Leder: Døm ikke brændeovnen ude - det kan nemt blive miljøgodt

18. november 2011 kl. 07:0252
Artiklen er ældre end 30 dage

Det er optændingstid. Den krybende vinterkulde er på vej. Snart vil det flamme op i mørket i op til 750.000 danske hjem, som Miljøstyrelsen vurderer har brændeovn. Og mens vi varmer os i ildens skær, stiger partikler op og forurener luften i et omfang, så et par hundrede indbyggere om året anslås at dø af det.

Vintermålinger fra parcelhuskvarterer åbenbarer en grovkornet partikelforurening, der kan konkurrere med de sorteste trafikpletter i hovedstaden. Og som om det ikke var nok, ved man nu, at dansk sod svæver til Arktis, gør isen grå, så sollyset absorberes, og isen smelter hurtigere.

Skuffende er det derfor at kunne konstatere, at brændeovnsfiltre desværre ikke er vejen frem, som tre års offentlige forsøg netop har afdækket. Filtrene risikerer at gøre emissionen småpartiklet og dermed farligere, de støjer, de er hundedyre, og nogle af dem er oven i købet halvfarlige i praktisk brug.

Hvad gør man så, hvis sigtet er at nedbringe emissionen fra de CO2-neutrale brændeovne, og ambitionen er mere forfinet end blot at begrænse brugen via afgifter, som interesseorganisationer lobbyer for?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vi tør godt kaste os ud i konkrete råd:

1. Indfør skrotpræmie på ældre brændeovne. Moderne brændeovne kan reducere skadelig emission med ca. 70 procent i forhold til ældre ovne. Den effektive forbrænding betyder, at de bruger en del mindre træ. Dermed tjener en ny ovn sig ind på få år.

2. Opret en forskningspulje til intelligent forbrændingsstyring. Automatisk styring af forbrænding med afsæt i løbende iltmåling vil yderligere forbedre ovnens ydelse. Når teknologien er udviklet, kan den indgå i lovgivning.

**3. Forbyd salg **af brændeovne uden svanemærke, og løft kravet hertil. Bilindustrien bliver konstant udfordret med krav om udvikling af renere og mere effektive motorer. Gør det samme med fabrikanter af brændeovne og sæt partikelgrænsen ned fra 5 g/kg til 3 g/kg inden for en tidsramme aftalt med industrien.

Artiklen fortsætter efter annoncen

4. Opstil formkrav til salg af pallebrænde. Den bedste forbrænding opnås med brænde med en diameter på 6-8 cm og en længde på 28 cm. I praksis sælges palletræ sjældent i denne beskedne størrelse og aflæsset brænde nærmest aldrig. De fleste fyrer dermed ikke optimalt, selv om det burde være let.

5. Opstil krav til forhandlere om salg af pindebrænde. Ved optimal optænding kan man for denne fase eliminere 80 procent af partikelemission. Det kræver bl.a., at man bruger tørre småpinde. Det er der få, som sælger, så folk bruger avispapir.

6. Tag kørekort til brændeovn. Miljøstyrelsens video, der viser, hvordan man bedst tænder op og styrer sin ovn miljøvenligt, varer ét minut. Det ville tage to minutter, hvis man var forpligtet til at se den, samtidig med at man registrerede sin ovn hos skorstensfejeren.

Brændet har været med os i tusinder af år og kan blive en rimelig ren kilde til varme. Tør vi udvikle teknologien i stedet for at afvikle den, kan vi trække andre, større lande i vores miljøretning og i tilgift via øget lokal efterspørgsel skabe arbejdspladser herhjemme i en brændeovnsindustri, der har stolte traditioner og bør have en fremtid.

52 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
53
9. april 2012 kl. 17:10

Og hvad så? Der er så meget, der er skadeligt, men som ikke er hverken forbudt eller bandlyst, f.eks. kaffe. Hvad vil du mere?

51
6. december 2011 kl. 07:06

Hej Ryan.

Jeg har adgang til dine såkaldte videnskabelige referencer. Om de er veldokumenterede er vi tydeligvis ikke enige i.

Desuden har jeg adgang til forstfolk der ikke har forudfattede meninger om brændeovne, CO2 eller fortaber sig i teoretiske betragtninger der ligger galakser fra hvad du og Det Økologiske Rod postulere.

Nøgternt set er det forstfolkene der har de største forudsætninger for at løfte fagligheden i en folkeoplysende debat som du efterlyser. Dette har du og DØR bare valgt at ignorere.

Med venlig hilsen Johan

50
21. november 2011 kl. 00:28

</p>
<ul><li>og til Christian Juel Seldorf: Der er ingen grund til at blive tøsefornærmet. Referencen til DJØF er en sarkastisk generalisering, som skyldes den utroligt omfattende brug af spin i modsætning til ærlighed og videnskab, som netop DJØFere i landets centralledelse dagligt udviser.

Men jeg er da beæret over at du mener at vi DJØF'ere udviser ærlighed og videnskab. Jeg håber ikke vi opfattes som hysteriske, koleriske, proportionsforvrængende, personangribende eller lignende, som nogle (ingen nævnt, ingen glemt) ellers kan komme til i deres retorik, behandling af emne, eller andre debattører.

49
21. november 2011 kl. 00:18

@Ryan Lund

Derudover udleder træ i forbrændingsøjeblikket mere CO2 pr. energienhed end både kul og olie og ca. det dobbelt af naturgas.

Måske det var på tide at du så verden i et lidt større perspektiv, end "i forbrændingsøjeblikket" !

48
20. november 2011 kl. 21:46

</p>
<ul><li>og til Christian Juel Seldorf: Der er ingen grund til at blive tøsefornærmet. Referencen til DJØF er en sarkastisk generalisering, som skyldes den utroligt omfattende brug af spin i modsætning til ærlighed og videnskab, som netop DJØFere i landets centralledelse dagligt udviser.

Jens Henriksen, hvis du ud af at jeg gjorde opmærksom på at jeg er DJØF'er med følgende sætning: "Og for øvrigt, jeg er DJØF'er... " kan udlede at jeg er blevet tøsefornærmet, forstår jeg langt bedre dine deduktioner omkring brænderøg og de skadelige virkninger, din sundhed og din hunds lugt, hav en rigtig god aftentur :-)

47
20. november 2011 kl. 21:31

"Og som om det ikke var nok, ved man nu, at dansk sod svæver til Arktis, gør isen grå, så sollyset absorberes, og isen smelter hurtigere."

Nej, det ved vi så faktisk ikke! Lad nu værre med at augmenter ud fra usandheder!

45
20. november 2011 kl. 19:12

Hej Johan Hvis du ikke vil forholde dig til de videnskabeligt veldokumenterede referencer, som jeg lægger til grund for min ovenstående argumentation om individuel træfyrings betydelige effekt på det globale klima - og som jeg har tilbudt at e-maile til dig - så er det vanskeligt at få løftet den videnskabelige faglighed i denne – ifølge idealet - folkeoplysende debat. Mvh. Ryan

44
20. november 2011 kl. 10:53

@Jens Henriksen:

- og hvis du bor i nærheden af mig, er du dermed en af dem der sørger for at man dårligt kan trække vejret under aftenens løbetur eller luftning af hunden. Selv de brændeovne der ifølge ejerne betjenes perfekt udsender så meget snavs at det generer luftvejene.

