Svensk kamæleon-kampvogn ændrer form

Svenske forskere har udviklet en metode til at få en kampvogn til at skifte form - i hvert fald når den ses gennem IR-sensorer.

Kommentarer (11)

På billede 4 står der, at "kombattanter [skal] være tydelige", men hvad med stealthteknologi så? Det er vel det samme

 • 0
 • 0

Det har altid været lovligt at anvende sløring og at gemme sine enheder og evt. få dem til at ligne buske, trær m.m.

Men soldaterne må ikke optræde i civilt. Hvis de udelukkende fik kampvognen til at ligne en sten eller et træ, så ville det ikke være i strid med krigens love. Stealt er derfor også lovligt i henhold til krigens love, så længe det anvendes til at få enheden til at forsvinde på raderen. De må ikke få et jagerfly til at ligne et civilt rutefly...

 • 0
 • 0

Spørgsmål til MR:
- hvor har du det fra, eller ekstarpolerer du bare fra en generel viden ?

Det er korrekt, at militært personel skal være uniformeret for at være omfattet af Geneve konventionerne. Netop dette er et fundamentalt problem i de krige vi har set de sidste mange år - hvor netop modargumentet fjerner den beskyttelse som Geneve-konventionerne ellers giver.
Det er også korrekt, at Geneve konventionerne forbyder misbrug af kendetegn som Røde Kors / Røde Halvmåne.

Der er, mig bekendt, ikke andre i denne sammenhæng relevante forbud.

 • 0
 • 0

Jeg er ikke ekspert på området og taler bare ud fra min egen opfattelse af krigens love sådan som jeg har lært dem gennem min tid i systemet...

Vi er helt enige i at militært personel skal være uniformeret og med tydelige kendetegn (f.eks. flag på skuldren) og vi er formentligt også enige i at de skal bære deres våben tydeligt både under planlægning og udførelse af operationerne. Sker dette er de uden tvivl omfattet af reglerne for krigsfanger i henhold til krigens love.

http://www.rodekors.dk/files/pdf/Folkeret/...

Desuden skal den angribende part gøre hvad der er muligt for at undgå skader og tab for civile:

"Forud for angreb skal den angribende styrke gøre alt, hvad der er muligt for at identificere målene præcist og korrekt med det formål at mindske risikoen for civile tab. Civile personer og genstande må aldrig angribes. Der må ikke forårsages større skader på personer og ting, end det er nødvendigt for at løse den militære opgave. Handlinger, der risikerer at skade mennesker og ting, skal så vidt muligt undgås." (citat fra link)

"Det er blandt andet forbudt at angribe
• civile bygninger eller genstande." (citat fra link)

"Det er forbudt at dræbe, såre eller tage en fjende til fange ved brug af perfidi. Det vil sige, at det er forbudt at lade som om, man er ukampdygtig på grund af sår eller sygdom, eller at lade som om man er civil eller non-kombattant, hvis formålet hermed er at dræbe, såre eller tage fjenden til fange." (citat fra link)

Dette vil ikke være muligt hvis den forsvarende part bruger civile som skjold eller hvis man får sine våbenplatforme til at ligne civile mål. Derfor vil jeg mene det er imod krigens love at få sine kampvogne til at ligne civile biler...

 • 0
 • 0

Det du skriver om "perfidi" betyder, som du skriver, at hvis jeg lokker fjenden i en fælde ved 1) at have kamoufleret en (min) kampvogn som civil bil, og 2) dernæst bekæmper fjenden, så er det forbudt.

Modsætningsvis, hvis jeg kan unddrage mig kamp ved at kamoufleret en (min) kampvogn som civil bil, så er det ikke "perfidi".

Og i samme stil, hvis der nu altså var krig, så er det perfidi at lade sit bombefly bruge et civilt kaldesignal under indflyvning, og så smide sin bombelast.

Den overordnede konklusion er nok, at Geneve-konventionerne ikke kun kan bruges ordret, men at det i høj grad er hensigten som skal lægges til grund og fortolkes - ganske som du gjorde.

Og det er jo line netop her den amerikanske og det europæiske syn afviger i spørgsmål om kombatanter i Afganistan.

 • 0
 • 0

Forstår jeg dig ret at du mener at militære enheder godt må forklæde sig som civile, hvis formålet er at undgå kamp i den aktuelle situation? Og i hvilke situationer kan en sådan handling evt. være lovlig i henhold til krigens love?

 • 0
 • 0

....angående krig, med et ja, Jan Heisterberg.

Som Michael Rangård skriver må man ikke anvende svig(perfidi)

Krigens love er ret omfattende, så et afskrift vil tage længere tid, men er let læste, så du kan selv læse dem her:

http://www.update.dk/cfje/VidBase.nsf/ID/V...

Når du har læst dem vil du være en del mere vidende. Hvor det førhen var normalt at alle kendte til "Krigens Love" fordi alle havde været soldater, så er det ikke mere almen viden med den sporadiske værnepligt som forekommer idag.

 • 0
 • 0

Det er korrekt, at militært personel skal være uniformeret for at være omfattet af Geneve konventionerne.

