Leder: Danmarks sikring mod stormflod sejler

23. januar 2015 kl. 06:395
Leder: Danmarks sikring mod stormflod sejler
Illustration: Lars Bertelsen.
Artiklen er ældre end 30 dage

Danmark har over 7.000 kilometer kystlinje og en stærk tradition for offentlig administration. Alligevel er der slet ikke styr på, hvordan vores kyster og havnebyer beskyttes bedst mod vandmasserne.

På Vestkysten sørger Kystdirektoratet for at fodre med nyt sand, når havet æder sig ind på kysten. Men andre steder i landet er beskyttelsen lagt i hænderne på dem, der ejer grunde ved kysten. Som Ingeniøren har afdækket i en stribe artikler, betyder det, at nogle grundejere lader stå til, mens andre slår sig sammen om at sikre en lille strand – med det resultat, at det går hårdere ud over nabostranden.

Den manglende styring og organisering af kystbeskyttelsen har størst konsekvenser i de områder af landet, som med stadigt kortere intervaller bliver ramt af stormflod og oversvømmelser. Senest var det tæt på at gå galt i Limfjorden, hvor stormen Egon gav rekordvandstand i Lemvig. Kun kommunens egen betonmur på havnen forhindrede den helt store oversvømmelse.

Skal resten af Limfjordsbyerne beskyttes, kræver det enten kilometervis af lokale diger eller en sluse eller høfdeforlængelse ved Thyborøn, som helt eller delvist kan lukke Vesterhavet ude, når højvande truer. Det sidste er det billigste, men det kræver statslig regulering og sam­ordning, der tillader kommunerne at bidrage til en fælles løsning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilsvarende gælder for Roskilde Fjord. En slags dæmning med barrierer, som kan rejses fra fjordbunden i tilfælde af højvande, kan enkelt holde vandet ude af de områder, der blev oversvømmet ved stormen Bodil.

I København er byens politikere ikke i tvivl: Det er både smartere og billigere at bygge en barriere ved havneindløbet end at hæve hver eneste bygning omkring havnen for at undgå de massive oversvømmelser, som truer mod slutningen af dette århundrede. Men også her efterlyses statslig stillingtagen.

Skal de danske fjorde og havne sikres, kræver det, at staten blander sig og i det mindste fastlægger retningslinjer, som gør det muligt at opføre og betale for de nødvendige dæmninger og sluser.

Indtil videre er kystbyborgmestrenes bønner om statslig handling imidlertid prellet af på Christiansborg. Skiftende ansvarlige ministre har henvist til, at en ny analyse, skrevet af ministerielle embedsmænd, skal afklare, hvordan den danske kystlinje fremover bedst kan sikres. Analysen skal være færdig ved udgangen af i år, og arbejdsgruppen er båndlagt af et kommissorium, der fastlægger en forudsætning om, at det også fremover er grundejernes eget ansvar at holde vandet ude af deres ejendom.

Det vidner om en manglende forståelse for, at indbyggerne i Lemvig, Jyllinge og andre udsatte byer bliver nødt til at finde sandsække frem, hver gang DMI varsler forhøjet vandstand, lige indtil de får en permanent løsning. Når nu beregningerne viser, at nye barrierer er den bedste løsning, så er borgmestrenes frustration forståelig. For jo længere vi venter, des større er risikoen for, at den næste storm giver flere ødelæggelser end de foregående.

5 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
5
30. januar 2015 kl. 06:51

På dæmningen skal være en bred tosporet vej med cykelsti, og det kan debatteres, om jernbanen skal føres videre fra Hundested til Nykøbing. Det bliver en del dyrere!

Ikke voldsomt. Banerne Holbæk - Nykøbing S og Hundested - Frederiksværk - Hillerød bliver under alle omstændigheder bevaret, så hvorfor ikke forbinde dem og give Odsherred direkte pendlerforbindelse til Nordsjælland med gennemgående tog? Værkstedsfaciliteter etc vil også kunne reduceres fra de nuværende to til én.

