Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Varm luft om kold luft

7. juli 2016 kl. 00:5329
Artiklen er ældre end 30 dage

Jeg sidder og kigger på det med ventilationen af vores ny hus.

Uanset hvad, skal anlægget kunne køle indblæsningsluften ned under hedebølger, hvilket vil sige at der skal være en varmepumpe i.

Genvex har to design: Med eller uden varmepumpe.

Uden varmepumpe, f.eks som på det anlæg vi installerede i vores nuværende hus for nogle år siden, har en bypass funktion, så man ikke varmer indblæsningsluften op med udblæsningsluften når den er rigelig varm allerede.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Af årsager der utvivlsomt har en årsag, er der ingen bypass funktion i Genvex modellerne med varmepumpe:

Illustration: Privatfoto.

Kompressoren er placeret i indblæsningsluften, således at spildvarmen herfra varmer denne op.

Nettoresultatet under afkøling er derfor, at man første varmer indblæsningensluften op med udsugningsluften via varmeveksleren, derefter yderligere med kompressorens spildvarme - for derefter at bruge kompressoren til at køle luften ned igen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Varmeveksleren kan man undgå, ved at kravle op i skunken og udskifte varmeveksleren med et "sommerkryds", en utvivlsom effektivt, men ikke særligt elegant løsning.

Nilan ser ud til at have taget konsekvensen og har droppet varmeveksleren helt:

Her flyttes al varmen med kompressorens hjælp og har således ikke brug for en bypass funktion.

Kompressoren er her placeret så den køles af den indsugede friskluft, både under opvarmning og afkøling.

Men det er åbenbart ikke helt så god en ide når det kommer til stykket, for bagerst i materialet dukker der pludselig en "filter unit" op med indbygget heat-pipes og tekst der gør det klart at sådan en skal man have, fordi så skal varmepumpen lave mindre.

Virkningen heraf er præcis den samme som Varmeveksleren hos Genvex: Den luft man suger ud af huset varmer den luft man suger ind udefra op.

Hvilket er præcis lige så fjollet hvis man prøve at holde huset beboeligt under en hedebølge.

I modsætning til Genvex er der tilsyneladende ikke noget "sommerkryds" eller andet mekanisk fix tilgængeligt, men fordi det er en separat kasse kan man med rør og motorspjæld selv implementere en bypass funktion, så man ikke skal op i skunken og skrue på ting.

Taget i betragtning at klimaforskerne har advaret om flere og hyppigere hedebølger i snart 30 år, er jeg egentlig ikke ret imponeret...

phk

29 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
2
20. maj 2019 kl. 18:17

Jeg har bygget et nyt hus som er 5 år gammel, og det er bygget efter 2020 kravene. Fik installeret et Nilan Comfort 300 LR med bypass til køling. Men dette virker ikke under høje temperaturer, da det kun er et lille spjæld som lukker op under kryds veksleren. så det meste luft stadig passere gennem kryds veksleren. Kan se at den nye model er monteret med en bypass som kobler det hele forbi kryds veksleren. Jeg kan slet ikke få temperaturen ned i huset om sommeren. Nilan Comib 302 Polar Fordele 100 % Bypass Fugt måler Dette mangler på Genvex Premium 2 Hvad kan i anbefale Genvex / Nilan

1
30. juli 2018 kl. 13:58

Jeg skal f.eks. til at montere en Danfoss Air varmegenvinding men er ligesom mange andre i syv sind over hvad jeg skal gøre ved varmen på de varme dage. Vil gerne undgå at skulle dække vinduer mm. til foran huset og er ikke så bekymret for den øgede udgift - tænker mere komfort.

Jeg monterer samtidig en varmepumpe til udestuen og tænker det kunne være en ide at købe en multisplit model og koble den ekstra indendørs enhed på indsugningen til varmegenvindingen for at få køling til hele huset om sommeren ?

3
6. september 2016 kl. 10:21

Jeg har selv gjort mig overvejesler omkring ventilation, fordele og ulemper. Jeg vil meget gerne høre hvilket system du har valgt?

