Sponseret indhold

Her er loftet, som forener god akustik og frisk luft

Det kan gå ud over helbred, produktivitet og indlæring, hvis CO2-niveauet i en bygning er for højt, eller hvis det støjer og runger. Bæredygtig systemløsning samler flere indeklimafordele i ét og samme loft.

Af TECH RELATIONS for Troldtekt A/S
Henning Larsen Architects valgte Troldtekt ventilation til Campus Aabenraa. Løsningen sikrer god akustik og frisk luft – uden synlige installationer. Se flere fotos og læs mere. Illustration: Troldtekt

Bygherrer og rådgivere vælger i stigende grad at certificere deres bygning efter en bæredygtig standard. Et afgørende fokusområde i certificeringerne, for eksempel DGNB, er den bæredygtige helhed – at energibesparelser og CO2-reduktion ikke må ske på bekostning af et sundt indeklima. Netop det princip er også bærende for systemløsningen Troldtekt ventilation.

»Som ingeniører vil vi gerne arbejde med produkter, der løser flere udfordringer på én gang. Troldtekt ventilation sikrer frisk luft i en bygning, uden at det trækker eller støjer. Den reducerer energiforbruget til ventilation. Den regulerer rummets akustik og fugt. Og den gør det muligt at bygge med højt til loftet uden synlige installationer,« siger Vibeke Pedersen, som er ingeniør og teknisk chef hos Troldtekt A/S.

Vibeke Pedersen er ingeniør og teknisk chef hos Troldtekt A/S. Illustration: Troldtekt

System med aktive og passive plader

Troldtekt ventilation er baseret på lavimpulsindblæsning gennem et ventilationsloft, som er baseret på de originale Troldtekt akustikplader af dansk træ og cement. En del af loftet er aktive plader, hvor luften kan strømme igennem. Størstedelen af loftet er passive akustikplader med forseglet mineraluld på bagsiden, så luften ikke kan trænge igennem.

Det er lokalets størrelse og ventilationsbehov, der afgør fordelingen mellem de to pladetyper, men typisk vil 10-20 procent af loftet være aktive plader.

»Troldtekt ventilation er en robust løsning, hvor fladen til indblæsning er større end i de fleste traditionelle systemer med ventilationskanaler. Systemet er nemt at dimensionere, og selv ved indblæsning af store luftmængder sker der en jævn luftfordeling, så brugerne af bygningen oplever høj komfort uden træk,« forklarer Vibeke Pedersen.

Det er muligt at ændre både luftfordelingen og niveauet af ventilation efter behov. Samtidig er der i driftsfasen et lavere energiforbrug end med traditionel ventilation, fordi der er behov for mindre el til ventilatorer, når luften strømmer ind gennem de aktive akustikplader ved relativt lav hastighed.

Mulighed for effektiv køling

Løsningen fra Troldtekt sikrer et stort luftskifte på op til otte gange i timen og en indblæsningstemperatur, som er otte grader lavere end rumtemperaturen. Der er altså mulighed for en køleeffekt, som man normalt kun opnår med en kombination af ventilation og kølelofter. Luft udefra til køling sparer varmeomkostninger, fordi luften ikke behøver at blive varmet op for at undgå træk.

Foruden god akustik, frisk luft og et lavt energiforbrug bidrager Troldtekt ventilation til den rette luftfugtighed – og dermed en bedre oplevet komfort – i et lokale. Forklaringen er, at Troldtekt træbeton kan både optage og afgive fugt.

I forbindelse med en renovering blev der installeret Troldtekt ventilation i de eksklusive konferencelokaler på Hotel Koldingfjord. Hotellet blev kåret som Årets Konferencecenter 2020. Se flere fotos og læs mere. Illustration: Troldtekt

En stor forskel for komforten

En af dem, der har arbejdet med diffus ventilation i praksis, er civilingeniør i indeklima og energi Alice Andersen fra COWI. Hun har cirka 20 års erfaring med at rådgive skoler ud fra en holistisk tilgang til byggeri. Eller sagt med andre ord: Hun er ekspert i at sikre dem mest muligt for pengene, blandt andet når de renoverer.

Ventilation og temperatur er to nøgleord, når Alice Andersen skal pege på konkrete tiltag, der kan løfte indeklimaet i en skole. Og etableringen behøver ikke slå bunden ud af budgettet, hvis der i forvejen er en renovering i gang.

»Ventilationslofter fra eksempelvis Troldtekt har store fordele, når det gælder komfort. Troldtekts løsning gør det muligt at opnå større luftskifte uden træk, fordi luft tilføres jævnt igennem store dele af loftfladen. Løsningen har også den fordel, at den er en integreret del af loftet og ikke kræver ret stor rumhøjde sammenlignet med andre systemer til ventilation, hvilket gør den specielt velegnet til renoveringsprojekter,« siger Alice Andersen.

Læs mere om Troldtekts ventilationsløsninger her.