af almindelige personers helt lovlige kommunikation og distribution. Den form for censur ønsker jeg ikke at bidrage til.

Det der den, der lægger tingene ind, der er ansvarlig. Det er teleoperatøren eller netoperatør, der ifalder ansvar for ulovligt materiale. Det er den, der har ansvaret for, at det ulovlige materiale er til stede, siger Frank Jensen.

Blød landing på censurdebat Udtalelser faldt umiddelbart før teleministerrådsmødet den 28. november 1997, som vedtog en resolution om ulovligt og stødende indhold på Internettet.

Der er tale om selvregulering på rent nationalt niveau, der kun forbyder det, der er forbudt i forvejen, siger Frank Jensen.

For at skære det ud i pap. Det er en meget blød landing på en sag, der har været pisket i debatten i EU om hvorvidt man skulle lave indholdsregulering.

Det er en blød landing, det er den rigtige landing, for vi skal ikke begynde at lave censur på nettet ud over det, der i dag er ulovligt, også er ulovligt, hvis man bruger Internettet som medie.

Filtre Hvor der alene er tale om moralsk anstødeligt materiale, skal der skabes mulighed for, at brugeren får softwarefiltre, hvor man selv kan frasortere de kategorier, man ikke ønsker at se på computeren.

Der findes allerede i dag spærringsmuligheder for computere, der gør, at vi trygt kan sætte vore børn til at udnytte Internettet ved at lave spærringsfunktioner på en række tjenester, siger Frank Jensen.

Det kræver en specifik kategorisering for at lave filtrering. Rådsresolutionen lægger op til, at der i samarbejde mellem internet og tjenesteudbyderne laves en bedre kategorisering, så der kan gives en bedre forbrugervejledning om, hvilke tjenester der opererer under de enkelte kategorier, oplyser IT ministeren.

IT minister Frank Jensen (S) overvejer, hvordan Internettet kan lægges ind under medieansvarsloven, så man kan retsforfølge dem, der distribuerer ulovligt materiale.

I begyndelsen af 1997 afleverer professor. dr. jur. Mads Bryde Andersen et responsum til forskningsministeren om en ansvarslovgivning for dette område, der knap er berørt og slet ikke nævnt med betegnelsen "Internettet" i medieansvarsudvalgets betænkning fra 1990 (betænkning nr. 1205).

Frank Jensen understreger, at der ikke kan blive tale om at gøre tele eller netoperatører ansvarlige. Det ville indebære, at de skulle kontrollere al distribution på deres net.

Det ville en censurering også af almindelige personers helt lovlige kommunikation og distribution. Den form for censur ønsker jeg ikke at bidrage til.

Det der den, der lægger tingene ind, der er ansvarlig. Det er teleoperatøren eller netoperatør, der ifalder ansvar for ulovligt materiale. Det er den, der har ansvaret for, at det ulovlige materiale er til stede, siger Frank Jensen.

Blød landing på censurdebat Udtalelser faldt umiddelbart før teleministerrådsmødet den 28. november 1997, som vedtog en resolution om ulovligt og stødende indhold på Internettet.

Der er tale om selvregulering på rent nationalt niveau, der kun forbyder det, der er forbudt i forvejen, siger Frank Jensen.

For at skære det ud i pap. Det er en meget blød landing på en sag, der har været pisket i debatten i EU om hvorvidt man skulle lave indholdsregulering.

Det er en blød landing, det er den rigtige landing, for vi skal ikke begynde at lave censur på nettet ud over det, der i dag er ulovligt, også er ulovligt, hvis man bruger Internettet som medie.

Filtre Hvor der alene er tale om moralsk anstødeligt materiale, skal der skabes mulighed for, at brugeren får softwarefiltre, hvor man selv kan frasortere de kategorier, man ikke ønsker at se på computeren.

Der findes allerede i dag spærringsmuligheder for computere, der gør, at vi trygt kan sætte vore børn til at udnytte Internettet ved at lave spærringsfunktioner på en række tjenester, siger Frank Jensen.

Det kræver en specifik kategorisering for at lave filtrering. Rådsresolutionen lægger op til, at der i samarbejde mellem internet og tjenesteudbyderne laves en bedre kategorisering, så der kan gives en bedre forbrugervejledning om, hvilke tjenester der opererer under de enkelte kategorier, oplyser IT ministeren.

  • 0
  • 0