Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Synspunkt: Biodiesel er ikke bare friturefedt

26. maj kl. 15:006
Synspunkt: Biodiesel er ikke bare friturefedt
Illustration: m3ron/Bigstock.
Døde dyr i tanken giver en CO2-besparelse på over 80 pct., fremhæver selskab, der producerer biodiesel.

Regeringens udspil Grøn handling: Indfrielse af klimamålene og accelereret udbygning af vedvarende energi’ lægger op til en forhøjelse af CO2-fortrængningskravet for transportenergi og samtidig begrænsning af anvendelsen af førstegenerations-biobrændstoffer. Sidstnævnte del er en udmøntning af transportaftalen fra 2020 om indførelse af ILUC-hensyn fra 2025, altså spørgsmålet om, hvorvidt produktion af biobrændstof optager landbrugsarealer, som kunne være anvendt til fødevareproduktion. 

DAKA bakker op om intentionerne i regeringens forslag og ser frem til, at der nu rettes op på den klimamæssigt meningsløse sidestilling af første- og andengenerations-biobrændstoffer (1.G og 2.G), som netop aftalen fra 2020 indebar. Konsekvensen blev, at 2.G-biodiesel baseret på affalds- og biprodukter i dag er presset ud af det danske marked, og hele mængden eksporteres til andre lande, hvilket i sig selv skaber et negativt klimaaftryk. Det danske forbrug af biodiesel dækkes nu alene af billigere 1.G-biodiesel fremstillet direkte af energiafgrøder dyrket på landbrugsjord.

Artiklen fortsætter efter annoncen

den aktuelle debat nævnes brugt friturefedt hyppigt som det eneste eksempel på råvaren bag 2.G-biodiesel – og ofte med den tilføjelse, at det er tvivlsomt, om brugt friturefedt baseret på palmeolie er mere klimavenligt end fossilt brændstof. 

Det vil jeg ikke dømme om, men omtrent hele produktionen af 2.G-biodiesel i Danmark er baseret på fedt fra døde dyr fra landbrug og veterinært risikomateriale fra slagterierne – ikke friturefedt. Dvs. reelle affaldsprodukter, som af veterinære årsager destrueres, og som ingen vel kan beskylde for at være fremstillet pga. deres værdi som affald. 

2.G biodiesel fremstillet af fedt fra animalske affaldsprodukter giver en CO2-besparelse på over 80 pct. i forhold til fossil diesel og beslaglægger ingen landbrugsarealer i modsætning til 1.G baseret på energiafgrøder. Mængden er naturligt begrænset af størrelsen af husdyrproduktionen, men udgør ca. 50 mio. liter årligt. En mængde, som de nuværende regler sender ud af landet – på en diesellastbil. Det er derfor helt oplagt nu at genskabe markedsvilkår, som sikrer, at denne produktion rent faktisk udnyttes i Danmark og bidrager til opfyldelse af de danske klimamålsætninger.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores debatredaktion på debat@ing.dk

6 kommentarer.  Hop til debatten

Fortsæt din læsning

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
3
27. maj kl. 16:08

Det fremgår ikke af artiklen/synspunkt om årsagen er en afgift pålagt 2G biodiesel men blot at affald presses ud af markedet af 1G typen på grund af pris. Naturligvis skal 2G have lige vilkår på markedet,som minimum. Fordi 2G er langt at fortrække frem for 1G, mest fordi det optager jord som kunne være brugt til mad. Men hvis 2G skal have nedsat afgift, så bør det jo afvejes i forhold til 1G og de fordele det giver samt den pris de forlanger.

2
27. maj kl. 11:46

Ja, der sker mange mystiske politiske beslutninger i det afgift plagede Danmark 2. generations biodiesel, som bl.a. DAKA producerer belaster ikke landbrugsarealer - som nogle politikere vil reducere af andre årsager - det bortskaffer affaldsprodukter på god måde, derfor skal de naturligvis ikke afgiftsbelastes. Lidt tilsvarende biogas - væsentligt på gylle - bliver hos forbrugerne afgiftsbelastes som n-gas. Der sker mange mærkværdige beslutninger af centraladministrationen og politikere, der tilsyneladende ikke rigtigt kender virkeligheden!

4
27. maj kl. 22:14

Med al respekt Poul Møller så forekommer det som om du ikke kender ret meget til landbrug. DAKA's råvare er dyr fremavlet af landbruget med foder groet på en mark, så jo! DAKA's produkt belaster landbrugsarealet. Hver dag dør ca 45 ton smågrise, mener du ikke soen har fået mad de knapt 4 måneder den har været drægtig? Der er formodentlig flertal for at svineavleren snarere straffes end belønnes for at producere døde smågrise. Under opvækst til slagtevægt dør der yderligt mange flere. Dødsraten kan sænkes betydeligt hvis slutproduktet koster nogle få kroner mere. Med det gennem mange år stadigt stigende salg af økologiske landbrugsprodukter og et fald i salget af konventionelle fødevare er der ingen grund til at gentage den gamle traver gående ud på at forbrugerne ikke vil betale. Hvis de får lov til at se hvad der reelt foregår på svinefabrikkerne, så betaler alle gerne lidt mere og eventuelt spiser lidt mindre. Angående biogas på gylle så er det en mager forretning. Køres gyllen mere end 20 kilometer til biogasanlægget så er der brugt lige så meget energi på transport som gyllen indeholder. Biogasanlæggene henter mia i statskassen ligesom landbruget. Det syntes mig at det er andre end politikerne der tilsyneladende ikke rigtigt kender virkeligheden!

5
30. maj kl. 15:31

Hver dag dør ca 45 ton smågrise, mener du ikke soen har fået mad de knapt 4 måneder den har været drægtig?

Ja, og der døde 2 unger i storkereden i Smedager, og et æg klækkede ikke. Hvem skal så straffes for det?

Der fødes konstant unger, som af den ene eller anden grund ikke er levedygtige. Således også i landbruget. Det en naturlig del af livet, og dødeligheden i landbruget er lavere end i naturen.

Så DAKAs pointe er ganske legitim.

PS. Det er en simpel konstatering at afsætningen af økologiske varer er faldet under den seneste krise. Så kan den enkelte selv overveje hvad årsagen er til det.

6
31. maj kl. 10:19

Kære Gert Madsen Perspektivet du anvender ved at sammenstille 2 døde storkeunger i år med knap 30.000 døde smågrise dagligt må være hentet hos Father Ted:)https://www.youtube.com/watch?v=vh5kZ4uIUC0

Men ellers er det almen viden at planløs dræning og marksprøjtning er skyld i en voldsom tilbagegang for biodiversitet, herunder storkebestanden.

Det er korrekt at under den seneste krise er afsætning af økologiske vare faldet, men som nedenstående link viser går konventionelt landbrug samme vej.

https://jv.dk/erhverv/grise-krise-tvinger-kaempeslagteri-til-at-lukke-to-af-ugens-dage-hundredvis-af-medarbejdere-sendes-hjem-paa-dagpenge-hele-sommeren

1
27. maj kl. 09:11

Rigtig fin artikel, men er det ikke et problem at man ved at nyttiggøre spildprodukter fra kødindustrien gør kød industrien mere øknomomisk rentabel. Giver det ikke på en eller anden måde en CO2 udledning ved brændslet? ihvert fald på parpiret En mulighed er måske at de ved lov skal have det gratis.