Sponseret indhold

GN’s nye høreapparat var en kæmpeopgave: Mød fire forskellige medarbejdere, der har sat hvert deres individuelle aftryk på teknologien

GN sætter nye standarder for lydgengivelse med sit nye høreapparat: ReSound ONE. Produktet har været 10 år undervejs og er nu landet med sine skelsættende nye features, blandt andet den magiske tredje mikrofon.

Af TECH RELATIONS for GN Group
Fra venstre Erik van der Werf (på iPad), Marie Mehlsen, Kimi Nina Møller og Michael Løngaa Illustration: Jeppe Carlsen

Det er usædvanligt at bruge 10 år på en ny banebrydende teknologi hos GN. Men det er ikke desto mindre, hvad der er tilfældet med det nye ReSound ONE-høreapparat, som en af ingeniørerne ikke tøver med at kalde ”skelsættende” for mennesker med høretab.

GN sætter en høj standard for brugeren med filosofien "organic hearing", der skal hjælpe med at skræddersy oplevelsen til den enkelte. ReSound ONE muliggør den ypperste brugeroplevelse, da der er blevet tilføjet en ekstra mikrofon inde i øret på brugeren, så det ikke kun er bagved øret, der opfanges lyde. På den måde fanges den organiske lyd, der kommer ind via øret. Denne teknologi kalder GN for M&RIE (Microphone and Receiver In Ear).

Via den ekstra mikrofon i øret kan brugeren nu opleve lyd på en helt anden måde med ReSound ONE. At sætte en mikrofon og en højttaler få millimeter fra hinanden gav store udfordringer med akustisk tilbagekobling. Opgaven blev løst takket være dyb teoretisk viden og en del ”trial and error”, og har nu ført til det, som GN kalder Organisk Lyd – en lyd med mange flere nuancer og mere klarhed.

Skelsættende nye features som M&RIE, en ny generation af noise cancelling og et opladeligt apparat med 30 timers levetid giver produktet en topplacering på audiologernes vinderskammel. Alle funktioner og indstillinger kan monitoreres og justeres via en app til smartphone.

Mange fagligheder har været i spil for at realisere projektet, der i omfang og kompleksitet har været enormt. GN Hearings CTO, Brian Dam Pedersen, udtrykker det således:

“Processen med ReSound ONE har vist mig, at man aldrig skal sige, at noget ikke kan lade sig gøre. Da vi spillede vores M&RIE-koncept på banen, tænkte jeg: ‘Det ser eddermaneme svært ud’. Vi begyndte med et udgangspunkt, hvor produktet var ustabilt til at starte med, og skulle derfra til at finde på nyt. Det har været enormt udfordrende.”

I løbet af de 10 år er forskellige medarbejdere kommet og gået. Løbende har nye kræfter budt ind med friske øjne og nye perspektiver og en masse vilje.

Mød fire af dem her:

Forskeren: Kampen mod akustisk tilbagekobling

At placere en højttaler og mikrofon så tæt på hinanden, som vi har gjort i ReSound ONE, er en kæmpe udfordring. Ved selv en lille forstærkning vil det give akustisk tilbagekobling og få apparatet til at hyle. Min opgave var at forbedre den metode i apparatet, som kompenserer for tilbagekoblingen.

Erik van der Werf Illustration: Jeppe Carlsen

Arbejdet med at fintune lydgengivelse og eliminere akustisk tilbagekobling er iterativt med en masse ”trial and error” baseret på teoretisk viden og solid erfaring fra tidligere produkter. Gennem teoretisk simulering og utallige målinger på virkelige prototyper kom jeg og vores dygtigste forskere frem til den rette løsning.

For at give et rigere lydbillede udvidede vi vores båndbredde fra 7 til 10 kHz, hvilket øgede kompleksiteten i vores DFS-system (Digital Feedback Suppression). For at kunne køre vores DFS effektivt i 3 kanaler, måtte vi opgradere vores chip, så den havde kræfter til at håndtere det nye software/hardware-setup.

Erik van der Werf, forsker i GN Advanced Science (GN Hearing)

Projektlederen: Mit aftryk var at få folk til at samarbejde

Jeg begyndte på projektet i 2012. Det konkrete projekt var at tilføje mikrofonen til højttaler-delen inde i øret. Dengang var det et mindre projekt internt i Research. Da vi havde vist, at det kunne lade sig gøre, fokuserede vi på, hvordan enheden i øret skulle integrere med høreapparatet.

