Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Indien tvinger os til at redefinere begrebet lykke

1. juni 2012 kl. 10:1924
Artiklen er ældre end 30 dage

Illustration: Privatfoto.

Finn R. Larsen, formand for styregruppen i IDAs temaår - Global Cooperation

IDA har søsat temaåret Global Cooperation, hvor fokus er rettet mod globaliseringen af ingeniørernes arbejdsmarked. Som forberedelse til året var vi en arbejdsgruppe, der drog til Indien for at samle inspiration.
Her fik vi virkelig sat den store globale udfordring på spidsen. Det skete i et møde med en vellidt og anerkendt indisk professor, der har siddet på samme kontor de seneste 20 år og blandt andet arbejdet med at udvikle og undervise i telekommunikation.

Han indledte vores besøg med at proklamere, at den største globale udfordring ikke umiddelbart handler om mad, sundhed eller klima, men om at vi i hele verden trænger til at ændre på vores definition af begrebet lykke.

Professorens forklaring lød: 'I den vestlige verden er lykke blandt andet defineret som gode opvarmede huse eller afkølede boliger med aircondition og en velfungerende infrastruktur med ret til egen bil til alle. Samt en række andre energikrævende goder. Hvis man forestiller sig, at samtlige 1,2 milliarder indere skal have samme niveau af lykke, så skal der bruges syv gange så meget energi, som der er på hele Jorden. Derfor er opgaven med at redefinere lykke ikke kun en opgave for Indien, men for alle mennesker og nationer på kloden'.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Set i forhold til COP 15, 16 og for den sags skyld 17 er det på nuværende tidspunkt ikke lykkedes at indgå en global aftale. Og selv om det måske ikke umiddelbart handler om lykke, så handler det om energi og CO2-udslip.

Her er den store udfordring, at alle de deltagende lande skal forstå, at det er et nyt sæt udfordringer, som vi står over for. Det handler ikke som tidligere om, hvordan vi fordeler goder - det har verdenssamfundet gjort i århundreder gennem blandt andet kolonisering og handelsaftaler. I stedet er opgaven inden for de senere år blevet ændret til, at vi nu skal fordele byrder i stedet.

Det er en ændring af spillets regler, som kræver flere års arbejde internt i de forskellige lande og i høj grad også mellem dem.

Indien er helt sikkert i gang med en større omlægning af samfundet, og årligt rykker 25 millioner indere op over fattigdomsgrænsen. Det betyder, at efterspørgslen efter, hvad man kan definere som normale vestlige goder, er voldsomt stigende.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det har fået en række danske virksomheder til at satse på, at den vækst, som måske ikke pt. findes på deres normale markeder, skal findes i Indien. Det er en god idé! Og det er min vurdering, at det efter en række både sjove og tragiske erfaringer nu ser ud til, at projektet vil lykkes.

Der bliver flere danske virksomheder, der betegner Indien som deres andet hjemmemarked, men hvis en dansk virksomhed skal begå sig på det indiske marked, er det vigtigt at forstå de helt særlige forhold, som gør sig gældende dér. Det er et marked, der er lige så stort som hele EU, og det er præget af lige så mange forskelle som mellem landene i EU.

I Indien blev jeg slået af, at vi danskere har en tendens til at have nogle fordomme om, hvordan vi mener, at inderne er som mennesker og som arbejdskraft. De fordomme er stærkt overdrevne og til dels misvisende. Eksempelvis besøgte vi virksomheder med over 400.000 ansatte på højteknologiske områder, hvor hovedparten af medarbejderne er ansat uden for Indien, og hvor virksomheden er ledet af indere på niveau med danske og europæiske topledere.

Vi så indere, der satte en ære i at medvirke til at starte nye virksomheder. Heriblandt studerende på alle niveauer, der ligesom danske ingeniørstuderende havde et væld af gode, konstruktive ideer, som helt naturligt blev udviklet i innovationscentre, ofte understøttet med både private og offentlige midler.

