Leder: Minksagen viser, at Danmark skal producere fødevarer på en ny måde

27. november 2020 kl. 03:00149
Leder: Minksagen viser, at Danmark skal producere fødevarer på en ny måde
Illustration: MI Grafik.
Artiklen er ældre end 30 dage

Masseproduktion af kød er fortidens succes

Leder

En retfærdig harme er rullet ind over Danmark i kølvandet på det skandaløse grundlovsbrud ved straks-nedlukning af mink­erhvervet i Danmark. Men når man skraber den åbenlyse skandale væk, kaster hele historien lys på et landbrug, som alt for længe har udviklet sig mod stadigt mere masseproduktion med adskillige kritiske følger i stedet for at bevæge sig op i værdikæden med udnyttelse af moderne teknologier, som et land som Danmark burde være i stand til.

Udfordringerne ved svineproduktionen omfatter antibiotikaresistent husdyr-MRSA, som på ti år har spredt sig til stort set alle landets svinebesætninger. Bakterierne fra staldene er hvert år årsag til blodforgiftninger og i enkelte tilfælde også dødsfald blandt mennesker. En tydelig sundhedstrussel, der følger med en svinebestand på 13 mio. svin. Den aktuelle sag om det enorme virusreservoir, som 17 mio. mink udgjorde med højrisiko for mutantudvikling af coronavirus, tydeliggør, at sundhedsrisikoen ved masseproduktion af husdyr ikke er uvæsentlig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kritiske konsekvenser har det også, når afføring fra svin spredes på markerne, fordamper ammoniak til luften og udleder store mængder kvælstof til vandmiljøet. I et 30-årigt perspektiv er Danmarks kvælstofudledning, hvoraf langt det meste kommer fra landbruget, faldet, men de seneste ti år er den faldende kurve vendt til en stigning, efter alt at dømme som følge af stadigt større svineproduktion.

Desuden er der klimabelastningen fra landbruget, som udgør godt en femtedel af den samlede danske udledning af klimagasser. Der er intet i vejen med masseproduktion i Danmark, hvis den kan foregå bæredygtigt og sikkert. Historien viser bare, at det ikke kommer til at ske, når det handler om masseproduktion af kød. Røster vil indvende, at vi ikke må risikere at skubbe produktionen til lande, hvor klimabelastningen er større. Men der er årelang konsensus om, at Danmark både skal være miljø- og klimaforegangsland og leve af højteknologiske arbejdspladser – uanset om det gælder landbrug eller industri. Og faktisk er dansk landbrugsproduktion ifølge miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen slet ikke blandt de mest klimavenlige i EU.

Alene de forhold kalder på en åben debat om, hvorvidt fremtidens landbrug i Danmark skal bevæge sig væk fra masseproduktion og op i værdikæden. Men også økonomien taler for at udvikle dansk landbrug væk fra en mere end 120 år gammel tradition med at eksportere bacon og smør til lave udsalgspriser. Der er meget langt fra en supermarkedspris i Storbritannien på 55-60 kr. pr. kg dansk bacon til en spansk sortfodsskinke til 1.500 kr. pr. kg eller det ellers højt besungne danske Lurpak-smør til samme kilopris, hvor fransk luksussmør med Fleur de Sel sælges 50 pct. dyrere.

Det er bestemt ikke første gang, at en branche i Danmark må igennem en større transformation for at matche global konkurrence. Den danske tekstilindustri toppede i midten af 1970’erne med 60.000 i ansatte, men høje lønninger pressede arbejdspladserne til især Asien. Tilbage er specialiserede job i design, markedsføring og salg, som bærer både høje lønninger og en eksport på over 3o mia. kr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Årsagen til, at dansk landbrug har overlevet trods en relativt lav udvikling i værdikæden, er en syvdobling af produktiviteten siden 1966. Med langt færre ansatte til en relativt høj time­løn. Men langt ind i Landbrug og Fødevarer lyder erkendelsen også, at høj konkur­rence­evne ikke er nok – det halter med innovationen, hvorfor organisationen selv kalder på udvikling mod mere forædlede fødevarer, mere planteforædling, højere fødevaresikkerhed og mere forarbejdning.

Det er oplagt, at forbrugerne er villige til at betale mere for fødevarer med en tydeligere historie, en større smagsoplevelse, lokal tilknytning, brug af historiske bearbejdningsmetoder eller fødevarer, som stammer fra en produktion, der er i trit med dagens forbrugerkrav til sikkerhed, klima, miljø og dyrevelfærd.

Heldigvis findes der en underskov af innovative danske fødevareselskaber ­inden for f.eks. fremstilling af øl og konfekture. Det er glædeligt, når dansk plantebaseret hakkekød gør sit indtog i Storbritannien. Og når gamle giganter som Arla viser nye takter med Unika-serien, og Carlsberg forfiner de gyldne dråber i Jakobsen-serien. Men vi skal længere ud over markstepperne end med karamelliseret hvidskimmelost, sydesalt og urtesnaps, som fortsat kun bidrager med ganske få procent af en samlet landbrugseksport på 170 mia. kr. Det er nødvendigt, at der skabes et partnerskab om at booste danske luksusprodukter på verdensmarkedet. Fødevareproducenterne skal være bedre til at udnytte mulighederne, der følger af verdens begejstring for det nye nordiske køkken, som restaurationsbranchen i det mindste frem til corona har svævet på.

