LEDER Vi kan ikke bygge os ud af energikrisen

26. august 2022 kl. 08:42170
LEDER Vi kan ikke bygge os ud af energikrisen
Illustration: Ingeniøren.
Artiklen er ældre end 30 dage

En skamstøtte over misforstået klima- og energipolitik - som i dag står endnu tydeligere end nogensinde - finder man i et svar fra klimaminister Dan Jørgensen til Folketinget fra starten af 2020, hvor ministeren nedtonede behovet for at energieffektivisere, når det gælder strømforbrugende enheder som datacentre. Der er ingen CO2-gevinster at hente, når nu det danske elforbrug bliver 100 pct. baseret på VE i 2030, argumenterede ministeren. Han ignorerede her gamle dyder om at energiforsyning også handler om forsyningsstabilitet og priser.

For det er præcis hæderkronede gevinster ved en klog planlægning, som er dukket op igen. Ikke set siden 1970'ernes energikriser har jorden brændt mere under vores høje energiforbrug som ganske vist ikke ligger på niveau med helt ekstreme niveauer som Bahrain, Singapore eller Island, men som alligevel ligger i den høje ende.

Læs også: Læserne: Sådan kan vi spare på strømmen

Det er uomtvisteligt at ganske almindelige danskere nu er ramt hårdt på pengepungen af en energikrise, som ingen havde kunnet forestille sig for blot få måneder siden som følge af et kompleks af samspil, hvor krigen i Ukraine og et relativt lavt vandniveau i de skandinaviske magasiner spiller en stor rolle. Elprisen banker i vejret, og det er ikke usandsynligt, at engrospris pr. kwh kommer op på fire kroner til næste år - hvilket resulterer i en slutpris for forbrugerne på 8-9 kroner.
Måske rækker konsekvenserne længere ud end den private pengepung. I Norge forventer myndighederne, at truslen om mangel på strøm er så overhængende, at der er op til 20 procents risiko for tvangsudkobling eller -reduktion af strømforbrugere allerede til foråret. På sigt kan manglen på strøm endda koste menneskeliv, advares der om.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sagen er altså, at business as usual er aflyst. Intet tegner til, at gassen fra Rusland vender tilbage til tidligere omfang indenfor en overskuelig årrække, franskmændene døjer med gamle atomreaktorer, der også er ramt af lav vandstand i floderne. Tyskerne nedlægger de fleste af deres ditto, og har en beslutning om at lukke kulkraftværker i 2030 selv om landet dog pt. fyrer op i dem igen. Der er virkelig grobund for en ægte udgave af nødvendighedens (spare)politik, når elsamfundet de kommende år for alvor sætter ind med flere varmepumper, elbiler, aircondition, eldrevne processer i industrien og ptx-anlæg. Alt tyder på at den forventede udbygning med vedvarende energi ikke vil slå til.

Eksemplerne på et stigende pres på vores energisystemer står i kø: allerede nu er ptx-projekter med elektrolyse på op til 7 GW på vej inden 2030, hvilket er langt mere end Energistyrelsen forventer i sin fremskrivning. Her lyder prognosen på 254 MW elektrolyse frem til 2035. Samtidig går udbygningen med landbaserede vindmøller historisk langsomt og planlagte havvindmøller ved Omø Syd og Hesselø bliver yderligere forsinkede. Og branchen er generelt i oprør over nye regler om at ejere af VE-anlæg fra næste år selv skal betale for tilslutning til det kollektive elforsyningsnet.

Der er altså mere end nogensinde behov for, at vi også kigger på vores energiforbrug og ikke alene tegner et billede af sol og vind som det eneste svar på grøn omstilling. Her er fraværet af politisk lederskab himmelråbende. De mange gode intentioner i klimapartnerskaberne skal ud og leve: Der skal effektiviseres i byggeriet og industrien, flere bygninger skal isoleres og energistyres intelligent, langt mere overskudsvarme fra industri, supermarkeder og rensningsanlæg skal udnyttes til opvarmning af danskernes huse. Oven i det kan man tilføje, at alle grene af transporten - færger, tog, busser, og lastbiler - ikke bare skal elektrificeres, men også effektiviseres, mens vores dataforbrug skal holdes i ave, hvis vi skal undgå et eksplosivt elforbrug herfra.

Det er bestemt ikke småjoule, der kan hentes på den konto. Det internationale Energiagentur, IEA, har tal, der siger en hel del om hvor meget verden fråser med energi. En tredjedel af den CO2-reduktion, der er nødvendig, hvis vi skal nå de globale klimamål, kan ifølge IEA komme fra forbedringer i energieffektivitet. Faktisk kan vi fordoble gevinsten af øget effektivitet, hvis vi ellers strammer os an, vurderer IEA - op til en forbedret årlig forbedret energieffektivitet på fire procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis 2020’erne skal huskes som det ambitiøse årti og ikke business as usual, skal vi selvfølgelig også øge vores ambition for udbygning med sol og vind og ikke mindst lagringen af energi herfra. /hm/

Lederen udtrykker Ingeniørens holdning, der fastlægges af vores lederkollegium

Illustration: Ingeniøren.

170 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
170
16. februar kl. 12:51

, så rundt regnet en halvering ‘i løpet av 2022’; men KJ fik ret i, at prisen i DK medio februar blev < (ca.) 170 øre - og hurra for dét! :)

Din måde at sætte datoer og priser sammen er mig svær at gennemskue. (sikkert bare nogle tastefejl og mine forvirrede læseevner.)