Det er min vurdering, at vi i løbet af de kommende fem-seks år kommer til at se indiske garagevirksomheder vokse sig store og blive verdensomspændende. Om det bliver starten på et nyt Google eller Apple, er svært at sige. Men jeg tror ikke, at vi skal afskrive resultatet af det, der foregår i dag og i morgen i Indien.

Skal vi frygte det? Nej, men vi skal med åbne øjne vide, hvad der sker nu og i fremtiden, så vi kan agere i en ændret verden, hvor lykken måske skal findes andre steder end i dag.

Læs også:

Flere end 100 danske virksomheder er i Indien - er du med på kortet?
Små og mellemstore ingeniørvirksomheder går glip af millioner i Indien
Q&A: Hvad skal der til for at komme ind på det indiske marked? Spørg DI's chef i Indien
Rambøll i Indien: At bygge bro mellem kulturerne er et langt, sejt træk

24 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
24
6. juni 2012 kl. 18:20

...derfor kæves flere og flere ting

 • uha da da! Er det nu [b]pilsnere[/b] (mv.), vi taler om?? :)
23
6. juni 2012 kl. 16:12

Jo mere man har jo mindre glæde har man, af den enkelte ting, og derfor kæves flere og flere ting.

22
4. juni 2012 kl. 00:18

Des mere vi har des sværere bliver det at gøre os glade

 • Bonjour, tristesse! :)
21
4. juni 2012 kl. 00:14

Det var ikke at have et behov dækket men at få et behov dækket der er lykken.

Uanset intelligens er det tilfredsstillende at få mad når man er sulten og først når sulten er stillet er der plads til overliggende behov som for eksempel selv realisering. (pointen i Marlovs behovspyramide).

De basale behov er veldefinerede men efterhånden som man kommer højere op bliver behovene mere og mere udefinerbare og derved svære at opfylde. Med andre ord: Des mere vi har des sværere bliver det at gøre os glade.

20
3. juni 2012 kl. 20:54

Lykken er vel at få det man mest trænger til og så længe det er basale behov som føde, klimaskærm og et godt sovested der behøves må lykken være veldefineret. Der er derfor indtil videre stor basis for lykke i Indien.
Det er straks vanskeligere når man befinder sig længere oppe i Maslovs behovspyramide hvor behovene er mindre definerbare.

For et menneske, som jo alle er skabt med et overskud af intelligens, er det ikke tilfredsstillende kun at få dækket sine basale fysiske behov.

Det er i realiteten kun godt nok for planter og andre primitive livsformer.

Indtil behovspyramiden er opfyldt, er der med andre ord basis for utilfredshed frem for lykke.

Men det er meget kulturbestemt hvad der skal til for at opfylde behovspyramiden, og det beror jo ikke nødvendigvis på et stort forbrug af energi.

Faktisk er det de basale fysiske behov der kræver langt mest energi. Det viser sig især den dag vi skal til at afsalte vand i større stil.

19
3. juni 2012 kl. 20:33

[quote]Nu er I ikke længere i tvivl om hvad det betyder

 • næh, 'nadder' må så være en dialektal variant af af 'nas'!? :)[/quote] Nas og nadder er vel hhv ver. 3.1 og 3.2 af "ondt" og "av".

(med forbehold for at være gået glip af mellemliggende versioner ;-)

18
3. juni 2012 kl. 20:02

Nu er I ikke længere i tvivl om hvad det betyder

 • næh, 'nadder' må så være en dialektal variant af af 'nas'!? :)
17
3. juni 2012 kl. 19:47

Det handler ikke som tidligere om, hvordan vi fordeler goder – det har verdenssamfundet gjort i århundreder gennem blandt andet kolonisering og handelsaftaler. I stedet er opgaven inden for de senere år blevet ændret til, at vi nu skal fordele byrder i stedet.