Hvordan vil du så definere en 'uniform' og hvem skal bestemme definitionen?

 • 0
 • 0

[quote]

Det er korrekt, at militært personel skal være uniformeret for at være omfattet af Geneve konventionerne.

Hvordan vil du så definere en 'uniform' og hvem skal bestemme definitionen?[/quote]

Der er ikke et decideret krav om en uniform. Det er derimod et krav at soldaten skal: "bære synlige kendetegn, så de adskiller sig fra de civile". Civile der griber til våben skal dog betragtes som krigsfanger hvis der ikke har været tid til at blive organiseret. (f.eks. ved pludseligt angreb på området)

Jeg kan anbefale dette link hvis man vil vide mere om konventionerne: http://www.rodekors.dk/files/pdf/Folkeret/... (ang. krigsfanger starter på side 65)

 • 0
 • 0

Jeg har været bortrejst så.....

ad MR 18/9: Geneve-konventionerne skelner mellem kombatanter og non-kombatanter. Soldater er kombatanter og forudsættes uniformeret. Hvis uniformen aflægges unddrager soldaten sig den beskyttelse og de rettigheder som konventionerne fastlægger. Det betyder, for eksempel, at en uniformeret soldat som fanges skal interneres osv. på vilkår svarende til modpartens soldater. Modsætningsvis vil en soldat som har aflagt sin uniform kunne behandles som kriminel eller lignende af modpartens retssystem.
Konkret er svaret, at en kæmpende soldat ikke må aflægge sin uniform. Nærmere definition af "uniform" findes i knventionerne.
Jeg synes det er værd at henvise til MR's svar 20/9.

Dette kan virke meget teoretisk: må en soldat ikke dække sig, sløre sig og sin stilling ? Skal han hænge et banner i vinduet ? Hvordan vil en opportunist (dvs. 3. type kombatant) adskille sig fra kæmpende styrker ? (tænk på Libyen).

FORTSAT:
Det er muligt at lave forskellige scenarier som belyser problemer, styrker og svagheder. Prøv for eksempel at tage udgangspunkt i oprøret i Libyen.

Gadafi's styrker er givet vis uniformerede fra starten.
Oprørerne er givet vis ikke uniformerede (jfr. TV) og bærer tydeligvis (jfr. TV) ikke "synlige kendetegn" - omend køretøjer mv. benytter særlige (nye) flag - i bedste middelalderstil.

Hvis Gadafi havde vundet, så ville han med konventionerne i hånden sandsynligvis kunne fastholde at oprørene er netop "oprørere" og behandle dem efter sine egne love. Givet vis udsat for internationale protester.

I samme situation ville oprørene stå stærkere på den internationale scene hvis de havde fundet på "synlige kendetegn" - som var almindeligt kendt - i form af armbind, huer, bemaling af køretøjer osv. Udfaldet ville nok blive det samme (tragiske), men international pres ville sikkert være større.

Hvad så hvis oprørene vinder ?
En fanget Gadafi-soldat i uniform vil det være klogt for oprørene at behandle i henhold til konventionerne (for at få moralske tillægs-points internationalt).
Intentionen er også, at soldater er straffri, hvis de iøvrigt har overholdt konventionerne og efterfølgende "hjemsendes".

Hvad med en person uden uniform (som defineret) der fanges ? Her er rationalet nok, at han IKKE tilkommer behandling i henhold til konventionerne. Den internationale fordømmelse ved fængsling og retsforfølgelse vil sikkert være begrænset, selvom .....
Samme person kan jo iøvrigt have gjort sig skyldig i perfidi.

Der er jo ingen som siger det skal være let ......
Og sort-hvidt er det heller ikke.

Alle i Forsvaret, herunder Hjemmeværnet, modtager undervisning i Geneve-konventionerne (Krigens Love). Når undervisningen foregår i et rent, pænt undervisningslokale, så er det ganske let at forstå.
Men den dag det virkelig gælder, så handler det om personlig moral og etik.

Antag, som illustrativt eksempel, at en modstander fanges og at han formodes at kende oplysninger af vital betydning for overlevelse af egne kammerater (hvor er der planlagt et bagholdsangreb eller vejsidebombe?).
Geneve-konventionerne er ganske klare og eksplicitte med hensyn til fangens behandling - men kan de implicerede modstå presset for at benytte "hårdhændede" metoder ? Det gælder egne kammerater ...
Ja, DET er det etisk / moralske problem.
Svaret er for mig krystalklart og kan ikke gradbøjes - fordi det netop er en glidebane eller dødsspiral at afvige fra konventionernes hensigt, ord og bogstav.
Jeg mener også, at denne stillingtagen skal tages på forhånd og ikke i "kampens hede".
Derfor er det også fundamentalt, at danske soldater KUN skal adlyde lovligt givne ordre. Denne formulering er ment som et rygstød til en soldat som ønsker at nægte at udføre en ordre om at .......

Jeg anerkender dilemmaet, men jeg anerkender ikke svaret fra den danske oberst som på et tidspunkt for år tilbage bragte et tvetydigt svar med en åben bagdør .....

 • 0
 • 0