Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Kronik: Transportministeriet dækker over Rejsekort-fadæse

19. oktober 2012 kl. 06:309
Artiklen er ældre end 30 dage

Illustration: Privatfoto.

Erik Frøkjær er lektor ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Det er trist og helt ude af samklang med principperne om åbenhed og offentlighed i den offentlige forvaltning, at der skulle gå to år, inden vi fik indsigt i de review-rapporter om Rejsekort-projektet, som Transportministeriet modtog fra konsulentvirksomheden Gartner i efteråret 2010 - netop på det tidspunkt, hvor politikerne skulle træffe beslutning om enten at opgive projektet eller videreføre det med større eller mindre ændringer i målsætning og ledelsesform.

Det viser sig nu, at det ledelsesresume, som vi i offentligheden blev spist af med i 2010, på centrale punkter er misvisende og kun dårligt afspejler Gartner-rapportens faktiske beskrivelser af problemerne og konsulentvirksomhedens anbefalinger.

At vi overhovedet har fået indsigt i disse rapporter og andre dokumenter, der belyser sagen, skyldes ene og alene en meget ihærdig journalist hos tidsskriftet Ingeniøren samt støtte fra landets Ombudsmand. Jeg og andre, der tilbage i efteråret 2010 bad om aktindsigt i disse dokumenter, blev pure afvist.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gartner-rapporten og de andre dokumenter om Rejsekort-projektets tilstand, fremdrift og styring afdækker med stor klarhed et mislykket og elendigt ledet it-projekt, som DSB og Transportministeriet har et meget stort medansvar for. Lukketheden om beslutningsgrundlaget og beslutningsprocesserne om Rejsekort-projektet i 2010 synes primært at have haft til formål at holde denne tingenes sørgelige tilstand skjult for offentligheden. Lukketheden har primært skullet dække over de overordnet ansvarliges inkompetence og manglende evne til at styre et så stort og kompliceret projekt.

I perioden oktober 2011 til februar 2012 så vi præcis det samme mønster med lukkethed praktiseret af Transportministeriets ledelse, blot i endnu mere skærpet form. Her var det Atkins-rapporten om IC4/IC2 togprojektets miserable tilstand, som blev søgt totalt hemmeligholdt.

Transportministeriet fremlagde i første omgang, i oktober 2011, et 54 siders powerpoint-slideshow som værende selve konsulentrapporten. Ingen - heller ikke de øverste ansvarlige i DSB - måtte oplyse, at der faktisk fandtes en mere sædvanlig udredningsrapport fra Atkins-konsulenterne. At der fandtes en sådan rapport som grundlag for "power-point-rapporten" blev direkte benægtet af ledende personer hos DSB under et møde jeg havde med DSB i november 2011.

Først efter ca. en måneds forløb - og på anmodning har jeg forstået fra Enhedslistens politikere i Folketingets Transportudvalg - blev den på mange måder informative Atkins-rapport fremlagt. Og først på det grundlag har vigtige tekniske spørgsmål kunnet behandles i en dialog med bl.a. teknikere og andre fagkyndige, hvad Ingeniørens læsere er bekendt med. Og helt analogt til forløbet om Rejsekort-projektet blev det med Atkins-rapporten afdækket, hvordan den til offentligheden påtænkte 'powerpoint-rapport' var misvisende på centrale punkter i forhold til den oprindeligt hemmeligholdte konsulentrapport.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jeg ønsker at sætte disse to forløb i direkte forbindelse for at vise politikere og borgere, at der hersker en lukkethedskultur i Transportministeriet, som primært tjener til at dække over inkompetence. Kulturen er skadelig i forhold til, at vi kan føre en saglig og faktuelt baseret diskussion om disse kostbare transportinfrastruktur-projekter af største betydning for landets borgere og virksomheder.

En kulturrevolution er nødvendig i det ministerium, heldigvis en usædvanlig skamplet i forhold til de fleste andre danske ministerier, hvor der findes en ganske anden forståelse af nødvendigheden og nytten af åbenhed.

Læs også: Minister skjulte rapport om usselt rejsekort-system

9 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
9
3. november 2012 kl. 01:12

Fint nok i princippet - men drop MySQL det er ikke en særlig god database.

Det er det ved at blive Frithiof, hvilken version bruger du? Og hvad er du ked af ved MySQL. Jeg antager at du foretrækker postgreSQL i stedet f.eks.?

8
21. oktober 2012 kl. 16:00

Nej og ja. Bemærk problemet. Det opstår på busser ved check-ind på zonegrænser, hvor man fejlagtigt kan få start-zone i den bussen netop er på vej ud af. Derved 'kan' man få lagt en ekstra zone til rejsen. Samme fejl kan forekomme ved SMS-biletter via apps på smartphones, hvor GPS benyttes til at finde start-zone. Ved "grænsestoppesteder" vil der normalt være forskelligt zonenummer for de to stoppesteder på hver sin side af vejen.

7
21. oktober 2012 kl. 14:52

Fint nok i princippet - men drop MySQL det er ikke en særlig god database.

6
21. oktober 2012 kl. 12:29

Endelig er det forlængst overhalet af smartphone-baserede løsninger som kan meget mere.

