Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Hvor kommer grønlænderne fra, og hvad ret har vi til Grønland?

26. september 2014 kl. 08:0017
Artiklen er ældre end 30 dage

I debatten om Grønland er der ingen, der sætter spørgsmålstegn ved grønlændernes ret til dette enorme ressourcerige land. Ikke højt i hvert fald. Grønland hedder jo Grønlændernes land, Kalaallit Nunaat.

Men hvad er grønlændernes historie? Hvor kommer grønlænderne egentlig fra? Hvor længe har de været eneherskere med retten til Grønland og dets ressourcer? Har de nogensinde været det? Det har et nyt spændende genetisk studie fra Københavns Universitet nu givet en ny vinkel på.

Studiet blev for nylig publiceret i det præstigefyldte tidsskrift Science. Studiet med titlen The genetic prehistory of the New World Arctic kommer fra Professor Eske Willerslevs gruppe på Center for Geogenetik, Københavns Universitet. Samme gruppe som for nogle år tilbage publicerede et studie på en oldtidsgrønlænder af Saqqaq folkets fulde genom, også beskrevet i det sidste blogindlæg.

Dette nye studiet undersøger slægtskab blandt nulevende og fortids-mennesker fra det østlige Sibirien over det amerikanske Arktis til det sydlige Grønland.
Prøverne består af DNA fra knogler, tænder og hår fra 169 fortidsmennesker taget enten i felten eller på museer rundt om i det Arktiske område, samt DNA fra nulevende personer bl.a. fra Grønland, hvor man har fravalgt personer med europæisk herkomst i historien.
En del af prøverne er blevet aldersbestemt med C14-datering. Her er der en interessant videnskabelig udfordring ved særligt det arktiske folk. Carbondatering går ud fra det princip, at der er en vis andel af C14 isotoper i atmosfæren. Denne andel er dog ikke det samme i havet på det givne tidspunkt. Det betyder at man skal korrigere aldersbestemmelser for ting fra havet. Fordi det arktiske folk i høj grad har levet af havets dyr og derfor består af en stor mængde kulstof fra havet, skal man også korrigere dem, for det man kalder marine reservoir effect.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Konklusionerne fra studiet peger på, at de tidligste eskimoer, palæo-eskimoerne som inkluderer bl.a. Saqqaq og Dorset folket, er af samme genetiske oprindelse og udgør et kontinuum af folk, der vandrede over Arktis. Dette er meget anderledes fra tidligere, og i virkeligheden også nuværende, opfattelser af, at Saqqaq folket helt forsvandt.
De nyere eskimoer, neo-eskimoerne, forfædrene til de moderne inuit og herunder grønlænderne, er af en anden genetisk oprindelse. Neo-eskimoerne vandrede over Arktis fra Sibirien i en separat bølge fra de tidligere palæo-eskimoer. De eneste tegn på sammenblanding mellem de to folkegrupper, som studiet understøtter, er i den tidligste fase i Alaska. Na Dene indianerne, som man tidligere har troet var i familie med Saqqaq folket, viser sig at være en helt separat vandring ind i det amerikanske kontinent. Grønlænderne viser sig i studiet at være direkte efterkommere af Thule folket, med kun et meget fjernt slægtskab til Saqqaq og Dorset folket, som fandtes i Grønland for flere tusind år siden. De moderne grønlænderes direkte forfædre har derfor kun været i Grønland siden Thule folkets ankomst mellem år 1100 og 1300, omtrent 100 år senere end Nordboernes ankomst til Grønland. Dette ses bl.a. på figur 1 på side 2 i artiklen.

Nu er det ikke fordi, vi her i verden har tradition for, at dem der var der først, er retmæssige ejere for tid og evighed. Det er USA, hvor jeg i øjeblikket befinder mig, et glimrende eksempel på. Men det er en interessant ny vinkel til det argument, som ofte bliver brugt i den grønlandske politiske top, at grønlænderne har levet i Grønland i tusinder af år og derfor har ret til at bestemme over Grønland.

Jeg synes bestemt, at Grønland tilhører grønlænderne. Sådan er det blevet gennem historien. Ligesom man næppe ville begynde at argumentere for, at indianerne alene skal bestemme over Nordamerika. Det er for sent i dag.

Men sandheden er, at det er et usædvanligt privilegium, som det lille grønlandske folk har, at have fået ret til så meget beslutningskraft og råderum på et så enormt og rigt land som Grønland. Personligt kan jeg i hvert fald godt sætte pris på at være født i Nuuk fremfor Beijing. Det gælder både i forhold til fysisk og politisk frihed og rum. Med andre ord, så er vi grønlændere meget heldige, at historien i så høj grad er faldet ud til vores fordel. Sådan som vi står i dag i hvert fald. Stor politisk frihed og med rimelige ressourcer i ryggen. Nogle ville måske endda sige urimeligt store ressourcer i ryggen, når man tænker på den lille befolkning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor er det også vigtigt, synes jeg, at værdsætte sit privilegium og få det bedste ud af det. Ikke kun for grønlænderne i dag eller i denne generation, men for mange generationer ud i fremtiden, og gerne også for hele verden.
Som nævnt før, så er det naivt at tro, at et så lille folk for altid vil få lov til at råde over så store landområder og ressourcer, som Grønland har, uden at resten af verden har en rigtig god grund til at acceptere det.