3
17. juli 2016 kl. 17:06

De anlæg som bliver beskrevet her, er anlæg som skal opfylde behovet for luftskifte i en ellers tæt bolig. Hvis luften i en bolig bliver skiftet et par gange i timen, sikrer man at luftkvaliteten er i orden. Et anlæg som for eksempel Nilan med passiv varmeveksler, sikrer dette ved at blæserne kører med en moderat hastighed. Derudover kan anlægget gøre disse ting: Hvis fugtigheden i afkastluften pludselig ændrer sig, kan blæserne skifte til maksimum hastighed. Hvis udeluften kommer under frysepunktet går blæserne på laveste hastighed for at modvirke at varmeveksleren fryser til. Et varmelegeme i indsugningsluften kan sikre, at luften ikke kommer under frysepunktet. Når indetemperaturen bliver højere end den temperatur man ønsker i huset, åbnes en bypass, så varmeveksleren ikke længere virker. På den måde undgår man at anlægget medvirker til at bibeholde den høje temperatur i huset.

Hvis et sådan anlæg også skal kunne lave temperaturregulering, så bliver det svært at styre. Et luftskifte på et par gange i timen giver en ret lang tidskonstant. Den relativt lave mængdef luft vil også betyde, at temperaturen på varme/køle enheden skal kunne svinge meget. for at kunne regulere. I ovennævnte anlæg skal man bruge flere indstillinger at regulere temperaturen efter, afhængigt af blæsernes hastighed eller man skal afkoble automatikken i anlægget.

Hvis man vil have temperaturregulering i forbindelse med ventilationsanlægget kunne man lave en varme/køleenhed tilkoblet ind mod boligsiden og gøre det ved hjælp af en shunt og en ekstra ventilator. Der skal også være et spjæld som kan lukke shunten når varme/køleenheden ikke er i brug. Ventilationsristene ind til rummene skal, på grund af den større luft mængde være større. Det vil også give mindre støj.

3
9. juli 2016 kl. 09:24

Fra debatindlæg fra anden tråd:

John Børsting: Sv: Støv, blæser, murmål, kondens m.v.: Citat: "... Jeg vil give mere information om MicroVents opbygning i forsøg på at give svar på de foregående indlæg: ...Varmegenvindingen er opgivet til 85 %. Dette er minimumsværdien og er målt uden kondensering og ved 100 % luftskifte. Ved kondensering og ved lavere luftskifter er varmegenvindingen endnu højere. Så når man sammenligner med andre ventilationsprodukter skal man være opmærksom på, hvordan de opgiver specifikationerne, eksempelvis som ”op til ..”.

Ventilatorerne i produktet er nøje udvalgt for levetid, støjniveau og effektforbrug. Der forventes dog et udfald af ventilatorer på ca. 10 procent over 15 år ved kontinuerlig drift. Men da produktet er delt op i sektioner, så vil en MicroVent med 6 ventilatorer stadigt virke, selvom en ventilator er stoppet med at fungere. Styringen overvåger løbende ventilatorerne og korrigerer for den manglende ventilator samtidigt med, at den giver en fejlbesked til BMS-systemet.

Kondens er ikke et problem i ventilationssystemer med regenerator. Det minder i princippet om en rotationsveksler, som normalt heller ikke har drænafløb. Vi foreskriver dog at enheden skal monteres med et mindre fald udadtil. Tilisning er normalt heller ikke et problem, da det kun kan ske under ekstreme temperaturforhold. I disse situationer vil styringen identificere den begyndende tilisning og lave en afisningsprocedure med andre cyklustider. Det kræver dermed ikke specielle elektriske varmeflader at undgå tilisning.

Ved høje indetemperaturer vil MicroVent skrue ned for varmegenvindingen, når udetemperaturen er lavere og den vil dermed frikøle lokalet. Hvis udetemperaturen er over indetemperaturen vil varmegenvindingen blive sat til maksimum. Et ønske om køling af et rum under sådanne forhold vil normalt kræve særskilt kølesystem, f.eks. vandbaserede kølebafler. ... Det står ikke direkte nævnt i de to artikler, men bemærk at et af MicroVents væsentligste egenskaber er det meget lave elforbrug. Et centralt ventilationsanlæg har et elforbrug fra 1200 til 2100 Joule per kubikmeter, dvs. 4 til 7 gange højere end MicroVent. Og i administrationsbygninger og institutioner er elforbruget faktisk en meget vigtigere faktor end varmegenvindingsgraden. ..."

3
8. juli 2016 kl. 15:02

Termomax fra spæncom bruger højtemperatur køling, og ditto lavtemperatur opvarmning.

dvs. et vandbåret anlæg der kører 16-20°C/30°c vand i gennem rørene, lur mig om ikke der anbefales at holde et halvt øje på dugpunktet, men er der ventilationsanlæg på bliver det aldrig et problem da vandet typisk kondenserer i anlægget.

mht. ventilationsanlæggene, så kan de konfigureres i det uendelige hos firmaernes hjemmesider/småprogrammer. Hos Nilan kan man konfigurere sig ud af Heatpipe problematikken, og se resulatet, (33% ekstra uden heatpipe i mit forsøg).

