LEDER: Skrot frelst symbolpolitik – lad Danmark brænde affaldet

29. oktober 2021 kl. 03:0042
LEDER: Skrot frelst symbolpolitik – lad Danmark brænde affaldet
Illustration: MI Grafik.
Artiklen er ældre end 30 dage

skrot frelst symbolpolitik

Leder

Når alverdens ledere fra søndag ­mødes til COP26 i skotske Glasgow for blandt andet at præsentere nationale handlingsplaner på klimaområdet, bliver Danmark en af klassens flinke elever. Vi har skruet pænt op for både ambitioner og indsats mod en CO2-fri fremtid siden sidst. Og mens lande som Australien og Saudi-Arabien kommer for at kæmpe for de gamle fossile energikilder som kul og olie, som de er storleverandører af, satser Danmark klogt på teknologisk udvikling af fossilfri alternativer, som vi kan leve af at eksportere til resten af verden.

Som vi flere gange har påpeget på denne lederplads, hviler regeringen dog lige lovlig meget sine klimaindsatser på teknologier, som ikke er modnet endsige udviklet ­endnu, hvorfor vi ikke kan være sikre på, at de plan­lagte CO2-besparelser kan opnås. I det lys er det uforståeligt, at regeringen samtidig har travlt med at få lukket ned for et af de områder, hvor vi i Danmark har ­førertrøjen på allerede: nemlig energiudnyttelsen i affaldsforbrændingen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En mindre del del af regeringens klimaplan (målt i CO2-besparelse) er at gøre Danmark til en cirkulær økonomi via detaljeret affaldssortering og øget genanvendelse. Det i sig selv er der meget klogt i – selvom det kan diskuteres, om kravet om sortering og indsamling hos forbrugeren er den rigtige strategi, som vi også her på lederpladsen har stillet spørgsmålstegn ved. Men når politikerne i samme ombæring vil skrue ned for affaldsforbrændingen, der i dag dækker 25 procent af den danske fjernvarme og samtidig producerer elektricitet, mens vi venter på energiøerne, ved at stoppe import af andre landes rest­affald, stopper logikken.

I sidste års affaldsaftale, som blev bakket op af et bredt politisk flertal, fremgår det, at vi ikke kan fortsætte med at importere så meget affald til forbrænding fra de andre EU-lande, »hvis Danmark skal været et grønt foregangsland, også når det gælder affald og genanvendelse.« Men det er mere frelst symbolpolitik end sund fornuft. I hvert fald i en god årrække endnu giver det faktisk rigtig god mening at lade os tage skraldet fra de andre – ikke alene økonomisk, men også klimamæssigt. En omfattende rapport fra DTU fastslog i 2018, at det i hvert fald i ti år frem er en klimamæssig fordel, når Danmark importerer affald fra andre EU-lande. Og meget peger på, at der kan lægges mange år oveni.

For det første er Danmark bedre end de fleste andre til at hive energien ud af ­affaldet, fordi det både bruges til el og varme, og i mange især øst- og sydeuropæiske lande er alternativet til afbrænding ovenikøbet lossepladser, hvorfra klimaskadelig metan siver ud i atmosfæren. Så længe der er en underkapacitet af affaldsbehandling i EU, giver det derfor ikke god mening ikke at udnytte den overkapacitet, vi p.t. har i Danmark.

For det andet er genanvendelse – som selvsagt er et bedre alternativ til afbrænding – sværere end som så, og selv i Danmark, som er teknologisk godt med, erkender fagfolk, at der går år, før vi rigtigt kan genanvende fraktioner som tøj, plast og kartoner, som vi kunne fortælle i sidste udgave af Ingeniøren. Så hvorfor ikke lade Danmark taget skraldet for EU-landene, imens vi udvikler klog gen­anvendelsesteknologi til dem og os selv?

Artiklen fortsætter efter annoncen

For det tredje viser det sig nu, at klima­katastrofer skaber bjerge af affald, som ganske enkelt ikke kan genanvendes. Uanset hvad COP26 måtte ende ud i, så får vi højst sandsynligt desværre flere af den slags, hvor vi i Danmark kan afbrænde klimamæssigt mere forsvarligt end andre. Hvis vi ovenikøbet kommer i mål med klimaplanens ambitioner på CO2-fangst, hvor blandt andet forbrændingsanlægget Amager Bakke er i fuld gang med pilotanlæg, kan vi også gøre det CO2-neutralt.

Sidst, men ikke mindst, bliver det stadig mere klart, at den biomasse, der alternativt kan fyldes i forbrændingsovnene for at skabe fjernvarme, bliver en knap ressource. Et af værtslandets ambitioner ved COP26 er at lade flere træer stå, så kan vi fortrænge brugen af træpiller med affald, der ikke er bedre fremtidsudsigter for, så hjælper vi til dér også.

I den nyligt indgåede klimaaftale for landbruget freder vi dansk kødproduktion med argumentet om, at vi kan producere det mere klimavenligt end andre lande, så det er bedst, at vi står for ‘svineriet’ i bogstaveligste forstand, så længe verden skriger på bøffer og flæskesteg. Med samme logik kan man argumentere for, at Danmark bør tage skraldet. Det er ganske enkelt ikke rettidig omhu allerede nu at dreje nøglen om på velfungerende danske affaldsforbrændinger, som der er investeret såvel penge som CO2 i byggeriet af, så længe alternativerne for affaldsbehandlingen i EU er mere skadelige for klimaet.

Landbrugsaftalen hviler på princippet ‘udvikling frem for afvikling’. Det samme bør gælde på forbrændingsområdet, hvor vi på én gang kan tjene penge til velfærd, udvikle ny teknologi og hjælpe klimaet ud over de danske grænser – i hvert fald frem til vi engang i fremtiden når bedre i mål med den cirkulære økonomi både herhjemme og i EU. trb

42 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
42
21. november 2021 kl. 13:12

Hej Henrik. Det er helt rimeligt at du føler dig til grin, det er vi sikkert mange som gør, på grund af det miljøsvineri idialistiske politikere uden begreb om virkeligheden har lokket eller tvunget os ud i.

