Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Verden fik en klimakatastrofe-fond – men COP27 helt utilstrækkelig for at sikre 1,5 grader.

20. november 2022 kl. 12:1080
Artiklen er ældre end 30 dage

COP27 i Ægypten vil blive husket for at knap 200 lande vedtager at etablere en særlig fond for tab og skader, som skal gå til udviklingslande, der er særligt sårbare overfor klimaskabte katastrofer. En komité skal næste år komme med et forslag til, hvordet det skal fungere.

Spørgsmålet om klimakompensation til de fattige lande har været det helt store politiske slagsmål ved klimamødet. Rige parter som USA og EU har undervejs været modvillige til at sige ja til en fond til tab og skader (på engelsk loss and damage) til fattige lande af frygt for store regninger i fremtiden. Men i sidste time blev der fundet en løsning, som alle lande på klimamødet kunne nikke ja før Ægyptens udenrigsminister bankede hammeren i bordet efter knap to ugers forhandlinger.

Vi kan være stolte af, at Danmark bidrog til at bane vejen ved som det første land i verden at give til tab og skader-finansiering. Det fik stor international medieomtale, da daværende udviklingsminister Flemming Møller Mortensen ved FNs generalforsamling i september annoncerede, at partierne bag årets finanslov valgte at udmønte 100 millioner til »tab og skader« i Sahel og andre udsatte områder.

Udover denne succes er resultatet af COP27 desværre skuffende, fordi der – til forskel fra sidste år i Glasgow– blev truffet reele beslutninger, som kan speede up på reduktionerne af af udslip. De rige oliestater undgik igen at blive nævnt i en COP beslutning, hvor der ingen opfordring er til at gøre noget ved olie- og gas sektoren (udfasning af kul dog nævnt som det blev i Glasgow).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med det nuværende niveau vil det kun ni år, før vi har opbrugt det globale CO2-budget, vi har til rådighed - hvis vi skal undgå en temperaturstigning på de 1,5 C, som verdens nationer har forpligtet sig til gennem Paris aftalen (se sidste sektion i min blog). Det er meget skuffende, at COP27 ikke gjorde mere for at accelererede reduktionerne, som at ”keeping 1.5 degrees alive” som sagt af mange lande i den overdrevne aircondition i de store haller i egyptiske Sharm el-Sheikh.

Vurderinger af COP27 fra danske NGOere

Jeg sad ofte i de 2 uger på stolene bag forhandlerne med de udsendte fra danske civilsamfundsorganisationer (NGO’er). De havde en arbejdsdeling med at følge områder, hvor de har størst indsigt. Derfor finder jeg det naturligt at gengive deres pressemeddelelse nedenfor. Der kan også læses blogs i dette link fra mine kollegaer, som deltog fra IDA i COP27.

Resten af denne blog er fra pressemeddelelsen udsendt ved 7-tiden i morges, hvor de danske organisationer giver deres vurdering af resultatet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

COP27 sluttede søndag tidlig morgen. Det egyptiske formandskab havde udnævnt COP27 til at være en ”implementerings-COP”, altså et klimamøde der skulle sikre gennemførelsen af konkrete klimatiltag, men mødet gav langt fra de nødvendige fremskridt i forhold til at begrænse landenes drivhusgasudledninger. Til gengæld lykkedes det at blive enige om at etablere en fond for ”tab og skader”, der skal hjælpe de udviklingslande, der rammes af klimakatastrofer.

”Det er et væsentligt fremskridt, at det lykkedes at blive enige om etableringen af en fond for at hjælpe de udviklingslande, der rammes af klimakatastrofer” udtaler Troels Dam Christensen, sekretariatsleder i NGO-netværket 92-gruppen. ”Men samtidigt er det et kæmpe problem, at landene ikke kunne blive enige om mere fremdrift for at sikre den langt større klimaindsats, der er så akut brug for. Det haster nu endnu mere end før med en stærkere indsats, også fra EU og Danmark, hvis vi skal have en chance for at beskytte verden mod de galoperende klimaændringer”.

Godt resultat, at der etableres en klimakatastrofefond – men kræver mere støtte, hvis den skal på plads

"Det største resultat af COP27 er, at der etableres en global klimakatastrofe-fond. Oversvømmelserne i Pakistan og tørken på Afrikas Horn viser med al tydelighed, at klimaforandringerne rammer millioner af fattige mennesker hårdt. Det er fundamentalt uretfærdigt, at de ikke får hjælp, når de ikke skaber klimaproblemet, så det er absolut på høje tide, at der kommer sådan en fond ", siger John Nordbo, senior klimarådgiver i CARE, og fortsætter:

”Men aftalen er en principbeslutning, så det betyder ikke, at fonden er på plads og fyldt med penge. De endelige rammer og betingelser skal forhandles på plads næste år. Jeg håber inderligt, at en ny dansk regering vil give meget høj prioritet til at føre beslutningen ud i livet. Klimavidenskaben siger entydigt, at der kommer mere ekstremt vejr, og at vandstandene i verdenshavene vil stige - så der vil være mange flere ofre, mens de videre forhandlinger om fonden foregår."

De penge, der blev lovet til at hjælpe ved klimakatastrofer, må ikke tages fra allerede lovet ulandsbistand.
”Det var positivt, at der i løbet af COP27 kom en række løfter om penge til tab og skader. Det var et vigtig politisk signal fra rige lande, som ville vise ulandene, at de tager klimakatastroferne alvorligt. Det er penge, der vil hjælpe mange mennesker, som kæmper med oversvømmelser, tørke og cykloner” udtaler Mattias Söderberg, klimarådgiver i Folkekirkens Nødhjælp. ”Det er dog meget trist, at de fleste af disse penge bliver snuppet fra eksisterende budgetter og bevillinger. De nye penge til tab og skader må ikke tages fra de penge, som rige lande allerede har lovet væk til ulandene.”

