Natsænkning af gulvvarme

Er der nogle der har erfaring med natsænkning af gulvvarme?? Kan det betale sig at sænke temperaturen på gulvvarmen om natten, eller er response tiden for gulvvarme alt for lang til at det vil have nogen effekt både på rumtemperaturen og varmeregningen? Har gulve godt af at temepraturen ændres 2 gange i døgnet, her tænkes specielt på trægulve på beton med gulvvarmen! Jesper

Er der nogle der har erfaring med natsænkning af gulvvarme?? Kan det betale sig at sænke temperaturen på gulvvarmen om natten, eller er response tiden for gulvvarme alt for lang til at det vil have nogen effekt både på rumtemperaturen og varmeregningen? Har gulve godt af at temepraturen ændres 2 gange i døgnet, her tænkes specielt på trægulve på beton med gulvvarmen! Jesper

 • 0
 • 0

Hmm, jeg skruer altid ned til 12-16 C om aftenen før sengetid og skruer op igen til 20 C, når jeg kommer hjem fra job. I badeværelse står den dog fast på 22 C.Hvorfor skal jeg fyrer for katten om dagen? Den har masser af pels i forvejen, ( og lægger sig i øvrigt u badeværelsen om dagen ).Om sommeren lukker jeg for hovedhanen og slukker cirkulationspumpen. Det varme vand klarer genvindingsanlægget upåklageligt. Jesper ( eller en anden VVS-ing. ) kan jeg få en faglig begrundelse for, at man ikke skal sænke (spare) på gulvvarmen. Man anbefaler jo natsænkning på oliefyr. -- Flemming  

 • 0
 • 0

Jeg har hørt fra adskillige fagfolk som siger at det ikke kan betale sig at natsænke gulvvarmen. Årsagen er at det tager meget lang tid at varme det op igen fordi hele gulvkonstruktionen skal varmes op igen.

 • 0
 • 0

Natsænkning giver kun en besparelse, hvis temperaturen når den ønskede lave temperatur og holder denne i en periode.Hele "besparelsen" i tidsrummet, hvor temperaturen falder, modsvares af energiforbruget ved den efterfølgende genopvarmning.OK - for de nøjeregnende er der en marginal og over tid stigende besparelse ved den faldende udstråling fra huset under afkølingen og igen omvendt under opvarmningen, men så er vi også meget nøjeregnende.Ved huse efter seneste byggereglement er udstrålingen vel ved at være så lille at natsænkning måske er ved at være irellevant? 

 • 0
 • 0

Vores forbrugsmønster er på hverdage, således at jeg ønsker 20 C i tidsrummet 18-22 og 16 C resten af døgnet. Naturligvis under forudsætning af at det kan betale sig at sænke temperaturen, hvilket jeg hidtil har antaget at det kan.Jeg vil prøve at måle lidt på responstiden. Jeg synes ikke, at det tager særligt lang tid at varme gulvene op; men det skyldes måske, at temperaturen slet ikke er faldet til 16 C på de 18 timer.  