Vi bør vel også overveje et forbud mod at folk holder hund?

Jeg tror jeg vil sætte mig og fantasere lidt over hvor farligt det kan være med alle de farlige og skadelige mikroorganismer der kommer ud i miljøet når naboernes hunde skider i min hæk eller på min græsplæne :-)

Det er s.. ikke noget økologi der vækker begejstring!

43
20. november 2011 kl. 06:17

Hej Ryan.

Tak for invitationen, men jeg har bevidst valgt at imødegå misinformationen via offentlige debatter som læses af flest mulige. Denne fremgangsmåde har hidtil givet de bedste resultater, så den strategi agter jeg at fortsætte.

Partikelforurening ved brændefyring er ikke et klimaproblem, men kan under ugunstige forhold som nævnt utallige gangs bl.a. her på ing.net være et problem for naboerne. Dette er stridens kerne som ingen er uenige i skal fjernes. Derfor arbejder fagfolk løbende på forbedring af fyringsteknikken.

Naturnær skovdrift har ikke været praktiseret i Danmark i en hel omdrift til at måle lagring af kulstof pr. arealenhed. Fjernelse af stød praktiseres stadig visse steder i Danmark. Bibeholdelse af stød har indvirkning på C/N forholdet som igen er afgørende for nedbrydning af førnen.

Et højt indhold af kulstof vil forsinke nedbrydningstiden. En kulstofrig førne vil i sidste ende forøge mængden af humus, men da nedbrydningstiden i typisk nordeuropæisk skovjord er op til 20 år kan der i sagens natur ikke være foretaget pålidelige målinger i Danmark der underbygger påstanden om gennemsnit lagring af 1½ - 3 gange så meget kulstof pr. arealenhed som en traditionel dansk skov. Der er desuden forskel på nåle- og løvtræers omdrift foruden påvirkning af jordbunden.

Vand har større betydning for lagring af kulstof end driftformen. Humus er en kolloid der bliver elektrisk ladede når de kvælder. Denne proces betyder i korte træk mere for krummedannelsen som har større betydning for spiring og opvækst af nyt træ end lagring af kulstof pr. arealenhed. Det er stadig under opvækst at træ lagre mest CO2.

Når IPCC postulere bufferkapaciteten på et tidspunkt bliver negativ, er det en grov forenkling. I nogle misligholdte regnskove er tilstanden allerede indtrådt, mens det langtfra er tilfældet i Europa. Forholdet er forstfolk udmærket klar over, derfor har de for længst taget deres forholdsregler så samme tilstand ikke indtræder her.

Jeg håber hermed at have aflivet endnu en misinformation.

Med venlig hilsen Johan.

42
20. november 2011 kl. 02:28

</p>
<p>Det største klimaproblem ved individuel træfyring i Danmark er partikelforureningen.</p>
<p>Dernæst kommer den reducerede kulstoflagring i traditionel dansk skov, sammenholdt med naturnær skovdrift som i gennemsnit lagrer 1½ - 3 gange så meget kulstof pr. arealenhed som en traditionel dansk skov.</p>
<p>Herefter skal der tages hensyn til, at træer i de danske skove har en gennemsnitlig omdriftstid på 50-90 år (hvor halms omdriftstid, som bekendt, til sammenligning er mindre end et år).</p>
<p>Derudover udleder træ i forbrændingsøjeblikket mere CO2 pr. energienhed end både kul og olie og ca. det dobbelt af naturgas.</p>
<p>Endelig viser estimater fra IPCC, at den samlede bufferkapacitet fra verdens skove sandsynligvis omkring år 2070 begynder at blive negativ, dvs. at verdens skove samlet set sandsynligvis vil udlede mere CO2, end de binder. Derfor kan man ikke blot regne med, at verdens skove er et sikkert og stabilt kulstoflager i mange år fremadrettet.</p>
<p>

Ovenstående viser ret tydeligt, at dine betragtninger hviler på et forkert grundlag. For at dine påstande skal gå, kræver det, at man fælder hele træer og smider dem fuldt og helt i brændeovnen. Det er ikke tilfældet. Stammen på et bøgetræ også kaldet gavntræet går til møbelindustrien mfl. Brænde til brændeovne er en nebengeshäft. Her udnytter man kronen af træet, der ellers ikke finder anvendelse. Der er alt for lidt penge i brændet, til man bruger gavntræet til at fyre med.

Danmark øger arealet med skove. Det er ikke faldende. Det er galt i den tredie verden og i regnskoven, ikke her.

Problemer med røg og partikelforurening kan reduceres meget med korrekt indfyring og fornuftige skorstene.

Jeg ser kun få problemer her i byen, og de to jeg har registreret har lave stålskorstene over relativt lavryggede bygninger.

Der vil altid være røgudvikling under optænding,, fordi brandkammeret ikke er varmt nok fra starten til, at alle røggasser forbrændes.

Kunsten er at ikke at regulere varmen med mængden af ilt, men med mængden af indfyret brændsel eller med borttransport af varmen.

41
19. november 2011 kl. 23:02

Jeg har svært ved at forstå hvorfor man ikke kan pålægge afgift på brænde. I dag betaler man 40 kr i partikel afgift på dæk. Endvidere har den sidende regering lige hævet afgiften på NOx. Normalt gør man det i dette land at man hæver afgifterne for at gøre det mere atraktivt at forurene mindre. Men i dette tilfælde belønnes man for at forurene fuldstændigt uhæmmet. Nu har jeg svært ved at falde i svime over svanemærket ovne. De forurener 800 gange mere når de drives perfekt, hvilket er praktisk umuligt, end naturgas.

Med venlig hilsen Henning Svane

40
19. november 2011 kl. 22:09

Når nogle synes at debatten er skinger, hænger det formentlig sammen med at de lige præcis ikke aner hvor alvorligt problemet er - sikkert fordi I ikke bor i et område der plages af brændeovne!

Hvis vi havde set på hus i fyringssæsonen havde vi med garanteret ikke købt hus der hvor vi bor i dag.

Når man sidder i saksen og kan konstatere en snorlige sammenhæng mellem røgplagen og egne og børnenes luftvejsgener så er det sgu svært at udholde den "samfundsvidenskabelige og distancerede tone" i argumenterne der støtter mere udledning af røg fordi det er hyggeligt og holder skorstensfejerne og ovnbyggerne beskæftigede. Særlig svært bliver det fordi den bondenostalgiske tilgang som en fanatisk religion forhindrer accept af både de videnskabelige data og andre menneskers problemer med røgen.

Læg vel mærke til, at det ikke er alle brændeovnsmodstanderne, der er fanatiske i deres afvisning af viden, den titel tager de som prøver med alle midler at miskredittere de undersøgelser, hvis resultater taler for en begrænsning af brændefyringen i byområder. Det på trods af, at det kræver en veludviklet dumstædighed at tro på at 180 dage om året i en sodsky er sundt.

  • og til Christian Juel Seldorf: Der er ingen grund til at blive tøsefornærmet. Referencen til DJØF er en sarkastisk generalisering, som skyldes den utroligt omfattende brug af spin i modsætning til ærlighed og videnskab, som netop DJØFere i landets centralledelse dagligt udviser.