Gennemsnitsprisen for August 2022 var 449,77 Eur/Mwh

Gennemsnitsprisen for Januar 2023 var 99,76 Eur/MwhHvilket er billigere end Januar 2022 som var 111,62 Eur/Mwh

99,76/449,77 = 0,221 = Lige over en femtedel af August prisen,

At vi der kan håndtere at tænde vaskemaskinen når prisen er lav, har opnået en klart lavere gennemsnitspris er en anden snak.

169
16. februar kl. 12:01

Vi ser frem til et godt og gennemarbejdet indlæg om spot- og kvartals-priser på hhv. el og gas

Jeg kan nu ikke se, der skulle være specielt behov for ‘gennembearbejdning’(?) - men ‘godt’ skal det selvsagt altid (tilstræbes at) være! :)

KJ påstand (#132) var:

Jeg tipper prisen ramler ned til en femtedel i løpet av 2022, altså ned til en Nord Pool-pris på ca 170 øre eller lavere

, så det kan vel reduceres til, om Nord Pool-prisen er > (ca.) 170 øre eller (=)< (ca.) 170 øre?

22/08-22 var prisen i DK omkring € 0,45/kWh

22/12-22 var prisen i DK omkring € 0,25/kWh

15/02-22 var prisen i DK omkring € 0,14/kWh

, så rundt regnet en halvering ‘i løpet av 2022’; men KJ fik ret i, at prisen i DK medio februar blev < (ca.) 170 øre - og hurra for dét! :)

168
16. februar kl. 09:58

Godformiddag HHH,

Håper du vil skrive et innlegg på dette nettstedet i midten av februar</p>
<p>ja, det var tanken...måske 16. februar? ;)

Vi ser frem til et godt og gennemarbejdet indlæg om spot- og kvartals-priser på hhv. el og gas. ;)

Som en lille spoiler kan jeg da nævne at min Januar-regning nok ender på 1,46 kr/kWh incl. moms og transport ex abonnementer. Det har virkelig hjulpet at komme af med elafgiften, og det har givet mig min laveste elregning, så langt jeg kan se tilbage. Gennemsnitsprisen på mit spot-el lå på 63 øre/kWh. Resten er transport og moms.

167
16. september 2022 kl. 21:47

Med lidt systemtænkning mhb. på elmarkedet. Der beskrivese som den dyreste produktion sætter saglsprisen. Kan man rimeligt hurtigt gætte sig frem til et selvdestrukrivt marked.

Eksempel produktionsomkostninger kWh (fiktive værdier) Vindmølle 0,2 kr. Kulkraft 0,8 kr. Biomasse 1,2 kr. Gas fra rusland 24 kr.

Kommerciel salgspris i en given time 24 kr pr kWh. Margin den givne time Vindmølle 24 - 0,2 kr Kulkraft 24-0,8 kr. Biomasse 24-1,2 kr. Gas fra rusland 24 -24 kr.

Med investeringsbriller på og med PFA tænkt investeringsvolumen på en 20-40 milliarder. Hvor valget stod mellem hvilket type kraftværk man skal vælge som investering. Så er den lave ende med produktionsomkostninger økonomisk attraktive. VE er nok hjlupet af par årtiers offentlig støtte. Grundlast type af kraftværk ikke giver mening for investor, hverken på kort eller lang sigt. Da stabilitet ikke er vægtet ind i prisdannelsen. (Eller ihvertfald ikke særligt meget har man indtryk af).

Jeg tror ikke der skal mange timer simuleringstid med data fra Energinet til før man kan regne ud at VE, ved pletvis tilkobling i et node-netværk henover danmark. Vil stresse et netværk i dimensionen 'stabilitet'. Med kanterne mellem noderne udgørende af kablernes forsyningskapacitet. Med såden en simulering, går der ikke lang tid før man ser værdien grundlast type kraftværker strategisk plaveceret i node-netværket. Og hvor meget man egentlig burde vægte imod en bias for tilkobling af ustabil produktion til node-netværket med en bare en normal fordeling af ustabile produktioner, henover node-netværket. (https://energinet.dk/energisystem_fullscreen)

Lidt åbenlyst dur en prisætning med variable produktionspris og en midlet nettransport ikke. Nettransport burde have faktorer som hæmmer produktion langt fra konsum punktet. Ideen om at 1 kWh produceret på 100 km fra nærmest konsumpunkt skal have samme kunstige transport omkostninger som 1 kWh produceret 200m fra konsum punkt. Giver en favorisering af investering den billigste mulige lokation for produktion af kWh, med en fælles midlet transportomkostning. Med lidt systemtænkning er transportomkostninger i investeringen effektiv 'gratis'. Hvilket giver uhensigtmæssigt forbrug af transport elementer i node-netværket i forhold til en 'stabilitet' dimension. Når man ligger den økonomisk dimension ned over simuleringen.

Lidt kort formuleret: 1 kWh der importeres via udlandet konkurere frit med 1 kWh produceret 200m fra konsum punktet med den højeste produktionspris + den midlede transport pris.

Lidt groft fremregnet kan man godt gætte, at hver gang vi konkurrence udsætter 1 kWh med kabler til udlandet. Er der en selvforstærkende effekt for højere prissættelse, med kun ekstreme situationer for super lave prissættelse, når det internationale node-netværk ikke kan finde ud af nedregulere produktion. Bottom-line konsum punktet er rigtig dårlig stillet i prisdannelse på lang sigt, samt udgør et tag selvbord for hvem der kan producere den billigste kWh, der kan smide transport omkostning over i midlet omkostning for alle el-producenter på nettet, uden en vægtning af stabilitets-kvaliteten af produktionen.