 • 0
 • 0

Dit spørgsmål behandles meget teoretisk her - men det du har brug for er nogle ret enkle, generelt anvendelige temperaturmålinger, der er lette at lave - ikke med temperatur i decimaler, men målt forholdsvis f.eks. over tid.Hvis du skal have nogle svar der kan bruges dvs. 1/ give dig viden nok til at tage en beslutning og 2/ ændre din adfærd til det du vil opnå - kommer du ikke uden om at foretage nogle simple temperaturmålinger på til- og afgang på gulvvarmesløjfen. Du vil have varme i 4 timer ud af 24 - til hverdag. Det betyder at responstiden - begge veje er en vigtig parameter.For at lave nogle så enkle målinger kræver det ikke det store i instrumenter eller uddannelse.Find dit stegetermometer eller et billigt inde / ude termometer frem - eller bedre lån et elektronisk kontakttermometer. Lav nogle eksperimenter med at måle på dine alm. radiatorrør: temperatur og temperaturforskel pak evt føleren ind sammen med røret ( en tør klud kan gøre det!).Generelt gælder at hvis der er flere radiatorer i et rum skal de have samme temperatur målt samme sted på radiatoren, noget der er meget usædvanligt og let at justere op, når man har målt temperaturen, og komforten er meget bedre! ( PRØV!)Luk for radiatoren og se hvor hurtigt den taber hvor meget i temp. Hvornår stiger temperaturen på afgangsrøret når der lukkes op. Med disse erfaringer måler du nu på gulvvarmesløjfen, men husk der er MEGET mindre vand i sløjfen dvs det går hurtigere. Varmen i gulvet er til gengæld meget langsom til at ændre sig. Et eks: Der har været lukket op i mindst 8 timer:  Temp. målt på indg. 65 - temp målt på udg. 40 grader. For at måle afkølingen lukkes der helt i en time. Termometer sættes på udgangen. Der lukkes op i 30 sek og lukkes igen. Nu bliver vandet nede i gulvarmerøret skubbet op hvor du kan måle temp. Temperaturen på røret skulle nu gerne sige noget om temperaturen nede i gulvet - prøve igen en time efter. osv. Mål også på gulvets overflade - placer føleren under en blød pude og vent til temp. er stabil.Nu kan afkølingen i gulvet streges ind i et diagram og pludselig er teorierne baseret på noget mere konkret. Og så ligner det et beslutningsgrundlag - måske efter flere og andre målinger...Go' fornøjelse

 • 0
 • 0

Det er ikke så svært at sige noget om tidskonstanterne ved gulvvarme Under antagelse af et hus på 150 m2 hus bruger 3kW varme på en kold dag (mit efterisolerede 60er hus). I huset er der gulvvarme indstøbt i 10 cm beton. Men en massefylde af beton på ca 2000 kg/m3 og en varmefylde på 0,84kJ/kg K udregnes nemt at det tager 2,3 time at afkøle gulvet 1 grad. DVS. at der om vinteren i ældre huse godt kan være noget at hente. VEnligst jens          

 • 0
 • 0

Den har jeg også hørt at det ikke kan betale sig med natsænkning.....:-) Selvfølgelig kan det detRent fysisk er den simple sammenhæng jo at natsænkningen bevirker en besparelse ved at reducere det samlede varmetab der er en lineær funktion af temperatur forskellen mellem ude og inde.Det varme man hælder i at genopvarme konstruktionen er jo det man får ud igen ved starten af natten..MEN problemet optræder hvis der køres med øget temperaur i rørene/radiatoren/gulvet under genopvarmningen. Man kan såmænd sammenligne det med at lade et batteri op der er forbundet til en pære(==modstand) hvor der løber lidt mere strøm igennem ved 13.4V under ladning end ved batteriets egne 12VI praksis havde vi på et 140M hus i Farum (1998 model) med blandet gulvvarme og radiatorer et varmeforbrug på 1/3 af det maximale i en undersøgelse vi lavede i ejerlauget, ved at have blandesløjfe (tænk det havde entreprenøren glemt - det var dem med de små sten :-) ) og køre med nat- og dagsænkning.

 • 1
 • 0

Natsænkning og gulvvarme?For det første afhænger svaret af hvor stort varmetabet fra huset/rummene er (er huset velisoleret og hvor stor er tempereturforskellen mellem inde- og udetemperatur?) samt hvorlænge skal der evt. være slukket for varmen! Når der så skal "varmes op", skal gulvvarmen (formodentlig?) udover selve rumluften også opvarme ydervægge og loftsfladen igen! Er ydervægge "tunge vægge" tager det rigtig tid med gulvvarme foruden den varmemængde der går til loftet!Næste spørgsmål er så, om ydervæggene bliver så afkølede at der afsættes kondens på overfladen, som der efterfølgende skal bruges varme til at fjerne!Så spørgsmålet kan næppes besvares fyldestgørende og præcist uden at at få præciseret grundlaget nærmere!Men er ydervægge og loft nogenlunde velisoleret (150 mm/250mm) og der ikke er overdrevent store glaspartier, så er "besparelsen" meget lille!Men du øger risikoen for kondens dannelse på ydervægge, især v. vinduer og bag evt. møbler, malerier mv.