Med venlig hilsen Jens Henriksen (frygtsomt på vej ud at teste aftenluften rundt om landsyen)

39
19. november 2011 kl. 21:38

</p>
<p>Brænderøg. Jeg vil umiddelbart tro at mere end 11% vil svare JA til at de er generet af røg fra tobak!</p>
<p>Partikelforurening. De stærkt trafikerede gader i København er belastet HELE året rundt (måske ikke weekender) medens brændeovnsrøg er begrænset til stille vinterdage - som vi ikke har så mange af!</p>
<p>MEN det er langt mere interessant at se på alternativer til fyring i brændeovnen. Fjernes / forbydes denne form for opvarmning skal den erstattes af noget andet. I modsætning til at forbyde tobaksrøg! Og hvad vil dette / disse alternativer betyde af forurening lokalt såvel som globalt.
Dette mangler helt i debatten - især blandt de fanatiske antibrændeovnsmennesker.

For det første er problemet overhovedet ikke begrænset til stille vinterdage; det er rent nonsens. For det andet er det jo netop misforholdet mellem grotesk lokal forurening der accepteres fra brændeovnene og den i sammenligning uhyre rene centralt producerede men brandbeskattede energi der gør det uforståeligt at husejere der ikke udleder røg og sod skal straffes to gange: Første gang når jeg betaler grønne afgifter og anden gang, når jeg går uden for og skal trække vejret gennem naboernes skorstene fordi de slipper af sted med ustraffet at udlede forurening der ville lukke en virksomhed, hvis den lå i et boligområde...

38
19. november 2011 kl. 18:40

Hej Johan m.fl.

Tak for et seriøst indlæg.

Det største klimaproblem ved individuel træfyring i Danmark er partikelforureningen.

Dernæst kommer den reducerede kulstoflagring i traditionel dansk skov, sammenholdt med naturnær skovdrift som i gennemsnit lagrer 1½ - 3 gange så meget kulstof pr. arealenhed som en traditionel dansk skov.

Herefter skal der tages hensyn til, at træer i de danske skove har en gennemsnitlig omdriftstid på 50-90 år (hvor halms omdriftstid, som bekendt, til sammenligning er mindre end et år).

Derudover udleder træ i forbrændingsøjeblikket mere CO2 pr. energienhed end både kul og olie og ca. det dobbelt af naturgas.

Endelig viser estimater fra IPCC, at den samlede bufferkapacitet fra verdens skove sandsynligvis omkring år 2070 begynder at blive negativ, dvs. at verdens skove samlet set sandsynligvis vil udlede mere CO2, end de binder. Derfor kan man ikke blot regne med, at verdens skove er et sikkert og stabilt kulstoflager i mange år fremadrettet.

Da jeg ikke har tid til en længere blog-debat frem og tilbage på dette site, vil jeg helt klart anbefale dig og andre interesserede at sende mig en e-mail til renluftnu@gmail.com. Så vil jeg snarest muligt e-maile dig den videnskabelige projektrapport, som jeg har skrevet på TekSam, Roskilde Universitet, om netop koblingen mellem individuel brændefyring i Danmark & de globale klimaforandringer. Heri har jeg redegjort for, analyseret og dokumenteret ovenstående med videnskabelige referencer.

Venlig hilsen Ryan

37
19. november 2011 kl. 17:56

Tusind tak for dit indlæg Christian, jeg skal da lige love for at du fik taget den skingre tone ud af debatten, med et indlæg der formelig stråler af venlighed, forståelse og saglighed.

Tak.

Mvh.

36
19. november 2011 kl. 17:31

Hvis man ikke vælger at more sig over den skingre tone som debatten på - hvad der burde være en - saglig hjemmeside og blog.

Anti-brændeovnsfanatikernes skingre tone får McCarthyismens og Inkvistionens retorik til at minde om søndagsskoleretorik.

Alt imens en kvalificeret (modsat mange andre debattører) skorstensfejer hænges ud for inkompetence, inhabilitet og for at hytte sit eget skind, fremføres argumentationen MOD brændeovne i bedste fald af fanatister, som ikke har bedre at tage sig til, i værste, af interessenter, som er mindst lige så inhabile, i kraft af bla. egen afhængighed i at problematisere et område, for at sikre egen eksistensberettigelse i kraft af bl.a. forskiningskroner mv.

DØR burde tillægges lige så megen pondus i denne debat som Asatrofællesskabet (ikke for at sværte denne forening ellers) men medlemstallet er cirka det samme som DØR, og begge deles tro på fremtiden mv. er religiøst funderet. DØR fremturer med budskaber og overskrifter som "Danske brændeovne får Arktis til at smelte", og underminerer dermed (forhåbentlig) deres egen(ufortjente) piedestal af saglighed.

Generelt er denne skingre og retorisk religiøse debat en skændsel, ikke kun for debattørerne, men også for Ing.dk, men muligvis et resultat af vi mennesker SKAL have en fjende, et ydre vi kan kæmpe mod. Disse tråde begyndte at florere på Ing.dk efter at hele klimadebatten og CO2-spørgsmålet blev fuldstændigt mudret til mulig videnskabelig uredelighed, mulige manglende årsagssammenhænge mv. Derefter var det så partiklerne, der skulle ned med nakken, og dermed brændeovne. Jeg har set artikler her, der sammenligner ellers usammenlignelige udledninger brugt i smædekampagnen mod brændefyring, såsom "Brændeovne forurener med tre gange så mange tjærestoffer som bilkøer" fremført på Ing.dk, som jeg ellers troede var et fagligt funderet site, men jeg tog vist fejl...

Fortsæt jeres kamp mod jeres selvvalgte ydre fjende på bagrund af tvivlsomme forskningsresultater, fejlciterede rapporter, interesseorganisationer, enkeltpersoners mv. Jeg vil blive ved med at læse og venter spændt på jeres næste mål...

Og for øvrigt, jeg er DJØF'er...

35
19. november 2011 kl. 16:52

Du skriver lidt om et 70'er hus, der har fået bragt energiforbruget ned med 50% uden brug af brændeovn. Dér satsede man på isolering, luft til luft varmepumpe, solfanger og solceller. Det jeg efterlyste var hvad det kostede i miljø at forbyde brændeovnsbrug og så erstatte den manglende varmeproduktion med noget andet. Altså energiforbrug til fremstilling af varmepumper, montering af sådanne, produktion af isolering, opsætning ag sådant etc. Min pointe er at det på den korte bane ikke hjælper en dyt at efterisolere ældre boliger med en brændeovn. Jo nogle huse med meget dårlig isoleringstilstand, men næppe den store boligmasse. Nye huse er en anden sag. Disse skal holde i de næste 50-100 år og det er både lettere og billigere at topisolere sådanne. Og tobaksrøg og dieselos er nok alt andet lige en større dræber end brændeovnsrøg.

34
19. november 2011 kl. 14:50

Nu ved jeg ikke hvor du bor, Jens, men det er altså noget overdrevet sludder, at det ligefrem bliver svært at trække vejret, når folk fyrer. Det vigtigste er, at folk bruger tørt og reelt brænde frem for mælkekartoner. Så sviner og generer det altså ikke.