Net-tarif i danmark er opdelt i 2 zoner sidste jeg tjekkede. Øst og Vest. Det gør det nemt at lave en regning til konsum punktet. Men midler transport omkostninger i de 2 zoner + import til den respektive zone. Der kunne godt være plads til en lidt moderne prisættelse her. Hvis stabilitet - produktionspunktet - konsumpunkt skal have en kobling til konsum prisdannelse og investeringslysten for energi typen. Ellers kommer der aldrig et incitament til hyper-lokal produktion og stabilitet. Så leger vi bare, at stabiliteten er noget der kommer af sig selv i de 2 zoner. Hvis vi er lidt heldige og gør som vi plejer. (Lidt sat på spidsen, for måske give udtryk for nogle grå hår hos nogle operatører i energinet planlægningsregi)

166
6. september 2022 kl. 16:51

Selv heroppe hvor der er fyringssæson hele året, er man nødt til at etablere køl, det kræves bare at man bruger en arkitekt der er tosset nok :-) <a href="https://www.archdaily.com/914510/glasir-to..">https://www.archdaily.com…;.

@ Magnus

Det er ikke kun arkitekten der er tosset. Køling er en nødløsning Køling bruger meget strøm og kan give trækgener. Hvis der er mulighed for det, bør man undgå at køle og finde alternative løsninger. Køling kan bruges, når andre midler ikke slår til. Hvis der skal bygge nyt, kan behovet for køling forebygges med et godt bygningsdesign. Benyt løsninger som solafskærmning, isolering og høj varme-akkumuleringsevne for bygningen.

165
6. september 2022 kl. 16:44

Så dit argument er nu, at et højere elforbrug vil give en lavere pris - interessant ?

Jakob

Er det svært at forstå, at talen er om hus der for nuværende opvarmes med gas eller oliefyr og forbruget er 18,1 MWh, skal konverteres til elopvarming.

Hvordan har du tænkt dig, at huset som nu er elopvarmet ikke medfører at elforbruget stiger med 18,1 MWh ?

Hvad forventer du, at der sker med el-prisen når man i stedet for at øde pengene i fjernvarme opstilles solceller og vindmøller der yder 80 MWh og forbruget er 18,1 MWh ?

Fik du set Nicolai´s #150 indlæg med islændingen og forstår du, hvad det vil sige for elektrificeringen af samfundet og hvad der skal til for at løse lagerproblematikken ?.

Hvad tror du sker, ( se ovenstående ) hvis nu borgerne viser samfundssind og investerer samme beløb i VE, i stedet for fjernvarme og derved kan sikre 3 -7 gange større energproduktion end egetforbruget er ?

Alle nye huse med varmepumpeanlæg vælger luft/vand eller jordvarmeanlæg. Der er stort set ingen der bruger det til køl ?

Selv heroppe hvor der er fyringssæson hele året, er man nødt til at etablere køl, det kræves bare at man bruger en arkitekt der er tosset nok :-) https://www.archdaily.com/914510/glasir-torshavn-college-big

Se her er forskellen. En rigtig ingeniør nøjes ikke med at "se". Han/hun regner !

Hvis man fattes evnen til at forstå hvad man ser, så afsløres resultatet typisk i regnearket. :-)

163
6. september 2022 kl. 04:17

At elprisen er 6-7 doblet kan du da takke fejlinvestering i fjernvarme for!

@Magnus

Så dit argument er nu, at et højere elforbrug vil give en lavere pris - interessant ?

Ligesom fjernvarme er varmepumper disrupted af solceller og vindmøller og regnestykket gik på, at opvarming med direkte el var billigst! ud fra de forudsætninger som ligger til grund i projektforslag, hvor el koster 658 kr / MWh.

Som altid glemmer du forudsætningerne for beregningerne. https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/vejledning_i_samfundsoekonomiske_analyser_paa_energiomraadet_2021.pdf

Trods varmepumper er disrupted af solceller og vindmøller, så skal man ikke afskrive individuelle varmepumper, det fordi nutidens borgerne ønsker vellvære og det betyder at komfortkøl er et must og skal etableres rundt allevegne under alle omstændigheder.

Alle nye huse med varmepumpeanlæg vælger luft/vand eller jordvarmeanlæg. Der er stort set ingen der bruger det til køl ?

Jakob, forsøg nu at se for dig, hvor mange GW der kunne være talen om, hvis man ikke havde fejlinvesteret i fjernvarme og hvad det ville betyde for samfunds og brugerøkonomien.

Se her er forskellen. En rigtig ingeniør nøjes ikke med at "se". Han/hun regner !

162
6. september 2022 kl. 00:56

Der er altså mere end nogensinde behov for, at vi også kigger på vores energiforbrug og ikke alene tegner et billede af sol og vind som det eneste svar på grøn omstilling...

En ganske interessant gennemgang af råstofbehovet ifm. (global) 'grøn omstilling' - og de forudseelige implikationer heraf:

In conclusion, this report suggests that replacing the existing fossil fuel powered system (oil, gas, and coal), using renewable technologies, such as solar panels or wind turbines, will not be possible for the entire global human population. There is simply just not enough time, nor resources to do this by the current target set by the World’s most influential nations. What may be required, therefore, is a significant reduction of societal demand for all resources, of all kinds. This implies a very different social contract and a radically different system of governance to what is in place today. Inevitably, this leads to the conclusion that the existing renewable energy sectors and the EV technology systems are merely steppingstones to something else, rather than the final solution. It is recommended that some thought be given to this and what that something else might be

Download: https://www.researchgate.net/publication/354067356_Assessment_of_the_Extra_Capacity_Required_of_Alternative_Energy_Electrical_Power_Systems_to_Completely_Replace_Fossil_Fuels

Mene tekel...

