Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Den “dyre” klimaomstilling

7. januar 2020 kl. 18:46204
Artiklen er ældre end 30 dage

Et samlet kor af eksperter og journalister har gjort sig store anstrengelser for at fortælle, at klimaomstillingen bliver dyr. Det kan jo være meget fornuftigt ikke at foregøgle befolkningen at man kommer gratis til en så stor omstilling, som er nødvendig for at nå 70% i 2030 (og 100% i 2050 eller før), men de forskellige udsagn har mere bygget på holdninger og forventninger end på analyser og fakta. Det er en af de store undladelsessynder, som den tidligere regering og folketing må tage på sin kappe, at man ikke har sørget for et analyseapparat og analyseresultater for klimaomstillingen frem til 2050. Mere fundamentalt er der brug for at forstå hvad man taler om, når man taler om “dyrt” - hvad og for hvem. I det hele taget ville en sådan begrebsafklaring være nyttigt, både når man snakker om mål og virkemidler.

Jeg vil gerne lægge ud med starten på en sådan afklaring - i håbet om, at andre vil blande sig via kommentarsporet. Min tilgang er nok præget af en ingeniørtilgang til tingene og kan sikkert med fordel suppleres med en mere stringent økonomisk tilgang.

Min (udokumenterede) påstand er, at klimaomstillingen ikke nødvendigvis er særlig dyr for samfundet, og at en kreativ brug af de økonomiske virkemidler - skatter, afgifter og tilskud - kan sikre at omlægningen gennemføres uden afgørende at øge uligheden i samfundet. Vaner og livsstil må nødvendigvis ændres, her må politikerne ikke have berøringsangst, men økonomisk set behøver gennemførelsen af klimaplanen ikke at skabe øget ulighed.

Er det dyrt?

Udgangspunktet for tankegangen er, at omkostningerne ved klimaomstillingen skal relateres til de samfundsøkonomiske omkostninger og fordele. Derefter kan man via forskellige virkemidler fordele de økonomiske fordele og ulemper ud fra de politiske prioriteringer man anlægger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Teoretisk set vil man uden en samlet udledningsramme vælge at gennemføre de tiltag som giver et samfundsøkonomisk overskud og undlade at gennemføre tiltag, som giver underskud. Med et klimamål om 70% reduktion bliver opgaven at rangordne tiltagene og gennemføre de tiltag som billigst muligt leverer de 70%’s reduktion.

Ved analysen af de samfundsøkonomiske fordele og ulemper er det naturligvis nødvendigt at sammenligne med en situation hvor tiltagene ikke bliver gennemført. Med andre ord, det er nødvendigt at fastsætte en omkostning for udledningen af CO2 og andre klimagasser som afspejler de tilsvarende skadevirkninger. En anden vigtig faktor er den samfundsøkonomiske kalkulationsrente, som har stor indflydelse på den samfundsøkonomisk rentabilitet af et tiltag. Traditionelt har man i Danmark regnet med en forholdsvis høj rente på samfundsøkonomiske investeringer, men man kan med stor ret argumentere for, at den bør være lille (eller måske negativ) når det drejer sig om at undgå langsigtede, men ødelæggende konsekvenser af klimaforandringerne.

Da en række tiltag (især på energiforsyning og energiforbrugsområdet) i forvejen er rentable ud fra en snæver projektøkonomisk kalkule, er det min forventning, at den samlede samfundsøkonomiske regning for klimatiltagene er relativt beskeden med anvendelse af en rimelig kalkulationsrente og en rimelig udledningspris for CO2 og andre klimagasser.

Skatter, afgifter og tilskud skaber incitamenterne

Med listen over “least-cost” tiltag i hånden kan man så se på, hvilke incitamenter, der skal til for at gennemføre dem. Ud over deciderede påbud og forbud er økonomiske virkemidler som skatter, afgifter og tilskud rimeligt effektive virkemidler, hvis de er indrettet fornuftigt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skatter, afgifter og tilskud virker på to måder - dels som et incitament og dels som et middel til omfordeling blandt de berørte parter. Klimarådet, de økonomiske vismænd og senest Det Radikale Venstre har peget på at “den skarpeste kniv i skuffen” er CO2-afgifter i bred forstand. Igen ud fra en teoretisk tilgang er det uomtvistelig et effektivt værktøj, men i praksis er denne vej fyldt med forhindringer, når CO2- (eller rettere drivhusgasafgiftens) størrelse skal fastsættes for alle produkter. Hvis man i forvejen har valgt de forskellige klimatiltag ud fra en samlet samfundsøkonomisk vurdering, bør man uden problemer kunne bruge skatte-, afgifts- og tilskudspaletten meget mere frit. F.eks vil en differentieret moms på fødevarer kunne bruges til at fremme sund og klimavenlig mad, EU-tilskuddene kunne omlægges til klimastøtte til landbruget osv. samtidig med at ulighedseffekterne blev kompenseret ved ændringer i indkomstskatten, forhøjelse af de forskellige offentlige ydelser eller ved mere direkte kompensationer til forskellige virksomheder. Hovedsagen må være, at disse kompensationsmekanismer ikke afgørende svækker incitamentet til en klimaomlægning.