4
25. januar 2015 kl. 14:54

pengene skal komme et sted fra - og det er der skal afklares endeligt.. Sagen er at alle nu har opdaget det er alvor - længe efter de første advarsler - og derfor er det politiske system bare kommet for sent i gang. Ja - der er behov for handling ... men hør nu på alle dem der råber på statsstøtte. Det går simpelthen ikke - og de ved de (lokalpolitikerne) også godt - og det ved vi andre. Staten kan kun støtte det aller mest udsatte (som fortsat er vestkysten) og store enkeltstående projekter (dæmninger / sluser). Og sådan vil det fortsat være. Det bedste man kan håbe af kystanalysen er at den tydeliggør problemets omfang...

Ja - vi ved alle - også politikerne - at det er det der kommer. Så hvorfor er man ikke allerede i gang med at diskutere financieringsmodeller?? Det er jo den rene politiske opgave UANSET hvad kystdirektoratet kommer med - så få dog fingrene ud! Financiesringsmodellerne er det første - og dernæst kan kommunerne begynde at samarbejde om de bedste løsninger...

Det næste mandat til kystdirektoratet er jo også fuldstændigt forudsigeligt: kom med retningslinier for hvilke projekter der KAN godkendes og PÅ HVILKE VILKÅR. Igen er det aktiviteter der er helt uafhængige af kystanalysen - så få dog fingre ud!

Sidste store udfordring er så diskussionerne omkring miljøpåvirkningen... Dæmninger kan jo af disse årsager stort set udelukkes på forhånd, og kravene til højvandssluse løsninger kan blive ganske voldsomme. Her er IGEN en politisk opgave som der kan tages hul på uafhængigt af kystanalysen: Under hvilke forudsætninger kan vi vælge at se bort fra VVM undersøgelser og naturhøringer???.

Skuffende at Ing ikke vælger at forholde sig til disse let gennemskuelige politiske forhindringer - men i stedet forholder sig rent teknisk til problemstillingerne... Det hjælper ikke at råbe og hyle - det hjælper at påvirke konstruktivt. Det sejler - ja - men, med målrettet kurs og fremdrift gennem vandet. Desværre har vi kun sat det første af mange initiativer i søen, uagtet at vi VED der kræves flere..

3
23. januar 2015 kl. 15:51

Øh, om sikring af Isefjorden og Roskilde fjord står der: "...en slags dæmning med barrierer, som kan rejses fra fjordbunden i tilfælde af højvande...". Lidt mere konkret og billigere: En dæmning mellem Hundested og Rørvig og med et par brede sluseporte ved sejlrenden kan sikre hele fjorden og dens mange store og små byer imod de næste stormfloder. Dæmningen skal være 3,5 - 4 km lang, og en stor del af vejen er havdybden kun ca 3 meter. På dæmningen skal være en bred tosporet vej med cykelsti, og det kan debatteres, om jernbanen skal føres videre fra Hundested til Nykøbing. Det bliver en del dyrere! En indvindig kan være, at udskiftningen af vand i fjorden bliver for lille. Dette har en simpel løsning: Ved storm fra nord-vest lader man en passende mængde vand slippe ind i fjorden, før man lukker slusen. F.eks. en eller en halv meters vandstigning, som næppe skader nogen. Dette løber ud igen ved vindstille - og forstærkes ved blæst fra syd og øst. Jeg har spurgt (i Politiken og i Fr.borg Amts Avis), om der er en entreprenør, der kan lave et overslag over prisen, men ingen har reageret. Derfor spørger jeg igen. Dæmningen er kun dobbelt så lang som Lammefjordsdæmningen og kort sammenlignet med Rømø-dæmningen. Og kigger man til Holland, er vores dæmning kun en småting.

2
23. januar 2015 kl. 09:36

Man kunne måske bruge nogle midler herfra (hvis altså der er nogen tilbage??).

Evt. kunne indbetalingerne hæves i en periode - indtil de værste 'huller' er dækket(?)

Bedre kystsikring vil jo i sig selv føre til færre stormflodsskader.

1
23. januar 2015 kl. 08:58

af det en eller andet, giver ikke stemmer ved et folketingsvalg, så...