Man har som can polit måske nemt ved at se det fornuftige i, man henter olie og gas op fra undergrunden, behandler det og laver det til plast, bruger det til embalage og smider det i en bunke i Polen og brænder det, ( forresten vi skulle lige ødsle en ordentlig sjat rent drikkevand til vask før vi sender det til Polen), så henter man noget mere olie og gas op fra undergrunden og brænder det for at holde varmen. Frem for at holde varmen ved at brænde den brugte plastembalage. Jeg fatter det ikke. Men jeg har efterhånden fået den opfattelse at hele klima og miljøpolitikken handler om at lave mere eller mindre useriøse beregninhgsmodeller, som kan bruges til at fremvise pæne tal, så til h...... med klima og miljø.

39
6. november 2021 kl. 15:56

Tak til indlæg nr. #2 og #3.

Jeg har pligtskyldigst renset husstandens plastemballage med varmt vand, før det blev anbragt i beholderen til plast.

Undervejs slog det mig, at jeg - der får leveret vand at superb kvalitet fra boringer i Klosterhedens Plantage - måske øslede med denne "precious" resource til ingen verdens nytte - og det piner mig.

Jeg har naurligvis leveret dokumentation og forelagt det for miljøminister Vermelin, der via ministeriet svarede, at jeg ikke behøvede at rense plastikken med vand - men kun at "skrabe" eventuelle madrester væk.

Det er direkte uhumsk og potentielt sygdomsfremkaldende - især i sommermånederne - fordi plasaffaldet afhentes hver 6. uge.

Til en start - og med renset emballage - anbragte jeg plast affaldet i gennemsigtige plastposer, men det var ikke acceptabelt for vort iøvrigt superbe renovationsfirma. De følger vel blot de ministerielle udstukne retningslinier.

Samlet bruger jeg 67 liter drikkevand pr. kg plastemballage til rensning, og det koster mig alt inklusive kr. 18,80 pr. kg plast leveret til renovationsselskabet (afhentning er den dyreste post).

Det er især brugen af drikkevand, der piner mig, og jeg kan ikke genbruge vandet som det f.eks. sker ved autovask.

Og nu erfarer jeg i følge denne blog, at herligheden bliver kørt til forbrænding i Tyskland!

Jeg føler mig gjort til grin!

37
6. november 2021 kl. 15:10

Det er den eneste måde at skubbe på for et totalt og hastigt stop for anvendelsen af plastik.

Lone tilføjer:

Hvorefter emballage omkring alverdens varer, væskende fødevarer inkl., skal bestå af papir, pap, glas?

Lone, Jeg tror det er centralt for emnet. Plastik er en pest og det er overalt ... fordi det løser et hav af problemer som plastik gør bedst. Jeg kan godt forestille mig forretninger af den gamle skole (slagter, bager, grønthandler) : løsvægt puttet i papirspose eller omviklet af en avis. Og et eu-importforbud af plastik-indpakkede varer osv osv

Jeg kan osse forestille mig, at sådan en omstilling vil slå supermarkederne ihjel eller drastisk ændre deres modus. Det vil tage 5 år at omstille ... og 25 år at håndtere de juridiske aspekter involveret.

Ups, jeg glemmer helt, at det er politisk ønsketænkning og at det jo er markedets eget problem. Vi må nok nøjes med at være glad for, at vores pigebørn ikke bliver kønsmodne i 9-års alderen og drengebørnene faktisk fødes med en diller. Tilsætningsstofferne synes at være vores problem. Ikke producenternes.

36
5. november 2021 kl. 12:33

</p>
<ol><li>
<p>Simple benægtere af AGW</p>
</li>
<li>
<p>Tek-fix-proselytter....

Hvis du har flere stråmænd du brænder inde med, så må du hellere se at få dem fyret af.

Jeg er helt enig i, at det her handler om personerne, det er dem, jer, der er sagen. I er problemet! Skam jer!

Pas nu på glorien ikke falder ned om halsen på dig - du kunne jo risikere den sad fast i en gren når du kom kørende på din motorcykel.

35
5. november 2021 kl. 12:19

Det er den eneste måde at skubbe på for et totalt og hastigt stop for anvendelsen af plastik.

Hvorefter emballage omkring alverdens varer, væskende fødevarer inkl., skal bestå af papir, pap, glas? En parallel artikel om glas-genanvendelse tyder på, at denne heller ikke er lige i skabet. Selv kan jeg huske den gang fisk blev rakt over disken, pakket ind i avispapir. Det er nok ikke optimalt ved håndtering af store fødevaremængder og forudsætter meget friske fisk.

34
5. november 2021 kl. 12:07

Så længe, det er muligt at komme af med sit plastikaffald ved at smide det i forbrændingsanlægget, fjerner vi ethvert incitatment til i stedet at få udfaset anvendelsen af plast i det hele taget. Stop (eller undlad at genindføre) afbrænding og gør det sværest muligt at komme af med det åbenbart ikke genanvendelige plastik.

Antagelsen fra de velmenende folk bag nuværende ordninger har vel været, at dette passende hurtigt ville generere et antal hightech-firmaer med smart teknologi, der løste problemet. I stedet fik man fup-markedsføring og plastik alle vegne.

Den måske typiske danske udgave af plastik-genanvendelse kan pt. ses i DR's 'Øen', hvor endnu et hold landsmænd i manglen på udfordringer er sendt til en øde sydhavsø. Der genbruger de plasten, som øen sejler i, til fiskeri, fodtøj oa. Ret underholdende, mindre effektivt.

33
5. november 2021 kl. 11:46

Så længe, det er muligt at komme af med sit plastikaffald ved at smide det i forbrændingsanlægget, fjerner vi ethvert incitatment til i stedet at få udfaset anvendelsen af plast i det hele taget.

Nu er der bare noget der hedder realiteter her i verden, så man kan drømme om meget, og mens man gør det, så kører verden videre - og det eneste man opnår i stedet er at affaldet bliver deponeret, hvilket på ingen måde er bedre for miljøet (på alle planer).

Plasten skal udfases (eller gøres uattraktiv) langt tidligere i kæden, og et af midlerne kunne være en carbonskat.

gør det sværest muligt at komme af med det åbenbart ikke genanvendelige plastik.