Hej Claus. Det må være fordi du opholder dig indendørs eller bor et sted med få elle ringen brændeovne! Der hvor jeg bor lægges der hver aften fra september til maj en tyk brændeovnsrøg ud over store dele af byen. Røgen er flere gange om ugen så tæt at lugten hænger i tøjet og hundens pels længe efter eller skal vaskes ud.

Selvom min løberute af samme grund fører mig flere kilometer uden for byen rammer jeg ofte en eller to "tågebanker" der i månens lys let lader sig følge tilbage til parcelhuskvartererne.

Det som virkelig får mig op i det røde felt er når debattører henviser til antallet af klager som en valid målestok for graden af gener. Sagen er at de fleste opgiver inden de overhovedet klager. En af mine klager blev af kommunen afvist på baggrund af at en skorstensfejer i dagtimerne havde holdt øje med skorstenen i tyve minutter og konstateret at den - ordret citat - "Ikke syntes at ryge mere end kvarterets øvrige skorstene". Det tror da fanden, manden lever af at rense og tilse dem og hans observation skete i et tidsrum hvor der ikke var nogen hjemme i nogen af husene overhovedet...

Og så har ikke engang nævnt petrokoksene og det trykimprægnerede træ. Mælkekartoner tror jeg ikke på er et problem.

Masseovnene i det gamle menighedshus er en undtagelse. De fyrer svjv. kun med det fineste brænde, men under opfyringen stinker de også kortvarigt. Det fineste ved dem er dog, at de fyrer op mens resten af os normalt er på arbejde og de få timer de fyrer brænder meget renere og den mindre røgmængde stiger synligt højere op end alle de almindelige brændeovne.

"Jamen, hvorfor flytter du så ikke?" Udelukkende fordi vi i lighed med halvdelen af kvarteret er så teknisk insolvente, at der skal syv rigtige i lotto til at slippe herfra... Ellers var vi flyttet.

33
19. november 2011 kl. 14:20

Tonen i dit indlæg taler for sig selv, og må stå for egen regning.
Som en lille servicemeddelelse kan jeg i øvrigt oplyse, at det staves ”fascist” ;o)

Oh - jeg beklager meget at jeg har lavet en stavefejl i mit indlæg. Så kan vi jo nemmere overse alle dine faktuelle fejl, som andre i tråden her begynder at pille fra hinanden.

32
19. november 2011 kl. 14:19

Ingeniørens lederskribents primære argument for at jeg og mange andre fortsat skal lide under udledningerne (med eller uden synlig røg) fra den bondenostalgiske og tåbelige boligopvarmning med brændeovne, er:

Brændet har været med os i tusinder af år og kan blive en rimelig ren kilde til varme. ... via øget lokal efterspørgsel skabe arbejdspladser herhjemme i en brændeovnsindustri, der har stolte traditioner og bør have en fremtid.

Det er da fantastisk. En ægte DJØFer. Til helvede med fakta om forureningen, allergier, generne og de sygdomme som udløses eller forværres. Bare vi SIGER det er rimelig rent og giver arbejdspladser, så er det rent og godt.

Fsva. at noget "har været hos os i tusinder af år, har stolte traditioner og derfor bør have en fremtid", så er det et videns- og faktaforladt argument, der alt efter sindelag kan anvendes på forhold der på grund af civilisationens evolution i dag reguleres af straffeloven. Det er skuffende at Ingeniøren i stedet for saglighed bruger den slags politiserede goddag-mand-økseskaft argumenter til at retfærdiggøre en fortsættelse af den utålelige pestilens lokal fyring med træ og andet i brændeovne udgør.I stedet burde Ingeniøren om nogen støtte en udfasning af brændeovnen til fordel for fx varmepumper, og det at I ikke gør, markerer formentlig døden for den sidste flig af faglig presse i Danmark.

Jeg venter spændt på hvornår der kommer en leder, der forsvarer en fortsættelse af pløjning med hest, flerkoneri, tobaksrygning og åndemaneri - eller som nærmere definerer hvornår andre skadelige ting som fx afbrænding af fossile brændsler har stået på så længe, at det har stolte traditioner og bør have en fremtid på bekostning af udviklingen af nye og bedre måder at få den nødvendige energi på...

Nu er flerkoneri og åndemaneri vel lidt uden for Ingeniørens område, men det er opretholdelse af skorstensfejerfaget godt nok også!

31
19. november 2011 kl. 13:35

Nu ved jeg ikke hvor du bor, Jens, men det er altså noget overdrevet sludder, at det ligefrem bliver svært at trække vejret, når folk fyrer. Det vigtigste er, at folk bruger tørt og reelt brænde frem for mælkekartoner. Så sviner og generer det altså ikke.

30
19. november 2011 kl. 13:25

Kæresten smiler, og vi nyder flammerne fra den smukke brændeovn. Nu tager jeg mig en whiskey sjus inden jeg går til ro. God weekend. Vi ses :-)

  • og hvis du bor i nærheden af mig, er du dermed en af dem der sørger for at man dårligt kan trække vejret under aftenens løbetur eller luftning af hunden. Selv de brændeovne der ifølge ejerne betjenes perfekt udsender så meget snavs at det generer luftvejene.
29
19. november 2011 kl. 13:19

</p>
<p>det handler om at have</p>
<ol><li>
<p>den rigtige brændeovn.</p>
</li>
<li>
<p>det rigtige brænde.</p>
</li>
<li>
<p>de rigtige folk til at tænde op og betjene ovnen.</p>
</li>
</ol><p>sværere er det så ment ikke :-)

Kunne du så ikke lige sørge for at det bliver realiteten i stedet for den samling blandet skrot der fyres i med træ, petrokoks, aviser, palletræ af en flok indlæringsresistente brændeovnsejere i min landsby?

Ryan m.fl. har ret; det kan kun løses med en blanding af straf og økonomiske incitamenter.

28
19. november 2011 kl. 11:49

FN’s rapport som Ryan Lund henviser til, tager udgangspunkt i den ukontrollerede skovning i den 3.verden hvor brændet dels anvendes i al for frisk tilstand, og dels afbrændes i uhensigtsmæssige anordninger. Begge områder hvor fagfolk specielt i Europa har bragt nævnte problemstillinger under kontrol.

Ryan Lunds konklusion hviler på et forkert grundlag. Ingen rødlistearter er truet i Europa grundet moderne skovbrug. Kulstofniveauet i skovjorden er afhængig af udnyttelsesgraden. Ikke om træet bruges til brænde eller noget andet. Kulstofniveauet i Europas skove er først og fremmest afhængig af om erosion kan undgås. Dette opnås ved plukhugst på udsatte arealer og ved at lade stød stå urørt. Træer modtager hovedparten af kulstof fra luften. Hugst fortages altid i Europa i træets hvileperiode hvor al restnæring er trukket tilbage til roden, herunder de stoffer der kan være problematiske ved afbrænding.

Det er under skovens opvækst der bindes mest CO2 til veddannelsen. En urørt skov vil over tid bestå af gamle træer hvor de ældste populært sagt kun bruger energi på at holde sig selv i live. Nyvæksten er stærkt reduceret hvilket igen betyder reduceret binding af CO2. Kun den løbende hugst giver plads for nyvækst der bidrager til reduktion af CO2. Gamle træer optager desuden den vand der er nødvendig for nyvæksten da deres rodnet er betydelig større. Nyplantninger i gammel skov er betydeligere længere om at komme i gang end hvor der de hugsten tilstræbes indre lysninger.