At skubbe danske fødevarer op i værdikæden kræver teknologi. Til at sikre produktions-, hygiejne- og ingrediensudvikling samt avanceret smagsbedømmelse og til udvikling af bæredygtige emballager, der både honorerer sundhedskrav og et iøjnefaldende design. Her bør Danmark have en styrkeposition.

Tilskud til at bygge nye stalde eller udvide de gamle, så de kan øge omfanget af svineproduktionen, fastholder dygtige landmænd i et masseproduktions-spor. Lad os hellere reservere støtten til at fremme landbrug og fødevarevirksomheder, som arbejder mod kvalitet frem for kvantitet og som har fokus på at sætte danske madvarer på verdenskortet.hm

149 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
150
1. december 2020 kl. 19:44

Du svarer ikke rigtigt på, hvorfor mine argumenters værdi afhænger af min bekymrings dybde?

Jo; din bekymringsargument gælder jvf dig kun ifb argumentation for et landbrugsmæssig "status quo". Men den gælder jvf dig ikke når vi snakker kød- eller mink-produktion. Det er en inkonsistent argumentation.

Jeg konstaterer bare, at du ligesom ligesom Veganerpartiet mener at al kød-, mælke- og pels-produktion i Danmark skal stoppes. Er der noget odiøst i at påpege hvilket parti, der vil bringe dine meninger på tinge?

Det er det måske ikke. Du fremfører du jo bekymring for de sultne masser; ligesom enhedslisten. Det er vel ikke noget odiøst i at påpege hvilket parti, der vil bringe dine meninger på tinge?

Selvom det ville være mere kalorieeffektivt at leve vegetarisk, så er mennesket udstyret med hjørnetænder,

Det gamle naturargument.

Tillad mig at foreslå et forsøg; placer et stykke frugt, et stykke grønsag og et stykke kød på hver sin tallerken.

For hvert stykke, tag det i munden og tyg i 15 sekunder, spyt det ud og vurder sønderdelingen. Overvej hvilken fødevare det menneskelig tandsæt er bedst til.

Jeg har ikke skrevet "landbrugsproduktion"? Jeg har skrevet "produktion", fordi du gerne vil nedlægge kød-produktion.

Klart; er der andre ord jeg selv skal lægge til?

148
1. december 2020 kl. 15:48

Blot vil jeg tilføje, at adgangen til fossil energi nok er den mest afgørende forskel.

Det er rigtigt, i eksportens hellige navn bruges der i vor tid megen fossil energi på at sejle produkter rund på verdenshavene, det gælder også landbrugsprodukter.

mens gødning produceres kunstigt i rigelige mængder osv.

Syntetisk gødning og syntetiske sprøjtemidler, og hvis det lykkes at introducere GMO ender betegnelsen for det færdige produkt med at være syntetisk mad. Er det værd at stræbe efter?

Uanset om vi får mere ligevægtige kødvaner, så tror jeg ikke på, at vi kommer til at kunne reducere i landbruget.

Det er ikke på min dagsorden at reducere landbrugets produktion. Men det stadig mere fremtrædende begreb: Forureneren betaler, mangler at blive synlig på deklaration og prissætning af detailvarer herunder ikke mindst landbrugsvare.

Der er et efterslæb fra den tid hvor indenrigs fødevareproduktion var bydende nødvendig for ikke at komme til at sulte. Dengang var der et gran af sund fornuft i at sige; al tvivl skal komme landbruget til gode. I dag er det en vittighed. Samtidig med at der langsomt er åbnet for eksport af  danske fødevare er import af fødevare, i konkurrence med landets egen produktion, blevet stadig lettere og større.

Det betegner ikke en høj dansk kvalitet selv om det med rette kan hævdes at niveauet af sprøjtegiftrester er højere i udenlandske fødevare, lige så lidt som det fritager en voldelig ægtefælle for ansvar ved at sige: "De andre der slår deres ægtefælle gør det meget oftere end jeg". 

147
1. december 2020 kl. 15:47

Regneeksemplet forudsætter alt omsat, eks. nedmuldning. Væsentligt er dog at al den fine CO2 blev optaget fra luften. Frigivelsen er forskudt i takt med omsætning af kerne, halm og afgrøderester. Der er ikke tale om høst af fossil carbon.

146
1. december 2020 kl. 14:21

Knud L Så må du lige op og kigge på #43

144
1. december 2020 kl. 13:05

Det er historisk betinget når der overspises af animalske fødevare. Landbruget industrialiseredes for få generationer siden med så stor succes at det der før kaldtes festmad og hørte højtiderne til, nu er så ulogisk billigt at det er blevet hverdagskost i følgeskab med bypass operationer, tarmkræft, gigt, åreforkalkning, barnløshed o.s.v.

Det var jo et standpunkt:-) Og jeg er enig i, at vi er havnet i en helt "ulogisk" situation. Blot vil jeg tilføje, at adgangen til fossil energi nok er den mest afgørende forskel. I dag skal vi ikke bruge 1/4 af kornet til trækdyr mens gødning produceres kunstigt i rigelige mængder osv.

Uanset om vi får mere ligevægtige kødvaner, så tror jeg ikke på, at vi kommer til at kunne reducere i landbruget. Tvært imod får vi brug for alle "naturlige" tilgængelige ressourcer. Forsyningssikkerhed må være centralt, og omstillingen væk fra fossil bliver en kæmpe opgave.

