Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Vand, vand overalt...

2. januar 2016 kl. 22:0829
Artiklen er ældre end 30 dage

I den danske presse fylder det ikke meget i forhold til en fremmedarbejder der går på fuld pension efter lang og tro tjeneste, men lige nu står vandet højt, mange steder rekordhøjt, i både England og omkring de store floder i USA.

Jeg ville gerne kaste et par billeder ind hvis jeg kunne, men jeg kan ikke lige finde nogen hvor ophavsretten gør det muligt.

I stedet må i bevæge jer f.eks herover: 23 døde af oversvømmelser i Missouri og Illinois

Eller herover: Guardians læseres fotos

Artiklen fortsætter efter annoncen

Situationen omkring Mississippi er nok den alvorligste, fordi det århundredelange forsøg på at tæmme "Ol' Man River" vil blive testet til det yderste. Her er en god artikel fra Jeff Maters om det svage punkt ved Old River Control Structure

Her er NOAA's forecast:

Illustration: Privatfoto.

Rød er "moderate oversvømmelse", violet "alvorlig oversvømmelse".

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er naturligvis helt på sin plads at ryste på hovedet over folk der bygger på flodsenge, hvilket følgende billede på pragtfuld vis understreger:

Og for så vidt Mississippi overlades ordet til Mark Twain: "The Mississippi River will always have its own way; no engineering skill can persuade it to do otherwise..."

Men det er værd at huske på, at alt dette er lavet efter reglerne af ingeniører der vurderede risikoen til at være minimal, under den stiltiende forudsætning at verden ikke forandrede sig.

Men det har den.

Der er f.eks hedebølge i de arktiske egne.

Noget af alt dette er "naturlig variation".

Noget af dette er "El Niño"

Men frem for alt er det menneskeskabt, fordi drivhusgasserne ud over at hæve gennemsnitstemperaturen også har øget variabiliteten og fyldt mere energi i ENSO mekanismen.

Gør hvad du kan.

phk

29 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
31
5. januar 2016 kl. 15:06

...men samtidigt vil have den mulighed at sikre sig mod oversvømmelser- så er der vel den mulighed kun at hæve den bygning eller struktur det drejer sig om når oversvømmelsen kommer, eller alternativt at sikre rum vandtæt?

30
4. januar 2016 kl. 21:45

Kbh, er at meget af nybyggeriet ligger meget tæt ved vandet og i lavt terræn

Der er så meget af København der ligger i farezonen alligevel at det nye ikke ændrer det samlede billede meget. Altså, den store mængde gamle bygninger oversvømmes (som du oplevede) ligesom den mindre mængde nye.

Derfor tænker kommunen på at bygge et dige udenom, for det er billigere end at sikre hver kajkant og gammel bygning. Der skal jo bare gå hul eet sted for at vandet spreder sig hurtigt rundt i samme højde.https://ing.dk/artikel/daemninger-til-2-3-milliarder-beskytter-billigst-koebenhavnerne-mod-stormflod-167591https://ing.dk/artikel/nye-tal-risiko-vandstigninger-i-koebenhavn-paa-16-meter-176951 https://ing.dk/artikel/kort-her-trues-koebenhavn-af-stormfloder-173587

Men som nævnt ovenfor, har kommuner ofte mere grund til at lukke øjnene for fremtidens problemer så de kan få solgt grundene, end at oplyse. Og især kniber det med at tage ansvar, for det koster jo penge. Men København synes dog at være blandt de bedre.

29
4. januar 2016 kl. 21:09

En ting som jeg ofte undrer mig over, især når jeg kører rundt i Kbh, er at meget af nybyggeriet ligger meget tæt ved vandet og i lavt terræn (ex. Nordhavn, Papirøen, Ørestad). Det ligner ikke, at det er mange centimeter vandet skal stige, før det bliver et problem - er der nogen der ved om der bliver gjort tanker om dette hos Kbh's kommune før grundene sælges og udstykkes?

Jeg har selv boet på Islands Brygge (den gamle del), hvor der flere gange var oversvømmelser i kældrene, på trods af at disse huse normalt ligger et par meter over vandet.

27
4. januar 2016 kl. 17:52

Som andedams-dansker kan man undre sig over at de ikke bare bygger en ny kanal til havet og bruger de gamle som søer, men forholdene er nok for store

  • måske fordi 'de' har et kæmpe-efterslæb på vedligeholdelsen af den trafikale infrastruktur. Jeg så for et års tid siden et fjernsynsprogram ('60 minutes'?), der malede et særdeles dystert billede af tilstanden af et ganske betydeligt antal (vej)broer i hele USA!
26
4. januar 2016 kl. 17:14

Det tror jeg PHK glemmer, men han vil meget hellere tale om klimaforandringer.

PHK nævner "århundredelange forsøg på at tæmme "Ol' Man River" " og Twain-citatet om "engineering skill"; det tolker jeg som bl.a diger. 2011-flowet var større end 1927-flowet, bl.a pga. diger, og i år står vandet endnu højere nogle steder selvom der næppe er bygget mange diger siden 2011. Mississippi-systemet er så stort at lokale rekorder kan sættes løbende.