Det var egentlig meningen, det skulle handle om videnskab og genetik. En interessant diskussion i artiklen handler om Sadlermiut folket fra Canada. Folket, der uddøde i 1903 pga. europæiske sygdomme, er altid blevet opfattet som værende de sidste Dorset folk. Men studiet her konkluderer, at de er efterkommere af Thule folket, som havde lært sig Dorset folkets teknologier. Det er interessant, at Sadlermiut og Dorset folket har været i stand til at udveksle teknologi, uden at blande deres befolkninger. Det store spørgsmål som stilles i artiklen er hvilke sociale mekanismer, der har forhindret dette. Derudover konkluderes det, at man ikke altid kan sammenstille kulturelt slægtskab med genetisk slægtskab.

Jeg skal beklage, at bloggen har ligget stille hen de sidste par måneder. Der har været gang i tingene her over sommeren. Jeg er nu for det næste halve år bosiddende i USA, hvor jeg arbejder på mit Ph.D. projekt og ser frem til at få masser af inspiration til flere blogindlæg.

Jeg håber, I vil læse med!

17 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
17
4. oktober 2014 kl. 23:13

Derfor håber jeg at den forestående udvinding af Grønlands ressourcer, medfører minimal indvandring af fremmede.

Hvis grønlænderne skal gøre sig håb om at bevare retten til Grønland, skal det nok ske ved en befolkningstilvækst, der formodentlig nødvendiggør (kraftig) indvandring. Betragtet ud fra hvad der ellers er sket med naturfolk rundt omkring på kloden.

Spørgsmålet er hvad grønlænderne vil med sådan en ret?

Vil man lave et gigantisk frilandsmuseum?

Vil man lave et moderne demokrati, og hvorfor? Der er ikke meget mening i at fordele samfundets goder, hvis nærmeste naboer bor 200 km borte, og det daglige udbytte er en sæl og en håndfuld bær!

Selv de største bysamfund på Grønland lever, vil jeg tro, hovedsageligt af lokaløkonomi og subsidier?

Vil man udnytte naturlige resourcer, og hvad vil man bruge pengene til, hvis udnyttelsen reelt giver et overskud efter at renteudgifterne er betalt?

Det er en almindelig opfattelse blandt aboriginals med store landområder, at deres jord gemmer på enorme værdier, der kan udvindes, uden at forstå, at det også kræver enorme investeringer, der skal forrentes og forrentes godt, for at nogen vil tage risikoen, der følger med enhver udnyttelse. Ikke mindst hvor der er en sårbar natur.

16
30. september 2014 kl. 23:45

Grønlændere har aldrig afpatruljeret det nord østlige Grønland. Har de dermed mistet retten til området?

Området må vel i bedste fald betegnes som ubeboelig.

Ca. 56.370 grønlændere spredt ud på 2.166.086 km2 ville medføre folket ville uddø, da de aldrig fik hinanden at se.

Det svare til, at der skulle bo 1.130 danskere i Danmark ;-)

14
29. september 2014 kl. 20:56

Kære Debattører,

Mange tak for jeres kommentarer og interessante vinkler på debatten.

At Grønland tilhører grønlænderne er en udsagn, der tydeligvis kan anskues fra filosofiske såvel som historiske og politiske vinkler.

Min første mening med udsagnet var dog at i kraft af internationale traktater og Domstolen i Haag, så hører hele det grønlandske landskab under det danske Kongerige. Herunder findes Selvstyreloven, som giver grønlænderne ret til, på en række områder, at have selvstændig beslutningskraft over Grønland. Som biolog så var en anden mening med udsagnet også, at den grønlandske natur og dens diversitet i kraft af konventionen om biologisk mangfoldighed tilhører grønlænderne. Det betyder selvfølgelig samtidig, mere end noget andet, at det er grønlændernes ansvar at behandle den ordentligt.

Jeg takker igen for jeres kommentarer og håber I fortsat vil debattere løs.

13
29. september 2014 kl. 11:15

Tak til Aviaja for en interessant artikel. Hvilket jo ikke er første gang. Specielt fantastisk hvordan du som født grønlander, og de deraf naturlige følelser for landet, er i stand til at være objektiv og neutral i dine artikler.