141
1. december 2020 kl. 11:31

Der er masser af økologi i mit køleskab, men jeg mener virkelig ikke, at det skal betales med hospitalssenge.

Det må skyldes en misforståelse! Der er ikke bare skyggen af en forbindelse mellem økologi og hospitalssenge.

Det er historisk betinget når der overspises af animalske fødevare. Landbruget industrialiseredes for få generationer siden med så stor succes at det der før kaldtes festmad og hørte højtiderne til, nu er så ulogisk billigt at det er blevet hverdagskost i følgeskab med bypass operationer, tarmkræft, gigt, åreforkalkning, barnløshed o.s.v.

Er selv tilhænger af frihed til at sammensætte sin egen kost, der hvor tvivlen kommer ind er hvor der producere fødevare der, delvis grundet lempelige miljøkrav delvis grundet statslig bistand, bliver så billige at udsalgsprisen frister til et  overforbrug der ender med store sundhedsudgifter.

Det burde være tilladt at oplyse om den problemstilling uden alle fortabe sig i uproduktiv følelsesporno.

140
1. december 2020 kl. 10:00

Altså planteproduktionen giver ikke CO2 udslip tværtimod. 1 ha hvede opsuger 40 tons CO2. Så hvorfor er det lige a tlandbruget belaster så meget? De naturelskende vil have områder uden drift det giver 220% mere belastning fordi man lader træet rådne, det er da en skidt vej at gå, hvis det er CO2 målet der har højest prioritet. (Det er derfor de 17 verdens mål ernoget vrøvl der er så mange konflikter at det vil vi ikke nå frem til samtidig.)

139
1. december 2020 kl. 09:29

Så mens landbruget dygtigt har omstillet sig så har samfundet trukket tæppet væk, bare tænk på fagligheden i landbrugsministeriet, landbohøjskolen, virusforskningen mv, det hele er væk, eller spredt for alle vinde!

interessant at lederen påpeger MRSA, som aldrig havde nået den udbredelse, hvis myndighederne ikke havde totalt svigtet deres opgave.

Det var tilsyneladende samme strategi man lagde for med minkene, hvor myndighederne også lukkede øjnene og håbede på at problemet forsvandt af sig selv. Om man havde kunnet inddæmme Corona vides ikke, men MRSA havde man nemt kunnet kvæle i starten, hvis ellers myndighederne havde fået fingeren ud.

Men myndighederne har jo heldigvis masser af hjælp fra ignoranter, som uden noget belæg er klar til at skyde hele skylden på landmændene.

136
1. december 2020 kl. 00:03

Søren Stig Abildgaard:

Men det hjælper ikke at skyde tilbage med samme form for uvidenhed på dem, der nu sidder bag skrivebordene. De fleste af dem ved faktisk godt, hvad de laver. De fleste af dem gør en indsats for at få ting til at fungere.

Generelt ville jeg gerne leve op til "when they go low, we go high" men lige i det her tilfælde syntes jeg ikke at situationen var til at pakke tingene unødigt ind :-)

Jeg ville gerne give dig ret, men filmen knækkede altså for mig da de døde mink genopstod fra deres grave! Derfor ordvalget, og mon ikke årsagen er at man har et ledelseslag af generalister ovenover fagfolkene som rækker helt op i regeringen, så vi ser så groteske eksempler som her på at fagligheden er tilsidesat!

At sagen så bærer præg af at katastrofen var skabt af verdensfjerne politikere for at please deres lige så verdensfjerne vælgere, blot med corona som en bekvem anledning, gør i mine øjne blot det hele endnu mere rædselsfuldt. Tydeligt illustreret af en statsminister der poserer i rumdragt sammen med en landmand!

135
30. november 2020 kl. 22:03

Yderligere krav til økologi, biodynamik, grise med krølle på halen osv. må derimod være et forbrugerønske, og dermed betales af forbrugeren.

Det er visse konventionelle "vidensbaserede" moderne landbrugs våde drøm, det kommer ikke til at ske. I mange år har det været sådan at hvis der ligger to nogenlunde ens vare i køledisken til nogenlunde samme pris, den ene konventionel og den anden økologisk, så er hovedparten af forbrugere ikke i tvivl, de vælger den økologiske. Det er til trods for en langvarig  smæde- og misinformations kampagne drevet af konventionelt landbrug med BL i spidsen. Mener at huske den økologiske omsætning ved sidste opgørelse var steget 11 %  til 17 mia. Med en så stor omsætning og hastig stigning vil jeg ønske held og lykke til de politikere der tør skrue ned for bistanden til økologisk fødevare produktion.

Jeg bliver pludselig i tvivl, hvis det ikke er forbrugerne der betaler både skuldersår og med eller uden hale, hvem er der ellers der kan?

134
30. november 2020 kl. 19:10

Hvis det kræver bistand for at kunne producere sunde giftfri fødevare i DK er jeg tilhænger af landbrugsbistand. Vi er rigtig mange forbrugere der ønske at begrænse brugen af medicin og syntetiske sprøjtemidler og rest-kemi i det færdige produkt uanset højere pris.

@Erik. Det er jo mest af alt en oplistning krav og forventninger, som langt flertallet deler. Det må være forudsætninger for fødevareproduktionen. Princippet om at forureneren betaler må gælde. Om regningen så skal lande hos forbrugeren eller betales med landbrugsbistand, det må være politik.