Er statsfinanserne det store problem?

Tilbage er så påvirkningen af statsfinanserne. Og her kan det jo godt være dyrt at klimaomlægge, når man som samfund er blevet så afhængig af et skatte- og afgiftprovenue, som man er i dag. Men når man har fundet de samfundsøkonomisk bedste tiltag for at nå de klimapolitisk mål og indrettet incitamentsstrukturen så en omlægning er mulig uden afgørende ulighedsskabende effekter, er statskassen jo det mindste problem. Specielt i en situation hvor staten tjener penge på at låne penge, er det en unødig selvskabt plage at snakke om “hul i statskassen” og “ufinancerede udgifter” - i hvert fald i perioden frem til 2030 (på længere sigt må man alligevel gøre sig uafhængig af skatter og afgifter på klimabelastning).

Der er selvfølgelig også med denne tilgang en række forhindringer der skal overvindes, f.eks. i forhold til budgetloven og forpligtelserne i forhold til EU i den forbindelse, men det kan regeringen jo passende tage op i forbindelse med udviklingen af EU Green Deal.

Er det så realistisk?

Det er svært at sige, om sådan en tankegang har en mulighed når klimaplanerne skal på plads. Det må være en rimelig forventning, at både klimamyndighederne og klimarådet har fokus på de samfundsøkonomisk omkostninger i bred forstand, når paletten af tiltag skal sættes op, og det må forventes, at det analytiske beredskab til at foretage sådanne vurderinger bliver kraftigt forbedret i de kommende år. Skatteområdet har altid vist sig at være ekstrem vanskelig at ændre, blandt andet fordi der er så mange modsatrettede interesser på spil. Tanken om en lånefinansieret omlægning via statskassen er sikkert også noget af en mundfuld at sluge for traditionelt tænkende politikere og embedsmænd. Omvendt er gevinsten, at man kan håndtere den sociale udfordring ved den nødvendige omlægning langt bedre, hvis de snærende budgetbånd blev løsnet. Specielt da det er en bunden opgave for politikere at levere en klimaplan, der kan realisere 70% målsætningen, selv om det måske ikke helt er gået op for dem endnu.

Jeg håber på modige politikere og embedsmænd, men kan godt være i tvivl. Hvad tænker I?

204 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
204
15. januar 2020 kl. 20:40

Hej Michael Foscolo

Det er da en udemærket afsporing af debatten, som du udfører her.

Jeg kommer med konkret svar på dit indlæg, det kan aldrig være en afsporing af debatten. Endvidere er det en meget fint eksempel på din småflæbende måde at debatere på. Du kommer med en påstand, du får svar på tiltale, det passer dig ikke og trækker "det er synd for mig kortet"

202
15. januar 2020 kl. 13:09

Jakob Rasmussen.

Hvorfor skal du bestemme hvilke emner vi må tale om?

201
15. januar 2020 kl. 13:07

niels peter jensen

Det er da en udemærket afsporing af debatten, som du udfører her.

200
15. januar 2020 kl. 12:55

jens østergaard Hvorfor skal du forlange at stomkraft ikke må omtales?

196
15. januar 2020 kl. 09:03

Hans Henrik Hansen

"For kernekraft er alene rabatten på forsikring større end hele prisen for vedvarende energi

dokumentation?"

Her kan du finde en oversigt over reglerne i flere lande med kernekraft https://www.mondaq.com/x/781188/Insurance/Global+Nuclear+Liability+Insurance+and+Claims

Det generelle princip er at ikke en eneste privat forsikring tilbydes og at de som rammes af kernekraft ulykker har begrænsede rettigheder til erstatning samt at kernekraft operatørerne betaler en forsvindende lille del af hvad en normal forsikring ville koste.

Du kan så indvende at det jo er det samme som gælder for fossil energi, der jo heller ikke betaler hverken forsikring eller erstatning for de enorme skader som brug af fossil energi adstedkommer.

Vedvarende energi derimod betaler overalt på kloden fuld forsikringspræmie og endda kompensation.