12
28. september 2014 kl. 13:15

Det er internationalt anerkendt, at kongeriget Danmark kompetent håndhæver dansk suverænitet over Nord- og Nordøstgrønland ved af og til at patruljere med hundeslæde langs kysten deroppe. En sådan symbolsk handling er rigeligt, for andet ligger der ikke i det, sålænge den accepteres af naboerne. At supplere vovserne med krigsskibe og kampfly ville være meningsløst, da "afskrækkelsen" er rent skuespil. Dette gennemtænkte og velafprøvede system kunne Danmark i øvrigt snildt udvide til vores relativt få kilometer kyst herhjemme, som burde kunne dækkes af et par hundepatruljer til fods.

I øvrigt tak til skribenten for de gode overvejelser om folkeslag og tilhørsforhold. Danmark burde sammen med grønlænderne kæmpe hårdt for retten helt op til Nordpolen, udelukkende for at sikre broderparten som kollektiv verdensarv til vore efterkommere.

11
27. september 2014 kl. 13:02

Retten består i evnen til at hævde den, og viljen fra andre til at acceptere dette. Landegrænser er hvis noget de fleste stater går meget op i at bevare. Om ikke andet, så på papiret.

10
27. september 2014 kl. 10:19

Lad mig skære i pap:

Den største trussel mod ethvert miljø er mennesker.

Derfor håber jeg at den forestående udvinding af Grønlands ressourcer, medfører minimal indvandring af fremmede.

Uanset hvad gamle, koloniale traktater siger.

Klokken er 23:59 mine damer og herrer...

7
26. september 2014 kl. 17:10

Der ligger nogle politiske undertoner i dette indlæg, som nok kræver lidt overvejelse. Hvad siger man for eksempel til et udsagn som 'jeg synes Danmark tilhører danskerne'. Var den gået ?

6
26. september 2014 kl. 16:44

Men argumenterer du for at hvem som helst kan komme og udnytte Grønlands ressourcer for egen vinding, hvis de har lyst?

Nej.

Jeg stiller bare spoergsmaal ved, om man kan haevde ret paa et saa enormt landomraade som Groenland, bare fordi man bebor et par ubetydelige fluepletter.

Hvis Groenland havde vaeret et oehav (hvad det vistnok er neden under indlandsisen) og Inuit beboet 5 oer ud af 500, ville mit argument have vaeret mere indlysende, men det bliver ikke mindre relevant af, at Groenland haenger sammen: langt, langt hovedparten af Groenland har aldrig vaeret beboet af Inuit.

Som sagen er i dag, er det ovennaevnte Haag-domstol, der paa baggrund af en raekke internationale traktater, bestemmer hvilke folk der har ret til hvilke territorier. Hvis man, som kroniktricen argumenterer for, skal omdefinere retsgrundlaget for Groenlands ejerskab, er det vel rimeligt at paapege hullerne i hendes argument.

4
26. september 2014 kl. 14:03

Undskyld Anders!

Men argumenterer du for at hvem som helst kan komme og udnytte Grønlands ressourcer for egen vinding, hvis de har lyst?

Min primære bekymring er at enhver udvinding af ressourcer skal ske under skarp hensyntagen til naturens balance.

Dernæst skal overskuddet sikre at det grønlandske samfund udvikles til en selvstændig, demokratisk nation.

Og frem for alt skal det undgås, at det medfører en eksplosiv tilflytning af mennesker udefra, hvilket helt sikkert vil konflikte med punkt 1 og 2

3
26. september 2014 kl. 11:06

Det er een maade at se det paa.

Men sagen er, at kun en promille af Groenland er beboet. Resten kan, med god ret, haevdes at vaere terra nullius, dvs. uokkuperet territorium, hvorfor Inuit ikke har mere ret til det end alle mulige andre folk, der ikke bor der. Saaledes kunne man i forlaengelse heraf mene, at Inuit har ret til de omraader de bebor eller har beboet i historisk tid, i praksis en delmaengde af hele landet.

Heraf foelger naturligvis ikke, at automatisk Danmark har ret til resten.

2
26. september 2014 kl. 10:07

Du har skrevet mange gode blogs. Denne her hører til blandt de allerbedste. Fuld af information og ikke mindst dine indsigtsfulde reflektioner. En fornøjelse at læse.

Ja, good luck over there...

1
26. september 2014 kl. 09:37

Dette er altid en interessant blog med mange gode vinkler. Tak for det!

Jeg mener, og håber at: De mennesker der nu fysisk lever på grønlandsk jord skal udnytte de eksisterende ressourcer til gavn for (prioriteret rækkefølge): Naturen Egen udvikling Verdenssamfundets bedste

Det er næsten utopisk idet det i så fald vil være første gang i historien, som har tradition for: Profit for de få Udnyttelse af de fleste udryddelse af naturen

Good luck over there...