Jeg synes ikke rigtig kronikøren har fanget budskabet fra Indien. Redefinitionen af begrebet lykke handler at sætte os nye mål for hvad det er vi ønsker at opnå med vores økonomi. Lykke i denne kontekst skal forstås som en økonomisk indikator - som BNP er det for os i dag. At tage til Indien for at lære om ny økonomi er måske udmærket, men på overfladen er Indien totalt druknet i en forbrugsekstase som jeg aldrig har set magen til. Alene det uhørt massive reklametryk i TV og på gader og stræder efterlader en udmattet og med snurren i hovedet.

Anvendelsen af lykke som økonomisk indikator kan henføres til det buddhistiske Bhutan som har defineret "lykke" i Gross National Happiness konceptet. Her forsøger man at specificere hvad der skal være samfundets mål med de økonomiske beslutninger på samme måde som vores beslutninger har som mår at øge BNP (skabe "vækst" i betydningen øget resourceforbrug). Specifikationen af "lykke" handler om tilfredsstillelse af basale krav til opfyldelse af et godt liv eller skabelse af forudsætninger den enkelte til at skabe sig et godt liv. Altså fuldstændig som alle andre samfundsmodeller.

GNP anvender følgende indikatorer:

 1. Economic Wellness: Indicated via direct survey and statistical measurement of economic metrics such as consumer debt, average income to consumer price index ratio and income distribution
 2. Environmental Wellness: Indicated via direct survey and statistical measurement of environmental metrics such as pollution, noise and traffic
 3. Physical Wellness: Indicated via statistical measurement of physical health metrics such as severe illnesses
 4. Mental Wellness: Indicated via direct survey and statistical measurement of mental health metrics such as usage of antidepressants and rise or decline of psychotherapy patients
 5. Workplace Wellness: Indicated via direct survey and statistical measurement of labor metrics such as jobless claims, job change, workplace complaints and lawsuits
 6. Social Wellness: Indicated via direct survey and statistical measurement of social metrics such as discrimination, safety, divorce rates, complaints of domestic conflicts and family lawsuits, public lawsuits, crime rates
 7. Political Wellness: Indicated via direct survey and statistical measurement of political metrics such as the quality of local democracy, individual freedom, and foreign conflicts.

Bemærk at man har forsøgt at kvantificere begreberne således at man kan måle i hvor høj grad man når sine mål og i hvilken retning man bevæger sig. Dette giver mulighed for at træffe gennemsigtige beslutninger på samme måde som vi kan måle om vores samfund øger vores økonomisk aktivitet genne måling af BNP og dermed agere i forhold til den retning vi har taget

Det handler altså som hos os om vækst. Men i modsætning til os er det ikke vækst af BNP som er i centrum. Vi skal have vækst for at tilfredsstille de økonomiske mål, men vækst af hvad bliver der ikke spurgt om. Penge lugter ikke siger vi. Kan man sælge våben, slaver, krematorieovne, olie, kul, fast food osv er det godt fordi det giver vækst. Kan man tømme havet for fisk, ødelægge naturen, svine luften, havet og jorden er det godt, bare det giver vækst.

Det er her Bhutan stiger af og foreslår at spørgsmålet: vækst af hvad" er det centrale spørgsmål i samfundsøkonomien.

16
3. juni 2012 kl. 19:37

Lykken er vel at få det man mest trænger til og så længe det er basale behov som føde, klimaskærm og et godt sovested der behøves må lykken være veldefineret. Der er derfor indtil videre stor basis for lykke i Indien. Det er straks vanskeligere når man befinder sig længere oppe i Maslovs behovspyramide hvor behovene er mindre definerbare.

15
3. juni 2012 kl. 19:32

Professoren siger:
"Det handler ikke som tidligere om, hvordan vi fordeler goder – det har verdenssamfundet gjort i århundreder gennem blandt andet kolonisering og handelsaftaler. I stedet er opgaven inden for de senere år blevet ændret til, at vi nu skal fordele byrder i stedet."