Her kan du læse en ordentlig gennemgang med udgangspunkt i forhold gældende for USA. https://www.citizen.org/wp-content/uploads/price_anderson_factsheet.pdf

Bemærk iøvrigt at Fukushima blev langt dyrere end hvad de dengang troede var worst case scenario selvom Fukishima omkostningerne ikke indeholder fuldstændig erstatning.

Kan jeg så regne med at du fremover aldrig mere anser Kernekraft som økonomisk realistisk og derfor vil holde op med at give udtryk for at kernekraft er ønskelig?

195
15. januar 2020 kl. 00:43

Tværtimod ! Jeg ser det som alle har det udgangspunkt at fossile energikilder udfases hurigst muligt

Som i Tyskland?:

Germany’s Federal Audit Office has accused the federal government of having largely failed to manage the transformation of Germany’s energy systems.
The expenditure for the ecological restructuring of the energy supply is in a “blatant disproportion to the hitherto poor yield”, said President of the Court of Audit Kay Scheller in Berlin: “The Federal Government is at risk to fail with its once in a generation project of the Energiewende”.
A little more than a year before Germany’s climate-policy “milestone 2020”, the auditing body has concluded a catastrophic assessment of the government’s energy policy. Germany would miss its targets for both reducing greenhouse gas emissions and primary energy consumption as well as for increasing energy productivity and the share of renewable energy in transport. At the same time, policy makers had burdened the nation with enormous costs...

https://www.thegwpf.com/germany-risks-complete-loss-of-control-of-energiewende-federal-audit-office-warns/

Hvor stor udledningsreduktion har Forbundsrepublikken forresten præsteret gennem den senste halve snes år? ;)

"At the same time, policy makers had burdened the nation with enormous costs..." - det skal blive spændende at se den danske regerings klimahandlingsplan!

193
14. januar 2020 kl. 22:53

Svend Ferdinansen

Man skal vist være mere end talblind for at tro at subsidierne til fossiler kan betale omlægning til VE. Jeg har set en summering af behovet A-kraft, vindmøller og solceller og det var astronomisk, men kan ikke huske hvor.

Du skal sådan set bare vende fortegnet, så har du forstået det.

Alene helbredsskader, dødsfald og sundhedsudgifter i forbindelse med brug af fossil energi er mange gange større end hele prisen for at anvende vedvarende energi.

For kernekraft er alene rabatten på forsikring større end hele prisen for vedvarende energi.

192
14. januar 2020 kl. 22:49

Michael Foscolo

Debatten her bliver hver gang til et VE vs Atomkraft slagsmål, mens fossil energikilder udelades og ignoreres, og det er en katastrofe for klima og miljø.

Det er din oplevelse, men ikke min.

Kernekraft skal ikke tiltrække resourcer, der ellers kunne bruges fornuftigt, sålænge vedvarende energi viser sit store potentiale for prisfald.

Den dag hvor offshore vind ikke længere viser tocifferede prisfald og tocifferede vækstrater (27% i 2019), så kan vi diskutere desperate tiltag som mere intensiv afdeling behandling af kernekraft. I 2019 overgik offhore vind for første gang kernekraft i installeret kapacitet og der er fine chancer for at den kapacitet, der installeres i 2020 også faktisk overgår produtionen fra nyinstalleret kernekraft korrigeret for forskelle i kapacitetsfaktor.

Hver bøjet femøre, der går til kernekraft fra offentlige kasser er sådan set som udgangspunkt spildt her i EU.

190
14. januar 2020 kl. 21:02

Det Svend prøver at sige, tror jeg, er at hvis olie og gas modtog de samme beløb per kW de kunne skabe, som VE og vind gør for deres kW, ville tilskuddet til gas, olie og kul antageligt være mange gange højere end idag :)

Det blev ikke meget bedre af din udlægning, da den er lidt omvendt. Det jeg mener er, at hvis tilskuddet regnes pr kWh, så får VE meget mere end fossilerne.

Man skal vist være mere end talblind for at tro at subsidierne til fossiler kan betale omlægning til VE. Jeg har set en summering af behovet A-kraft, vindmøller og solceller og det var astronomisk, men kan ikke huske hvor.

189
14. januar 2020 kl. 20:50

Hej Michael Foscolo

Endnu et person angreb, hvor du prøver at lukke munden på en debatør.</p>
<p>Hvorfor må alle debatter om energi, klima, miljø og transport omtale Vindmøller, solceller, batterier og andre VE tiltag, men IKKE atomkraft?</p>
<p>Skal du bestemme indholdet af debatten?

