I dette holdningsstof udtrykker forfatteren sin personlige holdning om emnet.

At fælde eller ikke at fælde træerne – det er spørgsmålet

24. maj kl. 11:3910
At fælde eller ikke at fælde træerne – det er spørgsmålet
Illustration: PatMcD/Wikimedia Commons.

Om det er godt eller dårligt for klimaet at fælde gamle bøgeskove er et udfordrende spørgsmål, som blev behandlet i en artikel i Ingeniøren i december 2022 med overskriften ”For klimaets skyld: Fæld den gamle bøgeskov”. Intuitionen tilsiger da også, at det rent klimamæssigt er en god idé at fælde gamle skove, der ikke længere binder kulstof, præcis som artiklen dengang slog fast.

Men intuition er en upålidelig partner, når det kommer til klimaeffekter af skovbrug. Svaret på spørgsmålet afhænger af balancen mellem to centrale processer: Skovens kulstofoptagelse og brugen af ​​de høstede mængder. Hvorvidt denne balance favoriserer fældning eller bevarelse af bøgeskove, er et kvantitativt spørgsmål, som ikke kan besvares uden detaljeret viden om blandt andet trævækst, trædødelighed, nedbrydning af skovbundens kulstof samt brugen af ​​forskellige træprodukter og hvilke fossile produkter, de kan erstatte, såkaldt substitution.

Der er betydelig usikkerhed om flere af disse processer. Derfor vil vi allerede her slå fast, at vores position ikke er meget bedre end Hamlets. Vores primære mål er derfor ikke at give et entydigt svar, men at give en bedre forståelse af problemet. Ikke desto mindre vil vi slutte med en foreløbig anbefaling.

Forskel i kulstoflager

For at illustrere, hvordan regelmæssig høst påvirker kulstoflagret i skoven, har vi simuleret dynamikken i en typisk hugstmoden (95 år gammel) bøgeskov i Skåne, Sverige, idet vi antager, at den er repræsentativ for danske bøgeskove (Fig. 1). Simuleringen er udført i Heureka RegWise udviklet af SLU, Sveriges Landbrugsuniversitet. Alt kulstof fra skoven er inkluderet (kulstof i skovbunden, dødt ved og levende biomasse).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Som det kan ses på grafen nedenfor, vil nettooptaget af ​​kulstof i denne bøgeskov fortsætte i yderligere 50 år (orange linje) og derefter i princippet nå en stabil tilstand med et lille fald. Den blå linje viser en simulering af kulstoflageret i skoven ved almindelig hugst, hvert 100. år. Det bratte fald afspejler selve høsten af træ, mens det efterfølgende svage fald viser balancen mellem frigivelse af kulstof fra stubbe og hugstaffald og nyt optag i de opvoksende træer.

Forskellen mellem de to linjer viser forskellen i kulstoflager. At lade skoven være urørt giver en stor kortsigtet kulstoflager-gevinst, der aftager med tiden, og 100 år efter høst vil vi igen have et kulstoflager i skoven som svarer til den kulstofmængde, som den gamle skov ville have, hvis vi havde ladet den vokse. I simuleringen foretages hugsten igen, og cyklussen gentages.

Figur 1. Modelleret total kulstofpulje (t/ha) i bøgeskov som funktion af bevoksningsalder, under et urørt scenarie og med fældning ved bevoksningsalder på 100 år. Modellen er baseret på forhold i Skåne, men vurderes overordnet at være repræsentativ for danske bøgeskove.
Illustration: Forfatter.

Det skal bemærkes at modellen for kulstoflager er baseret på gennemsnitsbetragtninger og er underlagt betydelig usikkerhed. Usikkerheden afspejler ikke mindst, at der foreligger meget få målinger af kulstofoptag i gammel skov. Nogle studier tyder på at kulstoflageret i urørt skov stiger i flere hundreder år, men her er Heureka-modellen forholdsvis forsigtig. Dette ændrer dog ikke ved det overordnede indblik i bøgeskovenes kulstoflager med eller uden drift.     