Og hvordan skulle det lige fungere i praksis - hvis man kan ikke komme af med den ikke genanvendelige plastik, skal den så bare hobe sig op i bryggerset?

Det er den eneste måde at skubbe på for et totalt og hastigt stop for anvendelsen af plastik.

Nej, det er strudsepolitik, hvor man tror man gør noget godt, men i virkeligheden gør mere skade - affaldsforbrænding på state-of-the-art (ARC) anlæg er den absolut bedste løsning mens vi venter på Godot.

32
5. november 2021 kl. 11:25

hvorfor så ikke udnytte brændværdien af plast så længe, den erstatter fossile brændsler?

Fordi plast selv er et fossilt brændsel. At erstatte sort med sort er ikke en forbedring.

Så længe, det er muligt at komme af med sit plastikaffald ved at smide det i forbrændingsanlægget, fjerner vi ethvert incitatment til i stedet at få udfaset anvendelsen af plast i det hele taget. Stop (eller undlad at genindføre) afbrænding og gør det sværest muligt at komme af med det åbenbart ikke genanvendelige plastik. Det er den eneste måde at skubbe på for et totalt og hastigt stop for anvendelsen af plastik.

31
4. november 2021 kl. 19:47

Uanset hvilke løsninger der måtte være mest optimale, synes der at være et generelt problem med dokumentation af bæredygtighed:

I denne nylige dr-dok, hvor plast, der er omhyggeligt bæredygtighedsmærket af et internationalt firma, er genfundet på lagre i østeuropa, hvor plasten afbrændes:https://www.dr.dk/drtv/se/hvorfor-plastik_-genbrugsmyten_279239. NGO'er har påvist, at flere af samme mærkede plasttyper pga. sammensætningen slet ikke vil kunne genbruges.

Derfor enig i, at afbrænding herhjemme trods alt er bedst pt., uden at være optimal.

Et andet eksempel er Ikea, der har selvanmeldt forfalsket bæredygtigheds-mærket træ:https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/nov/ulovligt-trae-fra-sibirien-opdaget-i-danmark/. (Gad vide, hvor mange hjemlige firmaer der ville gøre dette?)

I disse tilfælde vil selv betegnelsen

handelsrejsende i fugle på taget

være falsk markedsføring, da nævnte miljømærker næppe kan flyve så højt.

Ja, forbruget skal drastisk ned, og dét helst igår. Men vi vil fortsat have brug for produkter, der idag produceres af fossilt olie. Så nogle af de øvrige 'luftkasteller' skal man ikke helt udelukke.

30
4. november 2021 kl. 12:22

Undskyld jeg siger det, men du burde overveje at søge noget professionel hjælp, for dine udsagn er altså helt i skoven.

Svar på, at jeg påpeger, at man belønner følgende løgn med ti opadvendte:

23 Finn Langgaard 3. november 2021 - 17:45 Brug af træ til energiformål er ikke odiøst. . I 2020 forventes 96 % af alt træ anvendt til industriel produktion til byggeri, boliger osv. De resterende 4 % kan dække hele Europas forbrug af træpiller.

Det handler tydligt vis om "personerne" her, som står i vejen for sagen selv.

Og når man nu begynder at tale om, at det er mig, der trænger til psykologhjælp, fordi jeg påpeger, hvor patetisk det er, at man lyver, for at forsvare regeringens strategi, import og afbrænding af verdens skove, så vidner det om et sted, hvor man hele tiden har været afsporet i forhold til den største udfordring, mennesket har skabt for sig selv med sin "succes", AGW.

Stedet er fundamentalt skævvredet af to positioner:

  1. Simple benægtere af AGW

  2. Tek-fix-proselytter, handelsrejsende i fugle på taget, luftkasteller og andre virtuelle værdier, så som CCS, CCU og pyrolyse, der netop har brug for uanede mængder af røg fra skorstene fyldt med det kostbare kulstof, som skal vaskes ud og indgå i proselytternes geskæftighed, højtbetalte men endnu langt fra økonomisk og klimamæssigt bæredygtige tiltag.

Når jeg indleder med en lille opremsning af sammenhængene, dokumenteret med referencer, så kommer de rådne indlæg frem: https://ing.dk/artikel/leder-skrot-frelst-symbolpolitik-lad-danmark-braende-affaldet-251359#comment-1043294

Der er ikke kommet noget som helst fra jeres side siden. Kun rådne løgnagtige påstande og angreb på min person. Det siger alt om jer!

Jeg er helt enig i, at det her handler om personerne, det er dem, jer, der er sagen. I er problemet! Skam jer!

29
4. november 2021 kl. 11:24

Stedet giver 10 tomler op til denne løgn! Skam jer! Find bare en reference, som vejer et og andet, som bygger op om påstanden!

Undskyld jeg siger det, men du burde overveje at søge noget professionel hjælp, for dine udsagn er altså helt i skoven.

Artiklen forholder sig (endeligt, og det er da glædeligt at Ingeniøren tager de realistiske briller på) helt korrekt til at benytte affaldsforbrænding, som er den bedste løsning for tiden og en årrække frem - i mellemtiden kan man så arbejde på affaldsminimering, right to repair og lignende tiltag, men det ændrer ikke på det faktum at forbrænding af affald er den bedste løsning vi har lige nu, især med den høje energiudnyttelse der er her i landet.

Det er lodret tåbeligt, at man kan brænde plast på en cementfabrik og kalde det genanvendelse (energigenvinding) - alene fordi det har været via et plastsorteringsanlæg, mens energiudnyttelse på et dansk affaldsforbrændingsanlæg SKAL kategoriseres som forbrænding, fordi plasten ikke først er sorteret ud fra dagrenovationen.</p>
<p>Tilsvarende bør affald som tilføres forbrænding i DK kunne kategoriseres som energigenvundet, hvis det ellers med sikkerhed ville have været deponeret. Når energiholdigt affald fjernes fra deponi bør det kunne kaldes CO2 neutralt og energiudnyttes som energigenvundet.

