Leder: Nye krumspring tager glansen af Europas klima-glorie

10. november 2017 kl. 07:0212
Leder: Nye krumspring tager glansen af Europas klima-glorie
Illustration: Ingeniøren.
Artiklen er ældre end 30 dage

Mens de fleste af verdens stats­ledere glimrer ved deres fravær under det igangværende klimatopmøde COP23, har EU’s frontfigurer, den franske præsident og den tyske kansler, bebudet deres ankomst i Bonn. De forsøger at markere, at EU går forrest i kampen om at begrænse den menneskeskabte temperaturstigning til to grader, mens Donald Trump har trukket USA ud af den to år gamle Paris-aftale.

Virkeligheden er desværre langt mere broget, end Macron og Merkel lader ane. Også i EU bliver ambitionerne nemlig skåret til og ned – det sker bare med tricks, som efterlader borgerne med et forfejlet indtryk af, at klimakampen fortsætter.

Det mest alvorlige eksempel har vi tidligere omtalt her på ing.dk: EU har stillet relativt skrappe krav om en samlet reduktion i udslippet af drivhusgasser fra hovedsageligt landbrug og transport. Danmark fik i første omgang en af de største forpligtelser til at reducere, nemlig med 42 pct.; men efter et møde i efterårsferien er det ikke længere noget, vi behøver at bekymre os om. Nu tages CO2-optaget i landbrugsjord og skov nemlig med i regnestykket, og vupti, så er Danmark stort set i mål uden at have foretaget sig noget som helst nyt for at skåne klimaet. Et rendyrket trylletrick udført af politiske regnedrenge, som sikrer, at det på papiret ikke længere er et problem, at vores voksende bilpark sender udslippet i vejret.

Der er flere af den slags skrivebordsfiflerier i EU. I onsdags enedes medlemslandene endelig om nye krav til bilindustrien, der skal begrænse udledningen af CO2 fra nye biler. På papiret ser det flot ud med en reduktion på 15 pct. i 2025 i forhold til 2021 og med 30 pct. i 2030. Desværre har uafhængige laboratorier dokumenteret, at de tests, som måler brændstofforbruget, er hullede som en si. 60 pct. af reduktionen finder udelukkende sted på testlaboratoriets rullefelt. På vejene slår kun 40 pct. igennem. Den nye aftale med bilindustrien gør således ikke i tilstrækkelig grad op med de misvisende tests, som industrien selv har været med til at definere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Også flyindustrien trækker fortsat frinummer fra klimakampen. For ni år siden gjorde EU det første forsøg på at få flyselskaberne til at betale for udslip af drivhusgasser. Det udgør 2 pct. af det globale udslip og 3 pct. af udslippet i Europa, og da det slippes løs i 11 km’s højde,er klimaskaderne endnu større. Men EU har bøjet sig for presset fra andre lande og undladt at lade systemet omfatte interkontinentale ruter, mens man har ventet på den internationale luftfartsorganisation ICAO. Sidste år nåede ICAO så frem til en uambitiøs aftale, der først forpligter landene til at gøre noget ved det voksende udslip i 2027. Tager EU så stafetten tilbage? Nej. Tværtimod har kommission og parlament endnu en gang udsat krav om, at flyselskaberne skal købe kvoter svarende til flyenes udslip.

Donald Trump er i det mindste ærlig, når han skriver kampen mod klimaforandringer helt ud af sin politik. Det samme er de delstatsledere i USA, som fortsætter indsatsen for at bremse USA’s CO2-udslip. Her på kontinentet mister vi derimod troværdighed, og det er katastrofalt. Næste år skal EU-lederne forsøge at samle flertal til at stramme Paris-aftalen, fordi videnskaben viser, at klimaforandringerne er værre end først antaget. Uden troværdighed og en oprigtig vilje til selv at gøre en indsats – også hvor det gør ondt – bliver det umuligt at få resten af verden med om bord.