161
5. september 2022 kl. 21:14

P.t. er elprisen ca 6-7 doblet.

Jakob

At elprisen er 6-7 doblet kan du da takke fejlinvestering i fjernvarme for!

Teknologikataloget fastsætter levetiden til varmepumper til 16 år, så forskydes de beregningstiden til 20 år, for ikke at skulle med regne reinvestering.

Ligesom fjernvarme er varmepumper disrupted af solceller og vindmøller og regnestykket gik på, at opvarming med direkte el var billigst! ud fra de forudsætninger som ligger til grund i projektforslag, hvor el koster 658 kr / MWh.

Trods varmepumper er disrupted af solceller og vindmøller, så skal man ikke afskrive individuelle varmepumper, det fordi nutidens borgerne ønsker vellvære og det betyder at komfortkøl er et must og skal etableres rundt allevegne under alle omstændigheder.

Dvs fjernvarme er langt billigere.

Fjernvarme billigere end hvad ?,,,, de penge der er tænkt brændt af pr. bruger på fjernvarme i Daugaard, kan investeret i vindmølle på en rimelig vindlokalitet yde 80 MWh, en faktor 4 mere end opvarmingsbehov !

Nu mandag 5/9 er vi oppe på 4.000 MW fra vindmøllerne i flere timer..

Jakob, forsøg nu at se for dig, hvor mange GW der kunne være talen om, hvis man ikke havde fejlinvesteret i fjernvarme og hvad det ville betyde for samfunds og brugerøkonomien.

160
5. september 2022 kl. 16:16

Når man nærlæser hvad der beregnes i fjernvarmeregi, så er resultatet pinligt og bærer præg af samme forstokkethed som rådede i sorteste middelalder, hvor de vantro blev smidt på bålet for at påstå, at jorden kredsede kring solen.

@ Magnus

Behøver jeg at erindre dig om, at du aldrig har lavet samfundsøkonomiske beregninger. Og således næppe er den rigtige til at udtale dig.

Her kan man finde, elektricitet afregningspris er 658 kr / MWh og ganges det op med 18,1 MWh så er resultatet = 11.910 kr + moms = 14.887 kr og det er billigere end fjernvarme, der koster 15.410 kr !!!!

P.t. er elprisen ca 6-7 doblet. Og i vanlig stil, så medregner du ikke reinvestering, selvom Teknologikataloget fastsætter levetiden til varmepumper til 16 år, så forskydes de beregningstiden til 20 år, for ikke at skulle med regne reinvestering. Dvs fjernvarme er langt billigere.

Vindmøller yder i skrivende stund 2.953 MW.

Nu mandag 5/9 er vi oppe på 4.000 MW fra vindmøllerne i flere timer..

158
5. september 2022 kl. 08:41

Det bliver en dyr vinter.....

Kristian Glejbøl

Når man fejlinvesterer så vil man uvilkårligt komme at ligge som man har redt !

Her og nu har jeg desværre gasfyr

Sæt en kæp i hjulet for at fjernvarmen afbrænder al biomassen, som istedet skulle være brugt til at producere biogas med og brug gasfyret som jo er et fantastiskt " lager " i vindfattige dage nu vinterkulden står for døren.

157
5. september 2022 kl. 08:29

Måske var det bedre, hvis du lærte at indse, at i Danmark regner man faktisk hver gang på hvad der er bedst for samfundet og forbrugerne.

Jakob

Når man nærlæser hvad der beregnes i fjernvarmeregi, så er resultatet pinligt og bærer præg af samme forstokkethed som rådede i sorteste middelalder, hvor de vantro blev smidt på bålet for at påstå, at jorden kredsede kring solen.

Her er et dugfrisk projektforslag der tydeligt viser, hvor eksorbitant dyrt det er at etablere fjernvarme og det er her endda talen om det mest skrabede fjernvarmeprojekt som jeg er faldet over.https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Udvalget_for_Teknik/12-01-2021/ID3128/Bilag/Punkt_19_Bilag_3_Bilag_3__Projektforslag_Daugaardpdf.pdf

Et lille eksempel på hvor galt det kan gå, når man ikke kan regne fordi man har skyklapper for øjnene, kan findes på side 27.

Bilag C: Forbrugerøkonomiske beregninger

Her kan man finde, elektricitet afregningspris er 658 kr / MWh og ganges det op med 18,1 MWh så er resultatet = 11.910 kr + moms = 14.887 kr og det er billigere end fjernvarme, der koster 15.410 kr !!!!

Oveni skal de borgere der har været forudsende nok til vælge elopvarming i Daugaard, nu til at etablere kosttung vandbåren opvarming rundt i huset, det var så det om at sikre borgerne en god brugerøkonomi !!!

Nærsynetheden må være udpræget. For netop fjernvarme er en af årsagerne yil at Danmark ikke på samme måde som flere andre europæiske lande er ramt af Putin's opførsel.

Jakob prøv dog at forstå, at Danmark nettop nu kunne strække en hjælpende hånd mod Putlers ageren, hvis der var sat langt flere møller op og man ikke havde udhulet samfundsøkonomien med totalt unødvendig dyr tabsbefængt dobbeltfunktion.

