Leder: Stop skandalen og giv os en dansk kystvagt

4. april 2014 kl. 07:038
Artiklen er ældre end 30 dage

Overvågningen af danske farvande og beredskabet til at rydde op efter en miljøkatastrofe sejler i ordets forkerte betydning så meget, at der på alle andre områder havde været tale om en skandale med politiske konsekvenser.

Rigsrevisionen har gentagne gange udtrykt sin kritik; Danmark lever ikke op til sine internationale forpligtelser, vi halter håbløst efter vores nabolande, og selv fattige baltiske lande har tilsyneladende bedre styr på deres beredskab end os.

Problemerne er mange – blandt andre: Tre Challenger-fly skal overflyve Østersøen mindst to gange om ugen og 10-15 procent af flyvetiden om natten. De 60.000 skibe, der årligt sejler gennem vores farvande, skal afskrækkes fra at svine og fanges, hvis de forbryder sig. Men vi har slet ikke fløjet nok i hverken 2012 eller 2013 og har i 2012 kun fløjet 1,4 time ved nattetide i løbet af et helt år, selv om lyssky besætninger helst hælder olierester og skidt ud i mørket. Tyskerne har fløjet 200 nattetimer i samme periode.

Så er der miljøskibene, som forsvaret overtog fra Miljøstyrelsen. De har været præget af fejl og mangler i næsten to årtier og er nu så nedslidte, at forsvaret kalder dem teknisk utilstrækkelige. Danmark er forpligtet til at påbegynde oprydningen inden for otte timer. Men forsvaret kan end ikke garantere, at de er kommet ud af havnene i Korsør og Frederikshavn, før der er gået 16 timer. Dertil kommer timevis af sejltid.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og da miljøskibet ikke kan holde farlige gasser ude, kan det slet ikke sejle ind til en oliepøl, før den har afdampet i et døgn. Derfor er Danmark i praksis afhængig af vores nabolande til at hjælpe os med oprydning.

Nu undersøger Forsvarsministeriet, om der i stedet kan outsources opgaver til private. Men det er langt mere logisk at se på vores nordiske nabolande.

Sverige, Norge og Finland har samlet overvågning og beredskab i en kystvagt, som f.eks. i Sverige også har ansvaret for fiskerikontrol. Dermed undgår man situationer som herhjemme, hvor Challenger-flyene gentagne gange har droppet miljøovervågning for hellere at flyve med ministre og kongehus. Intet under, da flyene skal omkonfigureres i timevis for at få overvågningsudstyret installeret. Det skete 72 gange sidste år.

I såvel Sverige som Norge ligger kystvagten under Forsvarsministeriet. Det afgørende er således ikke, at opgaven skifter ministerium, men at der kommer en selvstændig enhed, der kun har miljøet at brænde for. Forsvaret står i dag med en umulig opgave, når det skal prioritere mellem fregatter og flydespærrer eller mellem kampfly, miljøfly og VIP-fly.

Når Danmark har fået sin kystvagt, så vil det kun være lykkeligt, hvis forsvaret leverer ydelserne til en konkurrencedygtig pris. Samtidig kan den søge et endnu tættere samarbejde med nabolandene, så det samlede beredskab bliver drevet så effektivt som muligt. Men forsvaret har diskvalificeret dagens beredskab og vist, at det i dag ikke er i stand til at forhindre en miljøkatastrofe, hvis det værst tænkelige uheld er ude i vores farvande.

8 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
8
16. april 2014 kl. 17:55

For at tage det sidste først, mener jeg, at et reelt havnepoliti med tilhørende kystpoliti eksisterede under 2.verdenskrig, men blev afskaffet igen. Siden da er der ikke noget i Danmark, der hedder havnepoliti, selv om det kunne være påkrævet, nu hvor selv de mest enkle søfartsregler bliver tilsidesat. Høj fart -forankring ved bøjer osv, osv. Med hensyn til kystvagt mener jeg, at man i Sverrig har et halvprivat (Falck-agtigt) kystvagt system, som ligger uden for den svenske marine. Det er muligt jeg tager helt fejl, men så lad os vide, hvad der er rigtigt og forkert i dag !!!!

7
14. april 2014 kl. 23:17

Har altid undret mig over at man valgte Challengeren til miljøovervågning, ja endda F16 fly. For at hindre at miljøet bliver forurenet sender man mega-oliebrændere (nævnte fly) ud for at ræse hen til synderne, som ret beset bevæger sig ret langsomt. Giv mig en forklaring på at denne opgave ikke kan løses af små og gerne langsomme fly. Mon ikke flyvehjemmeværnet vil være begejstret for også at lege politi her?