Biodiversiteten er et særligt område der ikke kan simplificeres ved af forbyde brændeovne, for overordnet set er en mangfoldig udnyttelse af skoven den bedste garanti for at biodiversiteten der vedrører skovene kan bibeholdes. Det bedste bevis er kendsgerningen, at Europa i moderne tid har formået at øge deres skovarealer som den eneste verdensdel.

Gamle træer hæmmer som nævnt nyvæksten, men fremmer biodiversiteten såfremt der er tale om lokale arter. Man skal ikke lade sig narre af at der tilsyneladende er et rigt dyreliv i og omkring indførte arter, for nærstudier viser at det drejer sig om opportunisterne som har let ved at tilpasse sig. Samlet set er der tale om et skævvridning af arternes indbyrdes sammensætning som yderligere er med til at reducere biodiversiteten.

Kunsten består i at finde balancen hvor flest mulige hensyn tilgodeses hvilket hidtil har været grunden til skovrejsningsprojekternes succes i Europa. Et af elementerne er lokal anvendelse af træ som brænde

Det er trist at en organisation som Det Økologiske Råd og dermed Ryan Lund, der har de bedste hensigter, fremfører urigtige påstande om skovene der uundgåeligt vil medføre reduceret CO2 binding og biodiversitet men til gengæld en øget klimaskadelig adfærd. Værre er, at de anbefalede tiltag indeholder elementer der netop er årsag til skovenes dårlige tilstand i resten af verden.

27
19. november 2011 kl. 09:16

Fin og seriøs artikel. Hvad med et punkt 7? ´nogen´ burde lave et vejrkort for brændeovnsejere. Det kunne for eksempel være med 3 farver: Grøn: Vejret er så røgen hurtigt fortyndes og forsvinder. Tænd op i brændovnen, hvis du har lyst. Gul: Tænd kun op i brændeovnen, hvis din skorsten er høj eller du har langt til nærmeste nabo. Rød: Tænd kun op hvis det er frostvejr og oliefyret er gået i stykker eller elnettet er brudt ned.

PS: Det vil være fint med lidt flere nuancer i debatten. Der er jo stor forskel på en brændeovn i et øde beliggende fritidshus, som kun bruges lejlighedsvis og en brændovn, der anvendes døgnet rundt med tilfældigt affaldstræ i et tætbebygget boligområde med naboer, som klager over røgen.

26
18. november 2011 kl. 23:34

Henrik, du stillede også på konferencen spørgsmålstegn ved Det Økologiske Råds videnskabelige dokumentation, hvorefter civilingeniør og Ph.D. Kåre Press-Kristensen (som underviser i luftforurening på DTU) redegøre meget præcist for, hvorledes han redeligt og sagligt har anvendt videnskabelige state-of-the-art estimater fra Danmarks Miljøundersøgelser (som nu er lagt ind under Aarhus Universitet).</p>
<p>Forskerne fra Aarhus Universitet gav Kåre ret i, at han og Det Økologiske Råd har anvendt forskernes beregninger korrekt i relation til estimaterne af de danske brændeovnes globale klimapåvirkning pga. udledningen af black carbon (populært kaldet sodpartikler).

Hej Ryan

Er det ikke korrekt, at Press-Kristensen selv har forsket i partikelforurening hos DMU?

Med andre ord. NGO'erne og forskerne på området udgør en og samme lille kreds.

25
18. november 2011 kl. 22:48

Henrik, du stillede også på konferencen spørgsmålstegn ved Det Økologiske Råds videnskabelige dokumentation, hvorefter civilingeniør og Ph.D. Kåre Press-Kristensen (som underviser i luftforurening på DTU) redegøre meget præcist for, hvorledes han redeligt og sagligt har anvendt videnskabelige state-of-the-art estimater fra Danmarks Miljøundersøgelser (som nu er lagt ind under Aarhus Universitet). Forskerne fra Aarhus Universitet gav Kåre ret i, at han og Det Økologiske Råd har anvendt forskernes beregninger korrekt i relation til estimaterne af de danske brændeovnes globale klimapåvirkning pga. udledningen af black carbon (populært kaldet sodpartikler).

24
18. november 2011 kl. 22:44

..for god underholdning mens jeg er på job og bygger endnu en morderisk stenovn. ;-)I

Du mener vel en "Morderisk god" stenovn ? :)

23
18. november 2011 kl. 22:14

Ja, jeg deltager gerne i div. konferencer om brændefyring. Brændefyring er jo mit arbejdsområde. Og da jeg jo er en af de ca. 700 skorstensfejere i danmark der har den direkte kontakt med landets brændeovnsbrugere, er det naturligt for mig at holde mig bredt orienteret om emnet. DØR`s pressemeddelelse giver jeg ikke så meget for. Det er jo direkte pinligt at man citerer Dr. Axel fra Tyskland. Han gjorde en skidt figur. Han prøvede at stjæle billedet totalt, og folk var ved at gå op i limningen over hans pinlige adfærd. I formåede desværre ikke at stoppe ham. Men igen: At danske brændeovne er med til at smelte indlandsisen? Hold nu op for pokker. I kan da ikke tage jer selv alvorligt Ryan.Du og DØR så da med jeres egne øjne at nordens bidrag med sodpartikler i Arktis var mere eller mindre ubetydelig! Nu virker i altså mere eller mindre febrilske. Det er fredag aften. Der har lige været vild med dans. Kæresten smiler, og vi nyder flammerne fra den smukke brændeovn. Nu tager jeg mig en whiskey sjus inden jeg går til ro. God weekend. Vi ses :-)

22
18. november 2011 kl. 21:31

Hej Henrik

Tak for din venlige afsluttende bemærkning.

Det glæder mig, at du, som aktiv i Skorstensfejerlauget, følger så ivrigt med i den videnskabelige viden og forskning om brænderøgsforureningens negative sundheds- og klimaeffekter ved bl.a. at deltage på diverse konferencer om emnet (som bl.a. jeg har været med til at arrangere i regi af Det Økologiske Råd).

I øvrigt kan jeg anbefale alle at læse Det Økologiske Råds pressemeddelelse ifm. konferencen i tirsdags på Christiansborg om brænderøgsforurening:https://www.ecocouncil.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=1746:pressemeddelelse-braendefyring-er-ikke-klimaneutral&catid=10:artikler-energi-og-klima&Itemid=89

Venlige hilsner Ryan

21
18. november 2011 kl. 21:29

Ja, jeg begynder også at blive bange for hvad den store sorte hævner der står midt i stuen kan finde på efter mørkets frembrud:-)

20
18. november 2011 kl. 21:25

..for god underholdning mens jeg er på job og bygger endnu en morderisk stenovn. ;-)I

18
18. november 2011 kl. 21:06

Ryan, tager jeg meget fejl hvis jeg tror at du er anti-brænderøgs facist?