Langt fra den nødvendige indsats for at nedbringe klimagasudslippet og udfase de fossile brændsler

Ifølge det Internationale Energiagentur, IEA skal det globale drivhusgasudslip toppe hurtigst muligt og senest i 2025, og emissionerne skal halveres i 2030 sammenlignet med 2019 og i nettonul i 2050, hvis verden skal undgå temperaturstigninger over 1.5 grader.

“I forhold til drivhusgasreduktioner, så fremgår det af teksten, at man skal forsøge at holde de maksimalt 1.5 graders temperaturstigning, men teksten er uden den tilstrækkelige indsats. Vi er så tæt på 2025, hvor udledningerne skal toppe, og det var nu, vejen skulle vises for alle de millioner af handlinger, der skal til. Teksten om arbejdsprogrammet, der skal hjælpe sektorer til at omstille sig, endte med at være så udvandet, at det er uklart, om det reelt leverer noget”, siger Mette Susgaard, fra Den Grønne Ungdomsbevægelse.

“Samtidigt skulle det være skrevet ind i aftalen, at fossile brændsler skal udfases, hvilket videnskaben siger er fuldkomment afgørende for klodens fremtid. Det skete desværre ikke, og det er virkelig en kæmpe skuffelse, at COPen ikke viser vilje til at bane vejen til flere konkrete reduktioner. Fossile brændsler var ellers et diskussionspunkt flere gange, hvor blandt andet Indien åbnede op at “nedfase” både olie, kul og gas. Det er en mega skuffelse, at vi nu står uden noget som helst nyt, andet end beslutningen fra sidste år. Vi frygter, at det er de 636 fossillobbyister, der har haft sin gang her, som har haft en finger med i spillet”.

Ikke nok fremdrift i forhold til landenes fremtidige klimaplaner

Et vigtigt spor i årets COP var den globale vurdering af klimaindsatsen (Global Stocktake), som skal give retningslinjer for de kommende nationale planer for landenes klimaindsatser (NDC’er) frem til 2030 og 2035. Efter en åben debat sidste uge med mange fra civilsamfundet, men også mange fra den fossile industri, blev landene blot enige om en plan for at arbejde videre med vurderingen og formulere retningslinjer i 2023.

”Hvis denne proces skal løse klimakrisen, er der absolut nødvendigt, at landene ikke bare igen konstaterer, at den globale klimaindsats er utilstrækkelig. Processen skal give klare retningslinjer for landenes kommende klimaplaner for at øge ambitionerne og tage alle bæredygtige klimaindsatser med” udtaler Gunnar Boye Olesen, Miljøorganisationen VedvarendeEnergi. ”Mange udviklingslande mangler fokus på lokal vedvarende energi, som både kan reducere afskovning og dermed reducere udledninger og samtidig give basal adgang til energi. Lande som Danmark med stort forbrug mangler politikker til at fremme mere bæredygtige livsstile, som kan bidrage til lavere udledninger og øge klimaindsatsen”.

Et blandet resultat på etableringen af en markedsmekanisme

På COP27 blev der også forhandlet om de sidste dele af den såkaldte artikel 6 om en global markedsmekanisme bl.a. for handel med CO2. De problematiske artikler 6.2 og 6.4 der vedrører handel med CO2-kreditter mellem henholdsvis lande og private aktører, og den konstruktive artikel 6.8 om støtte uden udveksling af kreditter.

“Parterne blev desværre enige om nogle ret vage og hullede aftaler på artikel 6, markedsmekanismen, hvor man potentielt har åbnet op for nye muligheder for dobbelttælling og så er menneskerettigheder ikke nævnt i den operative tekst. Det er skuffende” udtaler Gry Bossen, Teamleder for Politik og Engagement hos Verdens Skove, og fortsætter; “Det eneste positive der er at sige om det resultat er, at den ikke-markedsbaserede tilgang - artikel 6.8 - nu også er klar til brug. Den foreskriver etablering af en platform og muligheder for matching af projekter og donorer, og kan potentielt være med til at skabe reelle reduktioner uden risiko for dobbelttælling.”

Store problemer med civilsamfundsinddragelse og menneskerettigheder ifm. COP27

COP27 blev afholdt i et land kendt for sine ekstremt hårde nedslag mod rettighedsforkæmpere. Civilsamfundsorganisationer og aktivister har hver dag presset på for at få plads i de møder og forhandlinger, der afgør vores fælles fremtid, uden at skulle stå model til chikane og overvågning fra de egyptiske myndigheder. ”Desværre rejser vi hjem med en følelse af, at det har været vigtigere at give plads til fossile virksomheder end til de mennesker, der oplever klimaforandringerne på første hånd,” siger Rasmus Stuhr Jakobsen, formand for Globalt Fokus.

Danmarks rolle

Danmark spillede generelt en positiv rolle på COP27, selv om regeringsdannelsen i Danmark gjorde en aktiv dansk indsats på COP27 mere vanskelig. Dels annoncerede og deltog Danmark i flere positive tiltag, herunder lanceringen af en global alliance for havvind (GOWA). Danmark fortsatte også indsatsen i ”Beyond Oil and Gas Alliance” (BOGA), der arbejder for stop af efterforskning efter ny olie og gas, med tilføjelse af flere nye partnerlande både fra de rige lande og fra udviklingslande og østater. Den danske fungerende klimaminister Dan Jørgensen spillede samtidigt en vigtig rolle i forhandlingerne omkring den afsluttende beslutning om arbejdsprogrammet for reduktion af drivhusgasudslippet ”mitigation work programme”.

”Danmark spillede en vigtig rolle her på COP26. Både i forhold til at være med til at lancere nye tiltag og initiativer og i forhold til klimaministerens indsats i forhandlingerne om det nye handlingsprogram for at reducere klimagasudslippet”, udtaler Troels Dam Christensen. ”På trods af denne indsats, lykkedes det desværre ikke at sikre den akut nødvendige øgede klimaindsats, og der er nu brug for et markant gearskifte i den globale indsats. Et gearskifte den nye regering i Danmark må sætte sig i spidsen for.”

PS: IDA Global Development arrangerer på onsdag den 23. november kl. 17.00 mødet: ”Hør fra hjemvendte fra COP27, hvad der skete med klimaet i Ægypten?”.
Tilmelding HER.

Tidligere blogs fra IDA deltagere i COP27.

Du kan finde links til alle blogs nede til højre her.

Læs også: Dagbog fra COP27: Valg af uddannelse kan være det vigtigste klimavalg

Læs også: Dagbog fra COP27: Klimabistand er givet til fattige lande som dyre lån

Læs også: Dagbog fra COP27: Vi skal se på CO2-udledning i bygningers samlede levetid

Læs også: Dagbog fra COP27: Invasionen i Ukraine har også klimaperspektiver

Læs også: Dagbog fra COP27: Retfærdig omstilling er et vigtigt omdrejningspunkt for holdbare klimaløsninger

80 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
85
2. januar kl. 16:24

Genlæs #69! ;)

Og jeg som troede, at du skrev #69 som ren whataboutism - nu viser det sig i stedet for, at du slet ikke har fattet, hvad det var, Villis forvrøvlede sludder og mit svar til det handlede om - 🤣

Kan du ikke - som et absolut minimum - bare forsøge at sætte dig ind i, hvad det er, du udtaler dig om? Og angående dine tosserier om ECS: Har du prøvet at læse #79?

Ikke at det er første gang, jeg skriver det men:

  • FAKTA er stadig, at temperaturstigningen pr. år - direkte forårsaget af menneskeskabte CO2 udledninger - er mere end dobbelt så stor nu som i 1960 - og voksende.

Og det har dit sekteriske sludder i #69 INTET med at gøre. Min faktuelle påstand er helt simpel holdningsløs matematik og fysik - og burde derfor være helt enkel at modbevise, rent fysisk/matematisk, hvis den altså ikke var sand. 😉

Hans Henrik, så længe din hovedkilde til "information" er det sekteriske fupsite, vil du forblive i mørket - du er offer for en kult. Der er ingen signifikant uoverensstemmelse mellem klimamodellerne og de målte temperaturstigninger, hvilket du meget selv kan overbevise dig om - hvis du tør få din forvrængelde verdensopfattelse udfordret.

Her er f.eks. et site som baserer sig på videnskab.

82
2. januar kl. 15:17

at der efter denne lange "debat" om CO2's indflydelse på den globale temperatur stadig ikke er nogen af de (deldigvis meget få), der ikke tror på, at CO2 har en voksende og ikke aftagende effekt, stadig ikke har turdet bede om udregningen?

Enten er det fordi, de allerede godt ved, det er sandt, eller også er de bange for at få deres barnetro udfordret. Under alle omstændigheder er det særdeles svært at tage nogen, der er bange for fakta alvorligt i en teknisk debat.

Mit tilbud står ved magt.

  • FAKTA er stadig, at temperaturstigningen pr. år - direkte forårsaget af menneskeskabte CO2 udledninger - er mere end dobbelt så stor nu som i 1960 - og voksende. I dare anyone to prove me wrong 😊
79
31. december 2022 kl. 13:34

så du 'argumenterer' (helt seriøst??) for, at man kan se bort fra svælget mellem model(ler) og virkelighed? :)

Det er præcis det, jeg mener med kildekritik.

Du viser et billede (fra en tvivlsom kilde), der (angiveligt) viser et antal modelkørsler for udviklingen af den globale temperatur - sammenholdt med udviklingen i sea surface temperature

En mere troværdig analyse, fra en særdeles anerkendt kilde, af korellationen mellen modeller og virkelighed kan du finde her

Bemærk at jeg ikke skriver dette for atoverbevise dig, du vil jo tro, at jorden er flad - men andre kunne (måske) fristes til at falde for manipulationen fra det sekteriske site

78
31. december 2022 kl. 13:10

og derpå drage jeres egne konklusioner, som intet havde med studiet at gøre

tak for respektfuld tiltale (= pluralis majestetis?) - men jeg skriver altså helt for egen regning! :)

Du kunne da måske oplyse, hvad der (retteligt) havde med studiet at gøre??

Her er iøvrigt en anden artikel:

https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-022-06493-w

, der viser, at kun med lav(ere) ECS kan der tilvejebringes nogenlunde sammenfald mellem observationer og modelbaserede fremskrivninger.

77
31. december 2022 kl. 12:29

så du 'argumenterer' (helt seriøst??) for, at man kan se bort fra svælget mellem model(ler) og virkelighed? :)

Hans Henrik, du kan (og dine fæller) kan ikke bare trække en figur ud af et studie, der har til formål at diskutere metodiske tilgange til statistisk vedrørende temperaturstigninger, og derpå drage jeres egne konklusioner, som intet havde med studiet at gøre, bare fordi det lige tilfældigvis passer dit narativ - det er cherry picking af højeste grad... Så ja, jeg er da i den grad uenig i jeres konklusion.

76
31. december 2022 kl. 11:52

bringer erhvervsliv og borgere til tiggerstaven, som vi p.t. bevidner det i Storbritannien:

Briterne ligger som de har redt. Det er en ansamling ansvarsløse der har forårsaget Brexit. Ville ikke undres det mindste om nogle af de ivrigste havde enten udenlandsk accent eller kampagnemidler, eller begge. Mener at kunne se mindst to der kan høste fordel af et splittet europa.

Er enig med Stephen Fry der siger: Trumph og Brexit er snarere venstreorienteredes fiasko end højreorienteredes succes.

For egen regning: Venstre side har energiske heppekor! Højre side har transnationale donore i ryggen! og ikke et ord om Qatar.

På kortere sigt (2 - 3 årtier) ville en forceret ‘omstilling’ medføre astronomiske udgifter for samfundene

Naturligvis kommer det med en pris at vestlige politikere gennem 50 år er blevet bestukket/besnakket af den sorte lobby, men astronomiske udgifter har jeg ikke set nogen troværdig indikation på, men måske har jeg været uopmærksom.

75
31. december 2022 kl. 10:46

Oplys venligst det fatale i at være tilbageholdende

det er der selvsagt intet 'fatalt' ved - forudsat at omlægningen finder sted i et tempo, der ikke forkrøbler staternes økonomi og bringer erhvervsliv og borgere til tiggerstaven, som vi p.t. bevidner det i Storbritannien:

Government support for households and businesses with energy bills, and higher interest payments pushed UK public borrowing to a record £22bn in November, the highest level for the month since records began.</p>
<p>The Office for National Statistics (ONS) said the state spent more than it received in taxes and other income, meaning it had to borrow £13.9bn more in November than a year earlier, taking borrowing to its highest level for the period since monthly data started being issued in 1993...

https://www.theguardian.com/business/2022/dec/21/energy-bills-support-pushes-uk-borrowing-to-november-record-of-22bn

Tillad mig at 'genoptrykke' min tidligere bemærkning om emnet:

...På kortere sigt (2 - 3 årtier) ville en forceret ‘omstilling’ medføre astronomiske udgifter for samfundene (de klimatossede af slagsen, förstås), hvilket ville nedbryde/omkalfatre disse radikalt (cf. ‘Der Untergang des Abendlandes’), samtidigt med at autoritære regimer som Kina, Rusland (der kun yder lip service til ‘sagen’) for alvor ville få økonomisk og politisk vind i sejlene og dermed opnå frit spil til at påtvinge resten af Verden deres samfundsmodel/-‘orden’!

https://ing.dk/artikel/analyse-stoerstedelen-ve-projekter-billigere-end-kulkraft-248154#comment-1026629

74
31. december 2022 kl. 10:17

@Hans Henrik Hansen

@Villi Petersen

Oplys venligst det fatale i at være tilbageholdende med forbrug af jordens begrænsede ressourcer?

71
30. december 2022 kl. 23:28

Som vanligt er dine skyklapper så stramme, at du intet ser, der ikke matcher dem konklusion, du allerede har draget på forhånd Han Henrik.

Så også du er en fornægter af naturvidenskab. Prøv at implementere blot en smule kildekritik, og lad være med kun at læse på sites skrevet af faktaforladte tumper, der udelukke de linker til uvidrnskabelugt materiale leveret af fossilbetalte afdankede (smådemente!) forhenværende forskere - inden for alt andet end klima.

Eller: Bliv i din trygge boble og find dig i at være til grin over for alle, der (i åbenlys modsætning til dig) ved bare en smule om videnskab.

69
30. december 2022 kl. 23:01

FAKTAer stadig, at temperaturstigningen pr. år

...har været la..angt lavere, end hvad modelfremskrivningerne har forudsagt, se eksempelvis:

https://imgur.com/a/4tjfHvr

, og når der er (voldsom) uoverensstemmelse mellem model(ler) og virkelighed, vil sikkert kun de mest hårdnakkede klimato.... hævde, at det er virkeligheden, der tager fejl! :)

En sandsynlig 'forklaring' på diskrepansen kunne være, at klimaførsomheden (ECS) er betydeligt lavere end hidtil antaget:

Det betyder, at de laveste vurderinger af, hvor meget varmere klimaet bliver i år 2100, nemlig mellem 1,5 og 2 grader, er ganske sandsynlige. Og så er der ingen grund til at advare om en kommende klimakatastrofe...

https://klimarealisme.dk/2022/10/01/mindre-opvarmning-fra-co2/

, hvilket også er konklusionen på denne artikel:

https://www.drroyspencer.com/category/blogarticle/

, der forsøger at estimere ECS på observationel basis.

68
30. december 2022 kl. 17:45

min (personlige) formodning ville være: Naturvidenskab(?) :)

Hvis den formodning er baseret på indholdet af Villi's indlæg, forstår jeg godt din preference for det sekteriske fupsite 😉 Det Villi skriver, er så langt fra natur- (eller nogen anden form for) videnskab, som noget kan være.

  • FAKTAer stadig, at temperaturstigningen pr. år - direkte forårsaget af menneskeskabte CO2 udledninger - er mere end dobbelt så stor nu som i 1960 - og voksende. I dare anyone to prove me wrong 😊
67
30. december 2022 kl. 09:23

Så længe det langsigtede problem med en stadig tilvækst af mennesker på jorden ikke adresseres, med henblik på især fattige lande, hvor befolkningstilvæksten er ude af kontrol, ser jeg ingen grund til at skulle røre en finger.

ikke at lade tvivlen komme svageste part tilgode er et hjerteløst valg som jeg tvivler på kan forsvares med videnskab. Lovgivningen har områder hvor passivitet straffes særdeles hårdt.