Pointen er, at de sædvanlige variationer kommer hyppigere og ændres til usædvanlige størrelser (både tørke og oversvømmelser). Something's gotta give.

Strukturerne kan dog tåle endnu større flows, da Morganza-slusen kun brugte 1/4 af sin kapacitet i 2011.

Som andedams-dansker kan man undre sig over at de ikke bare bygger en ny kanal til havet og bruger de gamle som søer, men forholdene er nok for store.

24
4. januar 2016 kl. 04:37

Et alvorligt problem langs Mississippifloden er floddigerne: Der er bygget mange af dem, som hindre at vandet kan komme ud i floddalen. Når vandet ikke kan gå vandret, så går det lodret: Vandet stiger og forårsager en masse oversvømmelser. Det tror jeg PHK glemmer, men han vil meget hellere tale om klimaforandringer.

21
3. januar 2016 kl. 22:04

Men frem for alt er det menneskeskabt, fordi drivhusgasserne ud over at hæve gennemsnitstemperaturen også har øget variabiliteten og fyldt mere energi i ENSO mekanismen. <<

Det er vel den mindst interessante konklusion i sammenhængen! Problemerne med oversvømmelser, som er meget større andre steder på kloden end langs Mississippi, er rigtig nok menneskeskabt fordi det er mennesker der skaber for mange nye mennesker!

Generelt er problemet at klodens overbefolkning som allerede har nået en faktor af mindst 10x, hvis man stiller krav om bare en rimelig bæredygtighed! Hvornår indser FN og andre humanistisk dannede organisationer at oversvømmelser blot er en lille del at de problemer som overbefolkningen har skabt? Hvornår indser Læger uden grænser og andre humanistiske hjælporganisationer at et geografisk område som fx. Etiopien aldrig kan brødføde dagens 100 millioner indbyggere og om 30 år 200 millioner? Ikke fordi der ikke er kvadratkilometer nok i landet, men fordi der ikke er vand nok til at dyrke den nødvendoge føde, uanset hvor meget kustgødning man skulle have råd til at importere! Hvornår indser samme humanistiske organisationer at befolkningerne i Bangladesh og andre lavt beliggende såkaldte østater, hvis befolkninger er vokset mere end 10x i de sidste 100 år, at grunden til at der ikke tidligere kom alvorlige oversvømmelser helt enkelt var at der ikke boede fastboende mennesker i disse områder, men måske nomadiserende befolkninger?

Problemet lange floderne i overbefolkede områder har jo slet ikke med nedbøren at gøre, men at overbefolkningen har skabt byer med fx. kajanlæg og andet som blokerer for flodens naturlige måde at afvande området på! Her er problemet altså dobbelt. man bygger de forkerte steder og har derved skabt et økonomisk problem med forsikringserstatninger til bygninger som aldrig skulle have været der (Problemet kendes også i DK, fx. i Jyllinge!) og blokeringerne skaber øversvømmelser i områder som ellers var sikre nok for beboelse!

John Larsson

19
3. januar 2016 kl. 20:53

..stadig i bund og grund de samme som for århundreder siden? Med den opfinderevne mennesker tit påstås at være i besiddelse af kunne man ellers forledes til at spørge efter forbedringer.

18
3. januar 2016 kl. 18:20

Der hvor jeg kommer fra, er der mange enge, men alle de gamle slægtsgårde ligger på forhøjninger i terrænnet. Og spørger man de lokale, så skal de ikke nyde noget at bygge på engene, for de har alle historier i deres slægt om oversvømmelser. Kommunen derimod har ikke noget imod at udstykke.

At vi så også er ved at ødelægge vores klima, gør kun ondt værre. Men det er en anden historie.

17
3. januar 2016 kl. 17:39

Eftersom jeg bor på en båd har jeg taget mine forholdsregler ved at fortælle mine naboer inde på land at de gerne snarest må se at få stukket noget armeringsjern ned i deres skorsten og så fylde den op med beton.

Så har jeg noget at tøjre til når den tid kommer.

16
3. januar 2016 kl. 17:26

Her er en god artikel fra Jeff Maters om det svage punkt ved Old River Control Structure

Rigtig god artikel, PH her henviser til, der viser at alt er ved det normale - Missisipi har med jævne mellemrum fyldt store dele af USA med vand.

Lignende kan ses i den nordlige del af Argentina, der ikke har haft så voldsomme oversvømmelser i 50 år.

Men for 50 år siden, var de altså lige så omfattende.

Jeg tror, at mange mennesker lader sig forlede til at tro, at noget de ikke selv kan huske er nyt, selvom det altså har foregået jævnligt.

Istiderne kommer og går, det er der ikke noget nyt i; men det er da rigtigt, at en ny istid vil være en katastrofe for rigtigt mange, ligesom oversvømmelserne er en katastrofe, for de mennesker, der har bygget deres huse på en for kort hukommelse.

