LEDER Smid Lea Wermelins affaldsplan i skraldespanden

23. september 2022 kl. 05:2440
LEDER Smid Lea Wermelins affaldsplan i skraldespanden
Illustration: Ingeniøren.
Artiklen er ældre end 30 dage

“At gøre en forskel for vores klima, natur og miljø” var et af miljøminister Lea Wermelins (S) hovedargumenter i juni 2020 for, at danskerne nu skulle tvinges til at sortere i ti affaldsfraktioner. Beslutningen om den - både for forbrugere og kommuner - tidskrævende, pladskrævende og møjsommelige sortering kom med det store udspil på affaldsområdet.

Et politisk korstog blev indledt - med ukritisk følge af et bredt politisk flertal - men sidenhen har det været ramt af mange mange nederlag og endnu en pind til forslagets kiste - forhåbentlig den sidste - burde også nu have ramt ministerbordet. Det vender vi tilbage til.

Først og fremmest var kun en meget lille minoritet af kommunerne klar med indsamlingssystemer og behandling til de mange fraktioner til ministerens deadline d. 1. juli sidste år. 88 ud af landets 98 kommuner har søgt om dispensation til at udskyde implementeringen af de nye sorteringsregler, viste en afdækning fra Ingeniøren og vores søstermedie Wastetech. Også befolkningen har sine kvaler med affaldssorteringen.

Den nyder opbakning hos de fleste, men faktum er, at det rent faktisk er svært at kildesortere korrekt, så man opnår de fulde potentielle mængder af genanvendeligt affald: kig blot i enhver sorteringspose eller spand derhjemme eller på arbejdspladsen, og man vil opdage, at papir ryger med i posen til madrester, plastik i papcontaineren og elektronikskrot i metalspanden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fagfolk har fra planens fødsel kritiseret, at der ikke var sammenhæng mellem mål og midler: Planen kunne føre til lukning af de mest miljøvenlige forbrændingsanlæg og mindre import af udenlandsk affald, der ellers forhindrer, at det havner på lossepladser til skade for miljøet. Endelig ville planen fjerne enheder i vores energi- og varmeforsyning, som ellers er vigtige for at holde danskernes huse lune. Fjernvarmeudrulningen ville blive stækket, lød det.

Den sidste advarsel er også i den grad blevet til virkelighed i den eskalerende energikrise. Det er åbenlyst himmelråbende, hvis landets affaldsovne i verdens mest klima- og miljørigtige anlæg lukkes eller drosles ned: Vi har mere end nogensinde brug for den billige varme og strøm, som kan hives ud af affald. Ganske vist er den politiske naivitet ikke på højde med den tyske regeringens tro på, at russerne kunne og ville levere billig gas uden modkrav, men det mangler åbenlyst forbindelse til virkeligheden, når et bredt flertal vil reducere forbrændingskapaciteten i Danmark med 30 procent frem mod 2030.

Selvfølgelig skal affaldsmængderne mindskes og genanvendelsen øges, men hverken Dan Jørgensen eller Lea Wermelin vil vel lægge navn til mere import af russisk gas eller øget CO2-udledning, fordi vi er nødt til at skrue op for kulkraft, fordi affaldsovnene partout skal skrues ned?

Det sidste søm til affaldsplanens kiste har form af solid faglig dokumentation i form af en diger rapport fra Rambøll, der viser, at der er massiv klima- og miljøgevinst ved at lade teknologien klare sorteringen af borgernes plastaffald og gamle mælkekartoner centralt sammenlignet med kildesortering ude hos forbrugerne. Klimaet vinder ikke ved, at vi alle sorterer. CO2-besparelsen ved central eftersortering er seks gange større end ved kildesortering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Faktisk falder undersøgelsen ud til fordel for eftersortering i 14 ud af de 18 påvirkningskategorier, som Rambøll har undersøgt. Central eftersortering har den yderligere fordel, at det gør det muligt at udsortere alt det affald, som borgerne ikke får kildesorteret, f.eks. aluminium, hvilket er afgørende for miljøgevinsten.