Desværre valgte vi jo her i landet at skrotte det gamle ISAG system, og istedet lave en håbløs overimplemtering af EAK systemet (det er typisk for Danmark at man overimplementerer hvad EU siger, for bagefter at fraskrive sig selv for ethvert ansvar) i forbindelse med det nye affaldsdatasystem, hvorved man lagde området i ruiner, hvor det stadig ligger, trods diverse lappeløsninger.

Hvis man i stedet havde bibeholdt ISAG systemet, med nogle små forbedringer, så ville Danmark være det land i verden hvor der kunne være den bedste kortlægning af affaldet og affaldsstrømmene - men alt det smed man ud med badevandet, hvorfor der famles rundt i blinde nu.

28
4. november 2021 kl. 10:33

23 Finn Langgaard 3. november 2021 - 17:45 Brug af træ til energiformål er ikke odiøst. . I 2020 forventes 96 % af alt træ anvendt til industriel produktion til byggeri, boliger osv. De resterende 4 % kan dække hele Europas forbrug af træpiller.

Stedet giver 10 tomler op til denne løgn! Skam jer! Find bare en reference, som vejer et og andet, som bygger op om påstanden!

CCS, CCU og pyrolyse-tekfix-proselytterne, de handelsrejsende i fugle på taget og andre luftkasteller skal have noget røg ud af skorstenen, som man kan bruge sin teknik på! Så må verdens skove lade livet. Skam jer.

Gå referencerne og argumentationen igennem her:https://ing.dk/artikel/leder-skrot-frelst-symbolpolitik-lad-danmark-braende-affaldet-251359#comment-1043294

Se hvor patetisk Jakob Rasmussen kaster om sig med forældede og irrelevante tal i tråden efter følgende indlæg:https://ing.dk/debat/ipcc-graenser-oekonomisk-vaekst-249081#comment-1040843

Se hvordan en tek-fix proselyt går ind og påstår, at det er bedre for klimaet at pisse rundt i en Tesla, end at køre på rugbrød på en cykel længere oppe i tråden.

I er afsløret! Jeres tomler fortæller det, og jeres patetiske mangel på respekt for fakta.

27
4. november 2021 kl. 07:04

Når nu en stor del af vores plast stort set ikke kan genbruges, i hvert fald ikke med et rimeligt hverken penge.- eller CO2-regnskab, og vi samtidig arbejder med teknikker som CCS og CCU af røgen fra forbrænding, hvorfor så ikke udnytte brændværdien af plast så længe, den erstatter fossile brændsler? Den dag, det ikke mere er muligt, fordi vi er blevet fossilfri kunne man overveje, at deponere plast i forladte kulminer - det er vel sammenligneligt med at fylde CO2 ned i formationer, hvor man tidligere har udvundet olie og gas?

26
3. november 2021 kl. 22:44

Kære Steen Ole Rasmussen Tillykke! At en blog tilknyttet et fagtidsskrift kan indeholde så mange historier og ukorrekte oplysninger, som du fremlægger er et under. Får du dine idéer fra russiske troldefabrikker - eller er det bare gamle postulater, der pudses op.

Uanset hvor mange fornuftige og holdbare argumenter du læser, kan du ikke på nogen måde have undersøgt eller tænkt over holdbarheden af de postulater, som du fremfører.

Som uddannet skov- og landskabsingeniør med kontakt til skovbrug igennem mange år - og mere end 30 års beskæftigelse som projektleder i affaldsbranchen (herunder flere besøg på Danmarks eneste spånpladefabrik, hvortil der blev afsat store mængder genbrugstræ), forsøger jeg blot at fremlægge min viden og erfaring - ikke at skulle bruge tid og kræfter på at tilbagevise dine private opfattelser, som ikke har nogen form for bund i virkeligheden.

Så jeg vil herefter undlade yderligere diskussioner med dig!

25
3. november 2021 kl. 21:50

Stedet giver 4 tomler op til denne løgn! Skam jer! Find bare en reference, som vejer et og andet, som bygger op om påstanden!</p>
<p>CCS, CCU og pyrolyse-tekfix-proselytterne, de handelsrejsende i fugle på taget og andre luftkasteller skal have noget røg ud af skorstenen, som man kan bruge sin teknik på! Så må verdens skove lade livet. Skam jer.

@ Steen Ole

Jeg giver dig gladeligt en tommel ned for dit sidste indlæg. Hvis der er nogen der skal skamme sig, så er det dem, som ikke sætter sig ind i de faktiske forhold for de lande, hvor Danmark primært aftager biomasse fra.

Hvis skovene løbende hvert år optager lige så meget CO2 fra atmosfæren, som der fjernes i form af produkter, der tages ud af skoven, så er CO2-indholdet i atmosfæren neutralt. De produkter, man har fjernet, medvirker til, at vi kan reducere forbruget af fossil gas, olie samt kul og har givet os produkter i form af møbler, emballage, papir, bygninger, tøj m.v. Det træ, vi har taget ud af skoven og brugt til møbler og byggeri, er ovenikøbet lagret i bygninger og produkter i deres levetid. Så det er bedre end CO2 neutralt.

En anden debattør har tidligere beskrevet forholdene i de baltiske lande, som du selv så velvilligt henviste til tidligere. Men med den forskel, at han havde førstehåndskendskab til forholdene. Det er således at skovlovgivningen er markant mere restriktiv i Baltikum end den f.eks. er i Danmark. Lovgivningen varierer lidt imellem landene, men generelt er der krav om at et skovet areal skal reetableres enten ved naturlig foryngelse eller plantning. Når du ønsker at skove et areal er der også krav til hvor store arealer du må skove og du SKAL have en hugsttilladelse på det konkrete areal. I en del tilfælde arbejder de i Baltikum med naturlig foryngelse og her er der krav om at højden og antal planter efter 3 år skal opfylde faste kriterier og hvis de ikke gør det skal man plante. Andre steder er der krav om der skal plantes og ligeledes med hvilke arter. Man må generelt i Baltikum ikke indføre fremmede arter eller frø fra andre regioner da man satser meget på naturligt tilpassede træarter, som giver en stor sikkerhed og skovsundhed.