Illustration: MI Grafik.

12 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
12
15. november 2017 kl. 22:03

En helt anden ting, der kan ligne et selvbedrag, er, at den påståede CO2-reduktion siden 1990 for en meget stor del skyldes, at vi siden 1990 har mangedoblet importen af energikrævende varer fra Østen, især Kina. Det medfører:

  1. at CO2 fra denne produktion ikke indgår i DK's regnskab.
  2. at varer produceret i Kina udleder mere CO2, end hvis de blev fremstillet her.
  3. at flere CO2-udledende virksomheder er flyttet (outsourced) til udlandet. Og jeg behøver vel ikke at nævne, at den klimamæssige virkning vist ikke afhænger af oprindelses-landet! Så den ofte opreklamerede danske CO2-reduktion er delvis en form for selvbedrag! PS. Tak,Michael Fos: - Heldigvis opdagede jeg ironien! - Jeg håber, at andre også gjorde det!
10
11. november 2017 kl. 10:08

Helt enig med lederen. Det sidste års hykleri fra EU, omkring CO2 reduktioner er forstemmende. Det bliver mere og mere tydeligt, at vi ikke kan forvente meget reel hjælp fra diverse politikere. Det bliver kun ved snakken. Vi må sætte vores lid til at de grønne løsninger bliver billige nok, så markedet klare det for os. Heldigvis ser det ikke så sort ud på den front.

9
11. november 2017 kl. 01:18

Har flere lande valgt at afvikle deres atomkraft og erstatte det med sol og vind. Således afvikles en CO2 fri energikilde og erstattes af et par andre CO2 fri energikilder. Imellemtiden køre alle de kul og brunkulsfyrede værker videre i Tyskland og nye back-up kraftværker opføres med naturgasafbrænding, som naturligvis ikke er CO2 frit. En opskrift på "energiwende" der berømmes vidt og bredt, og som ønskes gentaget i Frankrig, Belgien, Schweiz og sågar Sverige.

En "logisk kortslutning" der sikre fortsat STØRRE udledning af CO2 og massiv forurening med giftige og kræftfremkaldende sodpartikler.

Men, HEY, vi kommer da af med den forfærdelige atomkraft, ikke?

8
10. november 2017 kl. 17:36

Sminke?

- ja, det forekommer at være tilfældet; Weekendavisen skrev i sidste uge:

Hvad angår den faktiske globale udledning af CO2 og andre drivhusgasser, så er den stagneret de sidste tre år. Stagnationen kommer efter en vækst i den årlige udledning på 91 procent fra 1970 til 2012, og den skyldes, at kraftværkerne i et vist omfang har udskiftet kul med gas og træpiller fra skove i USA, Rusland og Afrika. Dertil kommer, at der i de senere år er opstillet et stort antal vindmøller og solcelleparker forskellige steder i verden.
Det afgørende er imidlertid koncentrationen i atmosfæren. Eftersom udledningen fortsat er høj, fortsætter atmosfærens indhold af drivhusgasser med at stige. Den er netop af Mauna Loa-observatoriet på Hawaii opgjort til 404,33 ppm

- og videre (andetsteds i avisen):

At den globale CO2- koncentration er vokset så markant – trods den stagnerende globale udledning
– skyldes især vejrfænomenet El Niño, der har bidraget til voldsom tørke flere steder i verden. Som følge heraf
har klodens planter optaget mærkbart mindre kuldioxid end vanligt

Den umiddelbart enkleste forklaring ligger i den manglende medregning af biomassens bidrag, hvorimod 'El Niño-forklaringen' forekommer noget mere søgt! ;)

7
10. november 2017 kl. 17:06

UNEPs emissions-gap rapport, som blev omtalt ifm det nuværende COP-møde i Bonn, havde for et par år tilbage tal for CO2-emissioner fra træafbrænding med i sine opgørelser, men dette er tilsyneladende blevet droppet. Sminke?