E t personangreb er når man angriber personen, det gør jeg ikke, jeg problematiserer din måde at debatere på. Du er lidt småflæbende uden egentlig at bringe så meget til bordet. Endvidere har du en tendens til at spamme forskellige debatspor med din atomkraft con amore og du har nu 2 gange startet samme debat om lukning af atomkraftværker.

188
14. januar 2020 kl. 20:44
187
14. januar 2020 kl. 20:29

hej Niels Peter Jensen

Endnu et person angreb, hvor du prøver at lukke munden på en debatør.

Hvorfor må alle debatter om energi, klima, miljø og transport omtale Vindmøller, solceller, batterier og andre VE tiltag, men IKKE atomkraft?

Skal du bestemme indholdet af debatten?

185
14. januar 2020 kl. 18:41

Måske fordi atomkraft er en teknologisk realiserbar bagstopper der kan redde vores røv hvis de andre muligheder svigter?

Var det så ikke mere relevant, at vente med at debattere atomkraft i Danmark indtil vi ved om andre og billigere muligheder har svigtet (hvis det nogensinde sker) ?

183
14. januar 2020 kl. 18:27

"Coal, oil and gas get more than $370bn (£305bn) a year in support, compared with $100bn for renewables

Nu skal man passe på ikke at sammenligne pærer og bananer. Den ene industri er moden og forurenede, den anden er upcomming og CO2 neutral. $ for $ er det da en no-brainer at fossil giver flere kWh, det er jo netop det der er problemets kerne. Men.... hvordan ville de se ud hvis udgifter til klimatilpasning + klima-skader bliver regnet ind som et "skjult" støttebeløb til fossilindustrien; for det er hvad det reelt er. Er der i den forbindelse nogle der tør prissætte Great Barrier Reef, der er ved at gå til i forsuring pga galoperende CO2 koncentrationer i atmosfæren?

180
14. januar 2020 kl. 17:45

......en diciplin der dyrkes i skolen mere :( Det Svend prøver at sige, tror jeg, er at hvis olie og gas modtog de samme beløb per kW de kunne skabe, som VE og vind gør for deres kW, ville tilskuddet til gas, olie og kul antageligt være mange gange højere end idag :) 1$ = 6,78 kr

177
14. januar 2020 kl. 13:38

Du er jo udemærket klar over, at fossilindustrien støttes massivt!

Gør den nu også det? "Coal, oil and gas get more than $370bn (£305bn) a year in support, compared with $100bn for renewables, the International Institute for Sustainable Development (IISD) report found. Just 10-30% of the fossil fuel subsidies would pay for a global transition to clean energy, the IISD said." I forhold til hvad de producerer så får vind og sol vist rigeligt. Desuden ser man af og til at manglende afgifter regnes som subsidier også.

176
14. januar 2020 kl. 13:08

er der nogle der ved hvad der er sket i mellemtiden?

Personligt er min viden begrænset, men for et par måneder siden faldt jeg over: "EU-funded ‘Best Paths’ project has created a new modular HVDC superconductor cable system designed for bulk power transmission over long distances with minimal resistive losses. Test program has qualified the 320 kV direct current superconducting cable for currents up to 10 kA with a 3.2 GW power transmission capability."https://www.nexans.com/newsroom/news/details/2019/06/Nexans-completes-successful-qualification-testing-of-%E2%80%98Best-Paths%E2%80%99-superconductor-cable-for-HVDC-power-links.html

175
14. januar 2020 kl. 12:59

Ja, vind og sol er billigst. Der er ingen tvivl om at VE er billigst, det er der ingen seriøse energidebatører der benægter. Atomkraft er afsindigt dyrt, det er også korrekt.

Det er altsammen baseret på LCOE beregninger, som oprindeligt var udtænkt til at sammenligne termiske værker af forskellig type, som fx kul vs gas og atomkraft vs kul.

LCOE beregningen tager ikke højde for samlede systemomkostninger, til transmissionslinjer, til frekvens og fasekompensering, til back-up fra anden teknologi.

Beregningen medtager heller ikke alle de sociale omkostninger til sundhedsvæsen da nogen energikilder helt tydeligt er sygdoms og død fremkaldende i stor stil.

Ej heller indgår klima og miljø omkostninger i LCOE beregninger på VE og Atomkraft, da de begge er CO2 frie. Atomkraft er den energikilde med det mindste arealforbrug, og Danmarks totale energiforbrug, ville kunne dækkes med bare 10-15 atomreaktorer opstillet på mindre end 15 kvadratkilometer landjord eller 0 kkm hvis de opstilles til søs. De kan leverer både el og varme i døgndrift, året rundt.