På længere sigt skal biomasse indgå i andre sammenhænge i et intelligent energisystem. Teknologierne er i stadig udvikling, og der er flere spændende perspektiver. Men indtil videre er afbrænding af bæredygtig biomasse i form af træflis og træpiller i vores varme- og kraftvarmeværker, afgørende for, at Danmark kan udfase kul og reducere sin CO2-udledning. Derfor er ansvarlig brug af bæredygtig biomasse ikke en del af problemet i den danske, grønne omstilling, det er en del af løsningen - og det er meget trist at opleve, hvordan dette faktum underløbes af tendentiøse debattører.

24
3. november 2021 kl. 21:11

23 Finn Langgaard 3. november 2021 - 17:45
Brug af træ til energiformål er ikke odiøst.
. I 2020 forventes 96 % af alt træ anvendt til industriel produktion til byggeri, boliger osv. De resterende 4 % kan dække hele Europas forbrug af træpiller.

Stedet giver 4 tomler op til denne løgn! Skam jer! Find bare en reference, som vejer et og andet, som bygger op om påstanden!

CCS, CCU og pyrolyse-tekfix-proselytterne, de handelsrejsende i fugle på taget og andre luftkasteller skal have noget røg ud af skorstenen, som man kan bruge sin teknik på! Så må verdens skove lade livet. Skam jer.

23
3. november 2021 kl. 17:45

. I 2020 forventes 96 % af alt træ anvendt til industriel produktion til byggeri, boliger osv. De resterende 4 % kan dække hele Europas forbrug af træpiller.

Af de 96 % som skæres op til byggeri og meget andet, vil ca. en tredjedel falde ud som affald, som bedst kan udnyttes via energifremstilling. Affald er afskær som naturligt falder fra, når man saver fuldkantede emner - og det er savsmuld, som der rent faktisk bliver temmelig meget af. Og det er særdeles godt til træpiller.

Jeg var i 1968 i savværkspraktik og oplevede den gang, at savsmuld blev opfattet som et affaldsproblem og i praksis blot blev deponeret i tørvegrave eller forsøgt komposteret. Skaller og afskær blev afsat som brændsel til de mange brændeovne og brændefyr, som den gang blev brugt som hovedvarmekilde i mange hjem. Savværkets egne boliger, kontorer mv. blev også opvarmet med afskær via en brændekedel.

Så i forhold til den gang er de nutidige forhold ikke nævneværdigt anderledes - blot har vi haft en lang årrække, hvor disse affaldsprodukter endte som affald og slet ikke blev udnyttet i det omfang de var der.

22
3. november 2021 kl. 12:08

Jeg praktiserer civil ulydighed ved at sortere plast som småt brændbart - indtil mit affaldsselskab kan give mig en garanti for, at det ikke ender på en Indonesisk strand.

Jeg frasorterterer heller ikke plast. Det giver ingen mening, da det ofte er for ringe kvalitet til at kunne genbruges. Set i det lys er det langt bedre, at det udnyttes til varme og el fremfor at blive sendt til tredjeverdenslande eller for den sags skyld andre lande i EU, som heller ikke kan genbruge det.

Istedet bør vi som forbrugere efterspørge andre løsninger end plast til f.eks. embellage, og bede vores politikere om nationalt og i EU om at gennemføre lovgivning, der presser producenterne til at finde andre løsninger.

21
3. november 2021 kl. 11:44

Og genbrug af plast er umanerligt svært, fordi genbrugsplast alt for let bliver forurenet. Glasklar plast er det værste og selv ikke ikke transperante plast er svær at genbruge. At forsøge at sortere plasttyper i en affaldscontainer er halsløs gernning, derfor giver det meget mere mening at brænde det. Det har en god brændselsværdi og plasttyper som polyetylen, polystyren, polycarbonat og akryl bliver til vanddamp og CO2 ved forbrænding.

20
3. november 2021 kl. 11:18

og registrerer det som klimaneutral energiproduktion!

Men man ved godt, at det ikke er klimaneutralt, og at der er tale om en praksis, som ikke holder i længden og som slet ikke er noget godt eksempel for andre.

Det simpelt snyd at regne afbrænding af verdens skove som klimaneutralt:https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-09-06-danmarks-klimaregnskab-er-svindel-lyder-kritik-fra-internationale-forskere

Og regeringen er indstillet på, at praksis skal ændres.https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/okt/politisk-aftale-om-lovkrav-til-traebiomasse

Men, som klimarådet påpeger, så satser man alligevel stort på, at biobrændsel, import af træ, skal være rygradden i implementeringen af CCS og CCU-teknologien.https://www.klimaraadet.dk/da/system/files_force/downloads/ccs_og_ccu_0.pdf (side 5)

Import og afbrænding af alverdens skove udgør en væsentlig del af Danmarks såkaldte grønne omstilling: https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/kef/spm/268/svar/1645168/2167586.pdfDet er ikke så godt:https://concito.dk/nyheder/danmarks-forbrug-biomasse-boer-halveres-frem-mod-2030

https://videnskab.dk/kultur-samfund/forskere-tre-grunde-til-at-danmark-ikke-er-et-groent-foregangsland?utm_campaign=Forskere%3A%20Tre%20grunde%20til%2C%20at%20Danmark%20ikke%20er%20et%20gr%C3%B8nt%20foregangsland%20%2F%20Hvorfor%20stammer%20man%3F_20210826065939&utm_medium=email&utm_source=Vores%20nyhedsbrev

De baltiske lande er de største eksportører af biomasse til DK. Det ser ikke entydigt godt ud: https://ing.dk/artikel/danmark-fyrer-med-biomasse-beskyttet-natur-estland-letland-242776

19
3. november 2021 kl. 11:06

Men afsætningen af de dimensioner, som tidligere blev til spånplader eller papir, er faldet drastisk, så afsætningen er langt fra at nå bare i nærheden af produktionen.

Det vil overraske, ikke bare mig, hvis det er rigtigt! Dokumentation tak!

Fældet træ udnyttes typisk ved opskæring, men i den forbindelse vil der blive affald i form af bark, skaller, og kanter og savsmuld, som rent faktisk udgør en væsentlig del, men kan bruges til flis og træpiller og dermed udnyttes som energikilde.