Fuldstændigt korrekt. Nogle vil så sige "Jamen det er ikke på mobil enhederne at rejsekortet er dyrt/besværligt. Det er backend serveren". Dette er noget "sludder": Man skal kun have en backend-server, som man kan drive med stordriftfordel. Integration med betalingsystemer/regnskab er noget enhver web-shop kan finde ud af.

Konceptet kan laves på følgende overordnede måde: Rejsekort serveren udsteder en WEB- eller SMS- billet i denne text er der et unikt (serie)nr. Som på bus checkes ved at kunden viser mobilen-displayet til en mobil-scanner som finder ud af om billetten er ægte og gyldig: tid/sted (zone). På tog skal kunden ikke checke ind , men kontrollen har en mobilterminal og på stationer kan passagerer checke gyldighed/tid på deres billet på en terminal.

Alle mobil enheder er i forbindelse med serveren, dette er noget en kvik 14årig kan lave og demonstrer virker ved hjælp af hendes Android enhed. På serveren er der Apache/PHP/mySQL (igen 14år) (mindst 400 mill. biliger)

I fremtiden : Indføring af NFC. (når der kommer flere mobilenheder med NFC)

5
19. oktober 2012 kl. 15:18

Rejsekortet er en meget dyr joke. Ikke alene er det håbløst forsinket og dybt forældet; det er også meget usikkert og kan hackes skræmmende let. Oven i alt dette så snyder de folk for penge med fupzoner, gør tingene unødigt besværlige (hvad er der galt med bare at checke ind ved start og ud ved slut?) og uddeler dummebøder til folk som begår fejl eller som oplever en af systemets mange fejl.

Endelig er det forlængst overhalet af smartphone-baserede løsninger som kan meget mere.

4
19. oktober 2012 kl. 14:42

den historie i Ekstrabladet? [b]Rejsekort: Du bliver snydt så vandet driver[/b] [i]En ekstra zone bliver talt med, når man bruger det elektroniske rejsekort. Movia erkender problemt, men kan ikke løse det før til foråret 2013[/i]https://ekstrabladet.dk/nationen/article1845455.ece

3
19. oktober 2012 kl. 12:43

Kære Bjørn Wahlsteen,

Tak for dit ovenstående indlæg - du har her til morgen sendt bl.a. mig en invitation til et møde. Herpå har jeg svaret positivt tilbage på denne måde - måske nogen har lyst at læse det - især slutningerne både i din kommentar ovenfor og min understående er måske interessante også for andre - det handler om kildekritik, manglende respekt for pressen (din tale om "historier i pressen"), som står i skærende kontrast til hvad der faktisk har været grundlag for den offentlige kritik: omfattende og kostbare konsulentudredninger som hemmeligholdes... Det går bare ikke i et samfund som det danske: Vi vil have et åbent, effektivt demokratisk samfund, hvor ministerierne viser forståelse for deres rolle og deres ansvar ved beslutninger om og gennemførelse af store, vigtige og kostbare projekter, som det du er direktør for.

Email-svar fra EF på invitation fra BW den 19. okt 2012:

Kære Bjørn Wahlsteen, direktør i Rejsekortet A/S,

Jeg vil gerne deltage i et møde med jer hvis I mener det kan være til nytte. Jeg er enig med dig i at "samtale fremmer forståelse" som det rigtigt hed i det gamle Orange-reklameslogan som vi alle kender :-) 

Da der er tale om komplicerede sager beder jeg om, at I fremlægger skriftligt materiale til at underbygge og præcisere de forhold, hvor I måtte mene at jeg og andre kritikere af projektet er gået en smule galt i byen ... Mundtlig drøftelse af sådant er ikke tilstrækkeligt, omend det også efter min erfaring kan være udmærket nyttigt.

Jeg er fortsat af den klare mening, at Transministeriets og Gartners ledelsesresume er misvisende på afgørende punkter i forhold til Gartner-rapporten og de øvrige nu offentliggjorte dokumenter - på trods af de urimeligt mange overstregninger som er tilføjet ved aktindsigtsbehandlingen i ministeriet. 

Ledelsesresumeet var holdt i så generelle vendinger, at det var uegnet til at oplyse om projektets faktiske sørgelige tilstand. 

I foråret 2011 gjorde jeg bl.a. følgende notater herom:  

  1. "Spørgsmålet om aktindsigt i Gartner-rapporten:

I det lys finder jeg også den afviste aktindsigt vedrørende Gartner-rapporten uacceptabel set fra et offentlighedssynspunkt. Hvis rapporten bag ledelsesresumeet ikke kan offentliggøres af hensyn til en eventuel kommende retssag mv, så må ministeriet straks sørge for at udarbejde en ny og oplysende rapport om projektet konkrete status og planerne for projektets realisering, så teknikere og sagkyndige og politikere og borgere på et sagligt grundlag kan drøfte og tage stilling til projektets videreførelse. Ledelsesresumeet tænder jo alarm-klokkerne på alle projektflankerne: teknisk, organisatorisk, ledelsesmæssigt og finansielt. Men dette såkaldte ledelsesresume er holdt i helt generelle vendinger og er helt uegnet til at bedømme projektets faktiske status. Den nuværende ledelse af projektet og transportministeriets evne til at føre et betryggende tilsyn har vist sig som "ikke-dueligt" --- vi kan derfor ikke længere blot udvise tillid ...