Det vil give plads til mere natur og miljø eller landbrug end nogen anden løsning.

Dyrt? Ja, meget dyrt!

Debatten her bliver hver gang til et VE vs Atomkraft slagsmål, mens fossil energikilder udelades og ignoreres, og det er en katastrofe for klima og miljø.

174
14. januar 2020 kl. 12:34

Hvis man nogen sinde i sit liv har siddet med bagsiden af en konvolut og lavet beregninger eller måske endda har åbnet et regneark, så vælger man den sikre billige hurtige løsning og dermed vindenergi.

Apropos konvolutter - og ikke for at være djævlens advokat, men.....har vi lige pt. ikke et problem med enten lagerkapacitet eller transmissionslinier? Det går fint nok lige nu, men hvis hele Europa kører 100% vind, har vi så ikke et problem med nuværende infrastruktur? Hvad nytter det at der er overkapacitet i Skotland hvis der er vindstille i Ruhrdistriktet? I mine år i NKT Research, for ca 20 år siden, var drømmen et superledende HVDC system der kunne redistribuere effekt (rimeligt) tabsfrit over hele Europa. Jeg har ikke set den drøm udkrystallisere sig; er der nogle der ved hvad der er sket i mellemtiden?

173
14. januar 2020 kl. 11:52

Ok ja det er nogle spøjse typer i FN, IPCC og nu også EU parlamentet.</p>
<p>Og nu til dine konvolutbagside beregninger, så vil 1000GWh over en 25 årig periode med 50% kapacitetsfaktor kræve 1.15 8MW vindmølle, eller 4025 tons stål og 320 tons mørtel. +1500 tons turbine.</p>
<p>Ja ok du må da undskylde jeg rundede op til fordel for vindmøllerne.</p>
<p>Sjovt du insisterer på at bruge 25år, trods Ørsted selv regner med 22år og iøvrigt også har fundet ud af man har overvurderet forventet kapacitetsfaktor grundet undervurdering af et par fysiske effekter(sjovt noget jeg forudsagde for et par år siden ville ske, men ja tiltrak også mange dislikes fra ja "the fact resistance" herinde)

IPCC er FN, så det er dobbelt pølse og EU parlamentet er en forsamling af politikere. Og ja dem som stadigt bringer kernekraft til torvs kan enten ikke regne eller er bestilt til at regne forkert.

Du er undskyldt, syntes bare tallene skulle være korrekte, selvom du sniger dig til at bruge gamle turbiner fra en svunden tid relativt til dem vi vil se på markedet når Hinckley Point forhåbentligt producere energi i 2025.

Du tager så ikke stilling til at en vindmølle tilbagebetaler energien mange faktorer hurtigere end kernekraft og faktisk så hurtigt at man meget konservativt skønnet kan have 8X kapaciteten af et 1GWh kernekraftværk opstillet uden CO2 belastning.

Hvad gør en klog mand lige nu og her hvor vi har travlt?

Satser hele butikken på at bygge et kernekraftværk, hvor der går 15år fra beslutning til positiv effekt på CO2 indhold i troposfæren eller tager et standardiseret volumen produkt, der allerede når kernekraftværket i bedste fald kan producere vil have sparet nok CO2 til at producere mindst 8X så meget elektricitet?

Hvis man nogen sinde i sit liv har siddet med bagsiden af en konvolut og lavet beregninger eller måske endda har åbnet et regneark, så vælger man den sikre billige hurtige løsning og dermed vindenergi.

171
13. januar 2020 kl. 15:50

Det er baggrunden for at kun spøjse typer tænker at kernekraft kan bidrage til reducere klimabelastning.

Ok ja det er nogle spøjse typer i FN, IPCC og nu også EU parlamentet.

Og nu til dine konvolutbagside beregninger, så vil 1000GWh over en 25 årig periode med 50% kapacitetsfaktor kræve 1.15 8MW vindmølle, eller 4025 tons stål og 320 tons mørtel. +1500 tons turbine.

Ja ok du må da undskylde jeg rundede op til fordel for vindmøllerne.

Sjovt du insisterer på at bruge 25år, trods Ørsted selv regner med 22år og iøvrigt også har fundet ud af man har overvurderet forventet kapacitetsfaktor grundet undervurdering af et par fysiske effekter(sjovt noget jeg forudsagde for et par år siden ville ske, men ja tiltrak også mange dislikes fra ja "the fact resistance" herinde)

https://finans.dk/erhverv/ECE11719123/oerstedaktien-brager-ned-efter-nedjustering-af-langsigtede-maal/

169
13. januar 2020 kl. 14:06

Rolf Hansen

Til sammenligning og korrigeret for livscyklus (22år ifg. Ørsted nyeste havmøllers estimerede levetid, samt 60år for Hinkley Point C) og med tallene fra din dokumentation og vi går ud fra monopæle og 8MW mølle som den største mølle hvor tallene ikke bygger på et estimat, bliver der brugt ca. 3500tons stål og 277ton mørtel per produceret TWh, vel og mærke kun til fundamentet. Materialerne til møllen er ikke medregnet.

Når Hinckley point om 5 år forhåbentlig vil levere sine første kWh, så vil der formentlig være yderligere 20GWh offshore wind installeret i UK.

Det sker blandt andet fordi offshore wind bliver stadigt billigere, fordi det er en konkurrencepræget industri.

Der vil næppe blive tilsluttet en eneste 8MW turbine i 2025 og det er også usikkert om der vil blive installeret flere vindmøller på faste fundamenter til den tid.

GE Haliade 12MW vil nok være skaleret til 15MW (14MW version er på vej).

Og nu til dine konvolutbagside beregninger, så vil 1000GWh over en 25 årig periode med 50% kapacitetsfaktor kræve 1.15 8MW vindmølle, eller 4025 tons stål og 320 tons mørtel. +1500 tons turbine.

Det er en del af baggrunden for at Henrik Stiesdal har været ude at sige at omkostninger i forbindelse med hans flydende fundamenter vil nedsætte fundamentets belastning af økonomien i vindmøller med 75%.

Flere har prøvet at forklare dig at det ikke betyder noget videre at have materialer bundet i vindmøllerne, fordi energiforbruget til at producere materialerne returneres efter få måneder og man kan opstille møller få måneder efter beslutningen tages.

Man regner med ca. 2.150 kg CO2 per tons stål for stål fra jernmalm. Så der skal fortrænges 11900 tons CO2 før CO2 belastningen er gået i nul. På en måned producerer en 8MW mølle 2880MWh.

Nu får man ikke lov til at efterlade et fundament i havet og der er penge i stålskrot, så naturligvis recirkulerer man materialerne fra møllen og dens fundament.

Hvis vi regner super konservativt og siger 6 måneder før CO2 til stål er sparet, så vil man sætte næste mølle op efter 6md. og have to møller, 4 efter 12mnd. 8 efter 18mnd. 16 efter 24mnd. 32 efter 30mnd. 64 efter 36mnd. 128 efter 42mnd. 256 efter 48mnd. 512 efter 54mnd. og 1024 efter 60mnd. Alle med Co2 gæld betalt.

Det giver 8192MW CO2 fri strøm generationskapacitet på fem år.

Det er baggrunden for at kun spøjse typer tænker at kernekraft kan bidrage til reducere klimabelastning.

168
13. januar 2020 kl. 13:16

Kaare Sandholt

Men hvis disse virkemidler er begrænsede af hele tiden at skulle være provenue-neutral i forhold til statskassen, bliver det svært eller umuligt at bruge dem effektivt. Derfor er denne begrænsning både en alvorlig og selvskabt plage, som man bør være modig nok til at fjerne, når det gælder klimatiltag.

Efter at priserne på både batterier, solenergi og vindenergi faldt med minimum 3/4 i det seneste årti, så er der naturlig usikkerhed om det kan fortsætte.

Omvendt ved vi jo meget mere om omkostningerne ved fossil energi efter 10 års yderligere forskning.

Problemets kerne er at vi alle lever på den samme planet og at der er nogle få særinteresser som tjener på fossil energi og spreder udgifterne til alle andre, hvorimod gevinsterne ved vedvarende energi kun er forholdsvis små direkte besparelser til mange og større gevinster spredt ud til alle andre på planeten.

Lige pt. ser der ikke ud til at være en skarp kant, hvor man kan sige at nu vil prisen på vedvarende energi og batterier holde op med at falde, så muligvis løser dødvandet sig af sig selv, hvis bare ikke subsidier til fossil energi fortsætter med at stige.

166
12. januar 2020 kl. 14:18

Ligeledes ville loven heller ikke stå i vejen for at du bygger en 1.5GW atomreaktor for egne penge og forbinder den med direkte kabler til din egen fabrik lige ved siden af, eller et andet lands elnet, forudsat de giver dig den nødvendige tilladelse for tilslutning.

Selv om et anlæg er installationstilsluttet (installeret bag måleren) så skal det stadig godkendes at ind- og udkobling af anlægget ikke påvirker andre kunder unødvendigt. En reaktor på 1,5 GW får ikke lov til at blive installationstilsluttet med direkte forbindelse til det offentlige net. Men hvis de kan få lov til at bygge reaktoren, så må de godt forsyne deres egen installation, bare denne er koblet fra det offentlige net...

Større nødgeneratorere der er tilsluttet under sådanne regler, skal i hvert eneste tilfælde, spøger netselskabet om lov til at teste deres anlæg, uden først af frakoble installationen fra elnettet...

164
12. januar 2020 kl. 11:50

En af disse tilladelser er at blive godkendt som egenproducent.

Mig bekendt skal du ikke godkendes som egenproducent medmindre du er tilkoblet det offentlige elnet.

Grundene til at du skal godkendes som egenproducenter hvis du er tilkoblet det offentlige net, burde være indlysende.

Jeg gætter på at man også i den sammenhæng vil anvende 25MW "bagatelgrænsen"

161
12. januar 2020 kl. 09:29

Læs paragraf 11, stk. 4

Ja, det er præcis der folketingsbeslutningen er udmøntet, men det er vigtigt at forstå præcis hvad den siger.

"I medfør af denne lov" skal, så vidt jeg har lært, læses som "... som konsekvens af denne lovs bestemmelser.", hvilket vil sige at du ikke kan pege på en eller anden paragraf i loven, f.eks forsyningssikkerhed, netstabilitet, og påberåbe dig ret eller pligt til at bygge et atomkraftværk.

Det forhindrer dig ikke i at bygge en atomreaktor som producerer elektricitet, den må bare ikke på nogen måde blive blandet ind i "den offentlige energiplanlægning", hvilket i praksis vil sige at den ikke må påvirke elnettet på en måde der kræver "offentlig energiplanlægning".

Som du kan se i §10 og §27a, anvender loven en tærskeleffekt på 25MW i den sammenhæng, loven står derfor ikke i vejen for at du bygger en 24MW atomreaktor for dine egne penge og ansøger om at få den koblet på elnettet.

Ligeledes ville loven heller ikke stå i vejen for at du bygger en 1.5GW atomreaktor for egne penge og forbinder den med direkte kabler til din egen fabrik lige ved siden af, eller et andet lands elnet, forudsat de giver dig den nødvendige tilladelse for tilslutning.

Skulle det endelig komme til det, tror jeg faktisk godt at du ville kunne få lov til at koble din 1.5GW reaktor på nettet, men du får kun lov til at sælge energien på spotmarkedet.

Du skal dog i begge tilfælde stadig leve op til en masse andre lovs krav - og have en meget stor pengetank du ønsker at tømme.

160
12. januar 2020 kl. 08:17

På et andet debatspor spørger Jens Arne Hansen til et kvantespring.

Så hvis der for alvor skal ske noget med CO2-udledningen har verden brug for en teknologi der, undskyld udtrykket, kan levere et kvantespring i den retning, og her ser jeg ikke andre muligheder end atomkraft, måske ikke det vi kender lige nu men en fremtidig form som der arbejdes på flere steder.

Vi ser allerede det kvantespring, det er noget så banalt som serieproduktion og fri konkurrence. Jvf Vestas har de leveret 28 GW installeret effekt på deres 4 MW platform.https://www.vestas.com/en/products/4-mw-platform#! Det presser selvfølgelig prisen ned, hvilket Vestas også er tvunget til da kunderne kan finde tilsvarende mølle ved konkurrenterne.

Det er samme effekt man kan se ved bilproduktion, hvor man kan købe en bil med motor, ledningsnet, elektronik, 1000 kg malet metal, sæder og ikke mindst anhængertræk til samme pris som en Børge Mogensen sofa.

For kunderne er det en fordel, at man kan købe et standard produkt til en fast pris, engineering er dermed også begrænset og hele projektafviklingen er overskuelig. Man kan søge erfaring fra andre anlæg og få driftsdata, hvormed man kan føle sig tryg ved økonomi og vedligehold. Den frie konkurrence giver også en tryghed da man få skarpe priser fra flere kompetente leverandører.

Effekten er kun større ved solceller, hvor enhederne er fuldt skalerbare og stort set alle kan kan stille anlægget op og kun selve tilkobling skal udføres af fagfolk.

158
12. januar 2020 kl. 07:21

Ref Rolf Hansen

Fordi EDF reaktorerne er bygget til at producerer i 60år før de skal have skiftet vitale dele for levetidsforlængelse.