De danske skove bidrager primært med fast biobrændsel i form af flis, en produktion som toppede i 2018 og som er faldende, så der er at fortegne billedet, når man som her vælger at fokusere på de mere sympatiske fraktioner af biomasse fra dansk skov.

I 2019 var 63 TJ fra fast biobrændsel importeret træmasse, hvor de danske skove bidrog med ca. 48 TJ. (det meste danske biomase fra træ var fra flis, en kilde som har været overudnyttet og som nu er faldende af samme grund men især fordi de danske statsskove er fredet fra nu af) Se: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/energistatistik2019_dk-webtilg.pdf (side 5)

18
3. november 2021 kl. 04:24

Stoholm mangler at redegøre for, hvad fx alverdens naturskoves klimaoptimale alder er. Regnskovene er stort set gennemkneppet af rovdrift på tømmer, ældgamle stammer af en kvalitet og alder, som vi aldrig kommer til at se igen. De ekstremt mange livsformer, der er afhængige af de vilkår, som findes/var i de gamle skove, er truet! Det handler om livsbetingelser, klima, i en grad, for får begrebet "klimaoptimal alder" til at stå tilbage som en tek-fix-proselyt som alt andet end "neutral", som ekstremt afstumpet grundet egen ekstremt selektive opmærksomhed, fokus.</p>
<p>Når tømmeret er hevet ud af skovene, så fælder man videre, enten for at sælge det mindre værdifulde som flis og træpiller til Danmark, der importerer mere energi fra udenlandske skove, end Danmark selv producere, eller for at brænde det af på stedet, så jorden kan overgå til produktion af fx soja, palmeolie, kaffe, græsningsarealer til metanbøvsende kvæg, o.a.

@ Steen Ole

Du kører fuldstændig ud af en tangent. Fældning af regnskoven har så lidt med biomasse forbruget i Danmark at gøre, at du hellere burde se på hvilket træ dine havestole er lavet af !

De sidste 20 år er vedmassen i det danske skovareal vokset med 76 %
 De sidste 20 år er vedmassen i det europæiske skovareal vokset med 28 %
 De sidste 20 år er vedmassen i nordamerikas skovarealer vokset med 11 %
 (Kilde: Københavns Universitet, Skov og Landskab)
 Alene i Nordamerika er den årlige vedtilvækst mere end 10 gange større end hele Europas nuværende biomasseforbrug.. Nordamerika og Europa oplever et fald i efterspørgslen efter træ til papirproduktion. I 2020 forventes 96 % af alt træ anvendt til industriel produktion til byggeri, boliger osv. De resterende 4 % kan dække hele Europas forbrug af træpiller.

17
3. november 2021 kl. 00:13

Træer opsamler CO2 så længe de gror. For at gro skal de have optimale forhold - herunder udtynding, så de tilbageværende kan fortsætte med at vokse.

Det er mærkeligt at begrænse udnyttelsen af skovtræ til det danske - alene de nordiske lande har betydeligt større tilvækst end der fjernes - af den simple grund, at vi ikke længere bruger så meget træ, men i stedet stål, beton, tegl, plast, aluminium mm.

Der er i lang tid - alene i norden - opsparet flere millioner ton ved årligt. Træ som kunne være hugget og udnyttet, hvis der havde været afsætning for det. Men afsætningen af de dimensioner, som tidligere blev til spånplader eller papir, er faldet drastisk, så afsætningen er langt fra at nå bare i nærheden af produktionen.

Hvis man stopper med at dyrke skove aktivt, vil de relativt tidligt blive CO2 neutrale - dvs. udskille lige så meget klimagas, som de optager - og altså ikke have nogen positiv effekt på klimaregnskabet.

Fældet træ udnyttes typisk ved opskæring, men i den forbindelse vil der blive affald i form af bark, skaller, og kanter og savsmuld, som rent faktisk udgør en væsentlig del, men kan bruges til flis og træpiller og dermed udnyttes som energikilde.

Det er der intet odiøst i. Man laver ikke flis af hele træer med en størrelse, hvor de kan skæres op! Men de stammer som er for tynde til brugbare effekter, er da oplagte at omdanne til flis og anvende til energiudvinding i form af varme og evt. el.

16
2. november 2021 kl. 21:19

Som efterhånden forklaret mange gange, er klima-virkningen af at lade træerne stå ud over deres klimaoptimale alder ligesom at tisse i bukserne for at holde varmen.

Hr. Stoholm, der har solgt sin sjæl til pyrolyseteknikken, er bange for, at der er så meget rift om de begrænsede mængder af biobrændsel, så hans maskiner ikke får noget at leve af.

Det er ikke forklaret, at klimavirkningen af at lade træerne stå ud over noget, som han kalder deres klimaoptimale alder, er lige som at tisse i bukserne for at holde varmen.

Stoholm mangler at redegøre for, hvad fx alverdens naturskoves klimaoptimale alder er. Regnskovene er stort set gennemkneppet af rovdrift på tømmer, ældgamle stammer af en kvalitet og alder, som vi aldrig kommer til at se igen. De ekstremt mange livsformer, der er afhængige af de vilkår, som findes/var i de gamle skove, er truet! Det handler om livsbetingelser, klima, i en grad, for får begrebet "klimaoptimal alder" til at stå tilbage som en tek-fix-proselyt som alt andet end "neutral", som ekstremt afstumpet grundet egen ekstremt selektive opmærksomhed, fokus.

Når tømmeret er hevet ud af skovene, så fælder man videre, enten for at sælge det mindre værdifulde som flis og træpiller til Danmark, der importerer mere energi fra udenlandske skove, end Danmark selv producere, eller for at brænde det af på stedet, så jorden kan overgå til produktion af fx soja, palmeolie, kaffe, græsningsarealer til metanbøvsende kvæg, o.a.

Certificeringen, som nu er indført som kriterie for hvad der importeres og brændes af i DK, handler om, at der skal plantes nyt, der hvor man fælder m.m. Men bæredygtighedskriteriet og ideen om "klimaoptimal alder" er søgt, syg og pervers! For, selv om det i princippet kan være rigtigt, at en skov på et tidspunkt ikke optager mere end den afgiver af kulstof, så er ikke engang det helt rigtigt, netop fordi akkumulationen af humus i jorden under skoven ikke stopper på noget tidspunkt i en skovs alder.