Samtidig er det »grebet ud af den blå luft« at påstå, at knap 90 procent af den plastik - en af de væsentligste fraktioner i diskussionen - der er sorteret hos borgerne, kan genanvendes. Med andre ord baserer det sig på miljømæssig fantasteri at påtvinge os alle til at sortere. Fordi vi ikke som lægfolk har mulighed for at spotte, at fx en chipspose ikke er plastik men laminat.

Der kan ikke være tvivl om, at kommunerne skal slippes fri af de fatamorgane miljølænker, som de fleste partier fra rød til blå i Folketinget har tvunget dem ind i.

Klimaplanen for affald må stå tilbage som en skamstøtte over misforstået politik, hvor Folketinget kræver indførelse af bestemte virkemidler frem for at gøre det eneste rigtige: fastsætte reduktionsmål for klima- og miljøbelastning og overlade til decentrale myndigheder og fagfolk at finde redskaberne og sikre den udvikling af samfundet, der gør, at vi får reelle gevinster./hm

Lederen udtrykker Ingeniørens holdning, der fastlægges af vores lederkollegium

Illustration: Ingeniøren.

40 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
41
30. september 2022 kl. 07:21

Kig gerne nærmere på diverse data under NEA linket jeg angav højere oppe i kommentarsporet, så vil man indse at det ikke er så lyst og lykkeligt mht affaldshåndtering i SG; præcis som artiklen siger.

Nu har jeg ikke udtalt mig om hvorvidt tingene er rosenrøde i Singapore, men svaret på et spørgsmål om hvad der gøres.

Men hvis vi tager fat i de ulødige fraktioner er der ingen tvivl om at for tiden, og mange år frem, er forbrænding (på anlæg af samme klasse som ARC og VF) langt den bedste løsning.

Når f.eks. Tetra Pak laver green-washing ved at pulpe mælkekartoner for dernæst at lave toiletpapir ud af det har man løst et problem ved at skabe et andet, som er langt værre, da det medfører en forøget mængde mikroplast i havene.

Og det at lave byggeplader af lav kvalitet af kartonerne er bare at skubbe problemet foran sig, ind til man om tyve år erkender at de alligevel skal brændes af.

Der er langt fra politiske skåltaler til hvordan den virkelige verden ser ud når det drejer sig om affald.

39
29. september 2022 kl. 21:37

#35 Du fik vist lige fat i en kilde som arbejder med affaldsvarme/energi... men som ikke forklarer noget som helst om helhedsbilledet.

Her er en rimelig summering af tingenes tilstand:https://www.eco-business.com/opinion/five-facts-about-unsustainable-waste-management-in-singapore/

Kig gerne nærmere på diverse data under NEA linket jeg angav højere oppe i kommentarsporet, så vil man indse at det ikke er så lyst og lykkeligt mht affaldshåndtering i SG; præcis som artiklen siger.

38
29. september 2022 kl. 16:55

Vi opdeler affaldet i fire beholdere: Madaffald, brændbart affald, embalage, og rent pap/papir. Dertil har vi en lille beholder til farligt affald, batterier og elektronikaffald mv. Embalage er blandet både plastaffald, hårdt og blødt plast, metal, dåser, og mælkekartoner. Der sættes ikke krav til at affaldet er rent eller tørt andet end for pap/papir. Sorteres metallet fra, må det fint kunne anvendes til forbrænding, og det vil sikkert være mere miljøvenligt, end at afbrænde kul.

I dag brændes meget gas af, som ikke anvendes til noget, f.eks. i Rusland. Det virker lidt tåbeligt, at skulle investere så meget i miljø, når fosile brændstoffer brændes af andre steder i verden, uden at blive brugt til noget.

34
28. september 2022 kl. 22:20

Det kræver sikkert et større detektivarbejde at finde ud af hvad de gør af affaldet i Singapore, men et kvalificeret gæt fra mig er at de i bedste fald brænder det og laver strøm, da de næppe har brug for fjernvarme... Men desværre mest sandsynligt sender det til deponering i Malaysia!

33
26. september 2022 kl. 09:58

...kan have automatiske anlæg til affaldssortering så kan vi også i Danmark!

Problemet er at man ikke vil investere i et anlæg.

32
25. september 2022 kl. 20:53

Jeg håber bestemt ikke at du tager mit indlæg så indtægt for dine synspunkter, mht at sortering!?