64
30. december 2022 kl. 02:46

Så længe det langsigtede problem med en stadig tilvækst af mennesker på jorden ikke adresseres, med henblik på især fattige lande, hvor befolkningstilvæksten er ude af kontrol, ser jeg ingen grund til at skulle røre en finger.

61
29. december 2022 kl. 23:13

Det er løgn, at jeg ikke leverer fakta - jeg har linket til den mest anerkendte record for CO2 målinger.

Du har derimod absolut ikke leveret andet end udokumenteret fejlbehæftet sludder, f.eks. den konstante stigning på 2ppm / år

  • FAKTA er stadig, at temperaturstigningen pr. år - direkte forårsaget af menneskeskabte CO2 udledninger - er mere end dobbelt så stor nu som i 1960 - og voksende.

Mit tilbud om at dokumentere den fordoblede årlige øgning af forcing fra CO2 står ved magt - tør du læse den - det er ret simpel matematik.

59
29. december 2022 kl. 19:32

At du falder så lavt som til at sammenligne min intelligens med en dumpet 6. klasse elev

Det kunne jeg aldrig finde på - det ville være en grov fornærmelse imod en 6. klasse elev. De kan nemlig godt finde ud af simpel forholdsregning - og ikke mindst at finde relevante data på internettet. To kvaliteter dine indlæg herinde kraftigt indikerer, du mangler - fuldstændigt.

  • FAKTA er stadig, at temperaturstigningen pr. år - direkte forårsaget af menneskeskabte CO2 udledninger - er mere end dobbelt så stor nu som i 1960 - og voksende.

Mit tilbud om at regne dette igennem i detaljer står ved magt - det er ikke svært.

58
29. december 2022 kl. 19:25

Jeg har ikke påstået, at stigningen i CO2-niveauet siden 1958 er FULDSTÆNDIG konstant. Der er små variationer; men gennemsnittet er 1,74 ppm pr. år.

Du skrev konstant i #48, jeg skrev, du kaldte det konstant i #54. Nu skyder du mig så i skoene (stråmand), at jeg har sagt FULDSTÆNDIGT - atter en løgn fra dig.

Om CO2 er FAKTA (stadig), at det er eksponentielt voksende og at den deraf følgende temperaturforcing er (mere end) fordoblet siden 1960. Det er folkeskolematematik ud fra data, der ligger frit tilgængelige på nettet, om som jeg (og Jens) har linket til. Har du overhovedet set på grafen for stigningstakter? - og forstår du, at den er den første afledte af kurven for indholdet - og dermed et tydeligt bevis for eksponentiel tilvækst?

En ændring i tilvækst fra 0,7 til 2,5 ppm/år (og stadig stigende) er ikke små variationer

At du - helt tydeligt - ikke fatter en brik af dette, ændrer ikke på FAKTA

Du er jo tilsyneladende ikke interesseret i at få pillet ved dine dybt indprogrammerede, fejlagtige holdninger, men skulle du have lyst til at få det forklaret, helt i detaljer, på et niveau, hvor en folkeskoleelev kan forstå det, så sig endelig til - det er ret enkel matematik.

Din vaden rundt i dette som en elefant i en glasbutik er kun med til at understrege, hvor langt du er fra at forstå blot en anelse af fysikken og matematikken bag CO2 som klimagas.

PS: Vil vedkommende, der har tomlet op på Villi's vrøvl byde ind? Eller er det ren trolling?😉

57
29. december 2022 kl. 18:22

Jeg har ikke påstået, at stigningen i CO2-niveauet siden 1958 er FULDSTÆNDIG konstant. Der er små variationer; men gennemsnittet er 1,74 ppm pr. år. Hvorfor blander du det sammen med temperaturstigningen? Den har netop ikke været konstant stigende; men har været påvirket af El-Niñjo og La- Niñja, og bortset fra disse vejrfænomener ikke eller næsten ikke stigende efter år 2000 . Dit udsagn: "FAKTA er stadig, at temperaturstigningen pr. år - direkte forårsaget af menneskeskabte CO2 udledninger - er mere end dobbelt så stor nu som i 1960 - og voksende." er ikke foreneligt med virkeligheden - altså løgn. At du falder så lavt som til at sammenligne min intelligens med en dumpet 6. klasse elev (som ikke findes), fortæller blot, hvor trængt du er. Du har åbenbart tabt enhver form for integritet og etik - for at få den ret, du ikke har.

56
29. december 2022 kl. 18:20

hvilket var, hvad jeg linkede til i #50 😉

54
29. december 2022 kl. 17:47

Du kan selv være løgn. Man plejer at bruge målinger fra Mauna Loa. De viser fra 1958 til 2021 en gennemsnitlig stigning på 1,74 ppm pr. år. <a href="https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/">https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/</a…; Så anmeld dig selv for "klimamisinformation" den slags er simpelthen for lavt for mig.

Og det oversætter du til, at stigningen har været konstant i alle de år? Det er simpelthen så ubegavet, at det ville dumpe en folkeskoleelev i sjette klasse.

Din totale mangel på forståelse af data, matematik og fysik diskvalificerer dig fra yderligere debat .

FAKTA er stadig, at temperaturstigningen pr. år - direkte forårsaget af menneskeskabte CO2 udledninger - er mere end dobbelt så stor nu som i 1960 - og voksende. Så jo: Dit vrøvl er direkte løgn.

