Derfor er funderingen af Femernbro så udfordrende

Skal den sydligste tredjedel af Femernbroens piller stå på stålpæle? Eller skal nedpumpet cement i undergrunden blande sig med sand og ler og danne den prop i havbunden, som broen skal hvile på?Det er det fundamentale spørgsmål, som broprojektgruppen i Femern A/S arbejder med nu og det næste års tid. Når brofolkene har svaret, kender de også broens miljøeffekt og pris - og dermed dens skæbne.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Stop nu det projekt, inden det løber helt løbsk. Tyskerne ønsker ikke den bro og vi jyder ej heller. Det vil utvivlsomt medføre en prisforhøjelse på turen over Storebælt.

 • 0
 • 0

Tyskerne ønsker ikke den bro og vi jyder ej heller.

Det vil utvivlsomt medføre en prisforhøjelse på turen over Storebælt.

...undskyld, men hvad har jyderne at gøre med Femernbroen? Hvorfor skulle landet som helhed lytte til en del af landet, når de/du ikke aner noget som helst om hvilken økonmisk gevinst en sådan bro vil gøre for landet som helhed og især for det sydøstlige Danmark? Du må følge med tiden og indse at hvis infrastrukturen i DK skal løftes op på/til et EU niveau, så skal vi have en Femernforbindelse, med højhastighedstog direkte fra nord Sverige og ned til resten af EU/verden.

 • 0
 • 0

.. og vi sjællændere ønskede heller ikke motorvejen til Frederikshavn. Den har også gjort det dyrere at køre over Storebælt.

Det kan godt være, at det er et dumt projekt - men at erklære det for dumt ved at tage de jyske briller på, holder ikke. Der er vel næppe nogen der ønsker at måle succesraten for en Femernforbindelse alene ved at spørge til, om folk i Hanstholm benytter den tit eller sjældent.

Det er temmelig sikkert rigtigt, at tyskerne ikke er vildt begejstrede for at få den bro - det argument skal nok passe.

 • 0
 • 0

...fra Sjælland til Tyskland, burde den nok gå i en retning mere mod øst, og ikke vestpå. Derved vil det bliver meget nemmere for stort set alle skandinavere at komme til de større byer både syd og øst for Berlin. Ønsker man derimod at komme i den retning som den planlagte Femernforbindelse peger, altså mod Sydvest, er der jo allerede E20+E45. Ja det er ikke ligefrem fugleflugtslinie, men det ville være decideret åndsvagt at bygge to broer i vestlig retning fra Sjælland. Så byg den mod syd-øst fra Gedser, (og forlæng forbindelsen hen over sjælland og til en fast forbindelse over kattegat.) Så er alle glade! Eller opfind en teleportationsmaskine, det ville sikkert være billigere og tage kortere tid end alle de her gale broplaner.

 • 0
 • 0

Der er temmeligt meget gang i udvikling af mere avancerede færger både med bedre motorer, bedre malinger, bobler i vand omkring færger osv. osv.

Økonomien, økologien og tidsbesparelsen ved en broforbindelse er med andre ord en ligning med et moving target.

En skjult udgift ved Femern bælt forbindelsen er at den lægges ovenpå værdifulde ressourcer i form af ler, der er egnet til porcelæn og mere bredt i procesindustrier.

Måske skulle vi spare lidt på infrastrukturudbygningen.

Istedet for at forære dem vest for storebælt store summer fra øst og så kræve balance ved at fyre endnu mere af i øst, så skulle vi måske dæmpe den lokale krævementalitet lidt. En Københavner tunnel eller dobbeltsporet jernbane til Kalundborg eller direkte højhastighedsforbindelse til Ringsted er velbelyste overskudsgivende infrastruktur investeringer med brugerbetaling vi kan overkomme nu, så de vil nok også have bedre folkelig opbakning.

 • 0
 • 0

Det er en både dyr, dum og beskidt løsning at bygge en bro frem for at udvikle på de eksisterende færgeforbindelser. Og den tidsmæssige besparelse ved en bro er også tvivlsom.

Hvis man tog alle de milliarder det vil koste at bygge denne dødssejler og brugte dem på at støtte færgedriften hen over Femern bælt ville man kunne bygge nye naturgasdrevne højkapacitetsfærger der sejler i den nuværende halvtimedrift og som forurener langt mindre end de biler, lastbiler og tog de medbringer vil udlede på samme tur. Og så har vi slet ikke taget hul på den ekstremt energitunge proces det vil være at bygge broen.

Så skal vi også huske at denne bro vil gøre Scandlines ansatte i Rødby, Gedser, Puttgarden og Rostock samt på færgerne arbejdsløse. Det vil ikke give mere beskæftigelse på Lolland og Falster, men MINDRE! Hvor mange vil komme til at pendle imellem Danmark og Tyskland?