Du nævner selv til sidst, at der skal være en "grovsortering" i husstandene, men problemet er netop, at det ikke længere en en "grovsortering" men en "finsortering" der bliver krævet.

Iøvrigt læser jeg ikke Lederen således, at der slet ikke skal sorteres ud i husstandene, men det er måske ikke den samme Leder du refererer til ?

31
25. september 2022 kl. 18:43

Hvor er det glædeligt at se at Ingeniøren er kommet ind i kampen mod den naive holdning der hersker på parnasset.

Jeg vil ikke gå ned i alle detaljer, men plukke et par enkelt eksempler, nemlig mækekartoner og beskidt plastik - det giver ingen mening at behandle disse som andet end restaffald, og acceptere at Danmark er utroligt gode til nyttiggørelse af affaldet.

At sortere mælkekartoner i separate (plastic)container, og efterfølgende eksportere dem til Tyskland, så den samlede miljøgevinst er negativ (til en omkostning over 800 kr per ton) er om noget greenwashing.

Ingeniøren har på ingen måde tabt sutten, men har taget de realistiske briller på.

Visuel forurening af sommerhuskvarterer med 4-5 plasticcontainere på hver matrikel, voldsomt øget mængde af tung traffik, kommuner som skal anskaffe nye skraldevogne, osv. er greenwashing af værste kaliber og ikke andet end udtryk for Christiansborgsk feel-good politik.

Der hvor der virkelig skal sættes ind, er ved at undgå i det hele taget at producere affald, men ind til vi er der, er affaldsforbrænding langt den bedste løsning.

30
25. september 2022 kl. 18:12

Singapore: en ret sørgelig / ynkelig historie mht. affald. Trods rige muligheder for at skabe et effektivt affaldshåndteringssystem, så er Singapore langt efter EU

i hvilke(n) henseende(r) mener du, de er 'langt efter'? Jeg ser, at de først til næste år vil implementere betaling for bæreposer samt at en pantordning for drikkevarebeholdere henstår - men ser det ellers ikke nogenlunde fornuftigt ud? Det må da i alle tilfælde være begrænset, hvor mange lossepladser/deponier de fysisk har plads til(?). 'Eksporterer' de så resten - eller hur??

29
25. september 2022 kl. 17:11

Vi får altid at vide at her i Danmark er vi så gode til affaldsforbrænding.

Men hvorfor er vi så gode? Og hvorfor er andre ikke? Hvad er der svært ved det; hvad er udfordringerne?

Oprigtige spørgsmål.

Tillæg: Har vi stadig egentlige lossepladser i Danmark? Tæller vi deponi af asbest mv med?

28
25. september 2022 kl. 15:35

Ingeniørens Lederpanel udviser med denne leder en ufattelig mangel på indsigt og et tilsvarende fattigt behov for greenwashing af en aktivitet, som på ingen måde er hverken bæredygtig, grøn, miljørigtig eller klimavenlig – vores fortsatte enorme forbrug af ressourcer og efterfølgende blind afbrænding i en samlet affaldsstrøm. Den eneste vej ud af denne ressource-narkomani er markant øget fokus på cirkulær økonomi, og dette indebærer voldsomt øget fokus på sortering af vores affaldsstrømme.

Udgangspunktet for Ingeniørens leder må derfor antages at være et ønske om udskamning af aftalekredsen med miljøminister Lea Vermelin i spidsen, frem for en indsigtsfuld og konstruktiv indgangsvinkel til et fagligt felt – grovsortering af affald i hjemmet og på arbejdspladsen – som er under etablering, og dertil både bør og absolut også kan gøres bedre. Det giver ingen mening, bevidstløst at fortsætte med energiudnyttelse ved afbrænding af de 9 ud af 10 fraktioner, idet der dog fra nogle af fraktionerne ville der kunne opstå restfraktioner, som for nuværende ikke har anden anvendelse end forbrænding.

Flere debattører er inde på, at sorteringen ikke er noget problem, og her viser rapporten fra Rambøll ligeledes samme opfattelse hos danskerne. Flere kommuner indsamler de enkelte fraktioner i fælles beholdere, og affaldsmodtagere foretager allerede intelligent maskinel separering på centrale anlæg. Og endelig skaber vi ikke teknologisk udvikling af metoder til genanvendelse og nyttiggørelse, uden at have fokus på at frembringe de nødvendige mængder for en rentabel drift af disse teknologier. Derfor er grovsortering i hjemmet og på arbejdspladsen nødvendig.