Vindmøller yder i skrivende stund 2.953 MW og det kunne have været faktor 10 -20 mere som havde kunnet hjælpe naboerne i syd, om man ikke havde fejlinvesteret i fjernvarme de sidste årtierne.https://energinet.dk/energisystem_fullscreen

156
5. september 2022 kl. 07:41

Jeg gentagere lige, islændinge har et fornuftigt forhold til el og som et eksempel, så bruges der kun grøn el når der produceres stenuld deroppe.

Jeg gentager: sæt dig nu ind i sagerne før du udtaler dig ? der er faktisk tænkt over tingene.

"I dag kommer 61 % af fjernvarmens energi fra vedvarende energikilder. Inden 2030 vil fjernvarmen være 100 % grøn. Hvis du konverterer fra gas til fjernvarme, reducerer du over 60 % af dit CO2-udslip, mens du reducerer 70 % ved at konvertere fra olie til fjernvarme." (gælder for Albertslund og omegn)

En stor del af varmen herude er svjv spildvarme fra affaldsforbrænding. Der bygges også store centrale varmepumper der har bedre effektivitet end små decentrale husstandspumper.

https://fjernvarme.albertslund.dk/fjernvarme/fjernvarme-fordele#fjernvarmen-er-groen-91

Set her oppe fra det kolde nord, så er det åbenlyst at fejlinvesteringerne i fjernvarme er hovedårsagen til at Putler nu med fryd kan klemme sydfrugterne hos dansken, så der må danses springdans i skoene. :-)

Jeg glæder mig til fjernvarmen. Her og nu har jeg desværre gasfyr som så mange andre stakler der (endnu) ikke har fjernvarme. Det bliver en dyr vinter.....

155
5. september 2022 kl. 04:45

Så desværre, tiden med rørføringer var allerede passé ved årtusindskiftet og man må bare lære at indse, at vindmøller og solceller har disruptet lunkentvandssystemer.

@Magnus

Måske var det bedre, hvis du lærte at indse, at i Danmark regner man faktisk hver gang på hvad der er bedst for samfundet og forbrugerne.

Set her oppe fra det kolde nord, så er det åbenlyst at fejlinvesteringerne i fjernvarme er hovedårsagen til at Putler nu med fryd kan klemme sydfrugterne hos dansken, så der må danses springdans i skoene. :-)

Nærsynetheden må være udpræget. For netop fjernvarme er en af årsagerne yil at Danmark ikke på samme måde som flere andre europæiske lande er ramt af Putin's opførsel.

154
5. september 2022 kl. 00:13

Så, så, små slag. Største forskel på jer nordboer og os sydlændinge er vel, at vores fyringssæson ikke varer hele året og det faktum at vi rent faktisk har en befolkningstæthed hvor rørføringer giver god mening.

Kristian Glejbøl

Det giver nettop mening, at man i Reykjavík har fjernvarme, da man bare skal geotermibore lidt ned i undergrunden og får i overflod med vand / damp til fjernvarmen og som du rigtigt er inde på , så er der fyringssæson hele året.

I Danmark giver det ingen mening at lægge fjernvarme, andet end lige op ad forbrændinganlæg og kun om befolkningstætheden er stor i nærområdet til forbrændingsanlægget.

Fordi der kun er behov for opvarming i nogle få måneder om vinteren i Danmark, så er det et utilbørligt spild af brændsler, der skal fyres af, for at dække tabet igennem hele sommeren, for så at levere nogle få kWh til at dække varmtvands behov ude hos kunderne.

Områder tætpakket med boligblokke kan med fordel gører brug af nærvarme forsynet med varmepumper, men sådan ser virkeligheden ikke ud, man starter med kedler langt pokker i vold væk og så skal der lægges kilometervis af rør og så opdager man at tabet er så stort, at der skal købes arealer til at etablere solfangere på. Lagertank er et must og for at løfte temperaturen, så skal man også have elkedel. Når man nu er så godt igang med solfangere så skal man lige 5-10 doble mængden og så skal der også et sæsonlager indover og for at have gavn af sæsonlageret så skal man gud hjælpe mig også investere i varmepumpe, det var så lige nogle punkter som man øder penge på i fjernvarmeregi, men noget af det værste ved det hele er, at man trods fan... skal helt ud hvor kragerne vender med rørtosseriet og det slår så helt bunden ud af ideen med tæt beboelse og eventuel fjernvarme berettigelse.

Så desværre, tiden med rørføringer var allerede passé ved årtusindskiftet og man må bare lære at indse, at vindmøller og solceller har disruptet lunkentvandssystemer.

[quote id=1078730] Hvis I var i vores sko ville I gøre som os - (og vice versa)

Set her oppe fra det kolde nord, så er det åbenlyst at fejlinvesteringerne i fjernvarme er hovedårsagen til at Putler nu med fryd kan klemme sydfrugterne hos dansken, så der må danses springdans i skoene. :-)

Jeg gentagere lige, islændinge har et fornuftigt forhold til el og som et eksempel, så bruges der kun grøn el når der produceres stenuld deroppe.

I Danmark er det gud hjælpe mig så tosset, at Rockwool fyrer biogas af i produktionen i stedet for VE el. Biogassen skulle selvfølgelig være brugt sammen med gasturbiner til at fremstille el i vind og solfattige dage.https://www.energy-supply.dk/article/view/773696/rockwool_skifter_kul_og_koks_ud_med_biogas

153
4. september 2022 kl. 22:26

fornuftigt og afslappet forhold til elforbrug i forhold til danskere der ligger nede på sølle 6,63 MWh og hellere vil udhule samfunds og bruger økonomien med lunkentvands tosserier,

Så, så, små slag. Største forskel på jer nordboer og os sydlændinge er vel, at vores fyringssæson ikke varer hele året og det faktum at vi rent faktisk har en befolkningstæthed hvor rørføringer giver god mening.