6
9. april 2014 kl. 18:27

F 16 blev tidligere brugt i meget høj grad til at flyve miljø flyvninger.Der blev fløjet ugentlige flyvninger i både østersøen og bælterne samt kattegat. Efter nedskæringer af antallet af flystel er denne opgave blevet nedprioriteret.Det er et af problemerne med at kun have 30 flystel. F 16 udstyret med reccepod var et ganske godt værktøj til at dokumentere når tankbådene overtrådte reglerne.

5
9. april 2014 kl. 17:14

Søren Hetland Basse: Naturligvis er min baggrund interessant. Jeg er chef for Division 24, som består af 6 patruljefartøjer af Diana-klassen med i alt 8 besætninger. Jeg har arbejdet med farvandsovervågning i 5 år, heriblandt 3 år som skibschef. Min indgangsvinkel er derfor operativt funderet, suppleret med oplysninger fra mit netværk blandt kollegaer i blandt andet miljødivisionen. Mit indlæg er naturligvis et personligt indlæg på baggrund af mine iagttagelser og holdninger, så for en officiel udtalelse på området er søværnets operative kommando stedet at spørge. Jeg er enig i din beskrivelse af Ing.dk - et befriende seriøst debatforum. Blot i dette tilfælde lidt skuffet over journalistens "sporadiske" research.

4
5. april 2014 kl. 12:05

Hvorfor det skulle blive mere effektivt eller billigere, at indsætte et ekstra administrativt-operativt led, en kystvagt, der udskilles fra forsvaret, marinehjemmeværn, beredskabskorps, kystredningstjeneste, etc., henstår noget uklart.

Hvis man vil afsætte flere resurser til miljøberedskabet kan man vel udmærket gøre det i dets nuværende organisering, men kan også omprioritere til fordel for miljøberedskab inden for den nuværende organisation, hvis politikerne ønsker det, hvad de tilsyneladende ikke gør. Ingen nye penge og ingen omprioritering, hvor fx kampfly nedlægges for at skabe økonomi til miljøskibe.

Nej, her kunne det være en billig politisk løsning, at udtage og omdøbe kapaciteter til en ny kystvagt, signalpolitik uden substans oven på en nedskæring på 15%

3
4. april 2014 kl. 12:12

Re: Journalistisk uvidenhed

Det der gør ing. dk så god er når der er bedrevidende (i den positive betydning) som kommer med relevante kommentarer. Det eneste jeg i denne sammenhæng mangler er på hvilken baggrund Jesper Zacho udtaler sig med sådan en kraft og kompetence. Jeg kunne ønske mig at forsvaret blev bedre til at føre en offensiv mediepolitik, så vi i offentligheden fik en fornemmelse af hvor skoen trykker. Selv om der er nedprioriteret med 2, 7 milliarder er der immervæk fortsat en del offentlige midler der går den vej og det må de også gerne for mig, men som sagt kunne jeg ønske mig lidt populært udformet men konkret information. Tak

2
4. april 2014 kl. 10:12

Hvor er det dog frustrerende gang på gang at læse vildledende artikler, hvor journalister kombinerer fakta og fiktion efter forgodtbefindende. Forsvaret har miljøskibe på 1 times varsel både i Frederikshavn og i Korsør. Forsvaret kan udlægge flydespærringer uanset hvor olieforurening måtte ske i indre danske farvande indenfor i hvert fald 8 timer, og dertil kommer Marinehjemmeværnets kapacitet. At politisk styring vil give bedre prioritering vil jeg anfægte. Indtil videre er Forsvarets samlede indsats for Danmark blevet nedprioriteret med 2,7mia af netop samme politikere, denne opgaveportefølje indeholder også miljøberedskab. Og så til en vigtig sondring. Overvågning af danske farvande indeholder lang mere end kun forebyggende miljøindsats, og den danske farvandsovervågning er blandt de mest finmaskede og effektive i hele verden og bliver ofte brugt som studieeksempel. Hvad angår challengerflyvningerne, så tror jeg ikke Forsvaret har problemer med en politisk prioritering af miljøflyvninger fremfor ministertransport...

1
4. april 2014 kl. 07:32

Jeg sejler særdeles meget i den svenske skærgård og ser såvel marinen som kystvagten, og politiet drøne rundt. Jeg har tit undret mig over hvorfor disse 3 funktioner ikke det meste af tiden kan fungere på de samme skibe, så at starte en separat kystvagt i Danmark er efter min mening ressourcespild. Til gengæld må man kunne forvente at Forsvaret tager sine kystvagt og miljø funktioner alvorligt og opgraderer disse, også hvad angår specialfartøjer og fly eller droner. Det er altså et styrings - og kasket spørgsmål - hvor aben igen igen ender hos politikerne. Overlæger er gode til at "læge" men ikke til at administrere, officerer er gode til at slås men ikke administrere og prioritere - det bør politikerne se på! Her kunne åbenbart godt bruges meget mere politisk styring!