Til møbler og bygninger 

Vi kan således konstatere, at effekten af ​​skovhugst på skovens kulstof varierer over tid, men at det gennemsnitlige kulstoflager taler for at bevare skoven urørt. Vi kan også bemærke, at høst af ældre bevoksninger (her 195 eller 285 år) fører til et lignende resultat. De ændringer, der sker i skoven, er dog kun halvdelen af ​​historien.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at få det fulde billede må vi også se på skæbnen for det kulstof, der transporteres væk fra skoven. En del af det høstede kulstof vil blive tilføjet til puljen af ​​kulstof lagret i langlivede produkter som møbler og bygninger. Desuden vil en del af det høstede kulstof blive brugt til at erstatte fossile brændsler og produkter, såkaldt substitution. Størrelsen af den positive klimaeffekt, særligt af substitution, er underlagt betydelig usikkerhed. Derfor vil vi kun komme med generelle betragtninger.

Nogle studier antager at hvert kulstofatom, som fjernes fra skoven erstatter mere end et fossilt kulstofatom. Under denne antagelse konstateres det typisk, at den kortsigtede klimafordel ved at lade skoven urørt tilnærmelsesvis balanceres af de højere substitutionsfordele, der opnås ved skovning, og at de langsigtede klimafordele helt sikkert vil være højere for skovningsalternativet.

Vandsengseffekt

Imidlertid har andre undersøgelser argumenteret for, at substitutionsfordelene er blevet dramatisk overvurderet. Dette synspunkt finder støtte i EU's nye emissionshandelsordning (ETS), som sandsynligvis vil medføre en kraftig mindskning af den positive klimaaffekt fra substitution. Det skyldes, at erstatningen af fossile produkter med tilsvarende biomassebaserede produkter vil frigive nye emissionstilladelser, som derefter vil blive solgt og brugt andre steder.

Dermed vil den samlede udledning af CO2 i EU være upåvirket. Dette kaldes en "vandsengseffekt". De fulde konsekvenser af den nye lovgivning mangler endnu at blive analyseret grundigt, men kan potentielt underminere de positive klimaeffekter fra træprodukter.

Spørgsmålet om, hvorvidt man skal fælde eller ikke fælde gammel bøgeskov, er således komplekst, og der er betydelig usikkerhed om de potentielle klimaeffekter nu og her, og ikke mindst i fremtiden, hvor nye energikilder og produktionsformer kan vende op og ned på de nuværende beregningsprincipper.

Lad dem stå som lager

I den offentlige debat fremføres ofte forenklede og intuitivt tiltalende argumenter, for eksempel at gamle skove ikke længere binder kulstof og derfor bør fældes til gavn for klimaet. Sådanne argumenter bør man ikke have tillid til, medmindre de understøttes af en omhyggelig kvantitativ analyse af brugen af ​​høstet træ under den nye EU-lovgivning.

Ideen om at fældning af gammel skov kan hjælpe os med at producere os ud af klimakrisen på kort sigt, er med andre ord usikker, mens lagereffekten ved at lade de gamle træer stå i skoven er velbeskrevet, især inden for det vindue på få årtier, hvor vi gerne skal opnå at mindske udledningen af klimagasser.  Samtidigt stiger naturværdien med skovens alder, hvilket giver en synergieffekt i forhold til målsætningen om at beskytte biodiversitet. Derfor er det vores mening at Hamlets ubeslutsomhed og tøven er en klog strategi.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores debatredaktion på debat@ing.dk

10 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
7
24. maj kl. 19:37

I det østlige USA og Canada har en sygdom i bøg, Beech Leaf Disease, bredt sig ret hurtigt de sidste 3-4 år. Årsagen er en bladnematod, en lille rundorm, der ødelægger bladene. Træerne død i løbet af 4-5 år. Al erfaring viser, at det kun er et spørgsmål om tid før det kommer til Europa og Danmark. Engang var 80% af træerne i det åbne landskab elm - de er væk og erstattet af andre. Hestekastanie vil langsomt forsvinde pga orm i bladene. Ask har en svamp, der giver døde grene og træer, det går lidt langsomt, men kun en vej. Mange grantræer går ud pga de højere temperaturer.

