Sponseret indhold

IDAs fremtid er til debat

Frem mod IDA-valget 2022 stiller foreningens lister op til debat. Du inviteres til at være med til at påvirke debatten her på ing.dk

Af TECH RELATIONS for IDA
Hver politiske liste i IDA har formuleret sine svar til de ni politiske spørgsmål i en række interviews, og gennem hele 2021 bringer Ingeniøren svarene. Det er IDAs forventning og stærke ønske, at de politiske emner bliver debatteret her på ing.dk. Illustration: Tech Relations

Skal IDA bruge kræfter på at styrke medlemmernes trivsel, eller skal IDA bruge energien på at styrke sin offentlige stemme i debatten om bæredygtighed og grøn omstilling?

Hvad forventer du af IDA: flere tillidsrepræsentanter eller flere faglige og sociale aktiviteter for de nyuddannede? Er projektansættelser i ingeniørfagene en god idé? Og hvad skal IDA mene om kvaliteten af de danske STEM-uddannelser?

IDA er mange ting, og sådan skal det være. Men IDAs retning og profil besluttes af de “politikere”, der repræsenterer IDAs medlemmer blandt andet i repræsentantskabet, hovedbestyrelsen og Ansattes Råd.

I 2022 er der igen valg til repræsentantskabet, og denne gang er det også et valg om en ny formand. Og for at synliggøre debatten og nogle af de politiske brudflader i IDA indleder IDA sammen med Ingeniøren en oplysningskampagne under navnet ”IDA i morgen”.

Kampagnen IDA i morgen skal synliggøre IDAs 13 politiske lister og deres holdninger, herunder især deres forskelle. Det gør det lettere at orientere sig i det politiske landskab og finde den politiske liste og kandidat, man sympatiserer med.

14 emner blev til ni

Kampagnen "IDA i morgen" løber i hele 2021 og består af en række kernespørgsmål om IDAs politik og strategiområder. Kampagnen blev indledt i 2020 med en indsamling af politiske emner, som de politiske lister i IDA fik lov til at definere. I alt blev det til 14 politiske emner, der blev sat til afstemning blandt IDAs medlemmer og Ingeniørens læsere. De ni mest populære emner blev udvalgt og formuleret som spørgsmål. Du kan se de ni politiske spørgsmål på listen her på siden.

ida-de-ni-emner.gif

Emnerne præsenteres i hele 2021

Hver politiske liste i IDA har formuleret sine svar til de ni politiske spørgsmål i en række interviews, og gennem hele 2021 bringer Ingeniøren svarene. Dermed kan du i februar få skitseret emnet "Hvad kan IDA gøre for at øge medlemmernes trivsel og arbejdsliv", i marts emnet 'Hvilken rolle skal IDA spille i debatten om den grønne omstilling' osv. Artiklerne kommer både i avisen og online her på ing.dk.

Du kan læse mere om listerne og løbende se alle artiklerne her på vores fokusside

På ing.dk tilføjes en afstemning om hvert emne, så du let og enkelt kan sende feedback tilbage til foreningens politiske ledelse. Det er også IDAs forventning og stærke ønske, at de politiske emner bliver debatteret på ing.dk.

Følg med og giv din holdning til kende når vi lægger ud med første debat-emne "Hvad kan IDA gøre for at øge medlemmernes trivsel og arbejdsliv?" i marts i avisen og her på ing.dk.

Her er de 13 politiske lister og deres mærkesager, jan. 2021

Dimittendlisten: IDA skal være bedre til at bistå nyuddannede i overgangen mellem studie og job.
Fagforeningslisten: IDA skal sikre bæredygtig udvikling indenfor løn, arbejdsforhold og teknologi
Familielisten: Bedre work-life balance for IDAs medlemmer
IDA STEM Students: Bedre vilkår for STEM-studerende og uddannelsessteder
Ingeniør og TeknologiListen IDA skal styrke fagtekniske netværk og regionale arrangementer
Innovation, Trivsel og Moderne Ledelse: Trivsel og god ledelse skaber større arbejdsglæde og overskud til innovation
Bæredygtig ledelse Nyt IDA! – hvor også lederne støttes, inspireres og udvikles
Private Ingeniører – pi: IDA skal sikre gode arbejdsvilkår for medlemmer ansat i det private
Pensionistlisten: Bedre service til ældre, aktive IDA-medlemmer
Privatansattes Liste: Mere fokus på privatansattes vilkår
Selvstændige Ingeniørers Liste: IDA skal understøtte små virksomheder indenfor STEM-fagene
Senioringeniørlisten: Uanset alder - IDA skal være relevant for alle
Yngrelisten: IDA skal tage mere ansvar for grøn omstilling, de nye medlemsgrupper og lytte til de unges stemmer.

Debatten fortsætter her på ing.dk

I artiklerne kan du debattere og sende din feedback på emnet tilbage til foreningens politiske ledelse.