Det eneste sted hvor dette kan gå hen og være en fordel er hvis man vil etablerer en højhastigheds togforbindelse direkte fra København til det centrale Europa, men med de danske politikeres nølen og navlepilleri bliver det alligevel aldrig til noget og en løsning over Fyn, Jylland og videre til Hamborg vil alligevel være fuldt ud lige så brugbar. Der er kun omkring en time at spare på en tur til fra København via Hamborg til Berlin (begge forbindelser vil utvivlsomt køre via Hamborg) - og har man så travlt vil man alligevel sikkert vælge et fly frem for et tog.

Så kære politikere, lyt til tyskerne og spar på vores surt tjente skattepenge - de finder langt bedre anvendelse mange andre steder!

 • 0
 • 0

Man sparer og Fyrer på liv og løs, og mange virksomheder bukker under, Hospitaler lukkes og Plejesektoren bliver næsten skåret væk, bruger betaling hos lægen, stigende priser i daginstitutionerne, brokker sig over at SU er for høj,er bekymrede over Fosile udledninger fra Biler,Fly.. Modarbejder El-Bilens indførelse med høje afgifter,og klager over at Danmarks Brutto nationalprodukt er gået dratsisk ned, over at Turismen udebliver,Hoteller er tomme,købelysten er dalende.... Og så er der nogle af de sædavanlige Tosser inden i Regeringen der trods varsler om at denne dyre Lokumsbro vil koste langt mere end beregnet, aligevel bruger over et beløb som svarer til det som hele Krisen har kostet Danmark... Hvor er vi Borgere dog trætte af de slamberter der trods landskrise og svigtende ordre i industrien, er så dumme og stupide at tro at Danmark vil få noget særligt ud af en Bro, hvor tusinder af Fosile forbrændende køretøjer vil drøne over i døgnet, man sigter mere på Penge over en 30 årrig periode og lader svineriet fortsætte, istedet for at lade en EL /Gasdrevet Miljøvenlig Færge smide svinebæsterne i land så luften skånes... Man modarbejder den plan om renere miljø, som man i årevis har tæsket ind i hovederne hos Borgerne, denne ringeagt over for miljøfremmende foranstaltninger, bliver forkastet af Penge griske politikere som også lader sig styre af de Rige Olieproducenter og Bilfabrikkerne.. STEM demud af den nye Regering, som har støttet dette kæmpedyre og uvisse Projekt.

 • 0
 • 0

........af den "nye" regering, Gerhardt Frank,

Først hvilken ny regering, Er det Ole Sohn du tænker på? :o) Sosserne er jo ved at vaske ham "stueren" :o)

Tilbage til broen

Først vil jeg gøre dig opmærksom på at broens økonomi, vedrørende bygningen af den, ikke direkte har noget med statskassen at gøre, eller for den sags skyld skatteborgernes penge.....nærmest tværtimod.

Staten garanterer for lånene. Den form kaldes også Kautionering. Kautionisten skal bare levere sin underskrift. For den danske stat er det trafikministeren der skriver under. Problemet for kautionisten er hvis den han kautionerer for ikke betaler sine regninger, så skal kautionisten betale.

Derfor er man ret omhyggelig med at undersøge om de entreprenører der vælges også er istand til at magte opgaverne og levere acceptable tilbud.

Den utilfredshed om flere penge, der kan spores hos trafikministeren skyldes to ting. Det første er at man har valgt et firma der tilsyneladende ikke kan vurdere en opgave og muligvis vil knække halsen på opgaven, hvis man står fast på deres oprindelige underbydning for at få opgaven.

Det vil betyde at staten skal finde en ny entreprenør og have udgifter der skal dække de udgifter der allerede er blevet udbetalt.

Det andet er at disse udgifter vil forlæge tilbagebetalingsperioden og forkorte den tid hvor staten får indtægter, når broen er betalt og ejerskabet overgår til staten

Men den absolutte fordel for staten er at der bliver skabt en masse arbejdspladser, hvoraf en hel del af disse vil komme danskere tilgode og som vil give skatteindtægter til staten,

Et gode i en kommende arbejdsløshedsperiode.

Du er blevet gal på et forkert grundlag Gerhardt Frank vil jeg mene :o)

 • 0
 • 0

Hvorfro al den negative snak. Tag de positive briller på. Hvor mange tænker idag på omkostningerne ved lillebæltsbroen, eller storebæltsbroen. Den nye forbindelse vil blive alletiders, når den engang er der. Mit eneste ønske er at man husker at tage den med i en plan om højhastighedstog forbindelser. Tog på 250+ km/h vil tilsyneladende give europa en solid rygrad i det tremtidige trafik mønster, og her bør Danmark (få fingeren ud) og komme med. - med denne forbindelse. For øvrigt en forbindelse som jeg mener bør være en tunnel.. :o) Hvorfor = jo fordi tunnelen ikke skal lukke ved for kraftig blæst, Tunnelen skal ikke stå på piller, tunnelen vil være velegnet for både (højhastigheds)tog og for biler.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten