Sponseret indhold

Hemmelig tunnel afdækket under skybrudssikring af Amalienborg: Kongen frygtede nazi-kidnapning

Da Sweco skulle give tilbud på skybrudssikring af Amalienborg, dukkede der pludselig en tunnel fra Anden Verdenskrig og en omfattende plan om evakuering af kongehuset op fra gemmerne

Af TECH RELATIONS for Sweco
Originalillustration af flugttunnelen findes i en artikel skrevet af civilingeniør Erik Kølle udgivet i Ingeniøren d. 16. juni 1945 Illustration: Ingeniøren

Ingeniører kender det. Når der skal afgives tilbud på anlægsopgaver, er det afgørende at få lavet en grundig risikovurdering, så man har en god fornemmelse af, hvilke forhindringer man kan risikere at støde ind i, når man først begynder at grave.

Derfor gjorde Swecos projektdirektør, Tommy Sander-Storm, sig også umage, da han skulle afgive tilbud på en skybrudssikring af området ved Amalienborg. Han havde egentlig forventet noget af den sædvandlige skuffe, som ingeniører kender til hudløshed.

»Som regel forsøger vi at finde ud af, om der er risiko for, at undergrunden er svær at arbejde med – eller endnu værre: at der måske kunne dukke nogle gamle potteskår eller et skelet op fra Københavns tidlige historie, så arkæologerne skal til at grave.«

Læs også: Sådan terrorsikres Christiansborg Slotsplads

Men Tommy Sander-Storm fik i stedet researchet sig frem til et meget gammelt nummer af Ingeniøren, der indeholdt oplysninger om en hemmelig tunnel bygget af danske modstandsfolk under krigen. Historien bag afslører en del om den sidste og mest dramatiske del af besættelsen, hvor modstandsgrupperne begyndte at røre på sig.

Da nazisterne bestemte sig for at internere dansk politi den 19. september 1944, gik operationen delvist galt. Da tyske soldater passerede Amalienborg, hvor en dansk politistyrke passede på kongehuset, kom det til en alvorlig ildkamp, og inden kampene var overstået, var tyve tyske soldater dræbt. Den dag i dag kan man faktisk se skudhullerne i Amalienborgs facade.

Derudover havde man fra modstandsfolk i Sverige fået nys om, at tyskerne overvejede at tage kongen og hele kongefamilien som gidsler i krigens sidste tid.

Projektdirektør Tommy Sander-Storm skal tage hensyn til flydesand, højt grundvand - og en hemmelig tunnel, når de nye skybrudsrør skal føres under Amalienborg Illustration: Tech Relations

Kodenavn: Grosserer Bodenhoff

Det øgede efterspørgslen på tunneler mellem de forskellige dele af Amalienborg, så kongefamilien kunne komme i sikkerhed, hvis tyskerne pludselig skulle angribe.
Folk fra Livgarden og hoffet besluttede derfor i al hemmelighed at bygge en tunnel mellem ridehuset ved Chr. D. VII’s palæ på den sydlige side af Frederiksgade over til garageanlægget på den nordlige side. Det ville give mulighed for at smugle kongen uset på tværs af slottet i nødstilfælde.

Udvalgte ambulancefolk var indviet i planerne, og skulle sørge for, at en ambulance kunne evakuere kongefamilien fra garageanlægget til Gentofte Hospital, hvor de skulle overtage en af lægernes embedsbolig. Her skulle kongen og dronningen i første omgang indlogeres og omtales under dæknavnet ’Grosserer Bodenhoff og frue’.

Kongen var på det tidspunkt invalid efter en rideulykke, og flere steder i flugtplanen måtte man enten have kørestole stående eller bygge særlige anordninger, så kongen kunne transporteres mellem bygninger eller over hegn. En overlæge sørgede også for, at nogle store bunker med brunkul fik lov til at blive liggende på hospitalets område, fordi de lige præcist gjorde det muligt at flytte kongen fra hospitalet til embedsboligen uden at andre kunne se det udefra.

Tyskere: Hvor kommer larmen fra?

Byggeriet af tunnelen blev imidlertid besværliggjort af, at bygningen lige ved siden af garageanlægget – det tidligere Damehotel – var blevet overtaget af tyskerne.
Tunnelarbejdet kørte i begyndelsen i døgndrift, men den plan holdt ikke længe. De tyske vagter i Damehotellet begyndte hurtigt at spørge til de mærkelige lyde, der kom fra ridehuset i nattetimerne. Heldigvis kunne en dansk betjent, der også var indviet i arbejdet, afvise tyskerne. Fra da at besluttede man sig for at indstille arbejdet i de stille nattetimer.

Moderne teknik

Den 35 meter lange tunnel blev tunneleret ca. 5 meter under gadeniveau og havde en diameter på 1,4 meter.

I artiklen fra 1945 er det nøje beskrevet, hvordan man valgte at arbejde med tunnelering, hvor man med hydraulik presser rørene under gaden. Den teknik var på det tidspunkt helt ny. Den jord, der blev gravet op af skakter og selve tunnelen, fordelte man inden for i ridehuset for at mindske risikoen for, at de allerede mistænksomme tyskere skulle opdage, hvad der foregik få meter borte.

»Det er ret pudsigt at læse de tekniske beskrivelser fra 1945, for det er faktisk metoder, vi kunne finde på at bruge i dag,« forklarer Tommy Sander-Storm.
Han nikker også genkendende til de gamle beskrivelser af, hvordan området ved Amalienborg på mange måder er besværligt at arbejde i, fordi der både er højt grundvand og flydesand under slottet.

»En af de særlige udfordringer ved at arbejde tæt ved Amalienborg er, at gamle bygninger er meget følsomme over for bevægelser i jorden og ændrede grundvandsforhold. Selv små sætninger kan hurtigt udvikle sig og forårsage skader, så vi skal have styr på de bedste metoder,« forklarer Tommy Sander-Storm.

Sweco har derfor sat en af firmaets specialister, der tidligere har arbejdet med opgaver tæt på Amalienborg, på opgaven. Her vil han få ansvaret for, at anlægsteknik, afstivninger og udgravninger ikke påvirker de fredede bygninger.

Læs også: Ingeniører og klatreklub samarbejder om nyt flugtsikkert psykiatrisk hospital

»Samlet set, er der rigtig mange faglige hensyn at tage og rigtig mange interessenter, der skal inddrages og kommunikeres med undervejs. Selv om der er tale om et helt almindeligt skybrudsprojekt, så ligger det et helt usædvanligt sted, hvor der skal tages hensyn til hoffets daglige drift, og hvor alle planer skal cleares med PET og Slots- og Kulturstyrelsen. Samtidig skal man tage hensyn til de mange turister i området og den almindelige trafik. Det er derfor, at vi har været så grundige, da vi lavede den indledende risikoafvejning,« siger Tommy Sander-Storm, der glæder sig over, at de nu kan lave en plan for, hvordan de nye skybrudsrør skal føres, så man ikke støder ind i rester af kongens hemmelige tunnel.

Selve anlægsarbejdet med etableringen af skybrudssikringen forventes at komme i udbud, så byggeriet kan gennemføres i 2018.