Yderligere krav til økologi, biodynamik, grise med krølle på halen osv. må derimod være et forbrugerønske, og dermed betales af forbrugeren. Nu handler det først og fremmest om ens egen madoplevelse - i smagen og i historien osv. Jeg har forstået, at det er bevist med hjerneskanninger, at mad simpelthen smager bedre, hvis hele oplevelsen omkring måltidet kan løftes. Men hvor godt det end er, kan madoplevelser ikke være målet med landbrugsbistand.

Jeg ved ikke om vi er uenige i dette. Hvor er din linje?

132
30. november 2020 kl. 16:08

Tilbage står England (og stakkels Wales) og kan drømme om det imperium der engang var, men som nu med hastighed er på vej til at ende som et afviklingsland.

Der er også en anden mulighed med et charmerende klima og tilbageførte landdistrikter med bygninger, enge, hække, stendiger og farme som vor mor lavede dem:-) Frilandsmuseet i Lyngby og Den gamle by i Århus gange 100 er potentielt en magnet for turister fra nær og fjern.

130
30. november 2020 kl. 14:15

Farmers will get grants

CN & EB - jeg læste den på lidt anden måde! EU vil sandsynligvis ikke tillade at UK giver landbrugsstøtte. Så Briterne har fundet ud af at kalde det: bygningsbevarelse, CO2 lagring i jord etc. etc.

129
30. november 2020 kl. 14:01

Farmers will get grants

Lad os nu lige se.

Sandheden er nok nærmere at englænderne vågner op til en brutal virkelighed, hvor der på ingen måde er penge til at subsidiere nogen som helst - og sjovt nok bruger du betegnelsen England, for det er dem der kommer til at stå noget så alene, for skotterne gider ikke London mere, så det er kun et spørgsmål om tid, så er de skredet.

Tilbage står England (og stakkels Wales) og kan drømme om det imperium der engang var, men som nu med hastighed er på vej til at ende som et afviklingsland.

128
30. november 2020 kl. 14:01

Det økonomiske går også igen i tråden, altså produktivitet for pengene vs kvalitet og miljø. Delikatesse-producenterne er måske udfordret mht. produktiviteten(?). Hvis ja, forbliver de en niche, altså max10-20% fx.

For en årrække siden forlød det, at de sydeuropæiske landbrug var særdeles ineffektive, sammenlignet med nordeuropa. Deraf kunne man måske udlede, at de turistvenlige delikatesse-markeder og pittoreske skråninger med gamle vinstokke og gedehyrder opretholdtes alene af massive EU-tilskud.

Danske landmænd fik også pæne tilskud, men producerede væsentligt mere derfor? Så når vi længere mod nord gik rundt med en klemme for næsen i den årlige gyllestank, så langt efter fiskene i vandløbene og levede at indtørret Danpo-kylling, så gemte der sig udover en generelt vanvittig miljøpolitik også en uretfærdig N- vs S-europa politik bag? Retled mig endelig, hvis dette er forkert forstået.

Hvis det er rigtigt, er dette så stadigt gældende? i 2016 fik de sydeuropæiske lande Frankrig, Spanien, Italien og Grækenland ca. 43% af EU-støtten. Leverer de også 43% af fødevarerne? https://www.eu.dk/da/faq/alle-faqs/hvor-meget-udbetales-der-i-landbrugsstoette

Altså hvor mange euro er der bundet i halen af en iberisk sortfodsgris vs. en lyserød dansk?

126
30. november 2020 kl. 13:24

Jeg tror ikke du finder mange fortalere for landbrugsbistand her i Danmark. Ikke engang i vores eget landbrug.

Hvis det kræver bistand for at kunne producere sunde giftfri fødevare i DK er jeg tilhænger af landbrugsbistand. Vi er rigtig mange forbrugere der ønske at begrænse brugen af medicin og syntetiske sprøjtemidler og rest-kemi i det færdige produkt uanset højere pris. Det er ikke nødvendigt at tage mit ord for at det er tilfældet, det fremgår klart af følgende link:https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/det-okologiske-fodevaresalg-saetter-nye-rekorder?publisherId=13559491&releaseId=13592740"salget af økologiske fødevarer er steget med ni pct. i de danske dagligvarebutikker i 2019 og udgør nu 12 pct. af det samlede salg".

Englands ny post brexit landbrugsplan er i overskrifterne tæt på mange forbrugeres drøm.

https://www.bbc.com/news/uk-politics-55102891

Farmers will get grants for

Protecting 'heritage' farm buildings and stone walls,     Expanding hedges,     Capturing carbon in soils and cutting pesticides,     Natural flood management including restoring river bends,     Landscape recovery, restoring peatland and planting new woods,     Reducing antibiotics,     Improving animal health and welfare.

125
30. november 2020 kl. 13:22

ja, som de primære producenter.

Landbruget som helhed leverer hele paletten og eksporterer meget. Med Schengen har vi alle EU's forbrugere og de forbrugere i verden der efterspørger produkterne.

Her skal vi minde os om at der for landbrugets vedkommende ikke er tale om fossil CO2. Det at begrænse fødevareproduktionen i Danmark er et isolationistisk tankespind.

Produktionen vil overtages af udlandet og økonomien vil forværres i Danmark. Varene bliver importeret og konkurerrer på prisen. Vi opnår bare at prisen vil stige og CO2 forbrug til transport af import til Danmark stiger. Kontrollen med miljø, dyrevelfærd og fødevarekvalitet vil vi miste. Det er konsekvensen af isolationisme(protektionisme) i en åben økonomi.