Det kunne jo også forstås sådan, at kolonimagterne har længe nok nydt mens andre har ydet, så nu må det være på tide at bytte. Her kan der jo let tales forbi hinanden. ;-)

Den danske kultur er rodfæstet i en gammel bondekultur. Sproget er fuld af floskler som "arbejdet bærer lønnen i sig selv", "man skal yde før man kan nyde", for ikke at tale om janteloven. Fælles for dem alle er at de kun gælder for dem der er "nede med nakken", og glimrende til at holde dem der.

Forskellen på Danmark og Indien er såmænd ikke så stor, hvad det angår.

NB: En ~20 årig elektrikerlærling fortalte på et LAUS-kursus at han havde prøvet at få stød ved 400 VAC. Da kursuslederen spurgte om han kom til skade, svarede han: "Nej, men det gjorde herre nadder."

Nu er I ikke længere i tvivl om hvad det betyder. ;-)

14
3. juni 2012 kl. 19:06

NB "Herre Nadder" har jeg ikke hørt før

 • heller ikke jeg (med danske aner adskillige sekler tilbage); men jeg er nysgerrig! :)
13
3. juni 2012 kl. 17:59

Att: Søren Lund

Professoren siger: "Det handler ikke som tidligere om, hvordan vi fordeler goder – det har verdenssamfundet gjort i århundreder gennem blandt andet kolonisering og handelsaftaler. I stedet er opgaven inden for de senere år blevet ændret til, at vi nu skal fordele byrder i stedet."

Og denne udtalelse skal så ses i sammenhæng med overskriften; "Indien tvinger os til at redefinere begrebet lykke". Betyder det andet end at befolkningen skal ned med nakken? Eller holde masserne dernede hvor de er i Indien for tiden?

Jeppe Aakjærs sang -Jeg bærer med smil min byrde- har ikke forandret den danske befolknings holdning til energiforbrug, selv om den jo gerne synges.

NB "Herre Nadder" har jeg ikke hørt før.

12
3. juni 2012 kl. 17:03

Loppen har sikkert en drøm om et fremtidigt liv med større frihedsgrader. Der skal forbandet mange reinkarnationer til, inden et ønske om bil og airkondition kan formuleres igen.

Ja - heldigvis, da!

Det er jo ikke rart at gå rundt med erindringer fra sit tidligere liv - som blodsuger i røven af en kamel. ;-)

11
3. juni 2012 kl. 16:55

Nej, jeg vil bare tydeliggøre, hvordan ordet lykke allene hos os har skiftet betydning med tiden. Hvor meget forskellig kan det så være mellem "indisk lykke" og det vi forstår i dag ved det.

Ja, det er der jo så mange ord der har (Fed, Klam o.s.v.).

Ved du hvad "herre nadder" betyder ?

Du er meget velbevandret i dansk, hvis du ved det, men alligevel forstår du med garanti ordene, når de kommer ind i deres rette kontekst - og det gælder jo også når vi taler om glæde, held og lykke.

Jeg finder det derfor letsindigt at antage på baggrund af ordets tvetydighed, at IDA's arbejdsgruppe i mødet med den omtalte professor, ligefrem skulle have siddet og talt forbi hinanden.

Trods mit ringe tysk, forstår selv jeg hvad en tysker mener med ordet glück, i den kontekst han anvender det.

Jeg vil gætte på at IDA's møde med Professoren foregik på engelsk, og at professoren ikke har talt om "luck" men om "happiness" - vel vidende hvad begge ord betyder. Indere er jo generelt ganske gode til engelsk.

Men jeg kan selvfølgelig ikke udelukke at du kan have ret ;-)

10
3. juni 2012 kl. 16:02

Citat Søren Lund:------"Naahr, Peter, det hælder vist til ordkløveri. ;-) Glæde og held er to forskellige ting, men i Danmark dækker ordet over begge begreber."--------

Nej, jeg vil bare tydeliggøre, hvordan ordet lykke allene hos os har skiftet betydning med tiden. Hvor meget forskellig kan det så være mellem "indisk lykke" og det vi forstår i dag ved det.