53
29. december 2022 kl. 17:35

Læser du ikke mine svar? Du fik jo et link, der verificerer min påstand; så kunne du ikke også verificere din? Du kører på frihjul med vilde påstande til højre og venstre og ad hominem-"argumentation" for resten. Det er altså for fattigt til at tage seriøst. Dit næsten link "scientific concensus on climate change" er jo latterligt i denne sammenhæng. Ingen er jo uenig i, at kloden er blevet lidt varmere i de seneste 150 år, og at en (stor eller lille) del skyldes menneskets udledning af CO2.

52
29. december 2022 kl. 17:32

Du kan selv være løgn. Man plejer at bruge målinger fra Mauna Loa. De viser fra 1958 til 2021 en gennemsnitlig stigning på 1,74 ppm pr. år. https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/ Så anmeld dig selv for "klimamisinformation" den slags er simpelthen for lavt for mig.

51
29. december 2022 kl. 16:57

Men kan du verificere dit udsagn om, at "hele det videnskabelige samfund er enige"?

Nu var det jo mig, derbad dig understøtte den kontroversielle påstand, du slyngede ud, og dit bedste svar er åbenbart: hvad med dig selv. Hvilket modenhedsniveau synes du, det indikerer, og hvilken troværdighed tror du, det efterlader dine udgydelser med?

Men du kan jo prøve at google (f.eks.): "scientific concensus on climate change" - hvis du tør - - -

50
29. december 2022 kl. 16:45

CO2-niveauet i atmosfæren er steget konstant med 2 ppm pr. år

Og det er så løgn - - - og dit indlæg er anmeldt som klimamisinformation.

I 1960 var stigningen ca. 0,7 ppm/år. Nu er den ca. 2,7 ppm/år - se her https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/gr.html

Og hvis du evnede at regne på det (og tænke ud af din sekteriske internetboble), ville det fortælle dig, at #45 rammer spot on.

Du er offer for en kult - - -

49
29. december 2022 kl. 16:10

Med hensyn til CO2´s logaritmiske virkning er du fuldstændig uden for pædagogisk rækkevidde. Den er +1 grad pr. fordobling. Det er der overhovedet ingen videnskabelig uenighed om. Klimaets følsomhed over for CO2 er der derimod stor uenighed om; men ingen evidens. Det er selvfølgelig ikke let at tælle alle videnskabsmænd, der beskæftiger sig med klimaet - for der er jo mindst 30 forskellige faggrupper og ingen uddannet klimaforsker - uddannelsen findes ikke, for den ville være alt for bred. Men jeg kan da godt vise et link, der peger på, at der er ret mange forskere, der ikke understøtter "klimakrisen". https://clintel.org/wp-content/uploads/2022/10/WCD-version-100122.pdf Jeg ved godt, at de ikke alle kan betegnes som klimaforskere; men derfor kan de jo godt have sat sig ind i emnet. De fleste kan dog betegnes som klimaforskere. Men kan du verificere dit udsagn om, at "hele det videnskabelige samfund er enige"?

48
29. december 2022 kl. 15:56

CO2-niveauet i atmosfæren er steget konstant med 2 ppm pr. år. Det kan næppe siges at være eksponentielt. CO2´s logaritmiske drivhusvirkning betyder +1 grad pr. fordobling. Altså: 280 ppm til 560 ppm = +1 grad; 560 ppm til 1120 ppm = +1 grad. Det passer meget godt med virkeligheden 280 ppm (1850) til 420 ppm (2020) = ½ fordobling = +½ grad. Så er der plads til andre faktorer i den ene grads ekstra varme siden 1850. For selv du vil vel ikke påstå, at alle naturlige klimafaktorer, som har virket i klodens levetid er holdt op i 1850? Klimaets følsomhed over for CO2 ved du intet om! Det er der heller ingen andre, der gør. Den er en teori uden videnskabelig evidens - kan du fremvise fakta her? Her er et link til en artikel skrevet af to af verdens mest velmeriterede fysikere og forskere William Happer (Princeton University) og Richardt Linzen (MIT): https://co2coalition.org/wp-content/uploads/2022/08/Happer-Lindzen-CO2C-CFTC-8-7-22d.pdf?fbclid=IwAR2eb0JQM1NW86iUeup4MkyyIxw5XWtcRAxlt17NCZ6FLSB4O9zHBSeLjC0 PS: Jeg er ikke klimabenægter, for jeg ved, at vi har et klima. Du er nærmere klimabenægter, for du nægter at se det klima vi har.

47
29. december 2022 kl. 15:38

Bortset fra at kvantitet ikke gælder som videnskabeligt argument, så er der mindst lige så mange for som imod

Og det har du selvfølgelig dokumentation for?

Og at du gentager dit mantra om CO2's logaritmiske effekt, understreger jo til fulde, at du ikke fatter en brik 🤣🤣🤣

Prøv at læse #45 - og hvis du gerne vil have skåret det (helt) ud i pap - og ikke selv forstår fysikken/matematikken og/eller er ude af stand til at tolke data fra Keelingkurven, så sig endelig til. Så skal jeg nok regne det igennem for dig også, som jeg har gjort det for talrige andre fra sekten 😉

46
29. december 2022 kl. 15:27

Det er simpelthen ikke sandt, at "klimakrisen" eller endda "klimakatastrofen" understøttes af "hele det videnskabelige samfund". Bortset fra at kvantitet ikke gælder som videnskabeligt argument, så er der mindst lige så mange for som imod. De, der er for, er oftest i "the gravy business". (IPCC er ikke et videnskabeligt forum - men et politisk). Men kom med videnskabelig evidens for klimakrisen. Her er nogle parametre, der kan bruges til at undersøge rigtigheden af "krisen": klodens gennemsnitstemperatur, havniveauet, evt. stigning i ekstremt vejr, wildfires (måske), isen ved polerne. Hvis man holder sig til virkelige målinger, så tyder intet på, at en klimakrise er på vej. Hvis du imidlertid ønsker at være seriøs, så stik mig nogle fakta. PS: Det vil også være interessant at få at vide, hvorfor CO2 er så farligt for os og klimaet. (Undersøg nu, hvad det betyder, at CO2´s drivhusvirkning er logaritmisk, før du svarer).

