Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Kronik: Grønnere el skal føre til lavere elafgift

21. marts 2013 kl. 11:1111
Artiklen er ældre end 30 dage

 

Anders Stouge er vicedirektør i Dansk Energi Illustration: Dansk Energi.

Den danske el bliver grønnere og grønnere. Det er et faktum, som vi ikke kan se bort fra. Men med mere og mere el, som kommer fra vedvarende energi, har vi som samfund en klar interesse i, at det eksempelvis er eldrevne, energieffektive varmepumper, som varmer hjem og arbejdspladser op i stedet for gamle, prustende oliefyr.

Det skal skattesystemet afspejle, men det gør reglerne på området ikke i dag.

Engang - før Danmark udvidede sin andel af grøn energi i form af vindmøller og biomasse - gav det måske mening med en tårnhøj beskatning af el, som jo tidligere blev produceret udelukkende på fossile brændsler, som kul, olie og gas. Sådan er det ikke mere. Nye vinde blæser ind over Danmark, og det skal vi vænne os til.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tallene taler deres eget sprog. CO2-udledningen fra en dansk husstand er for eksempel faldet fra 1.512 kg i 2011 til 1.211 kg i 2012. Set over et årti viser Dansk Energis tal endvidere, at elproduktionens CO2-udledning pr. produceret kilowatttime er blevet halveret - og udviklingen slutter ikke her snarere tværtimod. Vindenergi og biomasse gør virkelig en forskel for elproduktionen.

Derfor står jeg også uforstående over for Concitos angreb på regeringens Vækstplan DK, hvor regeringen foreslår den skævvridende dobbeltbeskatning af el afskaffet. Der er, som jeg ser det, en dobbelt effekt af nedsættelsen. Konkurrenceevnen bliver forbedret med lavere omkostninger, og man fremmer den grønne omstilling.

Faktum er, at samfundet med fordel kan omsætte strømmen fra vindmøller til opvarmning og produktion, så vi får en grøn omstilling. Det kommer samfundet og de mange danske produktionsvirksomheder til gode. Det er derfor Dansk Energis ønske, at det skal være afgiftsmæssigt tilladt at bruge grøn strøm.

Senest har erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen bakket sit vækstteam for energi og klima op. De anbefaler, at de tårnhøje elafgifter, som vi har i dag - Danmark har intet mindre end verdensrekord i elbeskatning - bringes ned, så niveauet nærmer sig de andre energiarter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er en god tanke, fordi det i dag er sådan, at fyringsolie eksempelvis beskattes langt, langt mindre pr. produceret enhed energi. Dvs. at man i dag beskatter det, man vil have mere af, og afgiftslemper på det, man vil af med. Derfor fremmer de nuværende afgiftsregler slet ikke den ønskede grønne omstilling. Det skal der laves om på.

Med finansloven sidste år og senest med Vækstplan DK er regeringen ved at omsætte ord til handling. Det sætter vi pris på. Vi er nemlig med forslaget, kommet tættere på en fornuftig energibeskatning. I den sammenhæng mangler vi blot, at også den almindelige dansker får udsigt til en afgiftsmæssig lettelse på deres strømforbrug, som jo bliver grønnere og grønnere.

Tilsvarende anser vi det for fornuftige meldinger, der kommer fra både oppositionen og regeringen omkring NOx-afgiften. En modernisering af NOx-afgiften kan også både øge konkurrenceevnen og sikre kontinuerlige reduktioner i NOx-udledningen.

Givet at NOx-beskatningen er en skævvridende dansk særskat, er det oplagt at bruge det nuværende forhandlingsvindue til at få håndteret dette problem også.

Der er således fortsat vej at gå på energibeskatningen. Den grønne vej i den forbindelse er ikke højere afgifter på el.

Vi skal fortsat beskatte energiforbruget uanset om vi taler om el, olie eller fjernvarme. Men beskatningen skal hænge sammen med de politiske miljømæssige prioriteringer og ambitioner. Derfor skal den også afspejle, at vores el bliver grønnere.

11 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
11
4. april 2013 kl. 00:33

Det er det jo heller ikke, jævnfør afgifterne på strøm,

Vi har i Danmark visse forureningsafgifter se her:

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=133858

stk 2: Afgiftspligtigt vareområde og afgiftens størrelse

samt stk 7: Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

Så ja, vi har i Danmark carbon afgifter. Også i andre lande:

The Climate Commission says by 2013, 33 countries and 18 sub-national jurisdictions will have a carbon price in place.

Its report - The Critical Decade: International Action on Climate Change - says these schemes could be expected to cover around 850 million people, around 30 per cent of the global economy and around 20 per cent of global emissions.

http://www.sbs.com.au/news/article/1492651/Factbox-Carbon-taxes-around-the-world

Men overvejende er der globalt set næsten ingen omkostninger forbundet ved at forurene. Og selv om der er afgifter er de oftest alt for små i forhold til skadevirkningerne.

Skidt for mange. Men selvfølgelig ikke for dig Svend som holder af forurening.

10
3. april 2013 kl. 23:32

Hvorfor skal det være gratis at forurene?

Det er det jo heller ikke, jævnfør afgifterne på strøm, som alle er indført for at vi skal forurene mindre med den frygtelige kulstrøm. Af en eller anden grund, så virker det kun den ene vej. Når strømmen bliver grønnere stiger afgifterne blot endnu mere. Tilbuddene om grøn strøm, som af og til dukker op, burde egentlig være en rabat, og ikke en ekstra pris.