Den egentlige skamstøtte må være denne leder fra et sølle fagmedie uden faglig indsigt.

27
25. september 2022 kl. 10:07

Metal, glas papir, pap og madaffald sorterer jeg dog gerne.

Det gør vi også her på matriklen i Hillerød. Vi har i mange år, førend vi fik 4 skraldevogne, sorteret i pap, plast og småt brændbart. Småt brændbart sorterer vi ikke længere. Det ryger direkte i restaffald, for det gør det også ude på Vestforbrænding. Plast ryger i den rigtige beholder.

Vi har meget lidt madaffald, da alt grønt ryger i vores kompostbeholder, og vi er overvejende vegetarer.

Mvh Bjørn

25
24. september 2022 kl. 13:31

Spande i (genbrugs)plastHvor mange gange skal man fylde sin spand til plastic, før man har samlet nok plastic til fremstilling af de 3, 4 eller flere spande vi har fået stillet op?

22
24. september 2022 kl. 08:35

Vesteuropa og Danmark er på vej ned økonomisk som følge af den førte VEnergipolitik,

Ja det er en skam, det er gået galt - og at vi har nået at få installeret meget mere VE - så ville vi jo have haft de suverænt laveste energipriser i verden lige nu. Men vi kan trøste os med, at Putins hjerneblødning har motiveret os til at gå endnu mere i den rigtige retning.

PS: Du mangler stadig at svare på denne

21
23. september 2022 kl. 23:14

Hvis Vesteuropa og Danmark er på vej ned økonomisk som følge af den førte VEnergipolitik, bliver affaldsmængden mindre når befolkningen nødes til virkeligt genbrug. Jeg husker et billede ,fra firserne tror jeg, hvor en meget køn ung kvinde levede af at indsamle ,vaske og reparere net til appelsiner fra en losseplads i Vietnam . Hendes forbrug og virke har næppe været årsag til 8 tons CO2 og 2 tons beton årligt som det er enhver nutidsdanskers umistelige ret.

18
23. september 2022 kl. 22:15

Landet kan ikke blive ved med at genere store store afaldsmængder. Noget genanvendelse var nødvendig, og vi kan ikke vente på den prefekte fejlfrie løsning inkl. avanceret sorterings teknologi. Problemet er er ikke sortering men de koloenorme mængder affald, og danskerne skal lære at sortere deres affald.

15
23. september 2022 kl. 19:36

Det er bare nutidens stænklapssag...

14
23. september 2022 kl. 15:03

Hvad mon ikke det koster i transport i de landsdele, hvor køres langt for at hente næsten tomme bøtter. Det er da være end de tomme busser og rent spild af penge.

Lad det dog være op til hvad der passer bedst til den enkelte kommune om der skal hentes ved dørtrinnet eller pengene på mere service(mandskab) ved genbrugspladserne.

Iøvrigt så bør affaldsplanen vel i vore tider bare slettes, for på tryk er den vel ikke. Hvis den var på tryk, så må det vel være som farligt affald.

At flertal af politikere står bag planen, siger jo intet om det er fornuftigt. Ellers fandt vi vel ikke plastaffald fra Danmark i fjernøsten og elektroskrot i Afrika.

13
23. september 2022 kl. 14:31

Problemet er ikke om vi kan finde ud af at sorterer i X antal fraktioner, men at myndighederne har mistet proportionssansen fuldstændigt, og kræver at alle husstande skal have det fulde sæt skraldebeholdere, uanset om det drejer sig om helårs- eller fritidsbeboelse, og om bor en eller ti personer i husstanden.

12
23. september 2022 kl. 13:32

Der er åbernbart gået lidt valgkamp i debatten her på ing. Jeg er ligeglad med hvem der har fundet på det. (Mindst 90 af 179 har sagt ja til det)

Lov 898 af 21. juni 2022 på basis af L153 en sætter nye rammer for kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og skærpet økonomisk tilsyn.