Der bliver færre brikker på brættet, men vi kan dog stadig spille, men med ændrede regler.

Jeg undrer mig over diskussionen om biodiversitet, at alle ikke hjemmehørende træer skal fjernes. Vi behøver erfaring med træer fra varmere klima, for det er fremtiden.

8
25. maj kl. 10:38

Jeg undrer mig over diskussionen om biodiversitet, at alle ikke hjemmehørende træer skal fjernes. Vi behøver erfaring med træer fra varmere klima, for det er fremtiden.

Fremtiden for hvem? - det er det da i hvert tilfælde ikke fremtiden for de dyr og planter som lever i, af eller på de træerarter som forsvinder. At du indføre en ny træart hjælper typisk ikke noget - den kan plantes i stedet for den foresvundne art, men de planter og dyr som var afhængig af den art der forsvant, har typisk ingen glæde af den nye art - de er oftes tilpasset netop den art som forsvandt. Hvis ikke det var tilfældet kunne de jo bare være "flyttet" over til en af de mange andre arter af træer vi har i Danmark.

Problemet er dels klimaforandringer og dels at vi importere og eksportere massive mængder af dyr og planter.

Mht.klimaforandringer, så skal vi ikke tilpasse os, men derimod gøre noget ved dem - og på den front begynder der (efter års forhaling, snakken uden om og faktabenægtelse) nu heldigvis at ske noget.

Og i forhold til import/eksport bør der indføres betydelige flere og strammere restriktioner (eller direkte forbud) i forhold til hvad der kan og må importeres - særligt fra andre kontinenter. At begynde at importere endnu flere fremmede trætyper til landet øger da blot risikoen for at vi samtidigt også importere nye invassive arter. Det er skruen uden ende.

9
25. maj kl. 11:15

Temperaturstigningerne er allerede så markante, at vi kommer til at tilpasse os i et eller andet omfang. Vi slipper ikke for at lave højvandsikring ved vores kystbyer eller at se på hvilke fauna, som passer bedst til de højere temperaturer, selvom vi iøvrigt gør hvad vi kan for at bremse udviklingen.

Og på en teknisk side som Ingeniøren kunne man måske forvente lidt mindre "Disneyficering" fra debattørerne: Ja, der er enkeltindivider som dør når livsbetingelserne ændrer sig, men normalt flytter arterne til de zoner, som de har de bedste betingelser for netop de pågældende arter.

10
25. maj kl. 13:59

Ja, der er enkeltindivider som dør når livsbetingelserne ændrer sig, men normalt flytter arterne til de zoner, som de har de bedste betingelser for netop de pågældende arter.

Det forudsætter at der er et sted at flytte hen, og at forandringer sker over en tilstrækkelig lang periode hvor dyr og planter har tid tid til at tilpasse sig de nye forhold. Og det er ikke tilfældet nu - forandringerne sker over meget kort tid, og de sker globalt.

Hvis træer fx uddør i danmark fordi temperaturen stiger pga. klimaforandringer, så vil det samme være tilfældet i landene syd for os (og for den sags skyld i store dele af resten af verden), så der uddør de samme træsorter dermed også. Og det er begrænset hvad muligheder der er for at flytte længere nordpå.

Og selv hvis forholdene på fx grønland med tiden skulle blive således at træerne nu kunne gro der, så sker det næppe samtidigt med at de uddør i Europa (der er en hel del is der først skal smelte på grønland).

Hertil kommer naturligvis at selv hvis vi var så heldige at træerne etablerede sig på grønland i samme takt som de uddøde i Europa, og de dyr og planter der var afhængige af dem på en eller anden måde fandt vej til grønland, så ville de grønlandske dyr stå med samme problem - og de kan ikke bare flytte længere nordpå.