  1. Vi får i ledelsesresumeet ikke konkrete oplysninger om (1) hvilke dele af det tekniske system som er udviklet og aftestet; og hvilke dele som endnu ikke er færdige; (2) hvilke dele af systemet, som af udvalgte brugergrupper er afprøvet og fundet tilfredsstillende med hensyn til funktionalitet, forståelighed og brugbarhed. (3) Hvorledes Rejsekortsystemet spiller effektivt sammen med systemer hos de medvirkende trafikselskaber."

Din afsluttende bemærkning i email-invitationen "Det må vel alt andet lige være bedre at udtale sig på baggrund af viden fra selve kilden" finder jeg lidt upassende og problematisk af flere grunde. Bl.a. er der et uhyre vigtigt begreb i al saglig undersøgelse/forskning der hedder "kildekritik"... Det ved du jo udmærket. Desuden: Jeg har til enhver tid gjort det klart på hvilket grundlag jeg udtaler mig, og fremhævet når/hvor grundlaget har været usikkert. Der har således været flere invitationer til at I og andre kunne udfylde med fakta. Det er kun udnyttet yderst mangelfuldt og tøvende af Transportministeriet, DSB og Rejsekortet, de parter som jeg ser udvisende de største og mest vedvarende svigt i den her aktuelle sag. Fx: Jeg har klart og STRAKS ved offentliggørelsen af ledelsesresumeet påpeget og begrundet det utilfredsstillende i, at vi i offentligheden ikke har kunnet få aktindsigt i Gartner-rapporten. Ministeriet, DSB og Rejsekortet A/S har gennem hele det lange projektforløb været meget meget lukkede - og det er jo først hver ved Ombudsmandens mellemkomst, at man har åbnet en smule.

Mht til mødetidspunkt kan jeg tirsdag den 13. 11. 2012 efter kl 14.30, onsdag den 14. 11 hele dagen; men ikke torsdag den 15. 11.

Med venlig hilsen

Erik Frøkjær

2
19. oktober 2012 kl. 11:01

Rejsekort trodsede ikke anbefaling om nyt it-system 19-10-2012

Det fremgår som hovedhistorie i Ingeniøren den 19 oktober 2012, at Rejsekort trodsede anbefaling om nyt it-system. På basis af denne historie følger en historie om at ”Minister skjulte rapport om usselt rejsekort-system”.

Facts er, at Rejsekort i slutningen af 2010, hvor der var kritiske forhandlinger med leverandøren, både fra Gartner og fra KPMG havde fået anbefalinger om at forbedre arkitekturen i rejsekortsystemet ved at etablere et datawarehouse udenfor det af leverandøren leverede system, hvortil data overføres, bearbejdes og sendes videre til trafikselskaber til regnskabsføring og til Bus&Tog som grundlag for trafikanalyser og indtægtsdeling.

Dette blev besluttet i Rejsekort og implementeringen sat i gang i efteråret 2010. Og det var et godt råd og det har fungeret fint siden.

Da Rejsekort den 21. december 2010 indgår Tillægsaftale V med leverandøren, var denne kritik således håndteret og derfor har dette punkt naturligt nok ikke en fremtrædende plads i det resume af Gartner rapporten, der offentliggøres.

Som Professor Kim Normann Andersen også fremfører i Ingeniøren, ”så ville offentligheden kende til det nu, to år efter rapporten blev skrevet”.

Rejsekort og leverandøren har fulgt den aftale, der blev indgået i 2010 og på mandag, den 22. oktober sættes alle busser i Nordjylland i drift. Så nu kan rejsekortet benyttes til al kollektiv trafik på Sjælland og i Nordjylland, til alle tog i Danmark undtagen Odder og Lemvigbanen, og pilotdrift er indledt i Sydtrafiks busser i Esbjerg, Varde, Ribe og Vejen.

Der er gennemført over 9 mio rejser med rejsekort, over 160.000 rejsekort er solgt og kundeundersøgelser viser, at kunderne har taget rigtigt godt imod rejsekortet og mellem 10 og 20 % siger, at de har rejst mere med den kollektive trafik pga rejsekortet.

Når det er sagt skal det ikke dække over, at der har været mange problemer og udfordringer og sikkert også vil komme det fremadrettet. Ingeniøren vil utvivlsomt bidrage til synliggørelsen. Men dagens historie holder altså ikke.

Rejsekort anbefaler alle interesserede forskere og andre specialister, der udtaler sig om Rejsekortet, at gå til kilden for at få svar på sine spørgsmål, i stedet for at udtale sig på baggrund af historier i pressen. Vi stiller gerne op.

Venlig hilsen Bjørn Wahlsten Administrerende direktør i rejsekort A/S

1
19. oktober 2012 kl. 09:05

Tak til Ingeniøren for at gøre Erik Frøkjærs kronik mulig. Jeg vil også fremover være betalende læser.