8
3. april 2013 kl. 21:33

Jeg var lidt for hurtig, da jeg roste artiklens budskab og skrev. "God ide - teoretisk set...!" Jeg glemte den psykologiske side af sagen. Hvis afgifterne reduceres, når produktionsprisen vokser, så opdager forbrugerne ikke, at "den grønne energi" er meget dyr. Derfor er det fint, at elselskaberne nu som regel specificerer de enkelte poster. Men det bør forenkles, så det endnu tydeligere fremgår, hvad produktionsprisen er, transport af strømmen, hvad støtten til sol og vind (PSO) koster, og afgifterne/moms.

7
1. april 2013 kl. 19:53

Absolut - Håbet var egentligt at det er muligt med et systemskifte uden et "arabisk forår", men regeringen og f.eks. bestyrelsen i Vestas Wind Systems er desværre sammenlignelige: Uanset hvor elendigt et udbytte aktionærerne får, bliver ledelsen hængene til den bitre ende (d.v.s. til der ikke er flere ressourcer at trække ud, hvorefter de flyver videre til grønnere græsgange).

Og ... Vælgerne ligner desværre samtidigt Vestas aktionærer - Gymnasielærere og handelsskoleelever som er spekulanter fordi de har købt 10 aktier på toppen for fem år siden og som nu er blevet "langtidsinvestorer" fordi de ikke vil sælge med tab ;-)

6
1. april 2013 kl. 16:03

...Danmark drives som en forretning og borgerne er "forbrugere" eller måske endda "ressourcer" - ....

Hov - Hov - Jeg er IKKE "forbruger" eller "ressource"- jeg er EJER !!.

Hvis en privat virksomhed behandlede aktionærerne på den måde, ville det nok få konsekvenser for ledelsen.

Hvad så - Frithiof - skal vi fyre direktion og bestyrelse hhv regering og folketing. Kan vi fixe et "arabisk forår"? Nej sådan sker det ikke i Danmark. I Danmark laver vi "jordskredsvalg", hvor kortene blandes igen. Jeg synes stemningen omkring dansk politik minder betænkeligt om situationen forud for sidste gang i 1970'erne

5
26. marts 2013 kl. 23:35

Det er jo lige den vej, som afgiftdebatten render, og hvilken regering har råd til færre penge i kassen. Lad de glade grønne købe den dyre Møllestrøm, og det bliver så mindst 3kr kw og det md lavere afgifter,tilhører fortiden. Vi har alle drømme.Finn Bjerrehave Vig

4
26. marts 2013 kl. 09:52

Nu har jeg i 10 år blevet tudet ørerne fulde af, at "Forretningen Danmark skal drives forretningsmæssigt", så hvad er det, der foregår her?

Der foregår präcis "what is says on the tin" - Danmark drives som en forretning og borgerne er "forbrugere" eller måske endda "ressourcer" - på samme måde som Kul- eller Fosfat-forekomster er det (ifgl: HR-tankegangen, som også er en del af forretnings-filosofien).

En forretning drives primärt* for at skaffe en profit til ejerne. Det at der eventuelt produceres et produkt, leveres en service, at nogle kunders behov däkkes, at der leveres lösninger på kundernes problemer - det er uheldige sideeffekter og omkostninger af at man på een eller anden måde er nödt til at etablere et flow af ressourcer som man kan träkke procenter ud af.

Det er svärt at etablere "flow'et", men, det er nemmere at brodere det med "ekstra services" når det först er etableret; "udvidet garanti", "opdateringer", "ekstra kabler", salg af kundedata til spammere, hvad har vi?. Lige indtil kunderne forlader butikken.

På el-markedet har man allerede et flow af energi mellem producent og forbruger. Desvärre (for elselskaberne) er det reguleret hvor meget man kan träkke ud som profit. Men - hvis man nu ändrer strukturen i nettet, introducerer nogle flere "gatekeepers" og nye "service-providers" så er der pludseligt flere forskellige steder man kan stikke profit-snabelen i flowet.

Så, i dag har vi en mängde af virtuelle services som "markedet", "transport", "målerafgift", "afgift for u-grön el", "afgift for grön el", "afgift for CO2", o.s.v - hvor omfanget og prisen på disse tilköb stort kun begränses af fantasien, for kunderne kan desvärre ikke finde en anden butik!.

*) I den snävreste forstand, som anvendes af de nyliberale.

3
25. marts 2013 kl. 15:44

Det er en fin pointe, at afgifterne på el skal reduceres, når strømmen i voksende grad kommer fra kilder, der ikke udsender CO2. Og da strømproduktionen (fra vind, sol og biomasse) er dyrere end fra de fossile kilder, giver det god mening at regulere på afgifterne tilsvarende, men omvendt! - Men hvad med skatte-provenuet? Ideen kan meget let strande hos skatte- og finans-ministeren.

2
25. marts 2013 kl. 09:55

1: Dong's havmøllepark ved Læssø skulle være på 750 MW og koste ca 12 mia kr. 2: Et kulfyret kraftvarmeværk på 750 MW og med røgrens koster 4 Mia kr. Som Poul Marker ganske rigtigt anfører, så ender en tre dobbelt financieringsomkostning på de faste afgifter, mens der kan prales med en billig elpris. Yderligere har vindmøllerne kun ét produkt af sælge - strøm -, mens kraftvarmeværket har TO "varer på hylden" hhv el og fjernvarme.

Nu har jeg i 10 år blevet tudet ørerne fulde af, at "Forretningen Danmark skal drives forretningsmæssigt", så hvad er det, der foregår her????

1
21. marts 2013 kl. 17:37

Men det giver ingen ide at jo mindre strøm vi bruger jo mere hæver dong afgiften for transport i el systemet , Det gør de kun fordi de skal have råd til så mange maskiner som muligt ,FX dong i glostrup har kun 2 gaffeltruck Pr ansat medarbejder , osv Og det betaler vi for som forbruger , om det er grøn strøm eller kulstrøm