Ligeledes kan man også tjekke hvor meget kompressoren skal yde i forskellige scenarier, 100% er fx. ikke ønskeligt hvis man ønsker lang levetid.

Varmtvandsproduktion/buffertank er ligeledes en tanke der bør integreres. Om ikke andet så for at have et sted at sende varmen hen.

Husk at filtrene alligevel skal tjekkes/skiftes 1-2 gange om året, så sommerkrydset er ikke den ringeste ide, sommerkryds + pollenfilter, varmeveksler/lidt grovere filter til vinterens strabadser.

3
8. juli 2016 kl. 10:42

Jeg ville nok overveje en vandbaseret "loftkøling" fra jordvarme istedet, da jeg tvivler på at luftbaseret køling er effektivt nok. Såvidt jeg kan forstå anvendes dette princip fx i Benée BR2020 hus.

3
7. juli 2016 kl. 22:30

Genvex har et systemet kaldet airvex, som bare er 3 slanger på 33m, gravet ned i jorden.

Jeg har lavet det så indsugningen kan skiftes om imellem at køre igennem airvex'en - og igennem almindelig indsugning i gavlen. Helst ville jeg gerne have kørt airvex'en rundt, således at jeg kunne skifte den til og fra - og så bare suge luft ind igennem indsugningen i gavlen, og så køre den via jorden - eller bare direkte ind i genvex enheden, men det kunne jeg ikke finde nogen god løsning på, på en lille villa grund. Det har nu vist sig at være praktisk at have et indsugningstårn i baghaven, da brændeovnsrøg desværre nogen gange kommer ind igennem genvex'en - så her lugter af brændt bål - og så passer det med at det aldrig rammer der hvor indsugningstårnet i baghaven står - så vi skifter bare om til den.

Mht. køling så bliver indblæsningen ca. 18 grader når der er ~25 grader varmt (med fuld bypass) - så det fungerer ok - men kan ikke følge med hvis der står sol på ruderne.

Det fungerer så samtidigt som opvarmning når det er rigtigt koldt - og andre har målt det til at give +6 graders varm indsugning - når udetemperaturen har været ned til -10 grader..

Og skulle jeg så nogen sinde bruge mere køling, ville jeg nok hellere eftermontere en køleflade eller anden luft-køleenhed, på luftstrengen, istedet for de noget underlige løsninger genvex og nilan ser ud til at have.

3
7. juli 2016 kl. 22:42

Ventilation med regenerator:

Ventilationen udført på denne måde medfører næsten uændret indendørs lufttemperatur - uanset om udeluften er koldere eller varmere. De små "kasser" er langt lettere at rengøre end rør og varmevekslere på fx loftet. Du kan selv lave din egen koordinerede styring af kasserne med fx Raspberry Pi's. Blæserne er "standard" computerblæsere. Kasserne skalerer vel langt bedre end et rørsystem? Gætter på at kasserne skal hælde nedad udendørs så evt. kondensvand løber til ydersiden?:

6. okt 2012, ing.dk: Revolutionerende mikroventilation indstillet til Produktprisen. Jysk firma har arbejdet videre med konceptet om mikroventilation, hvor ventilationsenheder placeres decentralt i hvert rum. Indsatsen har medført flere patenter og en betydelig mere energirigtig mikroventilation.

20. okt 2012, ing.dk: Sådan kan man spare energi med rørløs ventilation. Ventilationsfirmaet InVentilate har udviklet et system, der decentralt udskifter luften på f.eks. kontoret. Så slipper man for dyre rørløsninger.

inventilate.dk: Sådan fungerer mikroventilation.

Poul-Henning - nogle tester "mikroventilation" tæt på dig. Du kunne teste og undersøge det og formidle dine guldkorn på ing.dk?:inventilate.dk/Referencer Citat: "...Slagelse Gymnasium..."

Opvarmning/nedkøling:

En enkelt af - eller kombinationer af følgende:

varmepumpe - både til opvarmning og nedkøling

radiatorer - vand er en rigtig god måde at formidle varme på.

masseovn

solvarme

jordvarme

osv.

Se: Lav dit eget smart varme-grid !.

(Kig på akkumuleringsbeholder i stedet for varmtvandsbeholder.)