Tonen i dit indlæg taler for sig selv, og må stå for egen regning. Som en lille servicemeddelelse kan jeg i øvrigt oplyse, at det staves ”fascist” ;o)

17
18. november 2011 kl. 21:05

Først tak til Arne R. Steinmark for en god og visionær artikel :-) Det har vi efterhånden savnet i en rum tid når det handler om brændeovnsfyring. Ryan: Slap nu af. Du var selv med til konferencen i tirsdags inde i Fællessalen på Borgen. Du hørte hvad et enigt politikerpanel samstemmende sagde: Der kommer IKKE forbud mod brændefyring, og der kommer INGEN afgifter på brændefyring. Og som den ene af politikerne sagde til dig (lidt vredt): Jeg bliver TRÆT i hovedet af at høre på det bavl! (som han sagde) Derimod var man enige om at man skal fremme produktudviklingen, samt informere bredt om korrekt fyring. Desuden kan man kigge på grænseværdierne. Dem kan der selvfølgelig justeres på. M.h.t. brændefyring i byerne: Du ved reelt ikke hvem, hvor, hvor mange, hvor tit, hvilken betydning m.m.m. brændefyring betyder i danske byer. Er det et problem? Du ved det ikke. Du ved ikke hvor mange eller hvor få klager der er over brænderøg i danske byer. Som skorstensfejermester i landets hovedstad ved jeg at brændeovnsbrugerne er betænksomme, miljøbevidste og hensynsfulde mennesker generelt. Der er enkelte brådne kar. Ja vist. Dem skal vi komme efter. Og det gør vi kan jeg love dig. Men tag det nu roligt. Du ved at partikeludledningen fra nye danske brændeovne er faldet drastisk. Og den vil fortsætte med at falde. Du hørte selv på konferencen at partikeludledningen vil falde 63% frem til 2030. Lad os fokusere på dem der ikke vil rette ind. Men lad nu være med at tale om at folk skvatter døde om på gaden. Det er ikke ok Ryan. Lad os i stedet lytte til Arne R. Steinmark som kommer med visionære løsninger. Brændeovnen fortjener ikke denne skingre debat. Det er den (brændeovnen) alt for god til. Brændeovne er kommet for at blive. Vi har leget med ild i 200.000 år og vi elsker det. De dårlige fyrbødere bliver færre og færre. Lad os glæde os over at luften aldrig har været renere, og lad os i fællesskab vente på at der kommer "Hvid røg op af skorstenen" Ryan: Du er et sødt og dejligt menneske. Prøv nu at komme lidt ned i gear.

16
18. november 2011 kl. 19:58

Kære Bjarke Mønnike
Jeg arbejder pt. på sagen, idet jeg er ved at udarbejde en større videnskabelig projektrapport på TekSam, Roskilde Universitet om netop dødeligheds-estimater ifm. brænderøgsforureningen i primært byzone i Danmark.
Venlig hilsen
Ryan Lund

https://forenedeeder.blogsome.com/hvemerjeg/

15
18. november 2011 kl. 19:47

Ryan, tager jeg meget fejl hvis jeg tror at du er anti-brænderøgs facist?

14
18. november 2011 kl. 19:40

Jamen så afventer vi da den :o)

God arbejdslyst

13
18. november 2011 kl. 19:04

Jeg synes at du skal stille med link og dokumentation for dine påstande om antal dødsfald ved brænderøg...

Kære Bjarke Mønnike Jeg arbejder pt. på sagen, idet jeg er ved at udarbejde en større videnskabelig projektrapport på TekSam, Roskilde Universitet om netop dødeligheds-estimater ifm. brænderøgsforureningen i primært byzone i Danmark. Venlig hilsen Ryan Lund

12
18. november 2011 kl. 17:23

Til Ryan Lund...

På baggrund af din konklusion, kan jeg kun sige at du er ligeså hyklerisk som de fleste af vores politikere........ Vi vil ikke have forurening.... men hvis du betaler........ så er det lovligt !!!!!!

det handler om at have

  1. den rigtige brændeovn.

  2. det rigtige brænde.

  3. de rigtige folk til at tænde op og betjene ovnen.

sværere er det så ment ikke :-)

11
18. november 2011 kl. 16:49

Jeg synes at du skal stille med link og dokumentation for dine påstande om antal dødsfald ved brænderøg, det antages at der kan være en mulighed......men jeg kan garantere for at ingen læge vil lægge hovedet på blokken og udnævne en afdød som offer for naboens brænderøg.

10
18. november 2011 kl. 16:07

FORBUD OG AFGIFTER ER LANGT DE MEST OMKOSTNINGSEFFEKTIVE STYRINGSMIDLER

Lederen bærer næsten præg af, at lederskribenten selv har investeret aktier i brændeovnsindustrien.

PROBLEMETS OMFANG:

Af videnskabeligt dokumenterbare årsager er det mere retvisende at tale om et interval på 200-1.000 danskere, som årligt – og helt uden grund - dør pga. brænderøgsforureningen, frem for ca. 200 årlige dødsfald.

LØSNINGERNE PÅ FORURENINGEN FRA BRÆNDEOVNE O.L.:

FN anbefaler i en ny rapport, at alle rige lande helt bør afvikle individuel fastbrændselsfyring, der pga. den sundheds- & klima-skadelige luftforurening er et evolutionært energimæssigt tilbageskridt.

Nedenfor er gengivet FN-rapporten, som professor og læge Torben Sigsgaard, Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Århus Universitet nævnte på slide nr. 23 i sin PowerPoint præsentation den 3.10.2011 ved en temadag om bl.a. sundhedsskadelig brænderøgsforurening, som ’Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed’ afholdt i København:

“June 2011. A United Nations report calls for fast action on reducing emissions of black carbon, ground level ozone and methane to help limit near term global temperature rise preventing the Earth from overheating. Fast action could also reduce losses of mountain glaciers and reduce projected warming in the Arctic over the coming decades by as much as two thirds. Cutting out these pollutants now could also boost global food output and save millions of human lives lost to heart and lung disease, according to the report from the UN Environment Program (UNEP) and the World Meteorological Organization (WMO). Parallel action now on black carbon particles and ground-level ozone would buy precious time in limiting projected global temperature increases of 3.6 degrees Fahrenheit in the coming decades, the report said. Recommended procedures for cutting black carbon include the use of mandatory diesel filters on vehicles, phasing out wood-burning stoves in wealthy countries, use of clean-burning biomass stoves for cooking and heating in developing nations, and a ban on the open burning of agricultural waste.”

Link til bl.a. FN-rapporten: https://www.redorbit.com/news/science/2063763/curbing_soot_smog_could_help_limit_global_temp

De forgangne 40 års miljøhistorie viser helt klart, at der kun er tre typer af virkemidler, som effektivt kan reducere en given forurening (styringsmidlerne er nævnt i prioriteret rækkefølge, efter hvor anbefalelsesværdige, hensigtsmæssige og effektive de er i relation til brænderøgsforureningen):

  1. Juridiske styringsmidler: Forbud/påbud.
  2. Økonomiske styringsmidler: Betydelige afgiftsniveauer og ditto tilskudsmidler.
  3. Tekniske styringsmidler (som anbefales i lederen): Standarder dvs. grænseværdier, målinger, produktkrav o.l. NB: Der kan – i sagens natur - godt være en del sammenfald mellem 1. og 3. kategori. Læren fra miljøhistorien er desuden, at informationskampagner og folkeoplysning i uddannelsessystemet mv. er særdeles vigtigt, men aldrig kan stå alene, ligesom frivillige aftaler med industrien heller ikke kan stå alene.

For effektivt at reducere den sundheds- og klimaskadelige forurening fra individuel fastbrændselsfyring må regeringen/Folketinget og/eller EU således vedtage og implementere mindst ét af tre effektive virkemidler (som nævnt ovenfor og uddybet nedenfor):

Ad. 1: Et landsdækkende forbud mod individuel fastbrændselsfyring i byzone (alternativt i områder med kollektiv varmeforsyning) vil være det foretrukne virkemiddel, fordi det er effektivt, administrativt enkelt og billigt at implementere og håndhæve: a) Kommer der røg op ad skorstenen eller ej? b) Hvis ja, stammer denne røg fra afbrænding af naturgas (hvis røg er særdeles let genkendelig)? c) Hvis nej, stammer røgen fra fastbrændselsfyring eller oliefyring (røg fra fastbrændselsfyring er typisk betydeligt mørkere i optændingsfasen, end røgen fra et oliefyr)? d) Hvis røgen stammer fra en individuel fastbrændselsenhed placeret i byzone straffes med bøde af en betydelig afskrækkende størrelse. Kommunerne er økonomisk og administrativt hårdt pressede i disse år, og et forbud vil være nemt, enkelt og ikke mindst billigt for kommunerne at implementere og særligt håndhæve.

Ad. 2: Det næstbedste og samtidig omkostningseffektive virkemiddel vil være at indføre en årlig grøn ejerafgift på minimum 10.000 kr. for det at have installeret en individuel fastbrændselsbaseret enhed i byzone. Som eksempel er der i dag el-opvarmede parcelhuse med en årlig varmeregning på ca. 80.000 kr. Derfor skal en sådan årlig grøn ejerafgift - på det at have installeret en individuel fastbrændselsbaseret enhed i byzone - have en betydelig størrelse på minimum 10.000 kr. for at få en tilstrækkelig stor effekt på den sundheds- og klimaskadelige brænderøgsforurening. Alle disse afgiftsmidler bør anvendes som tilskudsmidler til efterisolering og – relativt set – langt mere sundhedsvenlige opvarmningsformer som eksempelvis fjernvarme, solvarme (gerne med underjordisk varmelager) og varmepumper uden for områder med kollektiv varmeforsyning.

Ad. 3: Hvis de massive problemer med den sundhedsskadelige brænderøgsforurening i byzone skal reduceres i nævneværdigt omfang via standarder, så skal der en lang række tiltag til på samme tid. Disse tiltag er: a) Landsdækkende tilslutningspligt i områder med fjernvarme. b) Statsgaranti for makspris på fjernvarme, så horrible barmarkspriser undgås. c) Lovgivningskrav i bygningsreglementet mv. til private skorstene om, at disse skal føres minimum 1 meter over tagets højeste punkt (indbefattet taghøjder på de nærliggende bygninger). Desuden skal der være lovkrav om dimensioneringen af indersiden af skorstenen samt isoleringen af denne, således at skorstenen får et tilstrækkeligt stort sug og dermed kan kaste røgen højere op i luften. d) Krav til kørekort til installation og brug af brændeovne samt tørring af træ mv. (som også anbefales i lederen). e) For alle - dvs. både nye og allerede installerede - individuelle fastbrændselsenheder bør der vedtages et lovgivningsbaseret minimumskrav til individuelle fastbrændselsenheder på niveau med de mest ambitiøse miljøkrav fra både det nordiske (svanen), det tyske samt det østrigske miljømærke til brændeovne o.l. (herunder eksempelvis max 3-4 g partikler/kg træ, men også udledningsbaserede grænseværdier for CO mv.) f) Lovkrav om, at brænde max må indeholde 20 % fugt. g) Krav om effektiv røgrensning, hvor man er nødt til at kombinere et partikelfilter med en katalysator eller en scrubber (røgvasker). Dette skyldes, at langt størstedelen af partiklerne fra brændeovne er sekundære partikler, dvs. at disse først dannes/kondenseres efter skorstenen under nedkølingen i den fri luft.

Det er nødvendigt at implementere og håndhæve alle ovennævnte 7 punkter for effektivt at reducere den sundhedsskadelige brænderøgsforurening i de danske byer - alene via tekniske standarder o.l. Dette skyldes, at individuel brændefyring altid vil medføre en forholdsvis ufuldstændig forbrænding og dermed en relativ kraftig forurening, fordi forbrændingsprocessen er så vanskelig at kontrollere (der er en grund til, at forbrændingsprocesser på kraftvarmeværker o.l. er så avanceret en proces at få til at køre på miljømæssig optimal vis). Politikerne i Folketinget og/eller EU er derfor nødt til også at stille krav om montering af effektiv røgrensning på individuelle fastbrændselsenheder - med de udfordringer dette medfører til teknologiudvikling mv.

Endelig siger det sig selv, at alle 7 ovennævnte punkter vil være særdeles administrativt dyre og bøvlede for bl.a. de hårdt pressede kommunale sagsbehandlere at håndhæve.

KONKLUSION:

Af hensyn til folkesundheden, miljøet, klimaet, samfundsøkonomien og naturen (rødlistearter, kulstofniveau i skovjorden og den generelle biodiversitet) bør regeringen/Folketinget hurtigst muligt indføre et forbud mod individuel fastbrændselsfyring i byzone eller næstbedst en årlig grøn ejerafgift på mindst 10.000 kr. at have installeret en individuel fastbrændselsenhed i byzone.

9
18. november 2011 kl. 13:30

Til Torben Bauer og lederskribenten.

Det er en misforståelse, at brænderøgsforurening er begrænset til stille vinterdage. Se nærmere på www.braenderoeg.dk, især dokumenterne, der ligger under "Til uddeling". Oplysningerne på disse ark stammer for det meste fra undersøgelser udført af Danmarks Miljøundersøgelser. - Netop det vejr vi har haft de seneste dage med stille tungt vejr giver astmatikere store problemer med naboers brænderøg. "Dagens partikeltal" på samme hjemmeside er heller ikke uinteressant i denne sammenhæng

På DR program 1 mellem kl. 8 og 9 i dag kunne man høre om hvilke tiltag ved et 70'er hus, der har bragt energiforbruget på en villa ved Kolding ned med 50% uden brug af brændeovn. Dér satsede man på isolering, luft til luft varmepumpe, solfanger og solceller.

Venlig hilsen Solveig Czeskleba-Dupont

8
18. november 2011 kl. 13:28

........750.000tusinde hjem ikke lidt vel stort, set i lyset af at den totale personmasse er i omegnen af 6.000.000, hvoraf ganske mange familier bor i lejligheder uden brændeovne

Det er muligt at der er dette antal ovne i landet, men så er de fordelt mellem hjem, sommerhuse og og andre steder. Og hvor tit de reelt bruges vil jeg også sætte spørgsmål ved. Da det ud af mine 4 naboer med brændeovne, kun er to der bruger dem jævnligt i vinterperioden og de fyrer begge med færdigkløvet træ

7
18. november 2011 kl. 13:14

Nej, varmepumper er vejen frem.

Mvh Steen

6
18. november 2011 kl. 13:11

Problemerne i Danmark med gener fra brænderøg blev dokumenteret ved en stikprøveundersøgelse som Miljøstyrelsen fik udført i efteråret 2007. Her svarede 11 % af de adspurgte, at de var generet af brænderøg. På landsbasis vil det svare til ca. 600.000 mennesker.</p>
<p>Kræftens bekæmpelse:
På hjemmesiden er blandt andet nævnt:
”Det har vist sig, at områder med mange brændeovne på stille vinterdage kan have samme partikelforurening som stærkt trafikerede gader i København”.

