Sponseret indhold

I GN spiser de software-elefanten én bid ad gangen

SAFe: Scaled Agile Framework principperne styrer softwareudviklingen i GN. Men samtidig med de klare strukturer er mødet ved kaffemaskinen, de uformelle kontakter og den åbne dør fortsat en uundværlig del af hverdagen.

Af TECH RELATIONS for GN Group
Der er kort afstand mellem folk i GNs User Softwareafdeling, hvor alle har til huse på samme etage. Man kan altid prikke en kollega eller chef på skulderen, hvis der er noget man vil vende. Her er det Heidi Askov og Klaus Elk. Illustration: Jakob Carlsen

Først den overordnede langsigtede plan. Derefter PI (Program Increment) planlægning af features hvert 3. måned, hvor afhængigheder og risici identificeres. Features nedbrydes til user stories og planlægges i 2 ugers sprints. Teams planlægger og beskriver PI objectives der kan opfyldes. Så kan arbejdet begynde.

SAFe-modellen danner rammerne for hverdagen i GN's udviklingsafdeling, User Software. SAFe-principperne styrer, hvordan et større antal scrum teams samarbejder om et fælles produkt. Det kaldes i SAFe-lingo et release train, og systemet sikrer, at toget ankommer i rette tid til hver station på rejsen, med den aftalte fragt ombord. Desuden sikrer systemet, at alle internt og eksternt løbende kan følge, hvad udviklingsafdelingen laver.

Den skarpe struktur er imidlertid ikke udtryk for hård topstyring. Snarere tværtimod. I virkeligheden går flowet nemlig begge veje, både op-ned og ned-op. Inden de detaljerede planer lægges, arbejder repræsentanter for de forskellige niveauer sammen om at definere projekter og beskrive opgaver. Djævlen ligger som bekendt i detaljen, og det er de folk, der sidder med detaljekendskabet, der bedst kan estimere de konkrete opgaver.

Det er sådan, man i GN spiser software-elefanten: én bid ad gangen.

Uformelt på tværs

Samtidig kører der løbende en uformel kommunikation på tværs af grupperne i User Software afdelingen.
Der er kort afstand mellem folk i afdelingen, der for øvrigt har til huse på samme etage. Man kan altid prikke en kollega eller chef på skulderen, hvis der er noget, man vil vende. Det fortæller Heidi Askov Vester, Klaus Elk og Johnny Fredsgaard, der sidder i hver deres udviklerteam i GN.

Desuden fremhæver de, at man som softwareudvikler i GN får mulighed for arbejde med vidt forskellige opgaver. Det kan være matematik-tung optimering af algoritmer, med det formål at minimere deres strømforbrug. Det kan være DSP, embedded udvikling eller design af testsystemer. Det kan være implementering af Bluetooth Low Energy eller udvikling af de Windows-programmer, som audiologer bruger til fitting af høreapparater.

Når man spørger Heidi, Klaus og Johnny, hvilke egenskaber man skal have som udvikler i GN, så fremhæver de to ting: At man brænder for sit arbejde og at man er holdspiller. Det gælder både nyuddannede og erfarne folk. Velkommen omkring bordet – elefanten er serveret!

Mød tre af udviklerne her:

Sundhedsteknologens første job

Heidi Aaskov Vester, Software Developer i Framework & Tools teamet, GN Hearing

Heidi Aaskov Vester, Software Developer i Framework & Tools teamet, GN Hearing Illustration: Jakob Carlsen

Jeg bruger halvdelen af min tid som softwareudvikler. Den anden halvdel er jeg scrum master for mit team.

Teamet har i store træk ansvar for to ting:

Framework er vores store, .Net baserede bibliotek, der gør det muligt at tilpasse og kommunikere med høreapparatet.

Tools dækker over de hjælpeværktøjer vi udvikler og som bruges af de andre teams i User Software afdelingen til at udføre forskellige operationer på apparatet med.
Netop det, at jeg har to roller, passer perfekt til mine interesser. Som scrum master faciliterer jeg de møder, hvor vi planlægger og evaluerer vores arbejde. Vores arbejde er tilrettelagt i tre-måneders intervaller inddelt i to-ugers sprint. Som scrum master kan jeg indadtil i teamet bidrage til, at vi når vores mål på den mest effektive måde. Udadtil får jeg et overblik over, hvad de andre teams laver og får en fornemmelse for, hvordan man er afhængig af hinanden for at nå i mål.

I min rolle som udvikler har jeg bl.a. arbejdet med asynkron programmering i forbindelse med en ny løsning, der gør det muligt for audiologen at tilpasse et høreapparat til en bruger på distance. Audiologen konfigurerer det via en forbindelse fra sin computer til brugerens mobiltelefon og derfra til høreapparatet.

Jeg har arbejdet hos GN i to et halvt år og det er mit første job i tech-branchen. Jeg har en professionsbachelor i sundhedsteknologi fra DTU.