3
7. juli 2016 kl. 19:41

I tråd med hvad flere andre er inde på. Vi byggede nyt og fik installeret Nilan m køler på. Husker det som fire gr. det burde kunne køle. Måske gør det også det. Det er ikke noget vi har mærket så meget til.

Mulighed for at stoppe solen før den kommer ind i huset derimod - det er der mening i. Det giver også logisk mening, hvis man passivt kan forhindre varmen i at komme ind, istedet for at skulle bekæmpe varmen m kun svagt køligere luft når den først er inde.

Halvvægge der skygger, stort udhæng (minimum mod syd), værelser mod nord, kun små vinduer mod syd og vest, oplukkelige loftsvinduer. Samt selvfølgelig den lidt længere planlægning med at plante nogle rønnebærtræer eller lignende.

3
7. juli 2016 kl. 18:00

Som flere er inde på så husk at temperaturforskellen ofte skifter fortegn i løbet af et hedebølgedøgn..

Kig også på kuldebroer i selve anlægget - her er f.eks. Dantherm meget foran de producenter du har kigget på. Jeg overvejede selv både Nilan og Genvex, før jeg eftermonterede ventilation for godt et års tid siden, men valget fald på et Dantherm anlæg - og jeg må sige at det overstiger enhver forventning, også med hensyn til køling via en klog styring af bypass og varmeveksler

Eneste mangel - som vist går igen over hele linien, er en fugtsensor på indsugningsluft - det giver simpelthen ikke mening at forsøge at affugte en bolig ved at køre anlægget på fuld knald, når luftfugtigheden udenfor er nærmest 100% i perioder med dagsregn, og hvor der samtidig ikke er en signifikant temperaturforskel..

3
7. juli 2016 kl. 13:14

Eller hvis udeluften er koldere end indeluften, og man ønsker at køle boligen ned - f.eks. en sommernat.

3
7. juli 2016 kl. 12:40

Hvis friskluften er varmere end udsugningen, så vil friskluften køles i varmeveksleren, ikke varmes.

Det vil altså kun være i tilfældet hvor friskluften har samme temperatur som afkastet at der vil være mulighed for at spare energi ved at installere et bypass. (p.g.a. lavere luftmodstand)

3
7. juli 2016 kl. 11:03

Mest grundet nem service og reparation.

Husk også at tænke på solafskærmning af vinduer for der er rigtigt meget at hente med en simpel passiv løsning.

Varmegenvindings anlægget for sig og køling for sig, men gerne koblet i serie.

Geotermisk køling af indsugningsluften (evt med brine fra jordvarme hvis du har sådant)

Sommer/by-pas kryds på veksleren

Forslag (men ikke tænkt synderligt meget igennem): Byg en lufttæt isoleret kasse i serie efter ventilationsanlægget hvori inde delen fra en luft/luft varmepumpe sidder.
Disse har både bedre effekt og bedre COP end den køleskabskompresser der sidder i ventilations anlæggene.

3
7. juli 2016 kl. 10:37

Vil har installeret en Nilan Comfort 300 i vores gamle rækkehus fra 1955. Det blev egentlig installeret for at afhjælpe problemer med fugt eftersom de forrige ejere havde tætnet og isoleret huset. Det fungerer ved alm passiv varme veksling. Der er et bypass spjæld i enheden og med 602 styringen slår bypass spjældet til når temperaturen inde er over 24. Om dagen hjælpen bypass'en ikke meget men ud på natten når temperaturen ude falder virker det fint. Mit bud er at hvis man vil have en sænkning af temperaturen på dage med hedebølger skal der aktiv køling til. Jeg ville dog ikke lade kølingen være en del af min grundlæggende ventilation da jeg har en formodning om at aktive kølen om pres søret vil 'dø' for ventilationsanlægget

3
7. juli 2016 kl. 10:33

Det er ikke muligt at købe en system hvor man f.eks. kan koble "kølevæske" til? Jeg tænker om alt din jordvarme kunne bruges til at køle med om sommeren?

Det nemmeste vil være at montere en vandbåren køleflade efter veksleren på indblæsningssiden som man kan cirkulere brinevand i (uanset om kompressor til jordvarme kører). I princippet kan en vandvarmeflade bruges:

https://www.vvs-eksperten.dk/ventilation-roer-spiroroer/varmeflader/vandvarmemodul/vand-varme-modul

Man skal dog være opmærksom på afløb til kondens og mulighed for rengøring. Den fugtige overflade kan give grobund for skimmel mm.

3
7. juli 2016 kl. 10:15

Modellen har et spjæld til by-pass af krydsvarmeveksler. Jeg forstår det som sommerdrift. just fyi.