Hvis I var i vores sko ville I sikkert gøre som os - (og vice versa)

Islands exorbitante forbrug af strøm skyldes formodentlig ikke den almindelige Islænding, men industri i form af Al-produktion, serverfarme og bitcoin-minig.

152
4. september 2022 kl. 19:11

Nu er der en islændning som har begået samme ide KUN for Danmark, og Kun med Sol/Vind/Batterier. Resultatet er ret godt, det kræver ikke meget at løfte os til +90% VE dækning, og det kræver reelt ingen storage.</p>
<p>Der inkl. ikke engang biomasse, biogas, biogas-lagre eller HVDC til hydro-storage.

Tusind tak Nicolai Hanssing, det var da noget af en øjenåbner som islændingen disker op med. At det lige skulle komme fra den kant, er ved nærmere eftertanke ikke så mærkeligt, da islændinge har et meget fornuftigt og afslappet forhold til elforbrug i forhold til danskere der ligger nede på sølle 6,63 MWh og hellere vil udhule samfunds og bruger økonomien med lunkentvands tosserier, istedet for at have kastet sig helhjertet ind i kampen for at elektrificere samfundet, noget som skal gøres under alle omstændigheder !https://www.statista.com/statistics/1262218/per-capita-electricity-consumption-europe-by-country/

151
4. september 2022 kl. 13:43

Søren Lund have et ret tankevækende indlæg efter påsken:https://ing.dk/artikel/elproduktionen-satte-ny-rekord-co2-udledning-2021-254860#comment-1060590

Nu er der en islændning som har begået samme ide KUN for Danmark, og Kun med Sol/Vind/Batterier. Resultatet er ret godt, det kræver ikke meget at løfte os til +90% VE dækning, og det kræver reelt ingen storage.

Der inkl. ikke engang biomasse, biogas, biogas-lagre eller HVDC til hydro-storage.

Twittertåd kan ses her:

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
150
3. september 2022 kl. 12:52

Er det ikke den svenske pendant til klimanaivisme.dk?

145
1. september 2022 kl. 23:12

Thyra afventer en ny platform, der skal komme fra Sydkorea. Så JAH, du sadler bare hesten og rider til Sydkorea, hvor du siger, at nu skal de tage at skynde sig. Og ellers må du vente til slutningen af 2023.</p>
<p>/Bjørn

Sydkorea var vist ikke billigt nok, så den er på vej fra Indonesien!

Men allerede i dette efterår kommer Baltic Pipe vel i drift, så følger Thyra feltet i 23 , og skulle vi være så heldige at få ny regering snart, så kan vi også tage hul på Xana feltet og så burde der være gas nok!

144
1. september 2022 kl. 19:03

Og her i formiddag kører propagandatrommerne udfortrødent videre, nu skal Østersøen plastres til med havvind, mere af det samme som ikke har virket overbevisende indtil nu bortset fra at smadre markedet og skabe energikrise, i stedet for at få åbnet vore naturgasfelter i en fart og få stabiliseret energiforsyningen.

Thyra afventer en ny platform, der skal komme fra Sydkorea. Så JAH, du sadler bare hesten og rider til Sydkorea, hvor du siger, at nu skal de tage at skynde sig. Og ellers må du vente til slutningen af 2023.

/Bjørn

141
31. august 2022 kl. 11:48

Hvis markedet ikke skal betale gaskraftværkerne for at levere strøm.</p>
<p>Hvem skal så ?</p>
<p>Jeg tænker at det er ret implicit at de lukker hvis de ikke får penge !

Det løses svært enkelt at staten betaler naturgasstrømmen. Det gjøres nå i Spania. Staten byr deretter strømmen inn på Nord Pool (eller annen børs) for 50 øre per kWh. Naurgassstrømmen vil derved ikke være dyreste alternativ lenger.

Strømprodusentene (naturgass) får ved denne ordningen 600 øre per kWh mens naturgassstrømmen mister sin rolle som dyreste alternativ inn på børsen.

En annen løsning vil være at myndighetene byr ut naturgasstømmen separate til en pris markedet vil akseptere. Volumet på Nord Pool vil da synke slik at en vil være nær strtømbalanse og prisen vil bli ca hva den var i 2019 (altså ca en femtedel av dagens pris).

136
31. august 2022 kl. 01:49

Hvorledes kan havvind være årsagen til "at smadre markedet og skabe energikrise", Jens Arne?

Når man giver vindkraft forrang til at levere så fjerner man indtægtsgrundlag for de leverandører der skulle stabilisere forsyningen og så mangler man dem når der bliver knaphed og det kommer forbrugerne til at mærke i form af galopperende priser sådan som vi oplever det lige nu. Og da markedet dækker hele nordeuropa så er det begrænset hvad vi kan gøre.

Det er politikerne der har sat rammerne for markedet og det ser nu ud til at EU kommissionsformanden vil revidere disse rammer i retning af større vægt på forsyningssikkerhed, en indrømmelse af at energikrisen er politisk skabt.