Brænderøg. Jeg vil umiddelbart tro at mere end 11% vil svare JA til at de er generet af røg fra tobak!

Partikelforurening. De stærkt trafikerede gader i København er belastet HELE året rundt (måske ikke weekender) medens brændeovnsrøg er begrænset til stille vinterdage - som vi ikke har så mange af!

MEN det er langt mere interessant at se på alternativer til fyring i brændeovnen. Fjernes / forbydes denne form for opvarmning skal den erstattes af noget andet. I modsætning til at forbyde tobaksrøg! Og hvad vil dette / disse alternativer betyde af forurening lokalt såvel som globalt. Dette mangler helt i debatten - især blandt de fanatiske antibrændeovnsmennesker.

5
18. november 2011 kl. 13:10

Det er et uhyggeligt tal at et par hundrede mennesker dør om året.

Istedet for at bruge noget så primitivt som varme fra træ kunne vi istedetfor bygge at par atomkraftværker så danskerne kunne få billig elektricitet og opvarme deres hus med en varmepumpe. Dejlig ren gulvvarme som man har i moderne huse er rigtig godt.

Selvom disse akraftværker lavede en Chernobyl type ulykke om året ville det alligevel koste langt færre liv end at bruge brændeovne. Utroligt!!

Det er interessant at tænke på hvordan vi vurderer og accepterer risiko for forskellige energikilder.

Dette er også et eksempel på at dyr energi/elektricitet koster liv. Det burde man tage med når man risikovurderer en energikilde. Hvis man udelukker de fattige har man et problem.

Et par andre kommentarer til lederen: Indfør skrotpræmie - hvorfor skal skatteyderne støtte parcelhusejerne som hører til samfundets rigere del? Skal vi ikke hellere bruge statens få midler på samfundets mest svage mennesker?

Opret en forskningspulje - det kan brændeovnsproducenterne da selv gøre og det kan de blive nødt til hvis der kommer krav fra Staten. Skal vi også oprette en pulje for bilproducenterne, murstensfabrikanterne, radioatorfabrikkerne, Airbus, etc. etc.?

Resten af forslagene er sådan set meget gode men de er kun lappeløsninger på det faktum at vi bruger en forkert energikilde.

Mvh Steen

4
18. november 2011 kl. 12:56

Det er naturligvis alt, alt for tidligt at dømme filtre ude blot fordi enkelte forsøg og nogle prototyper har vist skuffende resultater, og jeg er overbevist om at vejen frem på længere sigt er filtre, hvis der skal gøres noget rigtig effektivt ved forureningen. Hvor intensivt har der været forsket i området?, Hvor mange opfindertyper har arbejdet med problemerne i årevis og prøvet X antal prototyper? Selvfølgfelig findes der en løsning, det er bare på med vanten igen!.......Hvad med en opfinderkonkurrence, hvor der stilles nogle minimumskrav til et filters effektivitet, og hvor bedste løsning vinder en pæn sum penge?

Mvh.

3
18. november 2011 kl. 12:23

Træ er ikke en bæredygtig energiform til en planet med 7 milliarder mennesker.

De løb allerede tør for træ i England i 1800 tallet. Google "Peak Wood". Selv i Afrika vokser ørkenerne stadigvæk fordi vi mennesker bruger alt det træ vi kan få fat i.

IMHO burde vi kun bruge træafbrænding til lejrbål og lidt pejsehygge. Ihvertfald ikke mere end det vi kan få ud af bæredygtig lokal skovdrift.

At bruge træ til elproduktion og opvarmning i stor stil er en dårlig ide. Hvis bare en lille del af planetens befolkning gør dette kan vi godt vinke farvel til vores skov og natur. Og som vi lige har læst forurener det ad H til.

Vores store brug af brændeovne er det først trin ned af trappen mod middelalderlivet (nulenergisamfundet) som nogle "grønne" ekstremister vil påtvinge os. På den anden side er brændeovnene også frihedens sidste bastion idet træ er den eneste tilbageværende energikilde som ikke er brandbeskattet i Danmark. Mange mennesker har desværre ikke råd til at undvære deres brændeovn. Alternativet er at leve som energifattig i en kold bolig. :-(

Mvh Steen

2
18. november 2011 kl. 09:29

Lederen mangler omtale af gener fra brænderøg Problemerne i Danmark med gener fra brænderøg blev dokumenteret ved en stikprøveundersøgelse som Miljøstyrelsen fik udført i efteråret 2007. Her svarede 11 % af de adspurgte, at de var generet af brænderøg. På landsbasis vil det svare til ca. 600.000 mennesker.

De konkrete råd mangler omtale af noget så vigtigt som skorstenshøjden. BR10: Røgudledning må ikke give gener for omgivelserne. SBI-Anvisning 230 og BR10 8.5.3.1 stk.3 anbefaler at skorstene normalt skal føres ca. 1m over hovedbygningens tagryg (Dette gælder også for skorstene placeret i lavere tilbygninger), for at undgå at røgen af den turbulente luft i husets læside føres ned i det niveau hvor mennesker færdes. Denne nye anbefaling er endnu ikke fulgt i ret mange ejendomme, ofte til stor gene for naboerne. Ved en væsentlig forurening kan kommunerne påbyde en forhøjelse af skorstenen.

Brug af brændeovne i tæt bebyggelse, generelt. Energistyrelsen: Energisparebolig.dk nævnte i marts 2010 vedr. brændeovne: ”Bør ikke benyttes i tæt bebyggelse på grund af røggener fra skorsten” og ”…da røgen fra forbrændingen indeholder stoffer, som kan virke generende eller være direkte skadelig for mennesker med astma og andre lunge- eller allergisygdomme”.

Kræftens bekæmpelse: På hjemmesiden er blandt andet nævnt: ”Det har vist sig, at områder med mange brændeovne på stille vinterdage kan have samme partikelforurening som stærkt trafikerede gader i København”. ”Det er ikke kun i stærkt trafikerede områder, at luftforureningen er høj. I mange villakvarterer er luften i fyringssæsonen forurenet af brændeovne”. ”Luftforureningen kan begrænses”. ”Man kan: …… Begrænse anvendelsen af brændeovne i tæt bebyggede områder”.

Konklusionen må være at det er uhensigtsmæssigt at anvende brændeovne i tæt bebyggelse. En neutral lederskribent ville have sat sig lidt mere ind i de problemer der uvægerligt følger med brug af brændeovne!

1
18. november 2011 kl. 07:59
  1. Indfør skrotpræmie
  2. Opret en forskningspulje

Normalt siger man at forureneren skal betale, ikke tildeles en præmie, hvilken pulje skal man suge midler fra?, hvilke afgifter fra brændeovnsbrugere har man at suge fra?

Henne i erhvervslivet er der faste rammer for udledning og årlige miljøsyn og gebyr for samme, bevisstillingen er omvendt, ved enhver tvivl om udledning eller klage fra naboer igangsættes en undersøgelse som betales af virksomheden uanset udfaldet, dertil en bøde hvis grænserne er overtrådt