For at forstå professorens idee burde man i det mindste have en oplysning om, hvilken kaste han selv tilhører. Han ser måske en løsning for energiproblemet i at andre lande også burde have paria-fænomenet i deres samfund. Brahmanerne har til deres egen fordel vist altid defineret begrebet lykke for de andre kaster. Deri er der altså ikke noget nyt.

NB. Det med loppen må Du ikke lave grin med. Den er sikkert lykkelig, når den i det næste liv kan blive en flue og flyve sine egne runder og dermed hurtigere kan skifte arbejdsplads. Loppen har sikkert en drøm om et fremtidigt liv med større frihedsgrader. Der skal forbandet mange reinkarnationer til, inden et ønske om bil og airkondition kan formuleres igen.

9
3. juni 2012 kl. 13:06

Hvis man i Indien altså i det næste liv ikke ender som loppe i en kamels røv, så er det en form for en stor lykke. Hvad tror professoren selv på?

Her er det jo ligeså interessant hvad loppen mener er lykken? ;-)

8
3. juni 2012 kl. 13:03

Forskellen i Nordeuropa er allerede stor.
Nudansk Ordbog forklarer lykke :" en følelese som skyldes stor glæde og tilfredshed."</p>
<p>I ældre nedertysk findes ordet -lykke- som ge(lucke) og betyder et hældigt sammentræf af gunstige forhold og omstændigheder og en gunstig føjelse af skæbnen. Det handlede altså om måden noget endte på.

Naahr, Peter, det hælder vist til ordkløveri. ;-)

Glæde og held er to forskellige ting, men i Danmark dækker ordet over begge begreber.

Du kender vel vendíngen "prøv lykken", som betyder "se om du er heldig".

Begge betydninger ligger vel også i ordet "Glûck".

Man er jo sjældent i tvivl om hvilken "lykke" der er tale om, og i ovenstående artikel er det naturligvis "glædes"-betydningen som både inderen og Finn R. Larsen omtaler.

Eller i hvert fald i overvejende grad - for der er jo en vis sammenfald mellem de to betydninger, når vi jo taler om at tilstræbe lykken, d.v.s. - en situation man bliver generelt gladere af.

Spørgsmålet er m.a.o. kun, hvad inderen mener det vil sige at være glad - eller måske - hvad man bør glæde sig over.

Og han har jo ret så langt, at man bliver ikke nødvendigvis lykkeligere af mere økonomisk velstand. Tendensen er jo at at velstanden bare medfører øgede ambitioner, og dermed stress som følge af angst for ikke at slå til eller at noget udefra kommende skal komme og ødelægge ens velstand.

Angstdepressioner er vel derfor også mere udbredt i økonomisk velstillede lande end blandt fattige indere, og depressioner kan vel næppe betegnes som lykke. Betingelsen for glæde er for kompleks til at overlade til økonomiske betragtninger.

Alle mennesker i alle lande og samfundslag, føler naturlig lykke ved at få børn. Også i det moderne vesten. Her føler vi måske endda overdreven glæde og hengivenhed overfor vores børn.

Samtidig prioriterer vi jo således at vi helst skal nå at dygtiggøre os faglig inden vi får børn, og der må ikke være så mange børn omkring os, at vi mister fokus på den økonomiske vinding.

Og de skal jo helst heller ikke blive så længe i hjemmet, at de forstyrer når man skal ud og realisere pensionsopsparingen på golfbanen o.s.v.

Det handler om lykkefølelser i form af økonomiske succesoplevelser (belønning), som tilsyneladende matcher den instinktive lykkefølelse i at reproducere sig selv.

Sport kan nogenlunde det samme, men er endnu mere eksklusiv og kortsigtet end erhverv.

Fælles for dem begge, er at lykkevirkningen i høj grad er hænger sammen med andres påskønnelse.