Den del af skovens kulstof, der er bundet i de levende træer, vil kunne genopbygges med genetableringen af skoven. Men inden for det tidsrum, hvor klimaudviklingen skal ændres, der når de fældede træer ikke at blive erstattet med nye, og de mængder, der afgives af kulstof ved at fælde træerne, kan aldrig nå at blive erstattet af det, som genetableringen af skov fører med sig.

De danske produktionsskove udnyttes fornuftigt, og der er ikke ekstra mængder af biomasse at hente her fra inden for relevant tidsperspektiv. Men der bør etableres skov, også i Danmark. Ikke for at brænde det af inden for de nærmeste årtier, men for at skabe værdi på endnu længere sigt og for at binde kulstof med skovrejsning så hurtigt som muligt.

Ved at importere træflis, træpiller og anden biomasse fra alverdens skove øger Danmark efterspørgslen på biomasse fra alverdens skove, og det presser prisen og udbuddet op generelt, også på biomasse fra de naturskove, som for alt i verden skal blive stående. Det er fløjtende ligegyldigt om den biomasse, som vi importerer, lever op til vore kriterier for bæredygtighed, det er den samlede efterspørgsel på biomasse fra alverdens skove, der afgør hvor stort incitamentet til at fælde skovene bliver og er.

Danmarks klimastrategi bygger på fortsat import af træ fra alverdens skove. Det er uartigt at kalde det klimaneutral energi, også selv om det iflg. Kyotoprotokollen regnskabsmæssigt er sådan, at den CO2, der kommer ud af de danske skorstene her fra, kun tæller negativt ind i eksportlandets klimaregnskab, ikke vores.

CCS, CCU og Pyrolyse, som er regeringens tek-fix, proklamerede win win scenarier, er bygget op om import af træ fra verdens skove. Det er så grimt, så man må kaste op over det.

Men tek-fix-proselytterne, grønvaskindustrien, de handelsresende i fugle på taget og andre luftkasteller, har held med at sælge illussionerne, de virtuelle værdier, billedet på løsningerne. Det er flot, at lederen kalder ved sit eget navn, beskedent, næsten neutralt, dvs. "frelst symbolpolitik".

14
30. oktober 2021 kl. 19:48

Det er lodret tåbeligt, at man kan brænde plast på en cementfabrik og kalde det genanvendelse (energigenvinding) - alene fordi det har været via et plastsorteringsanlæg, mens energiudnyttelse på et dansk affaldsforbrændingsanlæg SKAL kategoriseres som forbrænding, fordi plasten ikke først er sorteret ud fra dagrenovationen.

Tilsvarende bør affald som tilføres forbrænding i DK kunne kategoriseres som energigenvundet, hvis det ellers med sikkerhed ville have været deponeret. Når energiholdigt affald fjernes fra deponi bør det kunne kaldes CO2 neutralt og energiudnyttes som energigenvundet.

At Danmark ikke har evnet eller ikke har villet forhandle sådanne løsninger på plads, er bestemt ikke hensigtsmæssigt.

Vi kunne fjernvarmeforsyne rigtig mange boliger med sådant affald i de næste mange, mange år, al den stund at der deponeres mange hundrede mio. tons af denne type indenfor EU.

13
30. oktober 2021 kl. 11:37

Det siger du ikke - er det ikke lederens natur og kendetegn?

Jan A. Nielsen

Mener du dermed, at IDA´s medlemmer skal acceptere, at et mediehus i IDA´s regi vedblivende promoverer misforståelser, der risikerer at opstruere vore arbejdsområder?

Eller er du enig med redaktionen i, at det - klimamæssigt set - er fordelagtigt at "lade træerne stå", selvom det typisk medfører: a) at det årsgennemsnitlige netto optag af kulstof pr ha reduceres, b) at emissionen af metan øges, c) at anvendelsen af såvel fossilt brændsel som mere klimabelastende materialer som stål og cement i mindre grad kan fortrænges, og d) at risikoen for hurtigt kulstoffrigivende misvækst og (livstruende og iskapperne sortsværtende) skovbrande øges?

Skulle redaktionens fortolkning være baseret på en formodning om, at træ-brændsler ofte høstes for tidligt, og/eller at der ikke genplantes, er det vel i stedet det, der bør sættes ind overfor? Eller skal al opstilling af vindmøller/.... indstilles, hvis der kan findes enkelte eksempler på f.eks. dårlige placeringer? Alt kan dømmes ude på denne tåbelige måde, hvis det er det, man vil!

Skal der være frit slag for, at smarte og egennyttige lobbyister misbruger en forståelsesmæssigt svagt funderet og/eller kynisk/kulørt avissælgende redaktion i IDA´s mediehus til at miskreditere noget konkurrerende, der begrænser deres eget salgspotentiale? (Jeg har ofte fremdraget dette - i mine øjne ynkelige - eksempel: https://ing.dk/artikel/vindmoellefolk-kaempe-fejl-at-fyre-med-graagroen-biomasse-paa-esbjergvaerket-228202 )

At sådan noget nu endda også kan forekomme bag "pro-mediernes" ekstrabetalingsmure, hvor vi ikke har fri adgang til at læse med og evt. sige fra, har jeg ofte kaldt "gidseltagning og afpresning" af IDA´s medlemmer.

Er det ikke rimeligt at forlange, at en redaktion i IDA´s mediehus endten sætter sig ordentlig ind i tingene, eller holder sig til noget, som ikke teknisk uddannede journalister undervises i og bedre kan slippe godt fra, nemlig neutral nyhedsformidling?

12
30. oktober 2021 kl. 02:12

Jeg forstod lederen sådan at vi ved at 'undlade at undlade at brænde affaldet.' kom længere væk fra 70%-målet - og i øvrigt gjorde det værre for resten af Europa

Som jeg læser denne herhttps://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/maj/regeringen-vil-have-co2-regningen-for-affald-nedog som jeg forstår situationen, tæller afbrænding af plastik i dansk eller udenlandsk skrald, med på CO2-kontoen.

Hvis vi derimod sender det ud af landet, og lader andre sortere, genbruge, brænde det, tæller det ikke.