Maria Mehlsen Illustration: Jeppe Carlsen

I 2013 tog jeg initiativ til workshops i Ballerup og Chicago hvor de forskellige afdelinger som audiologi, marketing og udvikling var inviteret med. Jeg ville sikre at vi tidligt i processen fik input til, hvordan enheden i øret skulle fungere med resten af apparatet, for at flest brugere kunne få mest mulig gavn af M&RIE. Processen ledte os til den mest ambitiøse, men også mest teknisk krævende løsning, der både krævede en ny chip og en ny stikforbindelse.

Herefter fik jeg rollen som projektleder og siden programleder for M&RIE, hvor jeg samlede et tværfagligt team, der sammen skabte en fælles vision for, hvordan denne nye produktkategori skulle opleves af brugere og audiologer. Den fælles vision gjorde det nemmere at træffe beslutninger i de forskellige dele af projektet og nemmere at kommunikere projektet i organisationen.

En af de ting, der lykkedes rigtig godt, var, at formidle den videnskabelige evidens fra de tidligere faser til audiologi og marketing, som står for at videreformidle denne viden til vores kunder gennem træning og marketingmateriale. Det er i dag tydeligt, at marketingkampagnen er bygget på den viden, der er samlet gennem udviklingen af produktet.

Gennem processen lærte vi vigtigheden af det tidlige samarbejde på tværs af organisationen, hvilket vi fortsætter med i vores nye projekter, så vi i endnu højere grad kan fokusere vores ressourcer på det, der skaber værdi for slutbrugeren.

Maria Mehlsen, projektleder på M&RIE-funktionaliteten til ReSound ONE og ingeniør med speciale i industrielt design (GN Hearing)

Brugerens advokat: Hvorfor er det her en god idé?

Min opgave var blandt andet at se på apparatets fordele samt brugervenligheden. Jeg spørger altid: Hvorfor er det her bedre end før, og hvad får høreapparatbrugeren ud af det? Jeg kontrollerer både de fysiske komponenter, der sidder i og på øret, og jeg tester, om apparatet er til at bruge i dagligdagen. Vi har et testpanel på 400 personer, som stiller op til at evaluere apparatet i alle aspekter fra tilbehør til apps og øvrige features.

Kimi Nina Møller Illustration: Jeppe Carlsen

Det vigtigste for mig er, at brugeren får en bedre oplevelse af lyden; i naturen, i trafikken og i selve hverdagen. Det er det, der gør indtryk på mig, og det jeg arbejder for.

Mit aftryk på ReSound ONE er, at kvaliteten er i orden. Vi kan absolut stå inde for produktet, og den gode oplevelse er valideret af hele det audiologiske team og af vores testpanel. Faktisk har coronaens begrænsninger lært os en masse om at indstille vores apparater via appen, mens brugeren sidder sikkert derhjemme. Vi har fået en masse input til at fine-tune ReSound ONE og erfaring med, hvordan vi arbejder med vores brugere og appen på afstand.

Det er en fornøjelse at opleve ReSound ONE blive taget godt imod af både den 60-årige teknisk funderede bruger og af et ældre menneske på 80 år, som har helt andre behov.

Kimi Nina Møller, senior audiolog (GN Hearing)

IC-arkitekten: Hardware er grundstenene, og software gør arbejdet

Som IC-arkitekt (Integrated Circuit) har jeg siddet med især udviklingen af vores nye chips. Vi udvikler og konstruerer dem selv her i GN. Jeg har haft fokus på vores nye funktionaliteter og har været med til at bygge broen mellem hardware og software.

Michael Løngaa Illustration: Jeppe Carlsen

Jeg har været med hele vejen på ReSound ONE. Det har været spændende, og vi har arbejdet mere med begrebet real user benefit - faktisk oplevede fordele for brugeren og ikke bare tal i et dataark.

For at opnå succes med ReSound ONE samlede vi folk fra audio, research, marketing og hardware/software. Vi sad sammen og kiggede på vores byggeblokke og sammenholdt dem med brugerens behov. Sammen fandt vi det, der blev vores fyrtårn gennem hele projektet. På den måde havde vi alle det samme fokus.

Gennem processen har vores filosofi været at udvikle et optimeret hardwarefundament, der er fuldt programmerbart. Det er det, der skal drives af software, for at det lykkes. Tricket er at finde det sted, hvor vi kan køre vores programmering, features og algoritmer, men med et optimeret lavt strømforbrug på vores hardware.

På den måde kan du opgradere dine høreapparater, som du opgraderer din telefon. Det eksisterende høreapparat opdaterer med nyt software, og du får nye features og bedre programmer.
Michael Løngaa, IC-arkitekt (GN Hearing)