Økonomi er jo en form for påskønnelse, idet andre mennesker jo (mere eller mindre frivilligt) har betalt, som påskønnelse for en eller anden ydelse.

Ved at tilegne sig tilstrækkelig magt, kan man komme lettere til disse økonomiske belønninger. Når magtfulde mennesker ofte er rige men ikke lykkelige, er forklaringen sikkert at belønningen ikke har baggrund i reel påskønnelse.

Men hvorom alting er; har man ikke mulighed for disse sportsligt eller økonomisk relaterede succesoplevelser, er det vel naturligt at man søger lykkefølelsen ved at få børn.

7
3. juni 2012 kl. 11:12

Citat Søren Lund:-------"Professorens forsøg på omdefinering af lykken, skaber derfor kun en sovepude, fremfor at udvikle den levestandard der fremfor alt skal modvirke fortsat befolkningstilvækst i samme tempo som hidtil."------

Spørgsmålet er vel i første omgang, om begrebet "Lykke" har den samme mening i Danmark/Vesten og Indien. Hvis ikke, er diskussionen overflødig.

Forskellen i Nordeuropa er allerede stor. Nudansk Ordbog forklarer lykke :" en følelese som skyldes stor glæde og tilfredshed."

I ældre nedertysk findes ordet -lykke- som ge(lucke) og betyder et hældigt sammentræf af gunstige forhold og omstændigheder og en gunstig føjelse af skæbnen. Det handlede altså om måden noget endte på.

Hvis man i Indien altså i det næste liv ikke ender som loppe i en kamels røv, så er det en form for en stor lykke. Hvad tror professoren selv på?

6
2. juni 2012 kl. 13:27

[quote]
Han indledte vores besøg med at proklamere, at den største globale udfordring ikke umiddelbart handler om mad, sundhed eller klima, men om at vi i hele verden trænger til at ændre på vores definition af begrebet lykke.</p>
<p>Professorens forklaring lød: ‘I den vestlige verden er lykke blandt andet defineret som gode opvarmede huse eller afkølede boliger med aircondition og en velfungerende infrastruktur med ret til egen bil til alle. Samt en række andre energikrævende goder. Hvis man forestiller sig, at samtlige 1,2 milliarder indere skal have samme niveau af lykke, så skal der bruges syv gange så meget energi, som der er på hele Jorden. Derfor er opgaven med at redefinere lykke ikke kun en opgave for Indien, men for alle mennesker og nationer på kloden’.</p>
<p>

Jeg føler en vis uro når man forsøger at definere sig til at lykke skal være noget andet end den folk synes at det er.

Er det ikke newspeak at definere at lykke ikke er at have gode opvarmede huse eller afkølede boliger med aircondition eller mad eller sundhed?[/quote]

Mennesket har visse behov, godt illustreret i en behovspyramide:https://da.wikipedia.org/wiki/Maslows_behovspyramide

Så, jeg er meget tilbøjelig til at give dig ret Anders - lykken er ikke en våd mark og 1000 km til nærmeste sted hvor der er noget at spise :ø)

"Problemet" er måske at der er flere og flere, der (ind)ser at verden ikke er sort/hvid, men 'multi-meget'.

5
2. juni 2012 kl. 12:00

Det er ikke os der skal lære af inderne men inderne der skal lære af os. Indien har altid været et håbløst sted, en forfærdelig religion gør det til et land med ekstremt rige der absolut intet har tilovers for den lille fattige mand. Han kan sælge sine egne organer kan han for han opførte sig jo ikke ordentligt i sit forrige liv.

Kun ved hjælp af massiv insourcing går det lidt fremad for Indien der ellers sandsynligvis ville stå fuldstændigt i stampe, fortabt i kastesystemer og generel ligegyldighed overfor mennesker. I Indien er man intet uden penge, man mødes ikke med venlighed før man har vist at man er noget. Alligevel vil man så gerne sælge den religion der kan få de almindelige fattige mennesker til at blive lykkelige.