124
30. november 2020 kl. 12:46

Det må stadig være landmanden der driver værket. Thise er vel et godt eksempel på dette.

ja, som de primære producenter. Men delikatte-foket (den avancerede forbruger) har fået rigtig megen plads i medierne, og har dermed fået mange flere 'almindelige' mennesker til at eksperimentere meget mere. Smitter af også på dagligvare-butikkerne (omend de sidste er lidt langsomme i optrækket). For de, der er for unge til at huske det danske efterkrigstids-køkken: udvalget var lille, det meste smagte af ret lidt, og det spiste man til gengæld hver dag året rundt. Der er sket meget, også af gode ting, derefter.

123
30. november 2020 kl. 12:21

Og dér kan delikatesse-segmentet være dem, der driver værket.

Det må stadig være landmanden der driver værket. Thise er vel et godt eksempel på dette. Men delikatesse-segmentet må komme lidt ind i kampen og komme ud på landet hvor deres råvare kommer til verden. En rødvinstur til Frankrig kunne vel i disse coronatider byttes ud med en bøftur til Mols Bjerge. (seriøst de beste bøffer jeg nogen sinde har smagt.)

122
30. november 2020 kl. 12:06

i lighed med mange andre i tråden er jeg ikke helt tilfreds med Ing's forslag til LØSNING på landbrugets genvordigheder. Massiv satsning på haute couture-delikatesser er noget "Østerbro-agtig" (sikkert vildt uretfærdig mod stribevis af indfødte samme sted). Men altså: velbeslåede med oceaner af tid i retrokøkkendet og lønramme til at købe i de lokale delikatessebutikker.

Vi harvel især behov for bud på 100% miljø- og klimavenlige basis-fødevarer, også i DK(?). Hvis disse skal være så velsmagende, at folk gider at spise dem (også gnavne landmænd fra det yderste Jylland), skal der måske noget udvikling til. Og dér kan delikatesse-segmentet være dem, der driver værket. Hvordan får man en hestebønne-bøf til at smage og føles som sortfods-gris?

121
30. november 2020 kl. 12:01

Det er protektionisme når EU bruger 375 mia til landbrugsbistand. Det er skamløs protektionisme når EU beslutter at bruge 20 mia på at sende reklamer for kød mod den del af ungdommen som har begrænset deres kødforbrug.</p>
<p>Vi mangler en liste over hvilke former for protektion der er tilladt at debattere.

@Erik. Jeg tror ikke du finder mange fortalere for landbrugsbistand her i Danmark. Ikke engang i vores eget landbrug.

Hvis vi fjerner landbrugsbistanden og lægger CO2 afgifter på (som Lone her foreslår), stopper dyrkning af lavbundsjorde og i det hele taget holder landbruget i snor i forhold til brug af gødning, pesticider og minimum dyrevelfærd mm., har vi så ikke blandet os nok i landbruget? Mon så ikke resten er op til landbruget og forbrugerne.

118
30. november 2020 kl. 11:31

Ja, landbruget bør da omlægges i mere bæredygtig retning. Med CO2-afgifter direkte lagt i 1. led ville det da gå væsentligt nemmere? Driftsomkostninger: Plantedyrkning billig, bøfdyrkning meget dyrere. Skov-/naturjord med vildt-bøffer og vilde spiselige planter til festlig brug & skovture allerbilligst.

Som det er nu, bliver det et spørgsmål om den enkelte borgers personlige smag, politiske idealisme og tilbøjelighed til spægelse, som debattråden så tydeligt viser.

112
30. november 2020 kl. 10:04

At du ikke angiver dit indlægs nummer #65, så man kan se hvad Ebbe ikke svarer på. For dine kortfattede oratoriske indlæg giver ingen anvisninger. Og dit krav om et svar 46 indlæg efter dit, er søgt.

Om det er racisme der er indsneget sig her, er en underlig synsvinkel, når Ebbe understreger, at man er trætte af, at en lidt for stor en del af en religions medlemmer, som er kommet hertil, der ikke vil Danmark på nogen måde.

Deres opførsel minder meget om din egen, der ustanseligt skyder fra din venstreorienterede skyttegrav mod folk der ikke har din"rette" opfattelse og deler dine synsvinkler.

Ebbe "kommenterede" dit indlæg, for hvad var spørgsmålet konkret ?

113
30. november 2020 kl. 10:04

Det vi bør diskutere er nok mere om vi tillader landbruget tjene penge og tjene på eksport. At tale om luksusvarer er forfejlet. At nøjes med selvforsyning er tåbeligt.

Vi er medlem af EU og Danmark er en eksportnation. Andre brancher skal da heller ikke begrænses til indenlandsk salg?

Ingeniøren bør med deres leder overveje, om de ikke taler for protektionisme. For uddannes ingeniører kun til Dansk ansættelse i Danske firmaer med udelukkende Dansk salg og service?

Underligt at overskriften på artiklen er ændret fra "Giv nu Dansk kød ny status" til en overskrift der i dèn grad viser foragt for selvstændighedskulturen landbruget er blevet til.

Københavnere bør lige kigge på Frihedsstøtten en ekstra gang.

110
29. november 2020 kl. 21:34

Jeg voksede op på bøhlandet i en tid da omkring halvdelen af befolkningen boede der.