Så uanset hvordan du vender det, så står vi ikke med en natur der bare tilpasser sig de nye forhold - vi står med en natur som i vidt omfang uddør. Og det er ikke bare min påstand - det sker rent faktisk i skrivende stund, se fx https://videnskab.dk/naturvidenskab/den-sjette-masseuddoeen-jordens-liv-forsvinder-lidt-efter-lidt/

5
24. maj kl. 15:51

Festlig graf, som kan bruges til at illustrere, hvad der sker, når vi fælder et stykke skov eller lader være. Den duer til gengæld ikke til at anskueliggøre virkeligheden: At vi fælder træer hvert år, fra mange forskellige skove.

Så hvad med at "midle" den hoppende blå kurve ud (det ser ud som om, at den gennemsnitlige kulstoflagring så ligger på omkring 175 ton C/Ha, som kan sammenlignes med de omkring 80 tons C/Ha mere ved urørt skov. Det er de 80 tons C/Ha ekstra slagsmålet må stå om.

I fældningsscenariet ser det ud som om der fældes ca 160 tons C/Ha hvert 95 år, altså ca 1,6 tons C om året i fældningsscenariet. Køber man økonom-argumentet om, at fortrængning af fossilt brændsel bare bliver til billigere CO2-kvoter, som medfører tilsvarende udledninger et andet sted (selv DØR's er ved at bløde op på den tankegang), bliver spørgsmålet altså, om høst at 1,6 tons C/Ha om året er bedre eller dårligere end 80 tons ekstra C i skoven? Der kræver ikke den store realeksamen et regne ud, at hvis der i gennemsnit går mindst 50 år inden det høstede træ bliver til CO2, bliver skovene mest klimavenlige ved gentagne fældninger, mens det er omvendt, hvis træet hurtigt forgår: Morale: Det afhænger af, hvad vi bruger træet til? Bøg bruger vi ofte til møbler, som næppe har 50 års levetid, men så kan de brugte møbler jo omdannes i en værdikæde (genbrug af træ, omdannelse af træ til finer, spån osv indtil vi ender med en afbrænding af træstoffet.

Men der er et par krøller mere på den hale. For i virkeligheden høster vi jo ikke bare bøgeskov og planter nye bøgetræer. Vi bruger naturligvis en eller anden form for "ammevækst" i starten (det er eksempelvis almindeligt at starte bøg op under hurtigvoksende hybridlærk) - Så får vi høstet mere end 1,6 tons C/Ha om året, hvilket rykker klimavenligheden i retning af skov i omdrift.

Men også en anden krølle er vigtig. Skal vi bruge bygningstræ, vil det hovedsageligt bestå af nåletræ, med kortere omdriftstid og hurtigere tilvækst. Begge dele trækker i retning af, at den nødvendige "levetid" for træprodukterne inden de bliver til CO2 forkortes, selvom skovene skal være så klimavenlige som muligt.

Så det er ærlig talt en ommer. Få lige hele øvelsen til at være i bedre overensstemmelse med, hvad der faktisk sker med træ fra skovbrug i omdrift, og lad os så tage diskussionen om, hvad den fornuftige og klimavenlige måde at bruge skove i omdrift på er? For vi er ikke gode nok til at sørge for, at der går mange år fra træet fældes, til det ender som CO2. Og den debat er vigtig.

Urørte skove: Dem skal vi have, men af hensyn til biodiversitet og natur, ikke af hensyn til klima. For udnyttet fornuftigt vinder skov i omdrift "klimakapløbet". Gør de ikke det, bliver konklusionen, at vi bruger tømmeret forkert, ikke at skov i omdrift er mindre klimavenligt end urørt skov. Og nå ja: På langt sigt skulle nettoudbudet af CO2-kvoter jo gerne blive til nul, så hele debatten om"vandsengseffekten" i stedet bliver til en debat om, hvor vi egentligt vil tillade klimagasudledninger, og hvor vi tværtimod vil lagre kulstof?