Det er så noget bedre end Ringhals 2 hvor Vattenfall skriver:

Ringhals 2 blev taget i kommerciel drift i 1975 og har siden opstarten haft et begivenhedsrigt liv, kendetegnet af både op- og nedgang. Anlægget har blandt andet fået udskiftet både dampgeneratorer og kontrolrum, har overlevet en brand og har fået renoveret reaktorindeslutningens bundplade.

https://group.vattenfall.com/dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyheder/2019/nu-lukker-kernekraftblokken-ringhals-2-ned

157
12. januar 2020 kl. 07:16

Den dag en udenlandsk operatør har samlet 50-100 mia kr sammen han vil investere i et russisk eller kinesisk bygget atomkraftværk i Danmark vil de danske myndigheder få lidt at se til; og jeg ryster bare lidt ud af ærmet:

  • Transmissionsnet, herunder magforholdet mellem Energinet og den udenlandske operatør
  • Passende lokation
  • Slutdeponi
  • Myndighedstilsyn
  • Forsyningssikkerhed, både short- men især longterm
  • Skatteforhold for den udenlandske operatør, de udenlandske medarbejdere og de udenlandske servicevirksomheder
  • Forholdet til udlandet; især USA
  • Afregningsform for eventuel tilskud
  • Beredskab ifb storulykke
  • VVM-redegørelse

Jeg tror, at en evt nødvendig ændring af dansk lovgivning vil være et af de mindre af problemerne.

155
11. januar 2020 kl. 23:22

Hvis du påtænker at producere el, så jo.
Læs paragraf 11, stk. 4
<a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710..">https://www.retsinformati…;.

I den lov står der kun at "Stk. 4. Nukleare produktionsanlæg kan ikke etableres i medfør af denne lov." Dvs. at man ikke, på baggrund af denne lov, kan tillade tilslutning af et nukleare anlæg.

Man skal i stedet anvende loven om atomare anlæg:https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=49336

Jeg er dog i tvivl om sådanne anlæg kan tilsluttes det offentlige elnet?

152
11. januar 2020 kl. 22:11

Det er direkte forbudt, og der er ikke noget flertal for at ændre det.

Nej, det er det faktisk ikke, selvom det er en meget udbredt misforståelse.

Den præcise ordlyd af folketingsbeslutningen er:

"Folketinget pålægger regeringen at tilrettelægge den offentlige energiplanlægning ud fra den forudsætning, at atomkraft ikke vil blive anvendt."

Det ville i princippet stride imod vores deltagelse i EURATOM hvis vi forbød private aktører at bygge og drive atomkraftværker i Danmark.

151
11. januar 2020 kl. 20:18

Nå endelig kunne du få noget du kunne få ret i :-) Virkeligt sølle..

@Rolf Jeg har også haft ret i de øvrige indlæg. Du har bare - i vanlig stil - valgt at fortrænge det eller kommet med spydige bemærkninger og udokumenterede udfald. Det ændrer imidlertid stadig ikke ved, at du ikke får atomkraft i Danmark. Det er direkte forbudt, og der er ikke noget flertal for at ændre det. Og det er der selvfølgelig ikke, fordi vi har billigere og hurtigere alternativer til at reducere CO2 udledningen.

148
11. januar 2020 kl. 19:42

Fordi EDF reaktorerne er bygget til at producerer i 60år før de skal have skiftet vitale dele for levetidsforlængelse.

@Rolf EDF står for Electricité de France og er firmaet. EPR er reaktortypen.

147
11. januar 2020 kl. 19:35

Manipulationen her består alene i din påstand om 60 års drift eller mere.

Fordi EDF reaktorerne er bygget til at producerer i 60år før de skal have skiftet vitale dele for levetidsforlængelse.

Men nej modsat end vindmølle der bliver påvirket af vind og vejr fordi det er den nødt til, så er der reelt ingen øvre livstid for et kernekraftanlæg, og det ved du iøvrigt godt.

De kun får støtten i 35 år

Arh ok du er selvfølgelig vandt til vindmøller der bliver pillet ned så snart støtten udløber :-)

145
11. januar 2020 kl. 19:24

Rolf Hansen argumenterer voldsomt for atomkraft, men det er bare svært at argumentere mod markedskræfterne.

Markedskræfter er vist ikke årsagen:

https://thoughtscapism.com/2017/11/27/nuclear-energy-is-the-fastest-and-lowest-cost-clean-energy-solution/

Skulle EPR anlægget i Finland svarer til prisen for havmøller i EU skulle det koste 73 milliarder euro eller over 6 gange mere end det gør.

Årsagen er selvfølgelig stupiditet.