Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Effectiveness, Efficiency og Productivity - Lidt stof til sommereftertanke

18. juli 2014 kl. 13:021
Artiklen er ældre end 30 dage

Har du undret dig over hvorfor det hedder Overall Equipment Effectiveness (OEE), men Energy Efficiency?

Har du også lidt svært ved at forklare forskellen på at være effektiv og produktiv?

Hvordan oversættes effektivitet fra engelsk?

Hvis du fx via Google Translate forsøger at oversætte de to engelske ord ”Effectiveness” og ”Efficiency” til dansk, vil du opdage at de begge oversættes til ”Effektivitet”.

Det har altid undret mig, da betydningen af de 2 engelske ord faktisk er forskellige.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mangler vi et ord på dansk?

Effectiveness vs. Efficiency

Remote video URL

Effectiveness

 • Doing the right things
 • Hvilke opgaver skal løses?

Efficiency

 • Doing things right
 • Hvordan skal opgaverne løses?

Pointen er selvfølgelig, at det gælder om først at vælge den eller de rigtige opgave(r) og så løse den/dem så godt som muligt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det lyder jo meget enkelt og ligetil, ja faktisk så banalt, at du sikkert ofte glemmer at stille dig selv disse helt grundlæggende spørgsmål.

Spørgsmålet er selvfølgelig også hvordan du vælger den eller de rigtige opgave(r)?

Her vil nogle sige, at det blot gælder om at prioritere, men for at prioritere skal du have klare mål samt en overordnet strategi for at nå dine mål.

Særligt i store organisationer er det vigtigt, at have fælles mål og strategier.

Det er i denne strategiproces, at de rigtige opgaver identificeres og prioriteres.

Dette gælder jo både i forhold til din virksomheds overordnede forretningsstrategier, men mindst lige så vigtige i forhold til din produktions- og automationsstrategi.

Illustration: Privatfoto.

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Med udgangspunkt i ovennævnte “definitioner” er det jo nu interessant at kikke lidt på Overall Equipment Effectiveness (OEE).

Passer OEE ind i ovennævnte definitioner, tja….

OEE-tallet (KPI) er jo et relativt begreb for ”hvor godt” et produktionsapparats kapacitet udnyttes.

Der tages bl.a. udgangspunkt i:

 • Availability - Hvor stabil er produktionen?
 • Performance - Hvor hurtig er produktionen?
 • Quality - Hvor god er produktionen?

Man kan selvfølgelig argumentere for at OEE primært tager udgangspunkt i hvilke opgaver (delprocesser) en maskine har, men OEE forholder sig jo også til hvor hurtigt og godt opgaverne løses.

En del af forklaringen skal dog findes i at OEE udspringer af Lean tankegangen, der bl.a. fokusere på at skabe mere værdi med mindre ressourcer.

Med dette udgangspunkt, giver det vel igen mening at tale om ”Effectiveness”, da man via lean-analyser identificerer de vigtigste opgaver (Doing the right things), der skaber reelle værdier for kunden og dermed også virksomheden.

Lean er primært et spørgsmål om, at prioritere og sekundært et spørgsmål om at optimere.

Ud fra OEE-tallet (Effectiveness) og den tilhørende analyse, benyttes OEE altså til at forbedre produktionsapparatets ”Efficiency”.

Remote video URL

Energy Efficiency

Udgangspunktet for Energy Efficiency er "Efficiency", altså hvor godt energien udnyttes.

Det er jo lidt som ved ”hønen og ægget”, da du jo ud fra dine Energy Efficiency resultater skal identificere forbedringspotentialerne og sætte dig nye Energy Efficiency mål for derved igen at forbedre dine Energy Efficiency.

Effektivitet

Det er måske meget godt at vi ”kun” har ordet effektivitet på dansk.

Omvendt giver de to ord ”Effectiveness” og ”Efficiency” et mere nuanceret billede.

Productivity vs. Efficiency

Remote video URL

Efficiency

 • Doing more with less
 • Fokus på omkostningsreduktion
 • Konsolidering, standardisering og masseproduktion

Productivity

 • Work smarter, not harder
 • Fokus på at gøre ting på nye måder (out of the box)
 • Kundefokus, fleksibilitet og værdiskabelse

Det er ligeledes interessant at forholde sig til ”Productivity” og ”Efficiency”, to ord der også på dansk bruges lidt tilfældigt.

Begge ord bruges i forhold til at beskrive ”hvor godt det går” eller målet for ”hvor godt det skal gå” i fremtiden.

Andre vil sige at man øger sin produktivitet ved at arbejde mere effektivt.

Som altid skal der være balance i tingene, således at du både tænker ”Efficiency” og ”Productivity” med i alle dine store og små beslutninger.

Det hele på en gang

Hvis du har mod på det, så læs også denne artikel, hvor OEE beskrives med udgangspunkt i "Effectiveness”, ”Efficiency” og ”Productivity”

Den 4. Industrielle Revolution / Industry 4.0

Det er faktisk interessant, at rigtigt mange af de business drivers og teknologiske nytænkninger fra Den 4. Industrielle Revolution / Industry 4.0, passer rigtigt godt med ovennævnte definition af ”Productivity” og lidt skræmmende, at mange af nutidens organisationer og tankegange passer bedre med ”Efficiency”.

Hvorfor er det vigtigt?

Det er min erfaring, at alene det at diskutere hvad et ord reelt betyder, i sig selv vil være grundlaget for en forbedringsproces for din organisation.

Mange misforståelser, fejl og kvalitetsomkostninger kan ligeledes reduceres, hvis alle er enige om konkrete ords betydning.

Det kan være en lang og besværlig proces, men min erfaring er, at det er en nødvendig proces, som man aldrig bliver helt færdig med.

Derfor giver det også god mening, at diskutere hvad fx "Effectiveness”, ”Efficiency” og ”Productivity” betyder.

Det skulle jo gerne ende med, at du og din virksomhed, gør de rigtige ting på den mest effektive måde, og dermed øger jeres produktivitet og dermed også jeres konkurrenceevne.

Kittel, stakit og kasket

Sidder du nu fortsat og ikke har helt styr på ”Effectiveness”, ”Efficiency” og ”Productivity”, så fortvivl ikke.

Der er også andre der har udfordringer med at forstå og ikke mindst udtale 3 klassiske ord :-)

Remote video URL

Dansk Automationsselskab - DAu

Illustration: Privatfoto.

Læs mere om DAu på vores hjemmeside og på LinkedIn.

Hilsen og fortsat god sommer.

Frank

1 kommentar.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
1
21. juli 2014 kl. 10:18

I min verden er en handling / intervention effektiv (effective), hvis den er i stand til at give en høj grad af målopfyldelse.
Efficient (efficiency) ser ikke kun på målopfyldelse, men inddrager også resurseforbruget, og udtrykker graden af målopfyldelse per resurseenhed. Begreberne bliver eksempelvis brugt inden for miljøinterventioner, hvor nogle initiativer har symbolværdi, men ikke rigtig rykker noget (de er ikke "effektive"), og hvor nogle interventioner er mere efficiente end andre. Jeg mener, at det på anglificeret godt dansk er acceptabelt at sige "efficient".