13
3. januar 2016 kl. 12:42

Som det er nu, skændes ejere og kommuner om ansvaret for de hyppige oversvømmelser. Det er på tide at rydde op i uklarheden og erklære visse områder for begrænset egnede til byggeri. Dersom folk alligevel vil bygge der, må de følge nye regler.

Mon ikke det løser sig helt automatisk, når forsikringsselskaberne begynder at afvise at forsikre huse i områder der har en øget risiko for oversvømmelse? Uden forsikring bliver det også umuligt at få finansiering (i al fald realkreditlån) herhjemme.

Der var også for nylig snak om at Stormflodsordningen fremover ikke skulle dække oversvømmelser af nye huse, som bygges på udsatte steder.

12
3. januar 2016 kl. 12:40

Der er f.eks hedebølge i de arktiske egne.

Dog nok ikke mere, end at kirsebærrene stadig kan blive kolde: Slædehundekulde på grønlandsk manér

Gør hvad du kan.

Jeg giver energien i atomernes kerner min varmeste anbefaling.

11
3. januar 2016 kl. 11:40

Mennesker har oprindeligt altid bygget og boet i nærheden af vand. Deraf lærte man at leve med de ulemper og fordele dette gav. Så blev vi avancerede og begyndte at opdæmme, styre og tæmme. Så kom problemerne for alvor. Fordi vi havde bosat os der hvor vandet tidligere ekspandere ud på ved højvande.

Godkendelser af byggegrunde af diverse myndigheder er ikke nogen garanti for at de ligger et fornuftigt sted. Jeg har set flere steder med drænet mosejord udlagt til bebyggelser. I dag døjer man med vandet når der regner kraftigt eller når vinden presser havvandet ind mod åløbene.

Mvh. Jan

8
3. januar 2016 kl. 11:03

Men frem for alt er det menneskeskabt, fordi drivhusgasserne ud over at hæve gennemsnitstemperaturen også har øget variabiliteten og fyldt mere energi i ENSO mekanismen

  • ja de mennesker! :) [quote] Flood of March 1543 Flood of 1734-35 .... Great Flood of 1844 Great Flood of 1851 Great Mississippi Flood of 1927 ..../quote Mere her:

https://en.wikipedia.org/wiki/Mississippi_River_floods

6
3. januar 2016 kl. 10:41

Ulempen er så at du bringer bygningen højere op i vindfeltet, det giver andre problemer

Hvad mener du? Vindhastigheden i 1m højde er større ved den jyske vestkyst end i 3m højde ved Roskilde (også i storm), men husene er cirka de samme.

Derimod skal stylterne være ligeså stabile som grundmure, og fundamenter sikres mod scouring når vandet flyder forbi, ligesom havmøllefundamenter. Kloakering er et andet problem. Disse omkostninger må bygherren afholde, og herved overgår ansvaret til ejeren.

Som det er nu, skændes ejere og kommuner om ansvaret for de hyppige oversvømmelser. Det er på tide at rydde op i uklarheden og erklære visse områder for begrænset egnede til byggeri. Dersom folk alligevel vil bygge der, må de følge nye regler.

3
3. januar 2016 kl. 01:27

Der er mange steder på Jorden, hvor vejret har været helt normalt, eller måske ligefrem godt. Det må jo også skyldes "klimaet", men det hører man aldrig om. Det er lidt for simpelt kun at give klimaforandringer skylden for "dårligt" vejr. I øvrigt er der meget forskel på folks opfattelse af dårligt/godt vejr. Jeg frygter faktisk at UN får det som de ønsker, at alle tror at vi styrer klimaet med vores CO2. Hvilket klima skal vi så have? Ikke alle er tilfredse med det nuværende, men hvem skal stilles tilfreds? Det minder noget om Pandoras boks, eller katten ud af sækken.

2
3. januar 2016 kl. 00:20

"folk der bygger på flodsenge" Billedet er fremragende, men der er ikke noget i vejen med at bygge i våde områder. Det er gjort med små ressourcer i århundreder https://jeffreydonenfeld.com/blog/2013/04/ko-panyi-thailands-floating-muslim-fishing-and-football-village/ (tæt på "James Bond Island"). Ved ikke hvordan de klarede tsunamien, men byen står der da endnu. Måske har mangroven længere inde dæmpet noget af svingningen i bugten?

Man skal bare indstille sig på et anderledes byggeprojekt og at vand nu engang er en del af dagligdagen, og det er måske det største problem for vestlige mennesker som er vant til at kunne kommandere med naturen. Det har som bekendt givet bagslag.

At bygge på stylter i Danmark bør også kunne forsikres, da vandet i mange årtier ikke når 2m op.

1
3. januar 2016 kl. 00:00

Meget at diskussionen i dag går på hvilke problemer en hævet temperatur (p.g.a. fossil afbrænding) vil medføre. Selv uden (de forventede store) temperaturændringer ser vi nu at vi får et væsentligt voldsommere vejrlig. Det bliver tilsyneladende ikke temperaturen men følgevirkningerne der i første omgang bliver vores problem. Der er rigeligt at gøre for kommunerne omkring planlægning for vejrligsbeskyttelse, selv om nogle burde være i gang for længe siden, tænker f.eks. på Holstebro.