45
29. december 2022 kl. 15:22

Undersøg nu, hvad det betyder, at CO2´s drivhusvirkning er logaritmisk, før du svarer).

Undersøg nu, hvordan samenhængen mellem den logaritmisk aftagende effekt af det enkelte CO2 molkyle og det eksponentielt voksende CO2 niveau i atmosfæren er, inden du fyrer sådan noget sekterisk vrøvl af - de fleste herinde har lært at regne.

Hint: Klimaets følsomhed over for CO2 udledningen er dobbelt så stor i dag, som den var i 1960 - og det er jo nok derfor, vi stadig ser den eksponentielt stigende globale temperatur.

Så klima"realisternes" præken om den aftagende effekt bunder enten i afgrundsdyb manglende forståelse af fysikken og matematikken bag CO2 som klimagas - eller et bevidst forsøg på at vildlede - og når man læser ypperpræstens udgydelser på sitet, er det nu nok den førstnævnte mulighed, der ligger lige for - det er tilsyneladende ikke studenterhuen, der tynger i den sekt. 🤣🤣🤣

44
29. december 2022 kl. 14:55

Det er da dit indlæg, der er useriøst, for du argumenterer ikke; du påstår blot. Men det er selvfølgelig ikke nok til at lægge "Klimarealisme" ned! Hvis du vil vise, at "klimakrisen" er udtryk for videnskab, må du fremlægge evidens herfor. Jeg har masser af gange bedt klimaaktivister om dette; men aldrig fået gyldige svar. Baggrunden for "Klimakrisen" er blot computerspådomme, som i de seneste 40 år har været forkerte. Der er nogle parametre, der kan bruges til at undersøge rigtigheden af "krisen": klodens gennemsnitstemperatur, havniveauet, evt. stigning i ekstremt vejr, wildfires (måske), isen ved polerne. Hvis man holder sig til virkelige målinger, så tyder intet på, at en klimakrise er på vej. Hvis du imidlertid ønsker at være seriøs, så stik mig nogle fakta. PS: Det vil også være interessant at få at vide, hvorfor CO2 er så farligt for os og klimaet. (Undersøg nu, hvad det betyder, at CO2´s drivhusvirkning er logaritmisk, før du svarer).

38
24. november 2022 kl. 13:40

din tåbelige analogi. Men jeg forventer ikke at du forstår den finere detalje i det

Jeg forstår fint forsøget 😉 - men den finere detalje falder unægteligt lidt (helt) til jorden, i og med, du ikke rigtigt kan påpege det tåbelige (forkerte) i min analogi - for den rammer jo ekstremt præcist de, der nægter, at vi har (C)AGW:

Vi skal ikke gøre noget, fordi vi har det bedre ved at lade være, og vi skal ikke med på den rejse, hvor det ender galt - - -

  • men sådan er der så meget - - -
36
24. november 2022 kl. 12:51

Jeg savner stabil a-kraft, i hvertfald indtil den stabile vind er mere udbygget.</p>
<p>Hvis Frankrig er standarden for et land, der satser på a-kraft, så er fanden løs i Laksegade.</p>
<p>Når man sløser på det niveau med vedligeholdelse........</p>
<p>Hver gang, der er nyhed om, de igen bliver forsinket stiger min elpris.</p>
<p>Jeg har aldrig oplevet, at vind ikke leverer i et helt år.</p>
<p>Gid mange af vores politikere ikke havde følt behov for afmontering af Svend Aukens miljøimperie og ansættelse af Bjørn Lomborg i stedet for.

Fra Frankrig: se https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6998771187572965376?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_updateV2%3A%28urn%3Ali%3Aactivity%3A6998771187572965376%2CFEED_DETAIL%2CEMPTY%2CDEFAULT%2Cfalse%29&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base%3Bw6YMD3pTTSiaDTD4znrfrw%3D%3D

"Why is half of the French nuclear fleet shut down right now? ⚡️⚛️🤔

It was great to get an insider look at the reasons why and what’s being done about it at the Advisory Comittee on Reactor Safeguards meeting today on French PWR Safety Injection System Cracking from the U.S. Nuclear Regulatory Commission (Phew! You can see why now the nuclear industry uses a lot of acronyms!). The shut down is two-fold: of the 27 shut down reactors, 11 are just due to scheduled maintenance while 16 are shut down due to a phenomena called “stress corrosion cracking” or « corrosion sous contrainte » as we call it here in France. Although the exact cause has not yet been confirmed, it seems that thermal stratification (or basically large differences in temperature) induced stress in and around the weld joints of an elbow in a pipe which over time caused very small (<6mm across, <1/4 pipe wall thickness) cracks to form on the innner side of the pipe. Residual weld stresses may also have played a factor. It was noted that this micro-cracking was not observed in the older, 900MW plants, suggested this is a design rather than an aging issue.

Is this a problem? Not really. Out of an abundance of caution the operator EDF shut down the reactors that it observed this phenomenon in (it was noted in the meeting that they first detected these cracks using a new, very sensitive ultrasonic detection technique, which is sensitive enough to detect the grain structure of the metal) so they can be repaired. The phenomenon has only been indentified in the piping of the safety injection lines, something not used in normal operations, and EDF is cutting and replacing these joints as you read this. They are aiming to be complete by this December.