Regeringens handling i minksagen ville på daværende tidspunkt have været utænkelig. Der var simpelthen for mange stemmer på landet.

Nu hvor der formodentlig er under 10% der er beskæftige i landbruget og associerede erhverv tages der ingen hensyn til erhvervet. Vi er måske endog kommet dertil at et flertal af vælgerne end ikke ved hvor deres ernæring kommer fra og som følge deraf kan overtales til at støtte absurde tiltag der skader erhvervet.

109
29. november 2020 kl. 20:35

Desværre rammes landbruget nu af at efterkommerne efter de som ikke klarede det i industrien og smålandbruget nu sidder og troner bag deres skriveborde og kloger sig på verden.

Det bliver i al fald ikke bedre af at lave skyttegravskrig.

Det uhyggelige er, at Ingeniøren kan lægge plads til en leder, der ikke bare er ultra bedrevidende overfor et andet erhverv, men direkte skriver, at det andet erhvert kan undværes. Dem der laver vores mad. Det er uhyggeligt, for det må betyde at der er cirkler, hvor det er fint at mene og tænke sådan.

Men det hjælper ikke at skyde tilbage med samme form for uvidenhed på dem, der nu sidder bag skrivebordene. De fleste af dem ved faktisk godt, hvad de laver. De fleste af dem gør en indsats for at få ting til at fungere.

Et niveau af gensidig respekt for hinandens arbejde er nødvendig, og måske især der, hvor man ikke har forstået meningen med et erhverv, langt fra ens eget. Den respekt er fuldstændig væk i denne uges leder.

108
29. november 2020 kl. 20:18

Skal vise os vejen til hvorledes vi kan bevare vor velstand, når vi ikke mere har varer på hylderne.

107
29. november 2020 kl. 20:16

Hvor har Niels Peter skrevet at mælkeproduktion skal stoppes?

Indlæg #84, hvor han skriver

...smør og ost luksusfødevarer som det er indlysende at stoppe med. ...

Men du har da ret i, at det er muligt, at det kun er den videre forarbejdning af mælken til smør og ost, han mener? Og at mælkeproduktionen så bare skal nedskæres, eller vi alle skal drikke mere mælk? Mon piskeflødeproduktionen så også skal stoppes? Ellers kunne folk jo blive fristet til lave smør selv derhjemme?

105
29. november 2020 kl. 19:26

Du svarer ikke rigtigt på, hvorfor mine argumenters værdi afhænger af min bekymrings dybde?

Er det måske ikke korrekt, at skubbes "danske fødevarer op i værdikæden", så bliver fødevarer dyrere på verdensmarkedet til skade for verdens fattige, uafhængigt af hvor bekymret jeg er som person?

F.eks når du omtaler mig som veganer og forsøger at sætte mig i bås med veganerpartiet.

Jeg konstaterer bare, at du ligesom ligesom Veganerpartiet mener at al kød-, mælke- og pels-produktion i Danmark skal stoppes. Er der noget odiøst i at påpege hvilket parti, der vil bringe dine meninger på tinge? Det er jo trods alt et vigtigt punkt på deres partiprogram, og de er mig bekendt det eneste parti, der mener sådan.

Jeg skriver derimod ikke, at du er veganer. Hvor skulle jeg dog kunne vide det fra?

Din bekymringsargument gælder jvf dig kun ifb argumentation for et landbrugsmæssig "status quo".

Jeg har ikke skrevet noget om "status quo"?

Men den gælder jvf dig ikke når vi snakker kød- eller mink-produktion.

Selvom det ville være mere kalorieeffektivt at leve vegetarisk, så er mennesket udstyret med hjørnetænder, og de fleste både i Danmark og resten af verden vil gerne spise animalske produkter, hvis de har muligheden for det. Og med et flertal af kødspisere, mælkedrikkere og ægkonsumenter har det ikke gang på jord ad demokratisk vej at få gennemført et stop for animalsk produktion.

Derfor handler det ikke er ikke OM, der skal produceres animalske produkter, men HVORDAN. Du er velkommen til at drømme søde vegetariske drømme, men jeg prøver at holde mig til noget realistisk.

#97: Jeg forslår man skal droppe at producere kød.

&

For det første; så har jeg ikke udtalt mig om kødspisning i #97

Er det ikke svært at spise kød, uden at producere det først? Og hvorfor skulle man producere det, hvis det ikke var for, at det skulle spises? Spisning og produktionen af kød hænger altså uløseligt sammen.

For det andet; kan du forklare den logiske kæde, der får dig frem til, at jeg vil nedlægge dansk landbrugsproduktion?

Jeg har ikke skrevet "landbrugsproduktion"? Jeg har skrevet "produktion", fordi du gerne vil nedlægge kød-produktion.

Du enten ikke læser eller ikke forstår hvad folk skriver.

"Landbrugsproduktion" ?!? Så det er vi heldigvis to om.

104
29. november 2020 kl. 18:12

Jeg giver helst ikke "tommelfingre" men jeg har givet dig en fortjent up.

Det er et flot præcist indlæg Arne?

103
29. november 2020 kl. 18:05

Man kunne måske overveje at reducere medicin fabrikkerne antal og sundhedsvæserne, så vi ligesom resten af jordens levende væsenere fik en dødelighed der lignede deres. Så ville balancen sikkert komme af sig selv.

Der må du nok foregå os andre med et godt eksempel, når det gælder dig og dine.