Afstemning: Forslaget blev vedtaget. For stemte 85 (S, V, SF, RV, KF, DF, NB, LA, ALT, Bent Bøgsted (UFG), Hans Kristian Skibby (UFG), Karina Adsbøl (UFG), Naser Khader (UFG) og Orla Østerby (UFG)), imod stemte 10 (EL og FG), hverken for eller imod stemte 0.

(Kilde: www.ft.dk)

11
23. september 2022 kl. 13:20

Der er åbernbart gået lidt valgkamp i debatten her på ing. Jeg er ligeglad med hvem der har fundet på det. (Mindst 90 af 179 har sagt ja til det)

I Sverige kan selv folk i lejligheder, finde ud af at sorterer - vist nok i 7 fraktioner de fleste steder. De har bare lavet en infrastruktur omkring det, og nye smatere skraldespande. Godt nok er de smart derover i Sverige, men mon ikke også en danskere kunne lære det? Så kan man lade dem der ved noget om det, regulerer hvilke fraktioner der er nyttige at sorteres i.

9
23. september 2022 kl. 12:38

et nu et forslag der viser hvor virkeligheds fjerne politiker og embedsværket er min gamle mor, bor i ældre bolig omgivet af pleje og handikap boliger.

da der er en naturlig grund til, de bor der. det skyldes de har brug for hjælp af hjemmeplejen. i deres hjem med begrænset plads. er sorteringskraldespande i vejen for kørestolsbruger. hjemmeplejen må nu bruge deres i forvejen sparsomme tid på at sortere affald. selvom MF det øvereste geni på står hjemmeplejen bruger deres sparsomme tid på burokrati, det er i øvrigt løgn. nu går det med affaldsortering. det eneste burokratiske de foretager sig er at hjælpe med medicin dossering og senere bestilling af ny medicin for borgerne som primært foregår via tablet, efter MF udtalese spurgt, jeg hendes personale om hvor meget tid de bruger på skemaer, ingen tid var svaret.

måske problemmet i virkeligheden ikke drejer sig om,om der er for mange eller for få ansatte i det offentlige. det nok snare at politiker og embedsmænd ikke ved noget om det.
de har nu fået en rød skraldespand som handikappet ikke kan åbne. god dag man økseskaft. efter min mor er kommet der. forstår ,jeg hvorfor DK er dyrt at leve i. sherlok holmes siger der,er en logiks forklaring på alt.
problem her hr.holmes logik er en mangel vare i dette system.

8
23. september 2022 kl. 12:23

Det nytter jo ikke noget, for den bliver bare genbrugt :-)

7
23. september 2022 kl. 12:11

Jeg har en klar ide om at den største fordel med sorteringen til "madrester" er at øge brændværdien af restaffaldet. Så på den måde giver det da lidt mening.

6
23. september 2022 kl. 11:51

Ja, helt enig - men hvilken fraktion skal jeg sortere den i? ?

Jeg har ikke på noget tidspunkt brugt min affaldssortering til plast (Helsingør kommune). Jeg kontaktede kommunen for at høre, hvad der skete med mit plast, og blev fortalt, at det blev eksporteret til en certificeret virksomhed i Tyskland. En hurtig undersøgelse viste, at der foregår en kæmpe eksport af plast fra Tyskland til Polen - så syntes jeg, sporet så småt begyndte at pege i retning af Fjernøsten og at (noget af) mit plastaffald ville ende på en strand i Indonesien.

Og som det skrives i lederen, har vi verdens bedste forbrændingssystemer i Danmark - og ikke mindst mangel på brændbart materiale, så konklusionen er ret enkel: Al plast i småt brændbart. Det sagt gør jeg dog, hvad jeg kan for at minimere mit forbrug - køber f.eks. aldrig engangsbæreposer.

Metal, glas papir, pap og madaffald sorterer jeg dog gerne.

5
23. september 2022 kl. 10:57

Det er åbenlyst himmelråbende, hvis landets affaldsovne i verdens mest klima- og miljørigtige anlæg lukkes eller drosles ned: Vi har mere end nogensinde brug for den billige varme og strøm, som kan hives ud af affald.

Helt enig.