3
24. maj kl. 13:21

I de kommende naturnationalparker får træerne jo ikke lov til at stå og blive gamle. Dels "veteraniseres" fine bøgetræer, så de går en hurtig død i møde og dels fjernes alt hvad der ligner træer, der ikke har deres oprindelse i Danmark. Jeg mener ikke ovennævnte artikel belyser denne situation. Her er der jo tale om at man med et slag reducerer kulstofoptaget i skovene, uden at det udnyttes til enten møbler, konstruktion eller energi samt at man ikke planter nyt.

2
24. maj kl. 12:36

Ja, det er en herlig beskrivelse, som jeg som bondedreng, civilingeniør og HD ikke rigtigt forstår. Træ der fældes, anvendes som konstruktionstræ i byggeri, møbler mv., fjerner vel CO2 fra naturen. Så genplantes der til fortsat optagelse af CO2, er det ikke rigtigt? I mit fritidslandbrug som jeg overtog. da mine forældre døde, har vi ladet 30 % henstå som uberørt natur. ladet faldne træer rådne op. det har tilsyneladende ikke hjulpet på diversiteten. Den var større i min barndom, da mine forældre drev et normalt landbrug, uden udpegninger af de områder, der nu findes på! Des mere der findes på, des dårlige har naturen det

1
24. maj kl. 12:35

For hvert bæredygtighedsinitiativ præsenteret i fx Ingeniøren står der altid en stak professorer klar til at skyde det ned. Pointe i artiklen: Glem alt om bæredygtige byggematerialer baseret på træ. Ej heller konvertering af plastemballage til papir. Eller endsige overveje biomasse til opvarmning. Argumenterne er usikre og lidt NIMBY-agtige "not in my forest". Billedet siger måske mere end grafen. Er vi på ca 100 - 200 træer pr hektar med omkring 185 kbm/ha. Gennem en hugst-livscyklus ville gran give mere end det dobbelte i kbm/ha/år. Og dermed binde carbon mere effektivt. Fsva skovbunden, så er der ikke meget lys og dermed et ret beskedent liv - i hvert fald ingen flora, måske en smule fauna. Med mindre topprioriteten er beskyttelsen af nedbrydningsbakterier og evt orme, så er biddraget til biodiversiteten vel mådeligt. Mht den fine bøgeskov, som ikke må fældes, men overvej at den også kan gå grunde på andes vis - i storm, blive ramt af biller/svamp, eller brænde. Pointe 1: Hvorfor er det så vigtigt at skyde på alverdens alternativer til "fossilsamfundet". Pointe 2: Bøgetræ-casen er nok ikke den bedste henset biodiversitet, vedproduktion, dødt-ved-fastholdelsen.

4
24. maj kl. 13:56

For hvert bæredygtighedsinitiativ præsenteret i fx Ingeniøren står der altid en stak professorer klar til at skyde det ned.

Har du overvejet at det måske er fordi de har ret? Det er ikke skov der har skabt de klimaproblemer som vi står med i dag, og det er heller ikke skoven som hverken kan eller skal løse problemet.

Problemet er anvendelse af fossile brændsler, og det er det der skal gøre noget ved. Og her hedder løsningen - i hvert tilfælde for danmarks vedkommende - elektrificering af samfundet og omstilling til emissionsfri energikilder (og her taler jeg ikke kun om CO2) - og det er vi allerede godt igang med.

I min erfaring handler hovedparten af de "løsninger" som relatere sig til land- og skovbrugs bidrag til at rede klima og miljø i realiteten mere om at forsøge at opretholde business as usual.

6
24. maj kl. 18:45

"business as usual" kan sådan set være helt ok. Det giver ihvertfald ikke mening, at stoppe kommerciel skovdrift i Danmark, hvis resultatet er at man forøger den andre steder i verdenen.