Jeg foretrækker derimod at have fx. penicillin til rådighed, når mine børn får skarlagensfeber, da dødeligheden ellers er 15-20%.

102
29. november 2020 kl. 18:04

Hej Morten Hertz

Men hvis man spørger ind til din bekymring, så stikker den den ikke dybt.</p>
<p>Så validiteten af mine argumenter afhænger af min personlige bekymrings dybde, og kan ikke værdisættes alene uden forbindelsen til min person? Er der ikke en mand/bold analogi om lige netop dét?

Nej det er det ikke. At gå efter manden er f.eks at man tillægger andre egenskaber i stedet for at forholde sig til argumentet. F.eks når du omtaler mig som veganer og forsøger at sætte mig i bås med veganerpartiet.

Din bekymringsargument gælder jvf dig kun ifb argumentation for et landbrugsmæssig "status quo". Men den gælder jvf dig ikke når vi snakker kød- eller mink-produktion. Det er en inkonsistent argumentation.

Til gengæld forholder du ikke til verdensmarkedsprisen på korn, som dansk landbrug køber til foderbrug.</p>
<p>Nej, det gør jeg ikke, bl.a. fordi Danmark er de fleste år faktisk er nettoeksportør af korn: <a href="https://landbrugsavisen.dk/avis/t%C3%B8rke..">https://landbrugsavisen.d…;. Vores kornproduktion i DK er altså større end det, vi og køddyrene spiser, og øger altså udbuddet af korn.

Uanset om Danmark de fleste år faktisk er nettoeksportør af korn, så forsvinder korn fyldt i dansk dyr fra verdensmarkedet og vil dermed drive prisen - og sulten - op.

Gerne. Du skriver, som argument for nedlægningen af minkproduktion, at minkfoder måske i stedet kan laves til noget a la kyllingenuggets, der kan brødføde de sultende masser. Og du svarede ikke på, hvad du mente om kødspisning (før #97). Derfor antog jeg, at du ligesom lederskribenten ville _om_lægge produktionen, men jeg forstår nu, at du vil _ned_lægge den. Jeg undskylder mange gange for ikke at have forstået, hvor radikalt du vil gå til værks. Og hvor er det godt, du er kommet ud af busken.

For det første; så har jeg ikke udtalt mig om kødspisning i #97

For det andet; kan du forklare den logiske kæde, der får dig frem til, at jeg vil nedlægge dansk landbrugsproduktion?

For det tredie; så har jeg udtalt mig om kødproduktion i #84. Det forklarer jo hvorfor du kommer frem til de fejlslutninger, du kommer med. Du enten ikke læser eller ikke forstår hvad folk skriver.

101
29. november 2020 kl. 17:25

Dette var måske indtil videre den mest ignorante, højrøvede og verdensfjerne leder fra det der kalder sig teknologiens mediehus! Der er stort set alting galt med den leder!

Man glemmer fuldstændigt at globaliseringen skærper konkurrencen, mange virksomheder er bukket under og kun dem der har magtet at omstille sig gennem specialisering og stordrift har en chance for at overleve på verdensmarkedets svingende vilkår. Dette har man hidtil formået i dele af dansk landbrug med bl. a. svineavl og indtil fornylig også minkavl, mens store dele af vor industri ikke klarede det og er forsvundet.

Desværre rammes landbruget nu af at efterkommerne efter de som ikke klarede det i industrien og smålandbruget nu sidder og troner bag deres skriveborde og kloger sig på verden. Så mens landbruget dygtigt har omstillet sig så har samfundet trukket tæppet væk, bare tænk på fagligheden i landbrugsministeriet, landbohøjskolen, virusforskningen mv, det hele er væk, eller spredt for alle vinde!

Så mens vi fantaserer om videnssamfund så har vi prisgivet dem der driver virksomhed baseret på reel viden til fordel for fjolser der fra diverse ministerier og styrelser styrer ting de ikke fatter noget af, men som har fået en magt så de kan smadre et stort eksporterhverv på en uge så viden og erfaring opsamlet gennem årtier er smidt væk. Hele samfundet vil i de kommende år skulle betale prisen for at vi har ladet drømmere fantasere om "tilbage til naturen" med ord som "kvalitet frem for kvantitet" når milliarderne vi kunne have tjent på kvalitet OG kvantitet udebliver!

At nogen i dette forum også kan bifalde det der er sket viser for mig blot hvor meget vore højere uddannelser er gået bag af dansen gennem de sidste 50 år!

Her har jeg kun taget lidt af våset under behandling, men jeg gruer efterhånden for ingeniørers almindelige omdømme, hvis for mange læser udgydelserne fra "teknologiens medishus" og de tilhørende debatter!

100
29. november 2020 kl. 17:18

Men hvis man spørger ind til din bekymring, så stikker den den ikke dybt.

Så validiteten af mine argumenter afhænger af min personlige bekymrings dybde, og kan ikke værdisættes alene uden forbindelsen til min person? Er der ikke en mand/bold analogi om lige netop dét?

Til gengæld forholder du ikke til verdensmarkedsprisen på korn, som dansk landbrug køber til foderbrug.

Nej, det gør jeg ikke, bl.a. fordi Danmark er de fleste år faktisk er nettoeksportør af korn:https://landbrugsavisen.dk/avis/t%C3%B8rken-g%C3%B8r-danmark-til-nettoimport%C3%B8r-af-kornVores kornproduktion i DK er altså større end det, vi og køddyrene spiser, og øger altså udbuddet af korn.