 • 0
 • 0

Jeg synes, som Hans Andersen skriver, at du skulle prøve et lille forsøg. Synes dog Hans' lyder noget kringlet. Mon ikke bare du kunne optegne en simpel graf over temperaturforløbet i dit hus i løbet af f. eks. 24 timer. Sluk så helt for alle varmekilder (for at disse ikke skal forstyrre billedet), og tegn så det nye temperaturforløb ind i grafen. Gør du det, tror jeg det vil vise sig at du faktisk skal slukke i løbet af dagen og så tænde om aftenen.

 • 0
 • 0

HejI fortsættelse af ovenstående er det også min opfattelse at der som udgangspunkt kan spares energi for den enkelte husejer ved at sænke temperaturen om natten.Der er dog to ting som trækker i den anden retning og måske helt ophæver gevinsten ved natsænknng:1. Når der skal genopvarmes er der situationer hvor fyringsanlægget måske kører mindre optimalt. Her tænker jeg på - og har set masser af gange - at afkølingen af cenraltvarme- eller fjernmvarmevandet er MINDRE under genopvarmningen. Dette kan give anledning til en tillægsafgift for manglende afkøling, hvis det er fjernvarme der fyres med eller en mindre effektivitet på et kondenserede gasfyr.2. Jeg har ofte set at en kraftig natsænkning har ført til at den ønskede dagtemperatur stilles HØJERE end ellers, fordi der efter en periode med natsænkning kan føles koldt i et rum. Dette har så emdført at rumtemperaturen hen imod sllutningen af dagperioden er blevet HØJERE end ellers.(skyldes afkølede overflader og inventar). Også herved kan en lille natsænkningsgevinst sættes over styr. Endda med dårlig komfort som følge.Ud over ovenstående som direkte påvirker den enkelte vil der i fjernvarmesystemer ofte være en samlet negativ økonomi ved natsænkning fordi der i opvamrningsfasen skal startes spidslastanlæg, som typissk er dyrere at fyre med end grundlastenhederne. Varme fra grundlast, der typisk enten er affald eller varme fra kraftvarme skal måske køles bort om natten.Så selvom denne del ikke dirkete kan aflæses på den enkeltes varmeregning så kan den direkte idet fjernvarmesystemet for alle forbrugere blev lidt dyrere at drive.Med varmejulsehilsnerFlemming Ulbjerg

 • 0
 • 0

Hvis det er lette gulve (træ) vil jeg mene at der er en besparelse. Men hvis det er tunge gukve (beton 100 mm) Så skal natsænkningsperioden ophøre tidlig, for at opnå komforttemperetur.

 • 0
 • 0

Og så skal man lige huske at "lette gulve" ikke kan tåle mere end ca. 38 grader C  i vandtemp. i modsætning til radiatorsystemer, hvor man kan booste (85 grader). Også de "tunge gulve" har vist problemer med at blive "boostet" (Det handler vist om revner)  ;o)  I et alm. hus med shuntventil og døgnsænkning kører ventilen helt åben når varmeperioden starter, så .......Jeg ville heller ikke "spare" her. Måske kunne du sænke temperaturen ½-1 grad for dog at spare lidt  ;-)

 • 0
 • 0

Efter en hel masse palaver, frem og tilbage, er vi så ikke ved at være ved mit første indlæg?Svaret er: NEJ!Natsænkning af gulvvarme kan ikke betale sig!

 • 0
 • 0

HejErik N.  Der må højest lukkes 28 g C i trægulve, ikke 38 g C.Det kan nogle gange betale sig. Jeg bruger f. eks. aldrig stuen om morgenen, først når jeg kommer hjem fra arbejde, og vender vinduerne mod syd eller hvis man også har solvarme, så moder natur klarer jobbet en del af året, er der klart en besparelse. Det kan dog de fleste gange ikke betale sig at have solvarme, hvis man har fjernvarme.Henning

 • 0
 • 0