Living in France and studying nuclear engineering, we hear about the problems of EDF almost everyday (and what they’re doing about it), so it was very interesting to observe how the NRC (on the other side of the Atlantic) gathered their information, interpreted it, and discussed it. It was also very cool to see a real life example of information sharing and best practise modifications to enhance safety within the industry. I want to thank Carol Moyer and Ryan Hosler for their clear and engaging presentations, and their part in this key aspect of ensuring nuclear power plants can continue to safely generate clean, reliable electricity ⚡️#"

Men man skal jo nok læse noget andet end det Ingeniøren finder for godt at kolportere...for at se det rigtige billede.

Måske også Akraftindustriens hjemmeside om Frankrigs Akraft med udførlig gennemgang af politiske ideer og planer i Frankrig, som jo har svinget en del på det sidste.. Se https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/france.aspx

34
24. november 2022 kl. 11:34

Nu er vi da virkelig kommet OT. :-|

Er vi?

Er hele grundlaget for et sundt forhold til klimakrisen ikke netop, at debatten derom er saglig. Derfor finder jeg det relevant, at gøre opmærksom på det, når vores sædvanlige benægtere kører ud at deres sædvanlige tangenter.

Men: Anmeldelse af OT er altid en mulighed 😉

33
24. november 2022 kl. 11:26

Nu er vi da virkelig kommet OT. :-|

32
24. november 2022 kl. 11:11

jeg er ikke medlem af klimakirken! :)

Se #24

Det du kalder klimakirken, er hele det videnskabelige samfund, så nej: Der står du helt udenfor 🤣🤣🤣

De sande religiøse, er dem der uden det mindste videnskabelige at læne sig op ad, siger videnskaben imod.

Det er din ret, vi har trosfrihed i Danmark. Men det er heldigvis også vi andres ret at gøre opmærksom på det stupide i at antage en sådan religion.

30
24. november 2022 kl. 11:00

jeg vil tro, han hele tiden 'savner strøm' til en nogenlunde rimelig pris, eksempelvis à là prisniveau maj 2021

Og hvordan foreslår du så det problem løst HHH?

Naturgas er ikke en løsning pga Putin

KK er (bestemt) ikke en løsning pga grund af pris og implementeringstid (og meget andet)

Kul og olie er ikke en løsning pga AGW.

Hydro kan vi kun importere - det kan dog til en vis grad virke som storage for os, så længe nordmændene og svenskerne vil lege med os.

Tilbage har vi så VE, biomasse, biogas og affaldsforbrænding som reelle muligheder.

Heldigvis er det netop de fire - hurtigst implementerbare og billigste - teknikker, vi satser på i Danmark.

Omendskønt vi næppe kommer tilbage til 2020-priser, ser det dog ret lyst ud - også for vores klimaaftryk. 😊

jeg vil tro,

Er tro i virkeligheden ikke kendetegnende for hele din tirade af indlæg herinde Hans Henrik? 🤣🤣🤣

29
24. november 2022 kl. 10:39

Tja sådan er vi forskellige.

Jeg savner stabil a-kraft, i hvertfald indtil den stabile vind er mere udbygget.

Hvis Frankrig er standarden for et land, der satser på a-kraft, så er fanden løs i Laksegade.

Når man sløser på det niveau med vedligeholdelse........

Hver gang, der er nyhed om, de igen bliver forsinket stiger min elpris.

Jeg har aldrig oplevet, at vind ikke leverer i et helt år.

Gid mange af vores politikere ikke havde følt behov for afmontering af Svend Aukens miljøimperie og ansættelse af Bjørn Lomborg i stedet for.

Min pengepung takker dem ikke.

26
24. november 2022 kl. 09:02

Med den analogi, kunne man jo fristes til at sige... lad os nu bygge fremdrifts mekanismen på Titanic bestående af 500.000 små 20cm legetøjs vindmøller placeret stategisk korrekt hen over skibets bund, så vi kan styre det i alle retninger vi måtte ønske.

En enkelt kommentar til den:

Savner du tit strøm i dine stikkontakter Kim? - for din (uigennemtænkte) analogi går vel på, at vi ikke kan basere vores elforsyning på vindmøller?

25
23. november 2022 kl. 14:39

at se nogle af vores faste klimabenægtere sidde med i designfasen af Titanic:

Med den analogi, kunne man jo fristes til at sige... lad os nu bygge fremdrifts mekanismen på Titanic bestående af 500.000 små 20cm legetøjs vindmøller placeret stategisk korrekt hen over skibets bund, så vi kan styre det i alle retninger vi måtte ønske.

Og lad os så iøvrigt bruge selvsamme møller til at generere strøm til varme og fremdrift pås amme tid.

;)

24
23. november 2022 kl. 14:25

at se nogle af vores faste klimabenægtere sidde med i designfasen af Titanic:

Der er absolut ingen grund til at implementere hverken redningsveste eller både.

Skibet er jo synkefri, og desuden skal jeg ikke med på rejsen, og for øvrigt har jeg hørt, at der slet ikke er isbjerge i Nordatlanten.

Så lad os spare de penge og i stedet bruge dem på en firmafest - det er jo det, der kommer OS mest til gode.

21
23. november 2022 kl. 11:48

Næppe heller fra Kina (/Indien)!?

Der benyttes en forældet tolkning over de udviklede lande, så de rige lande som Kina, Indien og arabiske lande stadig er i hartkorn med rigtige u-lande. De går rigtigt godt for dem at blæse og have mel i munden.