Jeg forslår man skal droppe at producere kød.

Ja, det er du og veganerpartiet begge velkomne til at mene. Men de fleste mennesker kan godt lide kød og andre animalske produkter, så medmindre du og dine ligesindede får diktatorisk magt, så vil produktionen af animalske fødevarer fortsætte her til lands. Og derfor er det relevante her, HVORDAN og ikke OM, vi producerer kød.

Kan du forklare den logiske kæde, der får dig frem til det?

Gerne. Du skriver, som argument for nedlægningen af minkproduktion, at minkfoder måske i stedet kan laves til noget a la kyllingenuggets, der kan brødføde de sultende masser. Og du svarede ikke på, hvad du mente om kødspisning (før #97). Derfor antog jeg, at du ligesom lederskribenten ville _om_lægge produktionen, men jeg forstår nu, at du vil _ned_lægge den. Jeg undskylder mange gange for ikke at have forstået, hvor radikalt du vil gå til værks. Og hvor er det godt, du er kommet ud af busken.

98
29. november 2020 kl. 16:29

Man kunne måske overveje at reducere medicin fabrikkerne antal og sundhedsvæserne, så vi ligesom resten af jordens levende væsenere fik en dødelighed der lignede deres. Så ville balancen sikkert komme af sig selv.

97
29. november 2020 kl. 16:09

Hej Morten Hertz

... din argumentation virker søgt.</p>
<p>... fordi ?

Du fremfører en bekymring for de sultende masser som en del af en argumentation for et landbrugsmæssig "status quo". Men hvis man spørger ind til din bekymring, så stikker den den ikke dybt. Du fremfører en bekymring for en stigning af verdensmarkedsprisen på f.eks smør hvis dansk landbrug omlægger produktionen. Til gengæld forholder du ikke til verdensmarkedsprisen på korn, som dansk landbrug køber til foderbrug.

Er det helt alvorligt din mening, at vi skal lave og spise mere sortfodsskinke, og resten af verden så kan spise slagteriaffald, fordi de ikke kan tillade sig at være kræsne?

Nej.

Jeg forslår man skal droppe at producere kød. Det får du det til, at jeg skulle mene at vi skal lave og spise mere sortfodsskinke. Kan du forklare den logiske kæde, der får dig frem til det?

Ville det ikke være bedre med produktion af god OG billig mad?

Bestemt; man kunne jo f.eks oveveje at droppe den energi- og madspild det er, at sende fødevarer genem et dyrs tarmsystem.

96
29. november 2020 kl. 14:41

Jeg tror ikke det kommer bag på nogen Hans Jørgen.

94
29. november 2020 kl. 14:27

... din argumentation virker søgt.

... fordi ?

Som du selv skriver, så er der mennesker, som ikke har muligheden for at være kræsne mht deres føde.

Så skal det jo nok hjælpe at producere mad i mindre mængder og til højere pris. Er det helt alvorligt din mening, at vi skal lave og spise mere sortfodsskinke, og resten af verden så kan spise slagteriaffald, fordi de ikke kan tillade sig at være kræsne? Ville det ikke være bedre med produktion af god OG billig mad?

93
29. november 2020 kl. 13:58

Hej Morten Hertz

Skal jeg forstå det således, at din symptati for de sultende masser stopper ved din lyst til kød og ost?</p>
<p>Jeg synes, det ville være fint, hvis flere og ikke færre havde råd til kød og ost. Skal dit udsagn forstås sådan, at du synes, det er moralsk forkasteligt at spise animalske produkter?

For det første; det var et spørgsmål, ikke et udsagn.

For det andet; det er dig der fremfører bekymring for de sultende masser som en del af en argumentation for et landbrugsmæssig "status quo". Derfor er det interessant at høre hvor dybt din bekymring stikker. Umiddelbart lyder det ikke til at den stikker ret dybt og din argumentation virker søgt.

“Eat recycled food. It is good for the environment, and good enough for you”, som reklamen lyder i Judge Dredd-dystopien fra 1995?

Som du selv skriver, så er der mennesker, som ikke har muligheden for at være kræsne mht deres føde.

92
29. november 2020 kl. 13:34

Skal jeg forstå det således, at din symptati for de sultende masser stopper ved din lyst til kød og ost?

Jeg synes, det ville være fint, hvis flere og ikke færre havde råd til kød og ost. Skal dit udsagn forstås sådan, at du synes, det er moralsk forkasteligt at spise animalske produkter?

Vi kan prøve at lade dem , der laver 3 stjernet spegepølse og chickennuggets, få fingre i minkens mad, mon ikke de kan upcycle det til mad til de sultende masser?

“Eat recycled food. It is good for the environment, and good enough for you”, som reklamen lyder i Judge Dredd-dystopien fra 1995?

90
29. november 2020 kl. 13:21

Kan den påstand tåle en "Detektor" test.

Du virker ikke til at have købt sammenhængen mellem udbud, efterspørgsel og pris?

Med andre ord, en opbremsning af den vitterlig landsdækkende produktion af flæsk, fløde, smør og bøf er ønskværdig. Hvad er årsagen til de tilsyneladende modstridende udsagn.

De er kun modstridende, hvis man som du betragter de nævnte animalske fødevarer som luksus. Og det gør de fleste ikke. Noget næsten alle spiser flere gange om ugen, kan jo ikke kaldes luksus.