Her ved Silkeborg har vi netop fået en ny affaldsordning, hvor alle former for plast - hård såvel som blød - pånær PVC plus juice- og mælkekartoner går i samme beholder. Den sortering må betegnes som perfekt brændbar uden for mange uønskede stoffer og med en meget høj brændværdi og relativ lav CO2 udledning grundet de meget brintholdige molekyler i plast, som f.eks. PE (C2H4)n og PP (C3H6)n. Måske ville det være langt bedre for miljøet at sende denne sortering i en forbrændingsovn end til tvivlsom genanvendelse i måske fjernøsten, hvor plasten meget ofte ender i havet?

4
23. september 2022 kl. 10:29

Nå, så blev det for besværligt for akademiker danmark at holde bleer adskilt fra bølgepap og shampooflasker , der må da være nogen lavtuddannede der vil elske at søge efter batterier og flade øldåser mellem kartoffelskræller og indhold fra kattebakken på en central et sted. Her sorterer vi 7 fraktioner ,det er kun mad og den tvivlsomme(emballage med madrester) der skal ud jævnligt , man skulle måske opfinde en skraldespand med frost:-). Det går forrygende.

3
23. september 2022 kl. 09:59

"......og man vil opdage, at papir ryger med i posen til madrester, plastik i papcontaineren og elektronikskrot i metalspanden."

Da jeg var studerende for 25 år siden, boede jeg i en ganske fin klassist københavnerlejlighed. 2-værelses lejlighed med toilet, men uden bad og med et køkken der indeholdte vask, lille bord, køleskab, 2 kogeplader, 2 ovenskabe og lidt plads under vasken. Typisk københavnerlejlighed for en studerende eller enlig uden den store indtægt.

Der er simpelthen ikke ikke plads til 7 forskellige spande til affald. Bygningens affaldsrummet led af samme problem.

Så her er problemet i rangorden:

  1. Ikke plads i lejlighederne til sortering
  2. Visse spande tager lang tid at fylde, så enten skal man tømme dem ofte hvilket er et klimaproblem og spild af affaldssække eller leve med stanken
  3. Ikke plads i affaldsrummet til containerne
  4. Typisk er pap-containeren fuld, og hvad gør man så med sit affald? Og så ryger pappet alle mulige andre steder hen eller man forsøger at presse det ned, og så falder det ud senere.

I dag bor jeg 800 meter længere nede i kvarteret. Lejligheden er blevet en del større, men alle de andre problemer er stadig de samme. Og et problem er tilføjet; vores bygning er "kun" på 12 etager og indeholder "kun" 135 lejligheder, og så er man ikke stor nok til at få en flaskecontainer i København hvis man er en ejerforening (ejerlejligheder), så, jeg ved ikke hvor mine naboer gør af deres flasker, men jeg har intet andet valg end at smide dem i en offentlig skraldespand.

2
23. september 2022 kl. 09:19

Også selvom det ikke altid kan genbruges nu og her.

Det var da netop det, politikerne skal sørge for eksistensen af, fremfor export ud af EU. Måske virker ti-tyve spande i det indre Kjøbenhafn, men resten af landet klarer det fint med den ene dobbeltspand og hyppig besøg på genbrugspladserne.

Måske ministeren skulle rådføre sig med aftagerne af genbrugsmaterialer, hvordan værdien kan forbedres så der er tale om reel genbrug og ikke blot stikker blår i øjnene på borgerne.

Ministeren kan godt tale med industrien om ordentlig og synlig mærkning, så evt. sortering kan lettes.

Men denne regering har hidtil vist enorm resistens mod rådgivning og mod faglige kompetencer.

1
23. september 2022 kl. 08:56

Jeg syntes det er en god ting, at træne os almindelige mennesker i at kildesorterer affald. Også selvom det ikke altid kan genbruges nu og her. Det er også fint med en landsdækkende sorteringskrav - hvis det er de rigtige, og når der er mulighed for at gøre det endnu bedre.

(Dunning og Kruger har ikke levet forgæves: https://da.wikipedia.org/wiki/Dunning-Kruger-effekten)

Det store problem for mig at se, er at politikere har enormt svært ved at forestille sig, at nogen er klogere, og ved mere end dem selv. (Måske fordi mange af dem, faktisk er ret skarpe?) Derfor gør de sig umage for at udformer krav, så de "modvillige"/"dumme" ikke kan slippe udenom - frem for at lave plads til bedre løsninger, end de selv kan forestille sig. Det er et udbredt problem, også på andre politikområder....