Det virker som om danske politikere er gået i panik over først den reviderede taksonomi som inddrog gas og atomkraft som grønne teknologier og nu også en revision af markedsvilkårene, altsammen noget der giver mindre mulighed for at favorisere den hjemlige vindmøllebranche. Derfor har vi på det seneste set regeringen vælte sig i ufinansierede luftkasteller med energiøer og 150 GW vindmøller i Nordsøen og nu 20 GW i Østersøen! Et hastværk der kun kan skyldes frygten for at stemningen ude omkring snart vender og det gælder om at handle hurtigt og bygge en masse møller inden! At nabolandenes repræsentanter pligtskyldigst stiller op skal man ikke lægge for meget i, de er kun med så længe vi betaler!

133
30. august 2022 kl. 21:05

nteressant! Se:</p>
<p><a href="https://www.cmegroup.com/markets/energy/el..">https://www.cmegroup.com/…;.

Hvordan tror du det vil gå når plutselig naturgass ikke har innflytelse på prisdannelsen av strøm. Jeg tipper prisen ramler ned til en femtedel i løpet av 2022, altså ned til en Nord Pool-pris på ca 170 øre eller lavere.

To ting er helt sikkert 1) Ekseperter som lever i nuet og vurderer alt i er meget snevert perspektiv tar ofte katastrofalt feil 2) De samme eksperter retter opp sine feil i løpet av sekunder (se på samme prognose om få dager!).

130
30. august 2022 kl. 20:16

Og her i formiddag kører propagandatrommerne udfortrødent videre, nu skal Østersøen plastres til med havvind, mere af det samme som ikke har virket overbevisende indtil nu bortset fra at smadre markedet og skabe energikrise, i stedet for at få åbnet vore naturgasfelter i en fart og få stabiliseret energiforsyningen.

Hvordan vil du åbne vores naturgasfelter i en fart?

129
30. august 2022 kl. 14:39

det vil være det glade vanvid hvis man bare bygger yderligere 200 GW vindkraft oveni de 200 man allerede har

Og her i formiddag kører propagandatrommerne udfortrødent videre, nu skal Østersøen plastres til med havvind, mere af det samme som ikke har virket overbevisende indtil nu bortset fra at smadre markedet og skabe energikrise, i stedet for at få åbnet vore naturgasfelter i en fart og få stabiliseret energiforsyningen.

Det ser godt nok sort ud for Danmarks fremtid når man tænker på den udvikling der er sket siden Niels Bohrs nobelpris i 1922 til Dan Jørgensens varmecheck i 2022! Drysset bevidstløst ud så en del er uberettiget brugt på spil og stoffer, i stedet for simpelthen at fjerne afgifterne på gassen og strømmen!

128
30. august 2022 kl. 14:22

Udnyttelsen af potentialet er afhængig af: tilladelser og økonomi.

Om Danmark i teorien kan være selvforsynende med biogas hjælper da ikke så længe vi er med i EU. Det er løsninger på EU plan der bør tilstræbes, og udover energi er der de afledte effekter. Danmark kommer til at levere gas til Tyskerne.

Hvis al dansk gylle skulle gennem et biogasanlæg vil det ikke dække behovet for gødning. Biomasse uden tilført kunstgødning vil ikke kunne opnå høje udbytter. Det betyder: mere areal, mere kørsel og flere arbejdstimer for at levere til biogasanlæg.

126
30. august 2022 kl. 14:01

Så må vi bare få fingeren ud og komme i gang med at udbygge den suverænt billigste elproduktion massivt ?

(Du ved godt, det er vind - ikke?)

Din store guru Søren Hansen har skrevet et kæmpe indlæg, der viser det til fulde ???

125
30. august 2022 kl. 13:58

lønsomheden heraf synes p.t. at ligge et pænt stykke ude i fremtiden!:</p>
<p>Rekordhøje elpriser har gjort klimavenlig varme til en dyr investering. Frustrerede boligejere efterlyser handling fra politikerne

Om strømmen er dyr så gjør ikke det investeingen dyrere! Om en skal basere seg på atomkraft blir derimot strømmen dyr!

Men allerede neste å er strømprisen ned på et normalt nivå på ca 30 øre per kWh (pris på strøm fra børs eks avgifter).

123
30. august 2022 kl. 13:33

Jeg forstår nok bare ikke, hvad det er, du prøver at sige...</p>
<p>OK.

Men vi har allerede erstattet 28% af naturgassen med biogas. Og vi udnytter kun 20% af gyllepotentialet idag. Og vi vil bruge mindre gas i fremtiden pga elektrificering.

Så selvom der indgår andre råvarer end gylle, som måske allerede har en højere udnyttelsesgrad idag og selvom visse politikere drømmer om et mindsket dyrehold. Så synes jeg da, det ligner at Danmark på sigt kan forsyne sig selv med gas udelukkende som biogas. Ihvertfald den del af gassen der skal bruges til forbrænding. Petrokemi er nok noget sværere at erstatte.

121
30. august 2022 kl. 12:27

Jeg forstår nok bare ikke, hvad det er, du prøver at sige...

OK.

Den organiske gødning forbedres i biogasanlæg ved at gødningsstofferne bliver bedre tilgængelige for planterne. Alternativt skulle den organiske gødning omsættes i jorden, med større risiko for udvaskning i vinterhalvåret.

Der er dog et lille tab af kvælstof fra biogasanlæg, selvom den er minimal.

Begrænsningerne for udvidelse af biogasanlæg er mængden af tilgængelig biomasse.

Her er både det afsatte areal og udbytte af biomasse pr. areal vigtige parametre. Begrænsninger i areal og gødning mindsker mængden af biomasse, så et større areal skal afsættes.

119
30. august 2022 kl. 10:20

"Vi kan ikke bygge os ud af energikrisen" påstås det. Jo, vi skal netop bygge os ud af energikrisen, men vi skal gøre det så det virker!