Resultatet er bare ikke særligt velfungerende. Indien er stadigt et af de helt store problemlande i verden, meget langt fra noget lykkeland. Vi skal naturligvis gøre tingene smartere, bestemt ikke gå tilbage til en kæmpefuser.

4
2. juni 2012 kl. 00:09

Professorens forklaring lød: ‘I den vestlige verden er lykke blandt andet defineret som gode opvarmede huse eller afkølede boliger med aircondition og en velfungerende infrastruktur med ret til egen bil til alle. Samt en række andre energikrævende goder. Hvis man forestiller sig, at samtlige 1,2 milliarder indere skal have samme niveau af lykke, så skal der bruges syv gange så meget energi, som der er på hele Jorden.

Det passer ikke havd professoren siger!

Hvis indiske hjem og erhvervsbygninger bliver isoleret og forsynet med termoruder, så vil hver inder behøve max ~500 W til aircondition, når det er varmest.

På det tidspunkt kræves solceller eller koncentreret solkraft svarende til ca 1 promille af Indiens geografiske areal, at yde effekt nok til 1 milliard inderes aircondition.

Udnyt 1 promille mere, og der vil være strøm til samtlige inderes elbiler også.

Vi kan tale om at inderne p.t. hverken har råd til isolering, airconditionanlæg, solceller eller elbiler.

Men at påstå at der ikke findes energi nok på jorden til det, er altså noget vrøvl!

Jeg er overbevist om at hvis indernes valg stod mellem professorens nydefinerede lykke på den ene side og bil og aircondition på den anden side, så valgte de det sidste.

Professorens forsøg på omdefinering af lykken, skaber derfor kun en sovepude, fremfor at udvikle den levestandard der fremfor alt skal modvirke fortsat befolkningstilvækst i samme tempo som hidtil.

3
1. juni 2012 kl. 23:08

Hvis man forestiller sig, at samtlige 1,2 milliarder indere skal have samme niveau af lykke, så skal der bruges syv gange så meget energi, som der er på hele Jorden.

Nu ved jeg ikke hvordan de definerer hvor meget energi der er på jorden, men tallet lyder noget urealistisk. Der bor trods alt i nærheden af en milliard mennesker i nogenlunde udviklede lande og de klarer sig med den energi der er på jorden, så en ekstra milliard kan højst blive godt en fordobling.

Hvis det bare handler om at Indien skal have biler og aircondition, så bør det ikke være det helt store problem at klare med elbiler og solceller. I al fald ikke hvis vi accepterer at der går 20-30 år før de når op på nuværende vestligt niveau.

2
1. juni 2012 kl. 16:26

Han indledte vores besøg med at proklamere, at den største globale udfordring ikke umiddelbart handler om mad, sundhed eller klima, men om at vi i hele verden trænger til at ændre på vores definition af begrebet lykke.</p>
<p>Professorens forklaring lød: ‘I den vestlige verden er lykke blandt andet defineret som gode opvarmede huse eller afkølede boliger med aircondition og en velfungerende infrastruktur med ret til egen bil til alle. Samt en række andre energikrævende goder. Hvis man forestiller sig, at samtlige 1,2 milliarder indere skal have samme niveau af lykke, så skal der bruges syv gange så meget energi, som der er på hele Jorden. Derfor er opgaven med at redefinere lykke ikke kun en opgave for Indien, men for alle mennesker og nationer på kloden’.</p>
<p>

Jeg føler en vis uro når man forsøger at definere sig til at lykke skal være noget andet end den folk synes at det er.

Er det ikke newspeak at definere at lykke ikke er at have gode opvarmede huse eller afkølede boliger med aircondition eller mad eller sundhed?

1
Indsendt af Martin Ottzen … (ikke efterprøvet) den fre, 06/01/2012 - 14:24

Flot og eftertænksom artikel.

Det er ski sundt nok selv lige at blive mindet om at tænke en ekstra gang over ens egne fordomme.