Jeg synes GN er en god virksomhed at arbejde i. Vi laver produkter, der forbedrer folks livskvalitet. Desuden er det spændende at arbejde sammen med dygtige mennesker. Vi samarbejder og hjælper hinanden, også på tværs af teams og afdelinger. Du sidder måske med et komplekst problem, som du ikke kan løse. Du bliver så frustreret, at du har lyst til at smide både computer og høreapparat ud ad vinduet. Men ved at trække på den viden, der er i teamet og på tværs, får vi til sidst problemet løst og opnår en endnu bedre funktionalitet end før. Det er sådan noget, der gør det fedt at være her.

Du får plads til at nørde med tingene

Klaus Elk, Senior Software Developer i Operating Systems teamet, GN Hearing

Klaus Elk, Senior Software Developer i Operating Systems teamet, GN Hearing Illustration: Jakob Carlsen

I mit team arbejder vi med tilbehør til høreapparater, f.eks. til streaming af tv-signaler direkte til apparatet. Jeg har rollen som Product Owner og er involveret i prioritering og teknologi-valg i de projekter vi har i teamet. På den måde har jeg en ret afvekslende dag. Samtidig får jeg også tid til at programmere. Lige nu arbejder jeg med embedded software, der kører på en mellemstor processor.

Jeg kan godt lide at være tæt på programmeringen, så det her job passer mig rigtig godt. Jeg har været leder før, men jeg har helt bevidst søgt efter at komme tættere på teknologien igen.

Jeg blev ansat i september sidste år. Noget af det, jeg synes er godt i vores afdeling, er, at vi er en medarbejdergruppe med mange forskellige profiler. Vi er en alsidig afdeling, hvor alle bidrager med noget forskelligt og derigennem skaber synergi.

Som medtech-virksomhed har GN desuden en god Quality Assurance. Det er måske lidt hårdt i starten. Der er mange procedurer man skal sætte sig ind i. Men omvendt står man som udvikler ikke alene med ansvaret. En anden fordel er, at vores software skal køre på små apparater med et meget lille strømforbrug. Derfor bliver du tvunget til at nørde med tingene. Andre steder skriver man noget i C, som virker, og så ud over rampen med det. Det kører jo på en PC med strøm i kontakten og rigelig processorkraft. Her skal du måske arbejde med noget DSP, der kører på et lille høreapparat. Selv om det virker kan du måske få det til at performe endnu bedre med et par matematiske tricks. Det har du lov til at bruge tid på her.

Desuden er det betryggende, at vores ledere har indsigt i det vi laver. Selv den øverste leder i afdelingen startede som udvikler og generelt er det tekniske løftet højt op i organisationen. Det giver god mening, fordi mange af beslutningerne i denne branche afhænger af tekniske parametre.

Både operativsystem og signalbehandling på næsten ingen plads

Johnny Fredsgaard, DSP Software Specialist i Sound teamet, GN Hearing

Johnny Fredsgaard, DSP Software Specialist i Sound teamet, GN Hearing Illustration: Jakob Carlsen

I mit team arbejder vi med lydbehandling. Vores kode leverer den forstærkning af lyden, som kompenserer for brugerens høretab. Vi laver også codecs, der sørger for, at vi kan afkode lyd i høj kvalitet fra musik streaming eller telefonsamtaler. Desuden styrer vores algoritmer feedback-kontrol, støjundertrykkelse og forskellige beam formers, som øger signal/støj forholdet i vanskelige situationer, f.eks. i rum med meget baggrundsstøj. Algoritmerne aflæser hvilken situation brugeren befinder sig i og justerer apparatets gain i forhold til det.

Jeg er Product Owner og arbejder en del med fremtidige projekter i samarbejde med vores research-afdeling. Her er det min rolle at definere arkitekturen og requirements til systemet. Et høreapparat er specielt og har en del begrænsninger, både i forhold til kompleksitet, hukommelse og hastighed. Det er noget man skal tage højde for.
Samtidig kan det mere end folk tror. Ikke mange er klar over, at det både rummer et operativsystem og et system til signalbehandling, ud over de codecs det kører.

Som Product Owner i Sound-teamet er man inde over rigtig meget, f.eks. samarbejde med vores afdeling for elektro-akustik, der måler på vores algoritmer i laboratoriet. Desuden arbejder vi med audiologerne, der udfører kliniske test på brugerne, for at undersøge om man faktisk kan høre en forskel, når man afprøver et nyt produkt.

Jeg har været her i 15 år. Noget af det jeg er glad for er, at vi har en meget fri kultur. De enkelte teams kører meget selvstændigt og som medarbejder har man stor indflydelse på de løsninger der vælges. Det er slet ikke sådan, at hver enkelt detalje dikteres fra oven. Hvis du har en god ide, så er der altid nogen der er villig til at diskutere den med dig. Og din idé ender tit med at sidde i produktet, fordi det er dig, der har fingrene nede i detaljerne og derfor kan pege på den bedste løsning.