Vi har i nord og vest Europa bygget ca 200 GW vindkraft, man vidste godt at vindkraft ikke kunne stå alene, så man supplerede med billig russisk gas. Men her i foråret og sommeren har vi set at vindkraft næsten intet leverede og afslørede hvor afhængige vi var blevet af en enorm import af russisk gas.

Enhver der kender lidt til energiteknik ved at man ikke skal tro på noget før man har set det fungere i praksis, så det vil være det glade vanvid hvis man bare bygger yderligere 200 GW vindkraft oveni de 200 man allerede har. Desværre er det hidtil lykkedes branchen at overdøve de eksperter der har påpeget det!

Det man skal bygge i stedet er naturligvis hurtigst muligt at få udbygget udnyttelsen af egne gasforekomster så man bliver selvforsynende, og så den kommende kultid bliver så kort som muligt, måske kun denne vinter. For når tyskerne brugte naturgas som reserve når vindkraften ikke leverede så er det fordi det er den ideelle kombination, vindkraft der svinger ukontrolleret og gaskraft som kan kompensere for det. Tyskerne skulle blot have erkendt at sådan var det og produceret gassen selv i stedet for at gå i Putins fælde.

Den nuværende energikrise med mangel, eksploderende priser, inflation og stagnation er således ikke et resultat af Putins krig, men af at politikerne troede at vindkraften skulle være det bærende i elforsyningen hvor den i realiteten kun er et særdeles upålideligt supplement. Og det er lidt for spændende om vi har sørget for at have kul nok til vinter hvis Norge løber tør for vandkraft eller de vælger at begrænse eksporten?

118
30. august 2022 kl. 10:11

Links eller anden dokumentation, tak.

P og K recirkulerer, blot kun en mindre del N. Der skal gødning til for at dyrke biomasse.

Jeg kan henvise til lærebøger om planternes ernærring, hvis det er der skoen trykker.

Putin har ramt energi, gødning og fødevarer. Alle disse varer er steget voldsomt i pris. Derfor er det et kompleks når det kommer til forsyningssikkerhed.

Landbruget støtter da op om biogas, men støtten til landbruget fra regeringen kan ligge på et meget lille sted.

117
30. august 2022 kl. 08:54

Hvorfor Citroen når der er problemer med en Siemens turbine og generator?</p>
<p>Mener du ikke Folkevogn? ?

Jo, og jeg tænkte også, men nu er det jo ikke Areva/Simens længere, som har den del. Det jo Framatome (Reelt set Electricité de France EDF) der har aben...... OG det fulde design og projekt er idag Fransk.

Men om det er en "VW-bille" der ligger på ryggen, eller en Fransk Citrönmåne, comme ci, comme ça :-)

116
30. august 2022 kl. 08:36

Mandags Citroën

Hvorfor Citroen når der er problemer med en Siemens turbine og generator?

Mener du ikke Folkevogn? ?

115
30. august 2022 kl. 08:30

Jan.

Du har da godt nok nej-hatten på hva.

Der er fremlagt tal, der viser at 28% af vores gasmix idag består af biogas.

Der er fremlagt tal, der viser at kun 20% af gyllen idag bruges til biogas.

Der er fremlagt links, der viser at (surprise) kvælstof og fosfor ikke forvinder fra "pulpen[1]" ved biogasprocessen. Og at gødskning vha "pulpen" fører til mindre udvaskning end direkte gyllespredning.

Der er klart, at det er mere komplekst end som så. Men dine indlæg mangler godt nok noget vægt efter min mening. Er produktion af biogas et problem for landbruget? Det konventionelle? Det økologiske? Links eller anden dokumentation, tak.

[1] Restproduktet efter afgasning, jeg kender ikke det rette ord, men frit efter det engelske ord pulp.

114
30. august 2022 kl. 08:06

Husk at "affaldet" fra biogas produktion er gødning!

Var det et ordentligt svar på forsyningssikkerhed?

Økologer kommer, grundet nye øko-regler, til at mangle den konventionelle gylle (herunder den afgassede). Desuden er der en stor manko på gødning, da gødningsproducenter er ramt af gasmangel. Så størstedelen af EU's landbrug ser ind i en underforsyning af gødning.

Det er et helt kompleks af led der er en følge af mangelfuld forsyningssikkerhed.

Desuden ønsker regeringen ikke at der bliver drevet landbrug i Danmark, så en øget biogasproduktion bliver vel uden statens understøttelse. Biomassen skal jo komme et sted fra, og braklægningen af 4% omdriftsarealer allerede i 2023 er kontraproduktiv.

111
29. august 2022 kl. 23:47

Citroën de har fået bygget der.....

I mine unge dage lånte jeg en splinter ny 2CV og for det ikke skal være løgn, så blev jeg torpederet af en Ford Taunus. 2CV´en blev totalt knust og jeg fik et eller andet metalstykke tværs gennem benet, så der sprøjtede blod ud. Til alt held var føreren af Ford´en ret god til at vriste mig løs af vraget og fik bugseret mig over i Ford´en og han betænkte sig ikke, men smed mig ind på bagsædet, selv om jeg svinede alt til med blod og så kørte han direkte til skadestuen.

Ejeren fortalte senere, at det eneste der blev genbrugt af bilen, var dæk og fælger på baghjulene.

Ford´en fik kun mindre skader mest af kosmetisk art og med det i tankerne så ville jeg godt nok være betænkelig med kombinationen atomkraftværk + franskmænd.