Sponseret indhold

Genbrug af materialer i byggeri kræver nye standarder

Den almene boligorganisation Lejerbo er blandt de første herhjemme, der vil bygge boliger ud fra principperne om design for adskillelse. Hvis det nye designparadigme skal vinde indpas, er der brug for standarder, mener projektleder i Lejerbo Jesper Kort Andersen.

Af TECH RELATIONS for Dansk Standard

Det er velkendt, at byggeriet står for en betydelig andel af Danmarks forbrug af jomfruelige materialer, affaldsproduktion og CO2-udledning. Det skyldes ikke mindst, at man ikke traditionelt har fokuseret på genbrug og genanvendelse af byggematerialer. For at opnå et cirkulært byggeri er det derfor nødvendigt med en helt ny tilgang: design for adskillelse.

En af de største udfordringer, vi har i dag, er at vi har en kæmpe eksisterende bygningsmasse, hvor de forskellige komponenter ikke er designet til at kunne skilles ad og dermed ikke er egnet til genbrug, siger Birgitte Ostertag, seniorkonsulent i Dansk Standard. Illustration: Dansk Standard

Det er budskabet i et nyt Green Paper fra Circle House Lab, et partnerskab bestående af over 100 virksomheder fra den danske byggeindustri finansieret af Realdania og Miljøministeriets MUDP-midler. Her beskrives design for adskillelse som en af de mest lovende modeller for, hvordan man skaber øget værdi i byggeriet, og som en forudsætning for cirkulær økonomi i byggeriet.

En af deltagerne i partnerskabet er den almene boligforeningen Lejerbo, som har udbudt 60 boliger i totalentreprise i Aarhus, der skal bygges efter principperne i design for adskillelse. Projektet, som går under navnet ’Circle House’, har som overordnet målsætning, at 90 procent af boligernes byggekomponenter og materialer skal kunne skilles ad og genanvendes til højst mulige værdi. Derudover skal det gøres inden for et relativt beskedent rammebeløb..

”Det lyder måske enkelt, og det ville det også være, hvis ikke byggesektoren var indrettet til det modsatte. I dag bliver alt støbt sammen, fuget sammen, klæbet sammen og limet sammen, så design for adskillelse kræver en omstilling i alle led i værdikæden,” forklarer Jesper Kort Andersen, der leder projektet i Lejerbo.

Lejerbo har fået tilbud hjem fra totalentreprenørerne og skal nu til at gennemgå deres løsningsforslag, men Jesper Kort Andersen kan allerede nu fortælle, at rygraden i projektet er et nyt betonelementsystem.

”I dag laver man betonbyggeri ved at støbe elementerne sammen med cementmørtel, og så er det umuligt at skille elementerne af, uden at de går i stykker og taber værdi. Vi har fundet på en løsning, hvor man skruer elementerne sammen med bolte og lukker samlingerne med en kalkmørtel, som kan spules væk med en højtryksrenser. Det gør det enkelt at skille elementerne ad og genbruge dem,” fortæller han.

Standarder er alfa og omega

Den helt store udfordring ved design for adskillelse er, at alt skal gentænkes, og alle led i byggeriets værdikæde skal samarbejde på en ny måde.

Af den grund har Dansk Standard, som også deltager i Circle House Lab, udviklet en helt ny ISO-standard, som skal gøre det lettere for alle byggeriets parter at arbejde konkret med design for adskillelse. Standarden giver et overblik over principperne ved design for adskillelse og tilpasning og anviser strategier for at bruge principperne i designprocessen.

”Vi forsøger med standarden at omsætte erfaringer fra branchen til en værktøjskasse for design for adskillelse, så principperne bliver håndgribelige. Den giver alle parter i byggeriet en fælles forståelse, og den er et godt redskab til at komme i gang med design for adskillelse,” forklarer Birgitte Ostertag, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Ifølge Jesper Kort Andersen er det alfa og omega med standarder for at accelerere den cirkulære økonomi i byggeriet.

”Det er altafgørende, at vi ikke arbejder i hver vores retning, og her er standarder en utrolig vigtig parameter. Hvis vi vil lave et byggeri, som er anvendeligt til genbrug og genanvendelse i fremtiden, skal det baseres på standarder,” siger han.

Læs alle historier fra Dansk Standard på Ingeniøren