3
7. juli 2016 kl. 10:13

Jeg kan ikke lige huske hvornår jeg indstallerede min genvex, men det er generationen før lavenergi blæsere og opdateret styring. Sidstnævnte er mere uigennemskuelig end tidsprogrammering af en videomaskine fra 80'erne - jeg graver manualen frem hver gang. En dag smækker jeg nok en rasp-pi på...

Jeg har eftermonteret en standard vand-varmeflade (ikke genvex) lige efter unit'en. Den er kun i brug om vinteren. Jeg har ikke investeret i sommer-bypass modulet. Min oplevelse er at det kun vil være fornuftigt når vi har hedebølger - resten af sommeren er kølig nok til at varmegenvinding er fornuftigt. Hvis jeg skal have sommer-bypass, skal det være modellen hvor man bare trykker på en knap. Omvendt - hvis man har en køleenhed i stuen, vil man jo også gerne have "genvundet" kulden i veksleren.

Jeg kiggede også på Genvex med kompressormodel. Ulempen ved denne (udover pris/kompleksitet) er at veksleren er mindre effektiv. Så man er tvunget til at køre med kompressor hvis man vil have effektiv genvinding. Når kompressoren dør, må man overveje omkostninger til det øgede varmetab.

Hvis jeg skal have køling, ville jeg vælge f.eks at montere en en kompressor på indblæsningsiden og montere den anden del udendørs med egen blæser. Eller - hvis jeg havde jordvarme - en vandkøleflade til brinevand fra denne.

Min konklusion er at hvis jeg skulle købe ventilation med genvinding en anden gang, ville jeg købe samme slags igen.

3
7. juli 2016 kl. 09:45

Jeg har selv overvejet et system med en geotermisk varmeflade på indsugningsluften. Danfoss har bl.a. et system.

Ud over at have passiv køling (behøver kun strøm til cirkulationspumpe) om sommeren, forvarmer den også den kolde luft om vinteren, på den måde skulle man undgå at enheden fryser til når det er frostgrader udenfor.

I følge Danfoss skulle den kunne køle 850W som sommeren og spare noget lignende det samme om vinteren.

3
7. juli 2016 kl. 09:13

Nettoresultatet under afkøling er derfor, at man første varmer indblæsningensluften op med udsugningsluften via varmeveksleren,

Under en rigtig hedebølge må indetemperaturen formodes at være køligere end udetemperaturen, ihvertfald i dagtimerne, hvorved det giver fin mening at bevare varmeveksleren :-)

3
7. juli 2016 kl. 09:05

Vær opmærksom på at når (ikke hvis) kompressoren står af, så bliver det en bekostelig affære at skifte den - hvis du i det hele taget kan få reservedele efter 5-8 års tid. Vores Genvex blev sat ind samtidigt med naboens - vores uden kompressor (men med vand-varmeflade til vinterbrug), og naboens med hele pakken. Vores fungerer stadig efter 15 år, men naboens kompressor stod af for en del år siden, og det var så dyrt at reparere, at deres har kørt uden varme siden...

Så hav levetiden med i betragtningerne.

3
7. juli 2016 kl. 08:43

Jeg har selv overvejet om man skulle sætte varmeflader på ved alle indblæsningssteder. Og så have en seperat varmepumpe til at varme/køle dem. Så er der heller ikke så store krav til isolering af ventilationsrørene.

3
7. juli 2016 kl. 08:09

Når der ikke er afløb for kondensat, så er de nok slet ikke beregnet til at køle?

Der er altid afløb for kondensat i et varmegenvindingsanlæg.

Når du bruger den varme indeluft til at varme den udefrakommende friskluft op, køles luften der kommer indefra jo ned, hvorved der kommer kondensat.

Så for modeller med indbygget køling vil det formodentlig bare være et spørgsmål om at installere et ekstra rør(?)

På billederne ovenfor af diverse løsninger, kan du se en høj kant i bunden af kassen, enten i hele kassens længde, eller i den ene halvdel. Jeg er sikker på at dette er "baljen" til kondensat - det er ihvertfald sådan det er på min Nilan.

3
7. juli 2016 kl. 07:55

Det er ikke muligt at købe en system hvor man f.eks. kan koble "kølevæske" til? Jeg tænker om alt din jordvarme kunne bruges til at køle med om sommeren?

3
7. juli 2016 kl. 07:33

Når der ikke er afløb for kondensat, så er de nok slet ikke beregnet til at køle?