6
10. november 2017 kl. 13:15

Sådan er parlamentarismens kringlede veje - for ikke at tale om KRUMSPRING

- tak for udmærket gennemgang. Selvom jeg generelt ikke deler synspunkter med EL, sker det, at de overrasker mig positivt - ikke mindst Per Clausen!

Dette lille notat:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2016.pdf

giver måske en del af forklaringen på stagnationen i (beregnede) udledninger: Måleudstyret ved Mauna Loa kan jo ikke 'vide', at nogle af de registrerede CO2-molekyler ad åre forventes at indgå i nogle (fremtidige) planters fotosyntese! :)

5
10. november 2017 kl. 12:16

Tak for Din påmindelse om det flotte initiativ, som Enhedslisten ved Per Clausen tog allerede i starten af 2011. Det kom med i energiforliget fra efterår 2011/forår 2012 og skal nok huskes til det nye energiforlig, der snart kommer. Det er rigtigt, at Concito kom på banen november 2011, da dets tidligere formand som ny kliamaminister indledte forhandlingerne om energiforliget (25.11.), og provokerede forsiden på Politiken: Træ værre end kul. Deres rapport spurgte til, hvad de atmosfæriske konsekvenser af biomasse-omstillingen af kraftværkerne ville være og nåede til skræmmende resultater - således at andre ngo'er vendte sig imod Concito (!) og tværtimod tilsluttede sig hylekoret fra den gamle landbohøjskole og kaldte rapporten for fejlalgtig (aldrig påvist nærmere). Den blev dog i 2015 anset for god nok til at blive henvist til, da DANMARKS STATISTIK udgav en lille DS-Analyse af Rørmose m.fl. om Danmarks samlede CO2-balance (fulgt op i Det grønne nationalregnskab for 2014/15). Igen skræmmende læsning. På det tidspunkt havde vi haft sidste folketingsvalg, som satte en stopper for Enhedslistens gamle initiativ. Den var ellers nået ud i et Folketingsudvalg, hvor selv LA-repræsentanten indså at det politiske Danmarks CO2-regnskaber var aldeles rådne. Men udvalget nåede ikke til at skrive sin betænkning herom færdig takket vare valgets udskrivelse.- Sådan er parlamentarismens kringlede veje - for ikke at tale om KRUMSPRING...

4
10. november 2017 kl. 11:39

"fordi videnskaben viser, at klimaforandringerne er værre end først antaget."

Noget af en skråsikker påstand - og en ofte hørt floskel. Hvornår var før "først" og hvor bor den der "videnskab"? Adresse og telefonnummer udbedes. Jeg kender da til aktuel videnskab, der siger at det går bedre 'end først antaget', fx her

https://www.nature.com/articles/ngeo3031?foxtrotcallback=true

2
10. november 2017 kl. 10:34

til de nye krumspring, som lederen nævner, kommer desværre det gamle krumspring: påstanden om at vi med rette kan udlede mere CO2 nu fra en voldsom stigning i afbrænding af skovbiomasse, fordi der ad åre vil ske kompensation gennem forøget skovvækst (CO2-neutralitet for biomasse anvendt på de GLOBALE skove). Uanset stigende temperaturer? Problemet med denne påstand er at fotosyntesen i skovene stiger med den globale gennemsnitstemperatur, men forrådnelsen stiger endnu mere og uden overgrænse - hvilket den tyske regerings rådgivere allerede i 1998 bekendtgjorde i en diger kritik af vedtagelserne i Kyoto 1997. Hvorpå forhandlingerne i år 2000 gik i stå - kun for at blive reddet på en ekstra-COP i Bonn sommer 2001 med det rådne kompromis, Kyoto-aftalen blev administreret under. Derfor står påstanden om CO2-neutralitet også fra afbrænding af skovbiomasse ved magt. Hvem tør imødegå den?