Vi kan så istedet afbrænde træ, som man har defineret som CO2-neutralt.

Hvis vi følger Ingeniørens forslag, skal vi altså enten finde yderligere CO2-besparelser, eller også må korrigere løfterne, således at vi nu f.eks. kun skærer 68% mod før 70

11
29. oktober 2021 kl. 23:09

Nu er der i mange tilfælde anskaffet materiel, nye komprimatorbiler til tømning af tokammerspande er sat i ordre, gebyrerne er beregnet og opkrævet - også på forhånd for at stigningen ikke bliver alt for stor på én gang. De nye regulativer er skrevet, budgetterne er lagt og de politiske beslutninger er truffet.

Og SÅ mener I endelig, at det er en helt forkert løsning. Det har jeg skrevet om i årevis og opfordret til en uhildet gennemgang af problematikken for plast, fødevarekartoner af pap og tekstiler.

INGEN reaktion fra Ingeniøren!

Og hvorfor så ikke? Alle med forstand på affald ønsker, at der skal ske noget nyt - det gælder teknikere som vil have mere spænding ind i hverdagen, rådgivere, renovatører samt DAKOFA (og måske IDA) som vil have større omsætning.

Folketinget og Miljøstyrelsen / - ministeriet vil have højere genanvendelsesprocenter, så Danmark kan konkurrere med de andre lande i EU (på trods af de forskellige opgørelsesformer og ofte langt mindre pålidelige tal).

Tilbage sidder så en sur gammel mand, som oven i købet er pensionist! Og slynger påstande ud om det tåbelige i beslutningerne. Ganske vist med mere end 30 års erfaring i kufferten, men alligevel.

Og nu begynder I så at trække i land - så sent, at højst kan få en beskeden effekt, da stort set det hele er sat i værk og ikke kan stoppes.

Det synes jeg godt, at I kan komme med en forklaring på!

10
29. oktober 2021 kl. 18:25

Især genbrug af plast er symbolpolitik, indtil man har udviklet teknologien til genbrug. Hvorfor skal det køres til Tyskland hvor størstedelen forbrændes, eller sejles til sydøstasien hvor de kaster det i havet, mens vi må importere fossile energiformer for at udfylde det manglende energiindhold

Meget af det tyske plast sendes faktisk til Polen, som selvfølgelig ikke har kapacitet til at forarbejde alt det plast, så indimellem opstår der brand på nogle af de store lagerpladser af plast. Den tyske miljøminister synes ikke at der er noget galt ved at eksportere deres plast til Polen.

Husker at den Filippinske præsident offentligt udtalte at den canadiske premierminister selv kunne æde det plast Canada havde sendt til Filippinerne. Så det blev sendt retur til Canada.

Har altid været en gåde for mig hvordan man kan få en højere genbrugs procent ved at eksportere vores affald, men det er sikkert mig der er for dum.

9
29. oktober 2021 kl. 18:24

Hver gang jeg ser en død mobiltelefon foran mig, forstiller jeg det bjerg (bogstaveligt) af sten, der er blevet fjernet for at udvinde de ædle metaller, sjældne jordarter, etc. for at fremstille den. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at der ikke er (god) økonomi i at genudvinde disse af en telefon og anden elektronik, hvor de allrede er opkoncentreret, når det kan betale sig at fjerne bjerge, for at udvinde dem i første omgang.

7
29. oktober 2021 kl. 13:52

"""Sidst, men ikke mindst, bliver det stadig mere klart, at den biomasse, der alternativt kan fyldes i forbrændingsovnene for at skabe fjernvarme, bliver en knap ressource. Et af værtslandets ambitioner ved COP26 er at lade flere træer stå, så kan vi fortrænge brugen af træpiller med affald, der ikke er bedre fremtidsudsigter for, så hjælper vi til dér også."""

En redaktion med hang til at skrive meningsdannende ledere - som mange læsere nok desværre opfatter som havende rygstød fra IDA´s medlemmer - bør enten bestræbe sig på at forholde sig neutral eller sætte sig bedre ind i tingene.

Den fornuftige grund til at være tilbageholdende med at indfyre gode (certificeret bæredygtige) biobrændsler i affaldsovne er ikke, at vi skal lade træerne stå ud over deres klimaoptimale alder, men snarere at sådanne bio-brændsler kunne udnyttes meget bedre i især mere effektive, backup-ydende, næringsstof- og biokoksrecirkulerende, centrale biokraftvarmeværker.

Som efterhånden forklaret mange gange, er klima-virkningen af at lade træerne stå ud over deres klimaoptimale alder ligesom at tisse i bukserne for at holde varmen. Det kan endda siges at være værre, svarende til en øget risiko for, at der går ild i bukserne.

6
29. oktober 2021 kl. 12:36
5
29. oktober 2021 kl. 10:09

Nu handler det jo om at nå 70%-målet, og i den sammenhæng er det jo smartest på enhver måde at undlade at brænde affaldet.

Så synes lederskribenten at 70%-målet skal reduceres tilsvarende?

Ellers er det måske den billigste løsning at køre videre ad samme kurs.

4
29. oktober 2021 kl. 09:35

Dit indlæg havde fortjent en tommel op - indtil du ikke kunne lade være med dit evindelige OT, så nu fik det i stedet en ned.

3
29. oktober 2021 kl. 09:33

Jeg praktiserer civil ulydighed ved at sortere plast som småt brændbart - indtil mit affaldsselskab kan give mig en garanti for, at det ikke ender på en Indonesisk strand - - -

Vi har verdens bedste forbrændingsanlæg i Danmark, og jeg vil hellere brænde plast end flis importeret fra Brasilien.

2
29. oktober 2021 kl. 09:21

Især genbrug af plast er symbolpolitik, indtil man har udviklet teknologien til genbrug. Hvorfor skal det køres til Tyskland hvor størstedelen forbrændes, eller sejles til sydøstasien hvor de kaster det i havet, mens vi må importere fossile energiformer for at udfylde det manglende energiindhold

1
29. oktober 2021 kl. 08:59

Kan vi så også få et nøgtern syn på Atomkraft vs VE, så begynder det at ligne en ingeniør avis.