Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Er regeringens Digitaliseringsstrategi en forspildt mulighed?

11. maj 2022 kl. 11:06
Artiklen er ældre end 30 dage

ATV hylder bestemt en digitaliseringsstrategi – vi har efterspurgt den længe – men regeringens nye digitaliseringsstrategi, som blev lanceret den 5. maj, ligner på visse punkter mere en vidtløftig vision. En drøm, om man vil.

Den globale konkurrence er større end nogensinde før, og derfor er det på tide at handle – ikke at drømme.

Ros til regeringen for at lytte til eksperter

Der er bestemt vigtige, og hårdt tiltrængte, tiltag i strategien, der bygger på ni ambitiøse visioner, som kan bidrage positivt til løsningen af flere presserende samfundsudfordringer, hvis der tilføres tilstrækkelige ressourcer til at implementere dem.

Det skal fremhæves, at regeringen nedsætter et Digitaliseringsråd, som skal rådgive politikerne om, hvordan strategien implementeres. ATV’s Digitale Vismandsråd har anbefalet dette længe, og flere digitale vismænd har siddet med i regeringens Digitaliseringspartnerskab. Stor ros til regeringen for at inddrage eksperterne.

Ungdommen er fremtiden - og fremtiden er digital

Strategien mangler dog noget helt fundamentalt – nemlig svar på, hvordan vi kommer i mål.
For uden både penge og prioritering kommer vi ikke engang fra start.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er massiv mangel på it-kompetencer i Danmark, og det står i vejen for innovation og vækst. Mange virksomheder oplever store problemer med at rekruttere fx høje faglige it-kompetencer, og det problem ventes kun at blive større.

Der bør tilføres midler målrettet kapacitetsudvidelse inden for it-forskning og -uddannelse over de kommende år.

Der er alt for få lektorer og forskere til at undervise, rådgive og forske inden for feltet. Alene dette er en flaskehals.

Der er ikke sat penge af i strategien til de fag, som skal levere de fagligt tunge it-kompetencer. Kun mindre beløb til løft af kandidater med andre fagligheder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er alt for få unge, som søger og får adgang til it-uddannelserne. Det her er en ATV-mærkesag, for it spiller ind i alt i fremtidens samfund. Politisk har man i en årrække nedlagt it-studiepladser og samtidig opstillet flere og flere barrierer for at rekruttere udenlandske studerende.

Desværre er der med udspillet ikke lagt op til en videreførelse af Teknologipagten, hvis bevilling udløber ved årsskiftet. Derfor skal der lyde et opråb fra ATV om, at Teknologipagtens vigtige arbejde med at rekruttere børn og unge til STEM-området (herunder it-området) kan fortsætte andetsteds.

Fødekæden er knækket, og det er en selvforstærkende ond spiral, der skader dansk erhvervsliv, innovationskraft og vores fælles fremtidige velfærdssamfund.

Ris til regeringen for at undervurdere investeringen

Danske unge skal forberedes på et liv i et digitaliseret samfund, og derfor skal faget Teknologiforståelse – som er udviklet og afprøvet – implementeres i det danske uddannelsessystem.
Man har tidligere forsøgt at implementere digitalisering hist og her i undervisningen af andre fag, men det bliver for lidt, for ufokuseret og i sidste ende op til den enkelte lærer, som formentlig ikke engang selv har kompetencerne.

Vi er derfor nødt til at prioritere Teknologiforståelse som selvstændigt fag. Og hvorfor ikke? Verden bliver ikke mindre digital eller mindre teknologisk fundereret, så hvorfor ikke give vores børn og unge de bedste forudsætninger for at være livsduelige?

Med Digitaliseringsstrategien afsættes der 220 mio. kr. over de næste fire år. Et beløb, der ikke rækker langt. Midlerne indbefatter hverken ungdomsuddannelser eller de videregående uddannelser (bortset fra ift. at forberede folkeskolen/lærerne). Det er ganske uholdbart og egentlig umuligt at se, hvordan vi løser problemet med fødekæden til den forskning, udvikling og innovation, som skulle sikre fremtidens danske styrkepositioner.

Forskning giver en fordel

Det kan betale sig at investere i forskning og viden. ATV har lavet solide analyser af vidensintensive teknologivirksomheder, der baserer sin forretning på dyb, faglig viden og forskning inden for Science & Engineering og STEM-kompetencer. Derfor er det glædeligt at se, at vigtigheden af forskning anerkendes i strategien.

Ovennævnte virksomheder tegner sig for 44 pct. af Danmarks eksport, beskæftiger knap 300.000 fuldtidsansatte og bidrager med 337 mia. kr. til Danmarks BNP. Det beløb svarer omtrent til driften af landets 98 kommuner i 2019.

Men set i lyset af, at Science & Engineering-virksomhedernes superkraft netop er forskning, så skal der skrues op for investeringerne i forskning inden for disse områder. Det er ATV’s holdning, at forskningsbidraget skal hæves. En fastholdelse på 1 pct. af BNP er for lidt. Hvis vi vil ind i kampen, så skal de offentlige investeringer i forskning løftes til 1,5 pct. af BNP frem mod 2030, så vi kan udvikle Danmarks fremtidige styrkepositioner. Det peger blandt andre en enstemmig Forskningsalliance også på.

Regeringens Digitaliseringsstrategi er en oplagt mulighed for at investere i ungdommen, i fremtiden og i vores velfærdssamfund. Men de gode intentioner skal følges med handling.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger